Młodzi w dialogu – Dialog o młodych

Pod takim hasłem w dniach 11-12 kwietnia w Warszawie odbyło się Forum Młodych NSZZ „Solidarność”, w którym wziął udział Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut.

Celem organizacji wydarzenia było włączanie młodych członków NSZZ „Solidarność” w debatę o ruchu związkowym i jego przyszłości.

Konferencję otworzył przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda (na zdjęciu obok, drugi od lewej), jego zastępca Tadeusz Majchrowicz (pierwszy od lewej) oraz przewodniczący Krajowej Sekcji Młodych NSZZ „Solidarność” Marcin Gallo (trzeci od lewej).

Podczas Forum zorganizowano szereg dyskusji panelowych, w których brali udział młodzi członkowie NSZZ „Solidarność” oraz zaproszeni goście. Wśród tematów znalazły się m.in. dotyczące roli związków zawodowych we współczesnej gospodarce, możliwości zmian w ruchu związkowym, wizerunku związków zawodowych, współpracy z organizacjami studenckimi. Poruszono także problematykę młodych osób na rynku pracy, możliwe działania na rzecz poprawy tej sytuacji oraz tematykę młodych osób na rynku pracy w pracach Rady Dialogu Społecznego.