Nowy obiekt OHP

W Białymstoku trwa budowa Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży OHP (na zdjęciu u góry wizualizacja).

Budynek będzie kompleksem jednostek organizacyjnych OHP z Podlasia: biura Podlaskiej WK OHP, Hufca Pracy wraz ze świetlicą środowiskową, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Rejonowego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Młodzieży, Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia” oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

Znajdą się w nim m.in. sale zajęciowo-szkoleniowe, świetlica środowiskowa, sale do aktywnego spędzania czasu przez uczestników OHP, sala telefoniczna na potrzeby funkcjonowania infolinii „Zielona Linia” oraz Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży. Skupienie jednostek w jednym miejscu pozwoli na radykalną poprawę warunków pracy i efektywniejsze działanie.

Budynek zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji jest zaplanowane na koniec 2019 roku.