Pomagamy

Już po raz kolejny 6-5 Hufiec Pracy w Krakowie postanowił wesprzeć Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”.

Uczestnicy hufca wspólnie z kadrą wykonali kartki świąteczne, które zostaną przekazane fundacji, a później sprzedane na kiermaszu przedświątecznym. W tym roku pieniądze zbierane są dla Mikołaja, który jest pełnym życia 20-latkiem uczęszczającym do Zespołu Szkół Specjalnych w Krakowie. Chłopiec nie mówi, a w codziennych kontaktach zamiast słów używa komunikacji obrazkowej. Mimo że do Świąt jeszcze daleko, to warsztaty przebiegały w radosnym, prawie świątecznym nastroju. Młodzież wykazała się niezwykłą kreatywnością i przygotowała 70 kart okolicznościowych.

 

Droga do kariery

Do udziału w projekcie namówiła mnie koleżanka. Cieszę się, że podjęłam tę decyzję, zdobyłam kwalifikacje zawodowe, zrobiłam prawo jazdy kat. B, zdobyłam wiedzę i umiejętności w zakresie poruszania się po rynku pracy oraz poznałam wielu ciekawych ludzi, z którymi na pewno będę nadal utrzymywać kontakt – mówi Tamara jedna z uczestniczek projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, podczas jego uroczystego podsumowania w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bartoszycach (Warmińsko-Mazurska WK).

Głównym celem projektu była poprawa sytuacji młodych osób na rynku pracy poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia. Dzięki zaproponowanym formom wsparcia młodzież nie tylko podwyższyła lub zmieniła swoje kwalifikacje zawodowe, ale rozwinęła również cenione przez pracodawców kompetencje oraz umiejętności społeczne w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji.

Dodatkowo zdobytą w ramach staży zawodowych wiedzę i doświadczenie młodzi ludzie będą mogli wykorzystać na dalszych etapach kariery zawodowej. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany opinii na temat rodzajów działań realizowanych w ramach projektu, ich efektów oraz wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami projektu a jego realizatorem. Spotkanie zakończyło się wręczeniem zaświadczeń potwierdzających udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia.

Zdobyte w ramach projektu doświadczenie stanowi istotny element przygotowania młodych ludzi do samodzielnej pracy. Już dziś wiadomo, że większość uczestników będzie kontynuowała swoją karierę w zawodzie, który zdobyła w trakcie projektu.

W trosce o środowisko

29 listopada w ramach realizacji projektu „Nie truj misia” uczestnicy Hufca Pracy w Opolu prowadzili akcję informacyjną wśród mieszkańców opolskiego Zaodrza.

Młodzież uświadamiała Opolanom skutki palenia śmieci w piecach i brak troski o środowisko naturalne, co przekłada się na coraz częstsze występowanie zjawiska smogu. Każdy napotkany mieszkaniec miasta otrzymał maskę antysmogową, pamiątkowego misia, smycz i ulotkę informującą o konieczności dbania o zieleń, w szczególności drzewa liściaste, które w największym stopniu uczestniczą w procesie fotosyntezy i oczyszczania powietrza.

Projekt realizuje nieformalna grupa pn. „Ich troje”, w której składzie znaleźli się uczestnicy opolskiego hufca: Michał Borowiecki, Kamil Proć oraz absolwent Paweł Bojczuk. Jest on finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Czas na kurs komputerowy

Po zajęciach z doradcą zawodowym i psychologiem przyszedł czas na kurs komputerowy dla uczestników projektu „Stawiam na przyszłość” z Hufca Pracy w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorska WK).

Kurs ECDL składał się z czterech modułów. W ich ramach młodzież zdobyła wiedzę z zakresu systemu operacyjnego, podstawowych funkcji komputera oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. Poznała również możliwość przetwarzania tekstu i korzystania z programu Excel.

W oczekiwaniu na wynik końcowy egzaminu podsumowującego kurs komputerowy młodzi ludzie wezmą udział w warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych.

Odznaczenia państwowe

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wręczyła 29 listopada w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy.

W uroczystości odbywającej się w sali im. Andrzeja Bączkowskiego w MRPiPS uczestniczyli m.in. Komendant Główny OHP, Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Doradca Komendanta Głównego OHP Krzysztof Sikora, Dyrektor Biura Edukacji KG OHP Sławomir Męcina.

Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi oraz Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę otrzymały osoby zasłużone dla działalności społecznej i charytatywnej oraz wyjątkowo sumiennie wykonujące obowiązki w czasie długoletniej pracy zawodowej.

Złotym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Piotr Dziedzina (Małopolska WK) i Wiesław Wróblewski (Lubelska WK).

Srebrnym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Marta Augustyn (Małopolska WK), Zbigniew Blicharz (Lubelska WK), Marian Potoniec (Małopolska WK), Zofia Studnicka (Dolnośląska WK) i Katarzyna Tybiszewska (Wielkopolska WK).

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Jacek Bury (Lubelska WK), Przemysław Janakowski (Kujawsko-Pomorska WK), Anna Knocińska (Wielkopolska WK), Eryk Kowcuń (CKiW w Pleszewie), Robert Mielcarek (Opolska WK), Grażyna Piętka (Lubuska WK), Aneta Pilarska (Opolska WK), Grażyna Pilch (CKiW w Szczawnicy-Jabłonce), Małgorzata Podgórska (Dolnośląska WK), Marcin Szydłowski (ECKiW w Roskoszy), Marek Wojciech (Lubuska WK).

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę wyróżniono: Henrykę Adamską-Kamińską (Łódzka WK), Jolantę Barczyńską (Łódzka WK), Beatę Bąk (CKiW w Oleśnicy), Adama Buczyńskiego (Podkarpacka WK), Halinę Czajkowską (CKiW w Oleśnicy), Irenę Dębek (Zachodniopomorska WK), Rozalię Dragan (CKiW w Szczawnicy-Jabłonce), Ryszarda Filipiaka (CKiW w Pleszewie), Andrzeja Frankowskiego (Lubelska WK), Wojciecha Gembarę (Dolnośląska WK), Sławomira Guszcza (Podlaska WK), Ewę Jakubowską (Wielkopolska WK), Marzenę Jówko (ECKiW w Roskoszy), Marzenę Kanię (Małopolska WK), Ireneusza Kołodzieja (Łódzka WK), Stanisława Kopcia (Lubelska WK), Mieczysława Krupiczkę (Małopolska WK), Bogumiłę Kwaśniewską (Śląska WK), Tomasza Lecha (CKiW w Dobieszkowie), Jerzego Młotka (Dolnośląska WK), Jolantę Ogonowską (Podlaska WK), Krystynę Pikiewicz-Pluskwę (OSZ w Radomiu), Beatę Rybicką (Pomorska WK), Daniela Sadzaka (CKiW w Dobieszkowie), Danutę Skutecką (Pomorska WK), Marka Słowika (CKiW w Tarnowie), Mirosławę Stańczyk (Świętokrzyska WK), Marię Stępkowską (Pomorska WK), Ilonę Stroińską (OSZ w Dobieszkowie), Elżbietę Szczap (Wielkopolska WK), Roberta Wałaszewskiego (Mazowiecka WK), Dionizego Waraksę (CKiW w Gołdapi), Krystynę Wąs (Zachodniopomorska WK), Jacka Wieczorka (CKiW w Oleśnicy), Jadwigę Wolańczyk (Lubelska WK), Krzysztofa Wrochnę (Mazowiecka WK).

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymali: Elżbieta Biadała (CKiW w Pleszewie), Marcin Błażkow (Kujawsko-Pomorska WK), Ewa Chojnicka (Kujawsko-Pomorska WK), Agata Fołta (Małopolska WK), Dorota Mrozińska (Kujawsko-Pomorska WK), Dorota Musiał (Śląska WK), Józefina Obyrtacz (CKiW w Szczawnicy-Jabłonce), Bernadetta Orlikowska (Opolska WK), Karol Owczarek (Łódzka WK), Wojciech Zaremba (Podkarpacka WK).

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymali: Ewa Bartos (Lubuska WK), Marcin Kołacha (Opolska WK), Aneta Kotarba-Krząkała (Opolska WK), Anna Laskowska (Łódzka WK), Monika Siwonia-Armata (Świętokrzyska WK), Rafał Tomaszewski (Lubuska WK), Aneta Więch (Podkarpacka WK).

Ponadto zaległe Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczono Rafałowi Grodeckiemu (Mazowiecka WK) i Michałowi Kowalkowskiemu (Warmińsko-Mazurska WK).

W imieniu pracowników OHP podziękował komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jacek Bury. Na zakończenie głos zabrał Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut.

Wystąpienie Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta

Odznaczenie państwowe jest ściśle zespolone z wyróżnioną osobą. Konkretny człowiek personifikuje medal swoją historią, zasługami, osobowością, które złożyły się na docenienie przez jego otoczenie, przełożonych. I tak z Wami pozostanie, stając się częścią Waszych przeżyć i refleksji życiowych. Odznaczenie wprowadza Was też w szczególny krąg wspólnotowy, w którym nagrodzeni poznając dokonania bliźnich porównują ich dokonania z własnymi, a w zamian uzyskują nić zrozumienia dla życiowych dokonań.

Krzyż Zasługi początkowo był najwyższym odznaczeniem dla osób cywilnych, które po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku wyróżniły się w pracy dla kraju i społeczeństwa, spełniając czyny wychodzące poza zakres ich codziennych obowiązków.

Pierwsza zbiorowa dekoracja Krzyżem Zasługi odbyła się z okazji piątej rocznicy odzyskania niepodległości, w dniu święta narodowego 11 listopada 1923 roku.

Medal Za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku.

Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji publicznoprawnych. Po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 roku uzyskiwało się brązowy medal, po 20 latach – srebrny, a po 30 latach miał być przyznawany medal złoty, do czego nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. Medal noszono na lewej stronie piersi, w kolejności po wówczas obowiązujących odznaczeniach państwowych, a przed odznaczeniami zagranicznymi. Odznaczenie zostało odnowione w 2007 roku. „Medal za Długoletnią Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Kontynuujemy dzisiaj tę niepodległościową tradycję. I właśnie okoliczności wręczenia związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i 188. rocznicą wybuchu Powstania Listopadowego, a także osoby i miejsce dołączą na trwałe do Waszych najlepszych, mam nadzieję, wspomnień życiowych.

Wasze dokonania w Ochotniczych Hufcach Pracy należy mierzyć liczbą polskiej młodzieży, której pomogliście odnaleźć życiową ścieżkę. To tysiące młodych ludzi, którzy uzupełnili wykształcenie, zdobyli zawód i pracę, znaleźli swoje miejsce w społeczeństwie.

« 1 z 3 »

Podchorążym w hołdzie

Z okazji Dnia Podchorążego i 188 rocznicy wybuchu powstania listopadowego Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut złożył wieniec od kadry i młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy pod pomnikiem pułkownika Piotra Wysockiego w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Komendantowi Głównemu OHP towarzyszyli: jego doradca Krzysztof Sikora, zastępca – Piotr Modzelewski oraz dyrektor Biura Edukacji KG Sławomir Męcina.

Dzień Podchorążego to święto upamiętniające początek powstania listopadowego, kiedy to 29 listopada 1830 roku podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty, mieszczącej się właśnie w Łazienkach w Warszawie, pod wodzą podporucznika Piotra Wysockiego, po wygłoszeniu przez niego słynnej mowy: „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów” zaatakowali siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej wielkiego księcia Konstantego – Belweder. Atak się nie udał, ale później wraz z ludnością cywilną zdobyto Arsenał, a na następny dzień opanowano Warszawę. Wybuchło powstanie listopadowe.

Od 1980 r. w warszawskich Łazienkach przy Podchorążówce znajduje się popiersie z 1926 r. Piotra Wysockiego, którego autorem jest Aleksander Żurakowski.

Podchorążówka (Wielka Oficyna) zaś jest współcześnie miejscem Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego, którego celem działalności jest upowszechnianie wiedzy o polskiej emigracji.

O szkolnym doradztwie zawodowym

Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie był jednym z prelegentów podczas odbywającej się 27 listopada konferencji „Szkolny doradca zawodowy – zadania i możliwości”.

Tego dnia w rzeszowskim Instytucie Teologiczno-Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara o przyszłości doradztwa zawodowego rozmawiali nauczyciele, specjaliści z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pracodawcy. Organizatorem przedsięwzięcia było Podkarpackie Kuratorium Oświaty.

Konferencję otworzyła Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart (na zdjęciu obok), a po niej głos zabrała Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie Małgorzata Rauch, która omówiła funkcjonowanie programu „Mój profil”. Ma on na celu nawiązanie bezpośredniego kontaktu przez uczniów z rzeczywistym środowiskiem pracy.

Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś wziął udział w panelu dyskusyjnym pn. „Wspomaganie doradców zawodowych przez specjalistów zewnętrznych”, podczas którego zwrócił szczególną uwagę na rolę Ochotniczych Hufców Pracy w realizowaniu zadań z zakresu wsparcia młodzieży przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę specjalistów rynku pracy. Podkreślił również, że ważną rolę w procesie doradczym nie odgrywają tylko zastosowane narzędzia, ale przede wszystkim człowiek z jego predyspozycjami, zainteresowaniami i możliwościami.

W konferencji wzięli również udział lokalni pracodawcy oraz przedstawiciele ze stołecznych instytucji, takich jak: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytutu Badań Edukacyjnych, Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego.

Konferencja w Rzeszowie pokazała, jak duże znaczenie ma świadome planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, ale powiązanej z sytuacją na rynku pracy, w którym istotną rolę odgrywają pracodawcy. Im wcześniej młodzież otrzyma specjalistyczne wsparcie, tym jest większa szansa na to, że ich wybory zawodowe będą powiązane z ich pasją i talentem, co przełoży się na zawodowy sukces.

W dobrą przyszłość

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku i Hufca Pracy w Trzebiatowie (Zachodniopomorska WK) przebywa na stażu zawodowym we Frankfurcie nad Odrą w ramach projektu pn. „Z dobrym zawodem w dobrą przyszłość” (program Erasmus+). Zdobywa tam doświadczenie i umiejętności w zawodach kucharza i cieśli.

27 listopada w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina – Brandenburgii odbyła się wizyta monitorującą przebieg stażu, podczas której młodzi ludzie podzielili się swoimi wrażeniami. Przyznali, że mogą liczyć na duże wsparcie niemieckich instruktorów nauki zawodu. Podczas pracy młodzież ma okazję używać nowoczesnych narzędzi i maszyn, szczególnie w kuchni. Wiedza kucharska została wzbogacona m.in. o umiejętność wypieku pieczywa, używania ziół i przypraw. Ponadto na zakończenie każdego dnia instruktor przeprowadza test znajomości języka obcego. Pod okiem instruktora Egona Richtera młodzi kucharze uczą się oprócz niemieckiego, także francuskiego i angielskiego.

Program realizowany w czasie wolnym ma na celu zapoznać młodzież z niemiecką tradycją i historią. Uczestnicy zwiedzili już Frankfurt nad Odrą i Berlin oraz wybrali się do zoo i na kręgielnię.

Dużym wsparciem dla grupy stażystów są ich opiekunowie Halina Gałaj oraz Anna Konieczka, a także niemiecki koordynator Michael Ritter.

  

Sękacz – zrób go sam!

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku (Warmińsko-Mazurska WK) zorganizowało wycieczkę zawodoznawczą do Stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga”.

Zaproszona do tego przedsięwzięcia młodzież z Zespołu Szkół nr 6 w Ełku kształcąca się w zawodzie cukiernika i kucharza mała okazję poznać tajniki wypiekania sękacza.

Poza wysłuchaniem historii o tradycyjnych wypiekach, wzięła także udział w jego przygotowaniu i pieczeniu. Taka forma warsztatów pozwoliła zainteresowanym dowiedzieć się co to jest sękacz, jak się go robi, jakich produktów używa się do jego produkcji, ile czasu trwa pieczenie, a także dlaczego używa się pieca opalanego drewnem, a nie grzałkami elektrycznymi.

Ponadto podczas spotkania młodzi ludzie dowiedzieli się o przedsiębiorczym podejściu założycieli Stowarzyszenia i rozwijaniu tej działalności poprzez sprzedaż wytwarzanych produktów. Pokazało to młodzieży, jak wykorzystać wybrany przez siebie zawód i jak dostosować go do potrzeb rynku pracy.

Wycieczka zawodowznawcza została zorganizowana w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” i odbyła się dzięki zaangażowaniu pracowników MCK w Ełku oraz uprzejmości Stowarzyszenia „Żytkiejmska Struga”.

Europa da się lubić

Uczestnicy opolskich jednostek opiekuńczo-wychowawczych zmierzyli się 27 listopada w wojewódzkim etapie konkursu wiedzy o Unii Europejskiej „Europa da się lubić”.

W tym roku młodzież z hufców pracy w Głubczycach, Polanowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Opolu, Brzegu, Środowiskowego Hufca Pracy w Namysłowie oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie odpowiadała na pytania dotyczące nie tylko wiedzy o Unii Europejskiej, ale także Francji jako kraju, który dał jej początek.

W przygotowanych przez uczestników prezentacjach multimedialnych w ciekawy i interesujący sposób zaprezentowano historię, sztukę, literaturę Francji oraz jej walory geograficzne. Kolejnym zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 15 pytań, natomiast w trzecim etapie każda drużyna odpowiadała na dziesięć pytań do wyboru.

Pierwsze miejsce zdobyła reprezentacja z HP w Kędzierzynie-Koźlu w składzie: Krzysztof Kowalski, Michał Mikuliszyn, Natalia Mirga, drugie – uczestniczki z grupy wychowawczej z Brzegu: Dominika Kretus, Weronika Cupek, Sandra Kamińska, a trzecie – drużyna z HP w Nysie w składzie: Arkadiusz Przytulski, Robert Chudek i Aleksandra Kasprzyszyn. Zdobywcy pierwszego miejsca będą reprezentować Opolską Komendę OHP na Ogólnopolskim Konkursie wiedzy „Europa da się lubić”.