OHP wystartowały do nowego roku szkoleniowego

Portal OPINIE.news, 02.09.2016 r.


OHP wystartowały do nowego roku szkoleniowego 1 września, tak jak OHP wystartowały wszędzie, również w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim odbyła się inauguracja nowego roku, w tych placówkach zwanego szkoleniowym. Jak poinformował kierownik tutejszej placówki, Krzysztof Łukasik, 114 uczestników rozpocznie tu od jutra kształcenie i praktyczną naukę zawodu.

Ogółem w Ochotniczych Hufcach będzie to ponad 36 tys. młodych ludzi. Dla części z nich to kolejny rok nauki, dla innych – początek nowej drogi, której finałem będzie wykształcenie, zawód, a tym samym Pracy lepszy start w dorosłe życie. Wspierać ich będą nauczyciele, wychowawcy oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. – Rynek pracy potrzebuje specjalistów, więc solidne wykształcenie zawodowe połączone z wiedzą ogólną staje się gwarancją otrzymania dobrej pracy  w przyszłości – mówił kierownik jednym głosem wraz z zastępcą Komendanta Wojewódzkiej Lubelskiej Komendy OHP Markiem Drączkowskim.

Na zakończenie uroczystości odczytano List Komendanta Głównego OHP, Marka Surmacza, w którym skierował on słowa do kadry pedagogicznej i wychowawczej: „Jestem przekonany, że dołożycie wszelkich starań, aby młodzież OHP dobrze się czuła w szkołach, pomyślnie zaadaptowała do nowych warunków, mogła rozwijać swoje zainteresowania, osiągać sukcesy.” Do młodzieży napisał m. in.: „Pragnę, abyście wiedzieli, że rozpoczyna proces ważny dla Waszego rozwoju, interesujący i przyjazny, wychodzący naprzeciw Waszym potrzebom. Ażeby zakończył się szczęśliwie, powinniście pamiętać o dobrym wykorzystaniu tej szansy – rzetelności i sumienności w podejściu do nauki”.

Wszyscy zgodnie złożyli uczestnikom (dawniej zwanym junakami) życzenia dobrych ocen, pasji do pogłębiania zainteresowań oraz wielu osiągnięć i satysfakcji.

Autor: Andrzej Kotyła