Przed etapem ogólnopolskim

Uczestnicy ostatnich klas szkół zawodowych reprezentujących Hufce Pracy w Kędzierzynie-Koźlu, Nysie i Głubczycach (Opolska WK) zmierzyli się w wojewódzkim etapie konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategorii fryzjera.

Zmagania konkursowe tradycyjnie składały się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej, w ramach której młodzież wykonywała zadania na główkach fryzjerskich i fryzury okolicznościowe na modelkach. Komisja oceniała przede wszystkim efekt końcowy pracy, ale także pomysłowość, poszczególne etapy wykonania zadania, dobór odpowiednich narzędzi fryzjerskich oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku.

Komisja, w skład której weszli: nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu Anna Gilewicz, a także fryzjer i egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu oraz Izby Rzemieślniczej w Opolu przyznała pierwsze miejsce Ewelinie Alker z Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu (na zdjęciu obok z prawej strony wraz ze swoją modelką). Drugie miejsce zdobyła Sandra Kasprzyk z Hufca Pracy w Nysie, a trzecie – Łukasz Głąb z HP w Kędzierzynie-Koźlu.