MCK w Bibliotece Miejskiej

Doradcy zawodowi z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzegu Dolnym (Dolnośląska WK) chcąc zainteresować swoją ofertą czytelników odwiedzających bibliotekę zorganizowali spotkanie podczas, którego młodzi ludzie poznali ich pracę i realizowane projekty.

Młodzieży spodobały się szczególnie różne formy wsparcia i możliwości bezpłatnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, z których mogą korzystać wszyscy uczniowie.