Projekt na Podkarpaciu

Dobiegły końca warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lesku oraz zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy w Młodzieżowym Biurze Pracy w Rzeszowie (Podkarpacka WK), które zostały zrealizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W lesku 20-godzinne spotkania prowadziła trenerka Kinga Ostrowska. Szkolenie miało formę zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych przy wykorzystaniu najnowszych metod i technik. Młodzież uzyskała wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz uprawnień pracownika na lokalnym rynku pracy. Istotną częścią był temat związany z rozwijaniem przedsiębiorczości i znajomością przepisów prawnych.

Z kolei w Rzeszowie pośrednik pracy/asystent EURES Joanna Jakubowska przedstawiła młodzieży aktualną sytuację na lokalnym i europejskim rynku pracy oraz zmiany, jakie na nim zachodzą. Omówiono też prawa i obowiązki pracownika obowiązujące podczas odbywania stażu zawodowego.

Podczas indywidualnych rozmów każdy z uczestników miał możliwość przedyskutowania własnej sytuacji zawodowej, predyspozycji i doświadczenia zawodowego oraz posiadanych umiejętności. Rozmowy prowadzone były pod kątem planowanych kursów zawodowych i 3-miesięcznych staży u wybranych pracodawców.