Bez komputera ani rusz

Ostródzcy uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” (Warmińsko-Mazurska WK) rozpoczęli kurs z zakresu obsługi programów komputerowych.

Program zajęć obejmuje 30 godzin i po jego zakończeniu młodzież zdobędzie tzw. kompetencję twardą, której posiadanie należy zaznaczyć w dokumentach aplikacyjnych w części dotyczącej umiejętności. Obecnie z obsługą komputera pracownik spotyka się praktycznie na każdym stanowisku zawodowym, co wymusza znajomość przynajmniej podstawowych zagadnień związanych ze znajomością programów komputerowych.

Uczestnicy projektu przez cały okres jego realizacji są objęci wsparciem opiekuńczo-wychowawczym specjalistów Młodzieżowego Centrum Kariery, otrzymują m.in. dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i ciepły posiłek w trakcie trwania zajęć. Ostatni etap wsparcia w ramach projektu to staże, za które młodzież będzie dostawać wynagrodzenie. Nabyte umiejętności ułatwią młodym ludziom start na rynku pracy i pozyskanie satysfakcjonującego zatrudnienia.