Z Roskoszy w Polskim Radiu Lublin

23 sierpnia w Polskim Radiu Lublin odbyła się transmisja na żywo z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Tematem rozmów z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, dyrektorem Centrum Karolem Sudewiczem oraz pracownikami i młodzieżą była nauka kwalifikacji zawodowych w tzw. zawodach ginących, z zakresu tradycyjnego rzemiosła, które przeżywa obecnie wzrost zainteresowania. Wśród zawodów, których można nauczyć się w pracowniach ginących zawodów usytuowanych na terenie Centrum w Roskoszy są: kamieniarz, zdun, piekarz, cukiernik, tkacz, rymarz, kowal, dekarz/strzecharz i kołodziej.

Więcej o projekcie Ginące zawody pomysłem na przyszłość można przeczytać tutaj