Warsztaty przygotowujące

W warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się wzięli udział uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Hufca Pracy i Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Gorlicach oraz Hufcu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska WK).

Zajęcia te miały na celu nabycie przez młodzież praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego życia. Składały się z czterech modułów: zarządzanie domowym budżetem, kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne, a także podstawy przedsiębiorczości.

Młodzi ludzie nabyli umiejętności planowania i gospodarowania budżetem własnym i rodziny, uzyskali informacje jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych, a także nabrali swobody w poruszaniu się po urzędach oraz przepisach gospodarczych i prawa pracy.