Na ściance wspinaczkowej

Podczas trwających ferii w województwie świętokrzyskim grupa uczestników 13-1 Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej pod opieką wychowawców wybrała się 15 stycznia na ściankę wspinaczkową.

Przed rozpoczęciem wspinaczki instruktorka przeprowadziła szkolenie o zachowaniu się na ściance oraz pokazała jak poprawnie zakładać uprząż wspinaczkową. Następnie pod nadzorem instruktorki wychowankowie próbowali swoich sił na ściance, wykazując się dużą odwagą i umiejętnościami oraz stosując podstawowe techniki wspinaczkowe. Ciekawym doświadczeniem okazało się wspinanie po kolorach chwytów wspinaczkowych.

Dla niektórych uczestników OHP była to pierwsza przygoda z tym ekstremalnym sportem. Podczas ferii na młodzież czekają inne interesujące atrakcje, jak wyjście do kina i na lodowisko miejskie.

Oprócz województwa świętokrzyskiego 14 stycznia 2019 r. ferie rozpoczęła także młodzież z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Zimowa przerwa od nauki szkolnej potrwa dla niej do 27 stycznia br. W tym czasie na uczestników OHP oraz dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego czeka wiele atrakcji, jak wyjścia na lodowisko, do kina, liczne warsztaty i zajęcia sportowe. Również jednostki rynku pracy – Młodzieżowe Biura Pracy, Punkty Pośrednictwa Pracy oraz Młodzieżowe Centra Kariery OHP zapraszają do skorzystania ze swoich usług z zakresu pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

Nagrody dla uczestniczek akcji „Zostań z nami Świętym Mikołajem”

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach (Dolnośląska WK) otrzymał podziękowanie za udział w akcji „Zostań z nami Świętym Mikołajem”.

Celem akcji, zorganizowanej przez Straż Miejską, Polski Czerwony Krzyż, Policję oraz Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, było przygotowanie świątecznych prezentów dla potrzebujących dzieci.

Podczas XVIII Gali Charytatywnej 11 stycznia 2019 r. w Hotelu Merkurym w Jeleniej Górze wręczono przez organizatorów dyplomy i pamiątkowe statuetki firmom i instytucjom, które w różny sposób wsparły tę inicjatywę. Na ręce przedstawicielek Klubu Aktywnych z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach: Agaty Pydych i Dominiki Radomskiej zostały złożone „podziękowania za okazywanie życzliwości, dobre serce pochylające się nad tymi, którzy potrzebują pomocy oraz wrażliwą duszę i bezinteresowną pomoc”.

Wyróżnione uczestniczki udzieliły wywiadu do Telewizji Dami oraz Muzycznego Radia, opowiadając o szczegółach zaangażowania w ubiegłoroczną akcję.

Nowa siedziba

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Hufca Pracy w Legnicy (Dolnośląska WK) odbyło się 11 stycznia.

Obecnych, w tym zastępcę prezydenta Legnicy Jadwigę Zienkiewicz, Wojewódzką Komendant OHP we Wrocławiu Bernadettę Brożynę oraz dyrektor biura DWK OHP Lucynę Majdecką, przywitała dyrektor legnickiego Centrum Małgorzata Derkacz.

Wojewódzka Komendant OHP złożyła podziękowanie za możliwość przeniesienia jednostek OHP, które wykonują zadania na rzecz młodzieży powyżej 15 roku życia i bezrobotnych do 25 roku życia w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a także zadania w zakresie kształcenia i wychowania. Z usług jednostek korzystają młodzi ludzie, dla których działalność OHP jest jedyną możliwością uzyskania przygotowania zawodowego.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście gratulowali nowych przedsięwzięć na rzecz młodzieży, a także życzyli sukcesów i wyrażali chęć dalszej współpracy.

Rajd na 100-lecie niepodległości

11 stycznia uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (Świętokrzyska WK) wzięli udział w rajdzie „Szlakiem Powstańców Styczniowych” do miejscowości Lipie.

Impreza patriotyczna dla młodzieży z terenu powiatu starachowickiego wpisała się w kalendarz obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W okolicach Lipia w styczniu 1864 roku miała miejsce trzydniowa bitwa oddziału pułkownika Kality „Rębajły” z Moskalami. Bitwa ta składała się z wielu potyczek partyzanckich i starcia pod Iłżą.

O historii oddziału Karola Kality opowiedział młodzieży Robert Adamczyk przedstawiciel stowarzyszenia przyjaciół lasu „Kotyzka”. Zebranych na polanie w Lipiu-Podłaziskach powitał Edward Imiela – komandor rajdu. Podczas wędrówki młodzież OHP oddała symboliczny hołd powstańcom styczniowym, którzy byli autorami największego zrywu narodowowyzwoleńczego Polaków w okresie zaborów. Grupa uczestników z Ośrodka wraz z opiekunami wzięła udział w złazie już po raz piąty.

  

Kursy przed wyjazdem na staż

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa kurs języka hiszpańskiego i angielskiego oraz wsparcia kulturowego i pedagogicznego. Zajęcia są realizowane w ramach projektu „Wypracuj przyszłość – staże zawodowe gwarancją sukcesu na rynku pracy”.

Młodzież biorąca udział w zajęciach to wychowankowie OHP w Roskoszy, którzy kształcą się w zawodach kucharza, fryzjera, murarza, montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz mechanika pojazdów samochodowych. Już w lutym pierwsza dziesięcioosobowa grupa młodzieży wyjedzie wraz z opiekunami na dwutygodniowy staż zawodowy zorganizowany wraz z instytucją partnerską w miejscowości Gyomaendrőd na Węgrzech. Kolejna grupa wyjedzie na staż w marcu br. do słonecznej Hiszpanii.

Uczestnicy projektu będą mieli okazję zdobywać doświadczenie zawodowe i kwalifikacje w placówce kształcenia zawodowego, uzupełniając tym samym wiedzę i umiejętności nabyte w szkole. Będzie to tez szansa na naukę języków obcych.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki środkom finansowym pochodzącym z programu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  

Zmiany kadrowe

W dniu 14 stycznia 2019 roku Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego OHP panią Renatę Wichę.

Finał projektów inwestycyjnych

Podsumowania projektów zrealizowanych przez Lubelską WK OHP do końca 2018 r. „Kompleksowa termomodernizacja internatów Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy” oraz „Wyposażenie warsztatów Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu” dotyczyła konferencja prasowa, która odbyła się 14 stycznia w Lublinie.

Na spotkaniu Wojewódzki Komendant OHP dr Piotr Gawryszczak, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk i Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski przedstawili efekty projektów, dzięki którym podniesiono standard internatów OHP we Włodawie, Zamościu i Radzyniu Podlaskim, a także możliwości kształcenia praktycznego młodzieży OHP z Zamościa w zawodach mechanika pojazdów samochodowych oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Projekt termomodernizacji internatów polegał na przeprowadzeniu prac budowlanych (izolacja ścian zewnętrznych, izolacja podłóg na gruncie, izolacja stropodachu, wymiana oświetlenia, grzejników, montaż regulatorów pogodowych, modernizacja systemu wentylacji, wymiana stolarki otworowej, wymiana instalacji C.W.U., montaż instalacji solarnej wraz z kotłami, montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z panelami), a także na wdrożeniu systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania energią w budynkach. Projekt został zrealizowany w okresie 20.08.2016 r.-31.12.2018 r. (prace budowlane maj – listopad 2018 r.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu V Efektywność energetyczna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Wartość projektu wyniosła 5 346 878,23 zł, a wysokość dofinansowania 3 646 419,76 zł.

Projekt „Wyposażenie warsztatów Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu” polegał na zakupie nowoczesnego sprzętu, dostosowaniu w okresie luty – listopad 2018 i wyposażeniu dwóch pracowni: mechanik pojazdów samochodowych (warsztat diagnostyki pojazdów samochodowych oraz warsztat mechaniczny, ślusarki i oponiarski), a także pracownia montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Nowoczesne pracownie stwarzają jeszcze lepsze możliwości praktycznej nauki zawodu uczestników zamojskiego OSiW. Wartość projektu wyniosła 471 810,00 zł, a wysokość dofinansowania 335 086,97 zł.

Obecnie z pobytu w trzech internatach korzysta 210 uczestników OHP (85 w Radzyniu Podlaskim, 93 w Zamościu i 32 we Włodawie). W sumie we wszystkich 11 jednostkach opiekuńczo-wychowawczych Lubelskiej WK OHP korzysta ze wsparcia 1698 młodych ludzi, którzy uzupełniają wykształcenie ogólne i zdobywają zawód.

Konferencje informacyjne podsumowujące realizację ww. projektów odbyły się lub dopiero się odbędą także we Włodawie (10 stycznia), Radzyniu Podlaskim (15 stycznia) i Zamościu (21 stycznia). Spotkania są okazją do podziękowania przedstawicielom środowiska lokalnego, zwłaszcza przedsiębiorcom, za zaangażowanie w pomoc przy realizacji przedsięwzięć OHP.

 


Na zdjęciu u samej góry: konferencja prasowa w Lublinie. Od lewej: Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk i Wojewódzki Komendant OHP dr Piotr Gawryszczak.


 

Zagwarantowali sobie sukces

Podopieczni Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Pasłęka i Środowiskowego Hufca Pracy z Elbląga (Warmińsko-Mazurska WK) rozpoczęli kluczowy etap projektu „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu”, jakim jest trzytygodniowy staż zawodowy w hiszpańskiej Sewilli.

Praktyki zawodowe realizowane w hiszpańskich warsztatach samochodowych, cukierniach i sklepach pozwolą młodym ludziom na ugruntowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas dotychczasowego kształcenia. Równie znaczące jest poznanie organizacji pracy właściwej dla swojego zawodu w innej części Europy. Praca pod kierunkiem hiszpańskich pracodawców pozwoli młodzieży na poznanie zagranicznych standardów pracy w wymiarze technologicznym i jakościowym, nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy oraz języka branżowego. Co ważne, komunikację z pracodawcami i personelem ułatwia ukończony w kraju kurs języka hiszpańskiego. Współpraca z obcojęzycznym zespołem oraz dodatkowe zajęcia konwersacyjne z native speakerem z pewnością przyczynią się do dalszego doskonalenia umiejętności językowych. Podczas pobytu w Andaluzji, oprócz nauki, młodzież zdobędzie bezcenne doświadczenia powstałe w wyniku codziennego obcowania z odmienną, hiszpańską kulturą. W jej zrozumieniu i poznaniu pomogą planowane aktywności kulturowe, jak wieczór tapas, warsztaty flamenco czy wycieczka na Gibraltar.

Pobyt młodzieży OHP w innej części Europy został zorganizowany przez instytucje partnerskie: Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie, organizację pośredniczącą – euroMind oraz hiszpańskich pracodawców. Dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej udział w projekcie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny – młodzież ma opłacone zajęcia przygotowawcze, podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, ubezpieczenie, a także otrzymuje kieszonkowe na własne wydatki.

Wyjątkowe cv

„Daj się zatrudnić, czyli Twoje wyjątkowe CV” to nazwa konkursu, który zorganizowała Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie, a realizowało go Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Hufiec Pracy w Trzebiatowie.

Organizatorzy konkursu chcieli przybliżyć uczestnikom ideę aktywnego poszukiwania pracy oraz poruszania się po rynku pracy, pobudzić twórcze myślenie i rozwinąć zainteresowania. Konkurs był także promocją Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży www.dokariery.pl. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie nowej, ciekawej i interesującej formy curriculum vitae, mającej zwrócić uwagę potencjalnego pracodawcy. Ocenie podlegały oryginalne pomysły na stworzenie cv dowolną techniką. Do trzebiatowskiego MCK napłynęło prawie 40 prac konkursowych, wśród których znalazły się wiersze, plakaty, opowiadania, rysunki oraz jedna praca przestrzenna. Nagrodzono autorów sześciu prac konkursowych i przyznano jedno wyróżnienie oraz nagrody pocieszenia.

10 stycznia – z udziałem dyrektor szkoły Jadwigi Jaworskiej, komendant Hufca Anny Konieczki, pośrednik pracy w MCK Joanny Mączyńskiej i nauczyciela doradztwa zawodowego w szkole Renaty Tracz – uroczyście podsumowano konkurs w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie.

Konkurs był realizowany w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” na terenie powiatu gryfickiego.

Świętokrzyskie nagrody

9 stycznia w siedzibie Świętokrzyskiej WK OHP w Kielcach uroczyście podsumowano działania i zaangażowanie pracowników Komendy w roku 2018.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy ŚWK OHP w Kielcach wyróżnieni nagrodą Komendanta Głównego OHP oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP. Gościem spotkania był zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski. Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat podziękował kadrze za wyróżniającą pracę życząc jednocześnie, aby nagrody były motywacją do dalszej pracy. Z kolei zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski podziękował pracownikom za szczególne zaangażowanie w pracę i realizację obowiązków służbowych w wyjątkowym 2018 roku – roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Życzył wszystkim dalszych sukcesów zawodowych i satysfakcji z pracy w Ochotniczych Hufcach Pracy.

W imieniu wszystkich nagrodzonych podziękowała komendant 13-1 ŚHP w Jędrzejowie Bożena Kucybała.

Tego samego dnia zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski spotkał się również z kadrą Świętokrzyskiej Komendy – zespołami ds. programów europejskich, rynku pracy, kształcenia i wychowania. Odwiedził także Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Kielcach, które mieści się w zabytkowym budynku dawnej letniej rezydencji profesora Zenobiusza Klembowskiego. Wolą profesora Klembowskiego było, aby w przyszłości jego willa mogła służyć dzieciom i młodzieży. W roku 2018 r. zorganizowano tam „Plenerowe Targi Edukacji i Pracy OHP” oraz uroczyste zakończenie roku szkoleniowego 2017/2018 Świętokrzyskiej WK.

Ponadto zastępca Komendanta Piotr Modzelewski gościł w 13-7 Hufcu Pracy w Pińczowie. Jednostka zapewnia młodzieży OHP bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w wynajmowanym od Starostwa internacie. Wspólnie z Wojewódzkim Komendantem OHP Jackiem Sabatem oraz komendantem hufca Fryderykiem Wywiałem rozmawiano również o konieczności dalszej poprawy warunków przebywania młodzieży OHP w internacie.