Wsparcie dla uczestników

Zajęcia grupowe z psychologiem zakończyli 12 marca uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Punktu Pośrednictwa Pracy w Tczewie (Pomorska WK).

Odbywały się one w dwóch modułach po dziesięć godzin każdy. Pierwszy obejmował wsparcie psychologiczne, którego celem było zwiększenie poczucia własnej wartości wśród uczestników, poznanie mocnych stron, nauka sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz stresem.

Drugi moduł stanowiły zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży. Młodzi ludzie dowiedzieli się czym jest depresja, jakie są jej objawy oraz metody leczenia.

Uczestnicy projektu z Tczewa zrealizowali już zajęcia z doradcą zawodowym oraz warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się. Przed nimi jeszcze m.in. kursy zawodowe oraz staże u pracodawców.