Opolska Rada Młodzieży

W siedzibie Opolskiej WK OHP odbyło się 30 października posiedzenie Wojewódzkiej Rady Młodzieży.

Celem spotkania był wybór nowego samorządu spośród reprezentantów Rad Młodzieży ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych z województwa opolskiego. Młodzież przywitali zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasz Kubica oraz kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ewa Zajączkowska.

Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Młodzieży został Patryk Kaletka z Hufca Pracy w Nysie, jego zastępcą Nikola Mędrek z Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu. Ponadto liderem został Marcin Metel z Hufca Pracy w Głubczycach, a na opiekuna Rady wybrano komendant Hufca Pracy w Głubczycach Ksenię Domerecką.

Młodzież zaprezentowała również inicjatywy i zadania, które zaplanowano do realizacji w roku szkoleniowym 2018/2019.

Pielgrzymując do Wadowic

40. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową oraz 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości młodzież Śląskiej WK OHP uczciła pielgrzymką do Wadowic.

Swoją wędrówkę uczestnicy wraz z zastępcą Wojewódzkiego Komendanta Jarosławem Kańkowskim rozpoczęli w Bazylice Mniejszej Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, gdzie odbyła się Eucharystia dziękczynna w intencji Śląskiej WK OHP celebrowana przez Duszpasterza Wojewódzkiego ks. Jacka Gancarka. Wierni modlili się za całą społeczność Ochotniczych Hufców Pracy – za uczestników, wychowawców oraz kierownictwo. Tuż po mszy uczestnicy mieli okazję zwiedzić wnętrze bazyliki, gdzie znajduje się m.in. Kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Kaplica Ukrzyżowanego Chrystusa, Kaplica Św. Jana Pawła II czy Kaplica Świętej Rodziny z barokową chrzcielnicą, przy której ochrzczony została Karol Wojtyła.

Następnie młodzież podzielona na dwie grupy zwiedziła niedawno odnowione Muzeum Domu Rodzinnego Karola Wojtyły – Jana Pawła II. W podzielonym na kilkanaście stref muzeum w nowoczesnym, multimedialnym stylu można zapoznać się z życiem, działalnością i nauczaniem tego Wielkiego Polaka. Młodzież obejrzała ekspozycje poświęcone jego życiu i działalności jako kapłana, biskupa, papieża, przyjaciela młodzieży oraz podróżnika. Największe jednak wrażenie na zwiedzających zrobiło, z oryginalnie zachowanymi eksponatami, dwupokojowe mieszkanie rodziny Wojtyłów, gdzie na świat przyszedł Karol.

Po zwiedzaniu muzeum był czas na wizytę w wadowickiej kawiarni i degustację przepysznej „papieskiej” kremówki. Zwieńczeniem pielgrzymki był wspólny posiłek w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie, gdzie Duszpasterz Wojewódzki wręczył każdemu uczestnikowi pamiątkę – książkę pn. „Wielki Pontyfikat św. Jana Pawła II”.

  

Bezinteresownie i honorowo

Polskie Honorowe Krwiodawstwo ma już 60 lat, a dziesięć lat działa Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie.

Z tej okazji odbyło się w szkole spotkanie, podczas którego wyróżniono uczestników 9-9 Hufca Pracy w Krośnie (Podkarpacka WK), a zarazem uczniów ZSP. Wiktor Jaworski, Szymon Szymański, Damian Fąfara oraz opiekun koła HDK PCK st. wychowawca Marcin Ślązak zostali uhonorowani statuetkami oraz dyplomami gratulacyjny za bezinteresowne oddawanie krwi oraz humanitarną postawę społeczną. Warto zaznaczyć, iż w kole honorowych dawców krwi przy krośnieńskim hufcu systematycznie oddaje krew 24 uczestników.

W spotkaniu wzięli udział dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie Ewa Zawilińska, ks. prałat Tadeusz Buchowski, kierownik Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie Marian Wszołek oraz wielu innych równie znamienitych gości.

Zdobyli doświadczenie

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Działdowa (Warmińsko-Mazurska WK) zakończyli trzymiesięczne staże zawodowe.

Młodzi ludzie zdobywali doświadczenie zawodowe w kierunkach, które wybrali podczas kursów zawodowych. Były to magazynier, kosmetyczka oraz recepcjonista. W trakcie stażu młodzież zapoznała się z obowiązkami na określonym stanowisku, sposobem funkcjonowania zakładów pracy, panującymi tam zasadami oraz kształtowała i rozwijała własne kompetencje społeczne, tj. punktualność, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość. Oprócz zdobycia doświadczenia zawodowego, stażyści cenili sobie możliwość nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych, które w niedalekiej przyszłości mogą okazać się bardzo pomocne w budowaniu dalszej kariery zawodowej.

Staż stanowił istotny element przygotowania młodych ludzi do samodzielnej pracy. Dodatkowo młodzież mogła liczyć na pomoc i wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, zobowiązanych do udzielania wskazówek oraz służenia pomocą w wypełnianiu powierzonych zadań.

Przygotowania do projektu

W dniach 27-28 października w Polsko-Niemieckim Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie odbyła się wizyta przygotowawcza projektu „You can do it!” realizowanego przez grupę młodzieży „Dream Team” z Warmińsko-Mazurskiej WK OHP w ramach programu Erasmus+ Młodzież.

W projekt, który odbędzie w Olsztynie z udziałem 24 osób, zaangażowane są cztery kraje: Estonia, Litwa, Rumunia i Polska. Wymiana międzynarodowa odbędzie się w dniach 16-23 listopada br. w Olsztynie, a tematem działań będzie rękodzieło. Podczas warsztatów młodzież pozna techniki rękodzielnicze, jak: decoupage, scrapbooking, quilling i string art. Wszystkie umiejętności przydadzą się w codziennym życiu oraz w rozwoju zawodowym, dając możliwość osiągania zarobku w przyszłości. Podsumowaniem projektu będzie wystawa wytworzonych rzeczy dla społeczności lokalnej połączona z mini warsztatami dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 20 w Olsztynie i Szkoły Podstawowej w Rusi. Wszystkie powstałe podczas projektu produkty zostaną przekazane dla dzieci na cele charytatywne.

Podczas wizyty przygotowawczej przedstawiciele krajów partnerskich podzielili się zadaniami oraz omówili sprawy organizacyjne i główne cele projektu. Był też czas na zwiedzanie Olsztyna i miejsc, w których odbędzie się całe przedsięwzięcie. Ponadto, w trakcie spotkania stworzono słownik wyrazów niezbędnych w codziennej komunikacji oraz typowe zwroty, które będą wykorzystywane podczas warsztatów rękodzielniczych.

Wybrano przedstawicieli

Podczas spotkania w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach wybrano przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Młodzieży Dolnośląskiej WK.

Do Mysłakowic przybyli delegaci, którzy zostali uprzednio wybrani do samorządu na etapie rejonowym w hufcach w Legnicy, Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Kamiennej Górze, Trzebnicy i Strzelnie, Jaworze. Podczas demokratycznych wyborów wybrano przewodniczącego – Martina Kozłowskiego (OSiW w Mysłakowicach), jego zastępcę – Adriannę Rakowską z (HP w Jaworze), sekretarza – Grzegorza Paluszka (HP w Dzierżoniowie), oraz liderów: Marcela Czermarnika (HP w Legnicy) i Wiktorię Zakrzewską (HP w Dzierżoniowie).

Młodzież uczestniczyła również w spotkaniu z przedstawicielem samorządu terytorialnego Elżbietą Zakrzewską, która opowiedziała o swojej działalności społecznej i jednocześnie przedstawiła możliwości usprawniania funkcjonowania samorządu. Odbyła się też gra terenowa, podczas której zadaniem uczestników było odnalezienie miejsc zaznaczonych na mapie na terenie Pałacu w Bukowcu. W tym samym czasie kadra wychowawcza uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Marcinem Wierzchuckim, który przedstawił problem zjawiska bezdomności i jednocześnie omówił swoje działania na rzecz poprawy warunków bytowych ludzi mających trudną sytuację życiową.

 

III Przegląd Pieśni Patriotycznej

Przedstawiciele jednostek OHP z województw: małopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego wzięli udział 27 października w III Przeglądzie Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP, którego organizatorem była Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie oraz 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej.

Przedsięwzięcie, nad którym objęli patronat poseł Jarosław Szlachetka, starosta powiatu myślenickiego Józef Tomal oraz wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, zostało zorganizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego „Nasza Niepodległa”, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie historii i tradycji oraz wzmacnianie tożsamości narodowej.

Do przeglądu zgłosiło się 39 uczestników z 30 jednostek organizacyjnych OHP. Wystąpili soliści, duety i zespoły. Jury w składzie: Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, instruktorka z Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu Elżbieta Pasierb, nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu Izabela Handzel, instruktor gry na instrumencie Piotr Kowalcze, społecznik i lokalny patriota Andrzej Bala oceniało dobór repertuaru, opracowanie muzyczne, interpretację i ogólny wyraz artystyczny wystąpień.

Na koncert laureatów w auli szkoły w Skomielnej Białej przybyli zaproszeni goście: wójt Gminy Lubień Kazimierz Szczepaniec, radny Rady Powiatu Jacek Pasiowiec, radni Rady Gminy Lubień Maria Bal i Andrzej Bala, prezes OSP w Skomielnej Białej Andrzej Gacek, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych: Izabela Kościelniak, Andrzej Błachut, sołtys wsi Skomielna Biała Jan Macioł, nauczyciele, wychowawcy, pracodawcy, sponsorzy i przedstawiciele Związku Podhalan w Skomielnej Białej.

Laureat drugiej nagrody – Jakub Kozłowski z Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Chór „Gaudium” ze Skomielnej Białej rozpoczął drugą część przeglądu wykonaniem wiązanki pieśni patriotycznych. Następnie komendant Krzysztof Świerczek oraz komendant wadowickiego Hufca Pracy Jolanta Zacny ogłosili wyniki i wręczyli dyplomy oraz wyróżnienia laureatom Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Polska Niepodległa – Drogi do Wolności”. Kolejnym punktem spotkania było wręczenie dyplomów i wyróżnień z Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „List do Piłsudskiego”. Konkurs był organizowany przez Wojewódzką Komendę OHP w Krakowie oraz 6-2 Hufiec Pracy w Niepołomicach. Kulminacyjnym punktem spotkania, na który wszyscy z niecierpliwością czekali, było ogłoszenie wyników III Przeglądu Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP.

Przegląd wygrał Bartłomiej Telesz z Podkarpackiej WK OHP (na zdjęciu u góry), drugie miejsce przyznano Jakubowi Kozłowskiemu z Małopolskiej Komendy, a trzecie – duetowi: Aleksandra Kostkiewicz i Aleksandra Dudek z Podkarpackiej Komendy. Wyróżnienia: posła Jarosława Szlachetki otrzymała Patrycja Przystał z Małopolskiej WK OHP, starosty powiatu myślenickiego – Magdalena Poremba z Mazowieckiej WK OHP, wójta gminy Lubień – Patrycja Rachmaciej z Małopolskiej WK, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu – Julia Mól z Małopolskiej WK, prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Magnus” – Izabela Frankiewicz z Małopolskiej WK. Kadra Hufca Pracy w Skomielnej Białej przyznała swoje wyróżnienie Marcie Borzyckiej ze Świętokrzyskiej WK, a jury wyróżniło Trio Wokalne „My młodzi” w składzie: Angelika Czopek, Szymon Król, Dominik Gamoń z Małopolskiej WK.

III miejsce wywalczyły Aleksandra Kostkiewicz i Aleksandra Dudek. Na zdjęciu z Wojewódzkim Komendantem Krzysztofem Świerczkiem i komendant hufca w Skomielnej Białej Martą Augustyn.

Nagrody dla laureatów ufundowali patroni imprezy, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Danuta Burtan i prezes Europejskiego Stowarzyszenia „Magnus” Andrzej Błachut oraz kadra Hufca Pracy w Skomielnej Białej. Statuetki dla zdobywców pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca ufundował Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Krzysztof Świerczek. Na zakończenie wysłuchano pieśni w wykonaniu laureatów III Przeglądu Pieśni Patriotycznej.

Przegląd był realizacyjnie dużym przedsięwzięciem i jego sukces na pewno nie byłby możliwy, gdyby nie pomoc i wsparcie wielu osób: wspomnianych na początku patronów przedsięwzięcia, dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu i Szkoły Podstawowej, prezesów Europejskiego Stowarzyszenia „Magnus” i OSP czy też Chóru „Gaudium” ze Skomielnej Białej. Podziękowania należą się również pracodawcom i sponsorom: GKRPA w Gminie Lubień, LGD „Turystyczna Podkowa”, Bankowi Spółdzielczemu w Mszanie Dolnej, „Uzdrowisku Rabka”, Grażynie i Stanisławowi Gackom, cukierni „Pychotka” z Naprawy, Zofii i Stanisławowi Słowiakom z Lubnia, pizzeriom „Gracja” z Jordanowa i Rabki, firmom „Vanmar”, „Jandrew”, „Głodek Consulting”, „Auto Moto Świder”, „Stołówka szkolna”, „Top Market”, „Profes”, „Kacztex”, „Dermiss”, „Agnes”, „Top Hair”, „Folwark Stara Winiarnia”, „Auto Centrum Fudala”, nauczycielom, instruktorom: Ewie Chorążak, Justynie Handzel, Elżbiecie Pasierb, Izabeli Handzel, Piotrowi Kowalcze, Andrzejowi Bali, obsłudze: Stanisławowi Gackowi, Fabianowi Gackowi i licznym wolontariuszom – młodzieży ze Skomielnej Białej. Nad całością i dobrą organizacją czuwała kadra 6-36 HP i Młodzieżowego Centrum Kariery ze Skomielnej Białej z komendantem Hufca na czele. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz wychowawcom za udział w III Przeglądzie Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP.

Targi edukacji i pracy

Międzyrzeckie Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Międzyrzecu Podlaskim (Lubelska WK) oraz Zespół Szkół Technicznych im. Unitów Podlaskich odbyły się 26 października.

Młodzież, wystawców oraz zaproszonych gości powitała dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej Ewa Koziara. Następnie wspólnie z dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Międzyrzecu Podlaskim Dariuszem Stefaniukiem wręczyła podziękowania dla pracowników RadioBiper za przeprowadzenie warsztatów z dziennikarstwa dla uczniów ZST.

W trakcie targów młodzież wzięła udział w prelekcjach prowadzonych przez przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Zanim podejmiesz pierwszą pracę” oraz „Uprawnienia młodocianych”. Odbył się również pokaz tańców latynoamerykańskich i standardowych w wykonaniu młodzieży z Klubu Tańca Towarzyskiego „Iskra” pod opieką Izabeli Zakrzewskiej, a także pokaz udzielania pierwszej pomocy, który zaprezentowali studenci Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

  

Uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia ZST w Międzyrzecu Podlaskim przygotowali ciekawe stanowiska przedstawiające zawody, których uczą się w szkole. Prezentacje przygotowały: technikum usług fryzjerskich, technikum ochrony środowiska, technikum mechatroniczne i elektroniczne, technikum budowlane.

Swoją ofertę przedstawiły uczelnie wyższe, szkoły średnie, instytucje rynku pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej i Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Wśród obecnych byli m.in. wicestarosta Janusz Skólimowski, wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz, burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Zbigniew Kot, starszy wizytator delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie Barbara Bachonko-Breczko i Marek Żelisko, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy Magdalena Grodzicka i Michał Pietraszek.

Patronat honorowy nad targami objęli: Starosta Powiatu Bialskiego, Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski, zaś patronat medialny: sprawowali RadioBiper i portal Miedzyrzec.info.

Sportowo i ekologicznie

25 października brodnicki Hufiec Pracy (Kujawsko-Pomorska WK) był gospodarzem Wojewódzkiego Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców oraz spotkania Wojewódzkiej Rady Młodzieży.

W hali sportowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy rywalizowały ze sobą sześcioosobowe drużyny mieszane ze wszystkich jednostek Kujawsko-Pomorskiej WK OHP. Po emocjonujących rozgrywkach na zwycięskim podium stanęła drużyna z Torunia zdobywając tym samym Puchar Wojewódzkiego Komendanta OHP. Drugie miejsce zajęła reprezentacja inowrocławskiego hufca, natomiast trzecie – Hufiec Pracy w Bydgoszczy.

Z kolei podczas spotkania Wojewódzkiej Rady Młodzieży OHP uczestnicy przedstawili plany pracy w bieżącym roku szkolnym pod hasłem „Ziemia nasz wspólny dom”, po czym odbyły się wybory do Zarządu Wojewódzkiej Rady Młodzieży i Wojewódzkiego Klubu Aktywnych. Przewodniczącą została Weronika Górska (Inowrocław), jej zastępcą Wiktoria Mądraszewska (Toruń), sekretarzem Damian Sokołowski (Grudziądz), zaś liderami – Patryk Hinz (Toruń), Andrzej Jamroziewicz (Włocławek) oraz Kamil Nowak (Inowrocław).

Po części warsztatowej młodzież z opiekunami udała się do Centrum Edukacji Ekologicznej na ciekawą lekcję przyrody. Nie każdy bowiem wiedział, jak wyglądają budki lęgowe różnych gatunków ptaków, albo że nocne hałasy na strychu to nie sprawka duchów, a kuny domowej. Ponadto prowadzący zajęcia Marek Bartkowski zaprezentował m.in. jak wygląda barszcz Sosnowskiego, wyjaśniając dlaczego jest tak niebezpieczny i co trzeba zrobić, jeśli już zdarzy się komuś mieć z tą niebezpieczną rośliną styczność.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że sezon grzybowy w pełni, uczestnicy odbyli szybkie szkolenie na temat grzybów – ze szczególnym naciskiem, jak rozpoznać te najbardziej trujące. Pan Marek wyjaśnił także jak się zachować, gdy spotka się na swej drodze leśne zwierzęta. Omówił sposób postępowania podczas ewentualnej konfrontacji z dzikiem, wilkiem, wężem i nawet osami, szerszeniami czy trzmielami. Na zakończenie zwiedzania młodzież obejrzała makietę wioski mezolitycznych myśliwych, a także miała możliwość wejścia do odtworzonego w skali 1:1 szałasu.

 

Mistrzostwa w tenisie stołowym

W sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyły się 25 października XII Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego Młodzieży i Kadry OHP w Tenisie Stołowym.

Do rywalizacji stanęło dwanaście drużyn, które zmierzyły się w dwóch etapach: grupowym i pucharowym z podziałem na chłopców i dziewczęta. Do fazy pucharowej przechodziło dwóch najlepszych zawodników z każdej grupy.

Wśród dziewcząt zwyciężyła Julita Jagiełło z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku, druga była – Karolina Rodoś z Hufca Pracy w Policach, a trzecia – Wiktoria Wiśniewska z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Stargardzie. W klasyfikacji chłopców najlepszy okazał się Karol Pająk z Hufca Pracy w Trzebiatowie, drugie miejsce przypadło w udziale Jakubowi Grochowickiemu z Hufca Pracy w Wałczu, trzecie zaś – Jakubowi Luksowi z Hufca Pracy w Szczecinku.

Drużynowo zwyciężył wałecki Hufiec Pracy, tuż za nim uplasował się Hufiec Pracy ze Szczecinka, a trzecie miejsce należało do Hufca Pracy z Trzebiatowa. Turniej kadry OHP w kategorii kobiet wygrała Dorota Kukiełka z Barlinka.

Uroczystego zakończenia dokonali wspólnie sekretarz miasta Wałcza Lucyna Kabs-Małecka i komendant wałeckiego hufca Ireneusz Gaworek.

Turniejowi towarzyszył wernisaż prac, których autorzy wzięli udział w konkursie fotograficznym pt. „Ludzie są stworzeni do radości (..) Prawdziwa radość jest zwycięstwem (św. Jan Paweł II)”. Wręczono też nagrody jego laureatom.

Organizatorem turnieju byli Zachodniopomorska WK OHP w Szczecinie, Hufiec Pracy w Wałczu, wałecki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.