Prezentacje twórczości artystycznej

Swoje talenty wokalne, taneczne, teatralne oraz plastyczne zaprezentowali w ostródzkim Zamku uczestnicy Wojewódzkich Prezentacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP, zorganizowanych przez Warmińsko-Mazurską WK OHP i Hufiec Pracy w Ostródzie. Patronat nad przedsięwzięciem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

Uroczystość rozpoczęli Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik i komendant ostródzkiego hufca Teresa Wojtowicz (na zdjęciu obok), którzy powitali przybyłych gości, m.in. dyrektora wydziału administracyjno-prawnego Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty Mirosławę Gralla-Kaperzyńską, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie Bożenę Janowicz, dziekana Parafii NP NPM w Ostródzie ks. Romana Wiśniowieckiego oraz dyrektorów szkół, przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących z OHP, a także pracodawców. Nie zabrakło również mediów – TV Kopernik z Olsztyna oraz TV RzeczJasna z Ostródy.

Jury w składzie: kierownik Zespołu ds. programów europejskich i rynku pracy WM WK OHP Katarzyna Milczarek – przewodnicząca, aktorka Olsztyńskiego Teatru Lalek Agnieszka Harasimowicz, st. wizytator w WM Kuratorium Oświaty Grażyna Dywańska, dyrektor CEiPM Marek Obrębski oraz aktor, animator i reżyser Szymon Szypczyński oceniało 24 różne występy. Ostatecznie pierwsze miejsce zajęli uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mrągowie – Angelika Rakowska, Ewelina Wójtowicz, Adrian Kozłowski, Damian Prachniewski, Jakub Rutkowski, Szymon Sadlak, którzy wystąpili z przedstawieniem edukacyjnym pt. „Przemoc, alkohol, narkotyki”. Na kolejnych miejscach uplasowali się: II – Marcin Fiłonowicz z HP w Olsztynie (autorski utwór „Razy 3”), III – Laura Pettke z HP w Olsztynie (występ taneczny solo latino), IV – Oliwia Romańska z ŚHP w Elblągu (występ wokalny).

Z kolei najlepsze prace plastyczne zaprezentowali Adam Wyrostek z OSiW w Mrągowie – rzeźba „Antek drwal” (I); Klaudia Skolmowska z HP w Ostródzie – fotografia „Podróż w nieznane” (II); Weronika Jagaczewska z HP w Olsztynie – malarstwo ”Smok” (III); Ewelina Soroka z CKiW w Gołdapi – malarstwo „Niezbędne w kuchni” (IV); Konrad Kowalewska z CKiW w Gołdapi – rękodzieło artystyczne „Stojak na butelki” (V).

Wyróżnienia otrzymali także: Klaudia Suska z ŚHP w Elblągu z występem tanecznym oraz Nikola Falęcka z HP w Ostródzie z występem wokalnym, Bartłomiej Grzybowski i Jakub Turczyk z CKiW w Gołdapi za rękodzieło artystyczne „Rowerek – donica”. Dodatkowo Klaudia Nowikiewicz z HP w Ostródzie otrzymała nagrodę specjalną za główną rolę aktorską w przedstawieniu „Wolność kocham i rozumiem”, przyznaną przez aktorkę Olsztyńskiego Teatru Lalek Agnieszkę Harasimowicz.