Jeździec – nowy zawód w OHP

Od 1 września uczestniczki 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej (Małopolska WK) rozpoczną naukę zawodu jeźdźca, który w tym roku został wpisany do wykazu zawodów.

Dziewczyny z różnych regionów Polski będą zdobywać kwalifikacje praktyczne pod nadzorem instruktora jeździectwa pani Barbary Zygmunt w Klubie Sportowym BÓR w Toporzysku. Teorię – w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.

29 sierpnia na spotkaniu informacyjnym wychowanki hufca poznały regulamin pracy, zasady BHP oraz zapoznały się z planowanymi działaniami dydaktyczno-wychowawczymi realizowanymi w nowym roku szkoleniowym. Wzięły też udział w warsztatach prowadzonych przez pracownika Młodzieżowego Centrum Kariery w Skomielnej Białej oraz poznały miejsca, w których będą uczyć się praktyki w zawodzie.