Jubileusz polskiej polityki społecznej

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut uczestniczył 11 kwietnia w konferencji w ramach jubileuszu 100-lecia polskiej polityki społecznej pn. „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” zorganizowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Była ona częścią obchodów „Niepodległa” z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wśród obecnych oprócz Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej byli m.in. wicepremier Beata Szydło, Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, zastępca dyrektora generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy Heinz Koller, a także przedstawiciele rządu, Kancelarii Prezydenta RP i uczelni wyższych, parlamentarzyści oraz eksperci.

Konferencja została podzielona na dwie sesje tematyczne. Pierwsza dotyczyła przeszłości i przyszłości polityki społecznej. W drugiej sesji odbyły się dwa panele dyskusyjne poświęcone polityce społecznej wobec rodziny, osób starszych i niepełnosprawnych oraz wyzwań w systemie zabezpieczenia społecznego.

Ponadto podczas konferencji Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska zaprezentowała publikację pt. „Stulecie polskiej polityki społecznej – 1918-2018”, która pokazuje jak polityka społeczna ewoluowała przez ostatnie 100-lecie.

Konferencji towarzyszy okolicznościowa, mobilna wystawa w siedzibie MRPiPS pn. „Polityka społeczna w XX-leciu międzywojennym”.

Fot. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej