Współpraca OHP – WSB

Pomorska WK OHP nawiązała współpracę z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku uczestnicząc 15 listopada w Dniu Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne i Administracja.

Delegacja OHP spotkała się, na zaproszenie dyrektora Biura Karier WSB Dariusza Majewskiego, z dziekanem Wydziału Ekonomii i Zarządzania prof. nadzw. dr. hab. Arturem Kozłowskim i menedżerem kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne Klaudią Skelnik.

W trakcie spotkania określono kierunki współpracy, która będzie polegać przede wszystkim na udzielaniu pomocy w wejściu na rynek pracy młodzieży OHP. Dodatkowo dział HR z Biura Karier Wyższej Szkoły Bankowej będzie wspierać działania doradców zawodowych Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Ważnym elementem spotkania były warsztaty technik kryminalistycznych pobierania odcisków palców, prezentacja broni palnej oraz pokaz taktyk interwencji policji, w których wzięli udział: Wojewódzki Komendant Adam Matuszewski, kierownik ROSZM Alicja Otto i specjalista ds. obronnych Kaja Dyszelewska.

Zawody pierwszej pomocy

15 listopada w Kętach (Małopolska WK) odbyły się III wojewódzkie zawody uczestników OHP w udzielaniu pierwszej pomocy.

17 drużyn z województwa małopolskiego rozwiązywało test teoretyczny, a następnie przechodziło do zadań praktycznych – symulacji przedstawiających sytuacje, w której udzielano pierwszej pomocy. Młodzież musiała wykazać się przygotowaniem merytorycznym oraz praktycznym.

Ocenę sędziowską prowadziło dwóch ratowników medycznych pracujących na co dzień w systemie ratownictwa medycznego. Podczas podsumowania zawodów sędziowie przeprowadzili pokaz pierwszej pomocy. Organizację zawodów wsparł również Urząd Gminy Kęty, firma Hygieia, Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kętach oraz pan Jan Toczek. W trakcie zawodów uczestnicy wraz z opiekunami oglądali wystawę zabytkowych motocykli i części motoryzacyjnych przygotowaną przez Klub Motocyklowy Riders On The Storm.

Nagrodzonych zostało pięć drużyn, a każdy z uczestników otrzymał dodatkowo pamiątkowy dyplom oraz upominek w postaci koca ratowniczego. Pierwsze miejsce zajął 6-18 Hufiec Pracy w Kętach, drugie – 6-32 Hufiec Pracy w Limanowej, trzecie – 6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu, czwarte – 6-8 Hufiec Pracy w Krakowie, piąte – 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach.

   

100 bohaterów na 100-lecie

Uroczystą galą finałową w Lublinie zakończył się 15 listopada Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP pt. „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości”. 24 laureatów odebrało dyplomy i cenne nagrody, prace konkursowe zaprezentowano na okolicznej wystawie, a całe wydarzenie zostało uświetnione koncertem patriotycznym.

Gala finałowa w Sali „Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego była zwieńczeniem wieloetapowego przedsięwzięcia, w ramach którego młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy w szczególny sposób uczciła 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na okolicznej wystawie przedstawiono 123 prace konkursowe – biogramy prezentujące postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę wolności po 123 latach zaborów. W koncercie patriotycznym wzięła udział młodzieżowa parafialna orkiestra dęta z Szastarki, a także uczestniczki Hufca Pracy w Chełmie, Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie wraz w wychowawczyniami z hufców we Włodawie i Lublinie. W programie znalazły się utwory patriotyczne i spektakl pt. „Pamięć to nasz obowiązek” nawiązujący do ostatnich chwil życia Danuty Siedzikówny ps. „Inka”.

Okolicznościowe przemówienia do laureatów, uczestników i organizatorów konkursu oraz do wszystkich zgromadzonych na widowni wygłosili m.in.: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, Michał Sieczka – dyrektor Biura posła na Sejm RP Krzysztofa Michałkiewicza, Marcin Jakóbczyk – asystent Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie Piotr Szczepanik.

Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha gratulując młodzieży, zwróciła uwagę na ideę całego przedsięwzięcia: Przygotowanie prac graficznych, które możemy dziś obejrzeć na wystawie i praca nad biogramami to szczególna lekcja historii dla młodzieży. Dzięki udziałowi w konkursie uczestnicy OHP mogli pogłębić wiedzę historyczną o Polsce, jej bohaterach i dziedzictwie kulturowym, kształtować swój patriotyzm, a także budować tożsamość współczesnego Polaka w oparciu o wzorce z przeszłości. Pamięć o bohaterach, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość, jest bardzo ważna w procesie wychowawczym realizowanym w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP pt. „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” był adresowany do wszystkich uczestników OHP. Wpłynęło 187 projektów z całej Polski, a ocenie poddano 149 prac spełniających wymagania regulaminu. Komisja złożona z historyków prof. Tomasza Panfila i Przemysława Jaśkiewicza oraz plastyka Doroty Jurkowskiej wybrała prace, których autorom przyznano nagrody i wyróżnienia. Każda z prac składała się z opracowania graficznego oraz biogramu dotyczącego danego bohatera. Materiały dotyczące postaci historycznych z okresu od konfederacji barskiej w 1768 r. do przyłączenia Litwy Środkowej do Państwa Polskiego w 1922 r. opracowano w pięciu kategoriach: bohaterowie związani z działaniami militarnymi, politycy, przedstawiciele duchowieństwa, reprezentanci różnych grup społecznych, zawodowych, ekonomicznych, nauki, sztuki i kultury, bohaterowie „Małych Ojczyzn”.

Poniżej lista uczestników OHP nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” w ramach poszczególnych kategorii postaci historycznych.

Kategoria I – bohaterowie związani z działaniami militarnymi:
I miejsce – Cezary Dźwil (Podlaska WK) – bohater Merian Caldwell Cooper
II miejsce – Szymon Kanonowicz (Zachodniopomorska WK) – bohater Kazimierz Sosnkowski
III miejsce – Sebastian Kamiński (Kujawsko-Pomorska WK) – bohater Aleksandra Zagórska
IV miejsce – Lena Zdończyk (Łódzka WK) – bohater Kazimierz Pułaski
V miejsce – Mariusz Melson (CKiW w Dobieszkowie) – bohater Jurek Bitschan
Wyróżnienie – Marcin Młodorzyniak (Wielkopolska WK) – bohater Joanna Żubr
Wyróżnienie – Kinga Rumińska (Wielkopolska WK) – bohater Joanna Żubr
Wyróżnienie – Paulina Gustowska (Lubelska WK) – bohater Romuald Traugutt

Kategoria II – politycy:
I miejsce – Kamil Borzymowski (Mazowiecka WK) – bohater Ignacy Daszyński
II miejsce – Sylwia Florek (CKiW w Tarnowie) – bohater Ignacy Jan Paderewski
III miejsce – Anna Barszczewska (CKiW w Gołdapi) – bohater Józef Piłsudski
IV miejsce – Natalia Targońska (Podlaska WK) – bohater Roman Dmowski
V miejsce – Wiktoria Matuszewska (Zachodniopomorska WK) – bohater Eugeniusz Romer
Wyróżnienie – Natalia Szkoda (Mazowiecka WK) – bohater Ignacy Daszyński

Kategoria III – przedstawiciele duchowieństwa:
I miejsce – Klaudiusz Czarnecki (Mazowiecka WK) – bohater św. brat Albert Chmielowski
II miejsce – Mariusz Melson (CKiW w Dobieszkowie) – bohater bp Władysław Bandurski
III miejsce – Sandra Chojnacka (Wielkopolska WK) – bohater ks. Marek Jandołowicz
IV miejsce – Maria Magdalena Stary (Podlaska WK) – bohater ks. Stanisław Staszic
V miejsce – Jakub Białek (Lubelska WK) – bohater św. Urszula Ledóchowska
Wyróżnienie – Jacek Boruszewski (Warmińsko-Mazurska WK) – bohater ks. Walenty Barczewski
Wyróżnienie – Natalia Przebinda (Małopolska WK) – bohater Gabriel Piotr Baudouin

Kategoria IV – wybitni Polacy, przedstawiciele różnych grup społecznych:
I miejsce – Jakub Pawlak (CKiW w Dobieszkowie) – bohater Ignacy Łukasiewicz
II miejsce – Maciej Maliszewski (Warmińsko-Mazurska WK) – bohater Fryderyk Chopin
III miejsce – Tomasz Tracz (CKiW w Oleśnicy) – bohater Andrzej Juliusz Małkowski
IV miejsce – Paweł Bujnarowski (Podlaska WK) – bohater Stefan Banach
V miejsce – Natalia Muzyka (Dolnośląska WK) – bohater Eliza Orzeszkowa
Wyróżnienie – Patryk Makurat (ECKiW w Roskoszy) – bohater Henryk Jordan
Wyróżnienie – Anna Banach (Małopolska WK) – bohater Wojciech Kossak

Kategoria V – bohaterowie „Małych Ojczyzn”:
I miejsce – Maciej Laskowski (Kujawsko-Pomorska WK) – bohater Elżbieta Zawacka
II miejsce – Jakub Soboniak (Kujawsko-Pomorska WK) – bohater Paweł Cyms
III miejsce – Patrycja Wieczyńska (Kujawsko-Pomorska WK) – bohater Ignacy Łyskowski
IV miejsce – Mateusz Rycak (Lubelska WK) – bohater Józef Czechowicz
V miejsce – Grzegorz Białas (Wielkopolska WK) – bohater Emilia Sczaniecka
Wyróżnienie – Patryk Ogórkowski (Podlaska WK) – bohater Władysław Dąbrowski
Wyróżnienie – Wiktoria Łozowska (Warmińsko-Mazurska WK) – bohater Bolesław Nieczuja-Ostrowski

Dyplomy i nagrody dla laureatów wręczali przedstawiciele instytucji organizujących wydarzenie, partnerów i sponsorów: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha (na zdjęciu obok), Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, prezes Zarządu Fabryki Cukierków „Pszczółka” S.A. Robert Rudnicki, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Marcin Krzysztofik i dyrektor Wydziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie Piotr Szczepanik.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosław Piotrowski, poseł na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek i Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk. Patronat medialny sprawowały redakcje TVP 3 Lublin i Polskiego Radia Lublin. Wydarzenie zostało objęte także patronatem rządowego Programu Wieloletniego „Niepodległa” realizowanego w ramach wspólnego świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konkurs realizowany był od 5 lipca do 31 października, organizatorami były Komenda Główna OHP i Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, a uczestnikami wychowankowie z jednostek opiekuńczo-wychowawczych ze wszystkich wojewódzkich komend oraz 6 centrów kształcenia i wychowania OHP. Udział w konkursie poza kształtowaniem wśród młodzieży OHP poczucia świadomości i tożsamości narodowej przyczynił się też do rozwijania zainteresowań i zdolności twórczych.

Podczas trzydniowego pobytu laureatów konkursu i opiekunów w Lublinie, związanego z udziałem w uroczystej gali finałowej, młodzież wzięła udział w warsztatach survivalowych zorganizowanych w Nasutowie, wycieczce lubelskim szlakiem niepodległościowym połączonej z grą miejską i poznawaniem najważniejszych zabytków i miejsc nawiązujących do historii Koziego Grodu i postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także w spotkaniu w Środowiskowym Hufcu Pracy podsumowującym działania młodzieży na polskich cmentarzach Wołynia w ramach projektu „Wołyń 2018. ReMisja”.

 

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

 

„Pracuj na zdrowie”

14 listopada w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Zielonej Górze odbyły się targi pracy pt. ,,Pracuj na zdrowie”. Ich celem było pokazanie jak zdrowie fizyczne i psychiczne wpływa na kształtowanie ścieżki zawodowej oraz codzienne życie.

Zebranych powitał Wojewódzki Komendant OHP Piotr Barczak. Swoją ofertę zaprezentowało 17 przedstawicieli branży związanej ze zdrowym stylem życia, w tym kluby fitness, dietetycy, szkoły o profilu medycznym, sklepy ze zdrową żywnością, sklepy sportowe. Jedną z wielu atrakcji targów był pokaz gimnastyki słowiańskiej oraz wschodniej sztuki walki Aikido. Ponadto odwiedzający mieli możliwość skorzystania z darmowych porad specjalistów, wykonania badania składu masy ciała, zaś stopy mogli poddać analizie podoskopem.

Na zainteresowane osoby czekały propozycje zatrudnienia na stanowiskach sprzedawcy, recepcjonisty klubu fitness czy przedstawiciela handlowego.

  

Sanockie targi

Podkarpacka WK OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Sanoku oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka byli organizatorami 13 listopada Targów Edukacji i Pracy pod hasłem „Zatrudnienie moim priorytetem”.

Podczas uroczystego otwarcia głos zabrali: poseł dr Piotr Uruski oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji, Kultury i Rozwoju w Starostwie Powiatowym Zofia Kijowska, która w imieniu Starosty Powiatowego – Patrona honorowego targów – odczytała pismo skierowane do wszystkich uczestników przedsięwzięcia.

Impreza stanowiła okazję do zapoznania się z regionalnym oraz lokalnym rynkiem pracy i edukacji. Obecni byli m.in. pracodawcy, firmy szkoleniowe, służby mundurowe, jak również instytucje rynku pracy. Wśród propozycji zatrudnienia znalazły się oferty na stanowiskach pracownika produkcji, operatora maszyn, magazyniera, spawacza.

Odbyły się również zajęcia z doradcami zawodowymi z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lesku, które umożliwiły uczestnikom targów określenie ich preferencji i predyspozycji zawodowych, jak również zebranie i podsumowanie informacji dotyczących regionalnego i lokalnego rynku pracy. O prawie pracy mówili z kolei przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie.

We Włoszech, Hiszpanii i Niemczech

W trakcie trzytygodniowych wyjazdów organizowanych w ramach realizacji projektu „Europejskie praktyki drogą do konkurencyjności na rynku pracy” dwudziestu ośmiu uczestników jednostek organizacyjnych Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ukończyło staże zawodowe w hiszpańskich i włoskich zakładach pracy. Z kolei siedmiu młodych cukierników rozpoczęło praktyki w Berlinie.

Wnioskodawcą projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ jest Hufiec Pracy w Myszkowie, obecnie stanowiący filię Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie.

Partnerstwo z włoską firmą CPA Giuseppina Bomba pozwoliło na organizację w miejscowości Lanciano w środkowych Włoszech stażów zawodowych dla sześciu mechaników samochodowych, trzech sprzedawców i jednego elektryka. Siedmiu uczniów to podopieczni HP w Myszkowie, pozostałe trzy osoby to uczestnicy Hufca Pracy w Jaworznie. Włoska wyprawa pozwoliła młodym ludziom na nabycie nowych umiejętności zawodowych, zapoznanie ze środowiskiem pracy we włoskich przedsiębiorstwach oraz uzyskanie kompetencji językowych, kulturowych i społecznych. Stażyści wzięli udział w dodatkowym kursie języka włoskiego (10 godzin) oraz wycieczkach krajoznawczo-edukacyjnych, w tym w wyprawie do Rzymu. Młodzi Polacy zostali również zaproszeni do miejskiego ratusza, gdzie spotkali się z włodarzami miasta Lanciano.

   

W ramach współpracy z ośrodkiem edukacyjnym ESMOVIA Sistema Practices S.l. z hiszpańskiej Walencji zrealizowano staże zawodowe dla czternastu adeptów fryzjerstwa oraz czterech przyszłych kucharzy. W wyjeździe wzięli udział podopieczni hufców w Myszkowie, Częstochowie, Bielsku-Białej, Żywcu oraz Jaworznie. Trzytygodniowy wyjazd umożliwił dokładne poznanie zasad panujących w hiszpańskich salonach fryzjerskich oraz hotelowych restauracjach, zidentyfikowanie różnic między środowiskiem pracy w Polsce i Hiszpanii oraz nabycie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie stosowanych technik fryzjerskich czy hiszpańskich potraw, z którymi dotąd uczniowie polskich szkół nie mieli styczności. Uczestnicy wyjazdu wykazali się samodzielnością, świetną orientacją w terenie (przemierzając rozległe tereny jednego z największych hiszpańskich miast), umiejętnościami komunikacyjnymi (podejmując próby samodzielnego porozumiewania się w językach angielskim i hiszpańskim), doskonałą organizacją czasu oraz pracy zespołowej. W ramach wycieczek edukacyjnych uczniowie odwiedzili m.in. Bioparc oraz Miasteczko Sztuki i Nauki (Ciudad de las Artes y las Ciencias), zwane „dzielnicą przyszłości”.

Wyjazd siedmiu młodych cukierników do Berlina organizowany jest w ramach współpracy Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z organizacją BERLINK ETN GmbH.

Staże zawodowe we Włoszech odbyły się w dniach 22 września – 12 października, w Hiszpanii 8-26 października, natomiast ostatnia tura wyjazdów, w ramach której siedmiu uczniów odbywa staże zawodowe w berlińskich zakładach pracy, potrwa do 30 listopada. W ramach przygotowań do wyjazdów uczestnikom zapewniono wsparcie językowe, kulturowe i pedagogiczne.

   

 

 

Z nowymi umiejętnościami

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie (Wielkopolska WK) dziesięcioosobowa grupa bierze udział w projekcie „Stawiam na przyszłość”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W drugim tygodniu listopada rozpoczął się kurs komputerowy ECDL. Do tej pory uczestnicy utrwalali podstawy pracy z komputerem. Następnie uczyli się organizacji i zarządzania plikami i folderami oraz bezpiecznego korzystania z sieci. Przed grupą jeszcze wiele ciekawych zagadnień, jak praca z aplikacją MsWord oraz pierwsze kroki z arkuszami kalkulacyjnymi. Uczestnikom nie brakuje chęci, na pewno przydatne będą książki oraz materiały, które otrzymali.

Projekt „Stawiam na przyszłość” ma na celu wsparcie młodych ludzi prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy.

Zakończenie staży zawodowych

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Przasnyszu (Mazowiecka WK) młodzież kończąc udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” skorzystała z ostatniej formy wsparcia przewidzianej w ramach tego projektu, jaką były staże zawodowe.

Beneficjenci zakończyli trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców na stanowisku magazyniera z obsługą wózka widłowego i programu WF-MAG oraz logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.

W trakcie odbywania stażu zawodowego każdemu z uczestników został przydzielony opiekun, którego zadaniem było zapoznanie stażysty ze szczegółami wykonywania określonej profesji. Młodzi ludzie pod okiem opiekunów rozwijali kompetencje społeczne w zakresie pracy w zespole oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej, które stanowią istotne elementy właściwego kontaktu z klientem.

Głównym celem staży zawodowych było zapoznanie młodych ludzi z trybem pracy w danym przedsiębiorstwie. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoli im na zwiększenie zdolności adaptacji do nowych warunków pracy, a także stanowi istotny etap przygotowania do dalszego rozwoju kariery zawodowej.

Młodzież, która z zaangażowaniem wykonywała powierzone jej podczas trwania stażu obowiązki została wyróżniona przez pracodawców i zaproszona do dalszej współpracy poprzez podpisanie umów o pracę. Dla pozostałych uczestników staż w zawodzie będzie doskonałą i udokumentowaną formą poświadczenia zdobytych umiejętności.

Warsztaty kulinarne

13 listopada w Studiu Kulinarnym ATUTY odbyły się warsztaty kulinarne z zakresu kuchni kresowej dla grupy osiemnastu uczestników OHP z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie oraz Hufca Pracy w Białymstoku.

Głównym celem warsztatów było zaszczepienie wśród młodzieży zdrowego sposobu odżywiania się oraz przekazanie wiedzy dotyczącej doboru składników i technik kulinarnych.

Po krótkiej prelekcji prowadzącej, młodzież pod okiem szefowej kuchni rozpoczęła przygotowywanie pełnego menu złożonego z kilku dań: przystawki, dania głównego oraz deseru według dawnych przepisów z użyciem regionalnych produktów. Następnym etapem była wspólna degustacja przygotowanych przez siebie potraw.

Uczestnicy w profesjonalny sposób zmierzyli się z tajnikami prawdziwej kuchni przygotowując mistrzowskie potrawy, takie jak między innymi: sałatka z serem korycińskim, kindziukiem, pieczonym burakiem w sosie musztardowo-miodowym czy wareniki ze schabem zasmażonym w śmietanie, a na deser delikatne serniczki z sosem malinowym.

Szkolenie pobudziło wyobraźnię i kreatywność młodych uczestników. Podczas warsztatów gotujący poznali zasady łączenia smaków i komponowania różnych potraw. Młodzież zdobyła silną podstawę do tego, by rozwijać swoje umiejętności, a nawet poszukiwać pracy w gastronomii. Zgodnie z założeniem warsztatów niewątpliwie były one niezapomnianym doświadczeniem edukacyjnym, które zakończyło się uzyskaniem certyfikatu ukończenia kursu gotowania w zakresie kuchni kresowej.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

   

Piknik w Kancelarii Premiera

„100 Urodziny Niepodległej” – pod takim tytułem w Ogrodach Kancelarii Premiera odbył się Piknik Rodzinny z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Przy stoisku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej czekali na uczestników wydarzenia przedstawiciele OHP z Biura Edukacji Komendy Głównej, Kujawsko-Pomorskiej i Lubelskiej WK, Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie, Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie. Obecna była również zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha.

Przygotowano mnóstwo atrakcji, dekoracje oraz stoiska, przy których tworzono fryzury wplatając w nie biało-czerwone akcenty, pisano „Życzenia dla Polski” na papierze czerpanym, wyrabiano biżuterię w kolorach bieli i czerwieni, a także przypinki promujące wartości rodzinne oraz patriotyczne. Wyplatano też koszyki, tworzono kotyliony, malowano twarze oraz dekorowano ciastka w kształcie konturu Polski.

Podczas pikniku nie zabrakło pokazów Wojska Polskiego i służb mundurowych oraz koncertów.