Junakom w hołdzie

21 września w Jeleniewie na Podlasiu, w przeddzień 82. rocznicy powstania Junackich Hufców Pracy i w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Bogdan Ścibut odsłonił w tamtejszej Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” tablicę poświęconą pamięci junaków i kadry Junackich Hufców Pracy.

Przed II wojną światową działała w Jeleniewie szkoła, która nosiła imię Junackich Hufców Pracy. Także w Jeleniewie pracował batalion JHP, którego junacy budowali drogę do Wiżajn. W sierpniu, podczas Święta Żołnierza, spotkał się z nimi właśnie w Jeleniewie Komendant Główny JHP płk Bogusław Kunc.

Uroczystość, pod patronatem Programu Wieloletniego „Niepodległa”, odbyła się z udziałem m.in. posłów na Sejm RP Lecha Antoniego Kołakowskiego, Dariusza Piontkowskiego i Bernadety Krynickiej, Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, przedstawiciela Biskupa Ełckiego ks. dr. Karola Sokołowskiego, Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy Bogdana Ścibuta, jego zastępców Renaty Wicha i Piotra Modzelewskiego oraz Dyrektora Wykonawczego KG Wojciecha Szewczyka, Krajowego Duszpasterza OHP ks. kanonika Jarosława Sroki, Podlaskiego Kuratora Oświaty Beaty Pietruszki, władz lokalnych, nauczycieli, uczniów i mieszkańców Jeleniewa. Uczestniczyła w niej również rodzina patronki szkoły Danuty Siedzikówny „Inki”.

Po mszy św., której przewodniczył ks. Karol Sokołowski, Komendant Główny OHP, przedstawiciele władz lokalnych i dyrektor szkoły Bożena Sobieszczańska złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W imieniu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej wieniec złożyła dyrektor Departamentu Rynku Pracy Ewa Flaszyńska.

Podczas uroczystości odczytano list od minister Elżbiety Rafalskiej, w którym minister podkreśliła, że niepodległość, którą nasi przodkowie wywalczyli zbrojnie sto lat temu, kolejne generacje budowały ofiarną i rzetelną pracą, zarówno scalając Polskę po okresie zaborów, odbudowując ją z gruzów po zniszczeniach ostatniej wojny, jak i nadając jej nowe oblicze po demokratycznych przemianach 1989 roku.

Uroczystości towarzyszyła wystawa poświęcona historii Junackich Hufców Pracy.

   

 

Junackie Hufce Pracy powstały 22 września 1936 roku na mocy dekretu prezydenta RP Ignacego Mościckiego i ich głównym celem było zapewnienie dokształcenia, nauczenie zawodu, przeszkolenie wojskowe (mężczyźni) i wychowanie bezrobotnych młodych kobiet i mężczyzn w wieku 18-20 lat na dobrych obywateli, przyszłych obrońców kraju i rzetelnych ludzi pracy (cytat z broszury „Co to są JHP”, rok. wyd. 1936). W roku 1938 zaczęto powoływać do JHP również absolwentów szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych. Junakami byli Karol Wojtyła, Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Janek Bytnar „Rudy” czy Maciej Aleksy Dawidowski „Alek”.

Mężczyźni budowali drogi, boiska, strzelnice i stadiony sportowe; usypywali wały przeciwpowodziowe; zajmowali się regulacją rzek i potoków górskich; wykonywali prace melioracyjne, a w miarę narastania zagrożenia wojennego – fortyfikacje. Wzięli także udział w budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz portu i miasta Gdyni. Kobiety, skupione w żeńskich kompaniach pracy, uprawiały ogrodnictwo, hodowały zwierzęta gospodarskie, zajmowały się krawiectwem oraz tkactwem, a także uczyły się prowadzić gospodarstwo domowe.

II wojna światowa przerwała działalność Junackich Hufców Pracy, ale nie zakończyła ich służby dla ojczyzny. Jeden z batalionów walczył w kampanii wrześniowej pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga. Ostatnia, tragiczna karta w historii JHP została zapisana w 1940 r. – wśród zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD w Katyniu znaleźli się byli junacy oraz ich instruktorzy i dowódcy.

 

Fot. Magdalena Kleszczewska

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Wojewódzki turniej

W Giżycku odbył się 20 września IX Wojewódzki Turniej w Wędkarstwie Spławikowym Młodzieży OHP. W zawodach na Kanale Łuczańskim wzięły udział reprezentacje jednostek opiekuńczo-wychowawczych Warmińsko-Mazurskiej WK OHP z Pisza, Mrągowa, Ełku i Giżycka.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonała komendant giżyckiego hufca Magdalena Łępicka. Głos zabrała też kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Warmińsko-Mazurskiej WK OHP w Olsztynie Karolina Mrówczyńska.

   

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwał sędzia Bogdan Gabrycki, który zapoznał uczestników z regulaminem i przestrzegł przed naruszaniem zasad zdrowej rywalizacji. Miejsca połowu zostały przyznane losowo. Uczestnicy wykazali się fachową wiedzą związaną z wędkarstwem. Przyjechali zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt i stosowali najlepsze zanęty i przynęty.

Po dwugodzinnych zmaganiach pierwsze miejsce przypadło Sylwestrowi Pielochowi, drugie – Jakubowi Sokołowskiemu, a trzecie – Szymonowi Lutkiewiczowi (wszyscy trzej z Hufca Pracy w Piszu). Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy, które wręczyła Karolina Mrówczyńska wraz z kierownikiem Andrzejem Radziewiczem z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Pielgrzymowali do Tuchowa

W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w 40 rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II, patrona młodzieży OHP, a także w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, młodzież i kadra wychowawcza Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie.

Pielgrzymi wyruszyli spod siedziby CKiW wczesnym rankiem 19 września. Trasa przebiegała szlakiem turystycznym przez Górę św. Marcina w Tarnowie, miejscowość Trzemesna do Tuchowa – łącznie około 20 km.

Na miejscu w Sanktuarium Matki Bożej grupa uczestniczyła we mszy św. sprawowanej przez ks. Piotra Paska, z liturgią słowa z czynnym udziałem młodzieży. Po zakończonej modlitwie dokonano wręczenia dyplomów i upominków laureatom konkursu przeprowadzanego corocznie w tarnowskim Centrum pt. „Postać i życie św. Jana Pawła II”. Nagrody wręczył dyrektor Tomasz Stelmach.

Ostatnim punktem wizyty w tuchowskim Sanktuarium, było zwiedzanie zabudowań klasztoru o. Redemptorystów (na jego terenie zlokalizowane jest sanktuarium), całorocznej szopki i tamtejszego muzeum. Następnie autokarami młodzież wraz z opiekunami powróciła do Tarnowa.

Wspólnie pielgrzymowanie to dla młodzieży nie tylko duchowe przeżycie, ale także kolejna okazja do wzajemnego poznawania się i integracji.

Na szlaku miejsc pamięci

Wojewódzka Komenda OHP w Łodzi wraz z Hufcem Pracy w Zduńskiej Woli zorganizowała XI Wojewódzki Rajd Rowerowy OHP pod hasłem „Na szlaku miejsc pamięci ofiar II wojny światowej 1939-1945”.

W organizację przedsięwzięcia włączyli się również: Wójt Gminy Sędziejowice Jerzy Kotarski, Wójt Gminy Zapolice Witold Oleszczyk i właściciele gospodarstwa agroturystycznego „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym Wiesław i Alicja Rumpel. Celem rajdu było oddanie hołdu bohaterom i ofiarom II wojny światowej, przypomnienie o wielkim poświęceniu społeczeństwa polskiego, które złożyło najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. Oprócz akcentów patriotycznych młodzież miała możliwość poznania walorów turystyczno-krajoznawczych.

Oficjalnego rozpoczęcia dokonała Wojewódzki Komendant OHP Barbara Stanisława Günther wraz z komendantem Hufca Pracy w Zduńskiej Woli Romualdem Krystyniakiem. Trasa rajdu przebiegała drogami powiatu zduńskowolskiego i łaskiego, a rozpoczynała się przy Muzeum Domu Urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbego. Przed wyruszeniem w trasę wskazówek o zachowaniu szczególnej ostrożności w czasie poruszania się w kolumnie rowerów i przestrzegania przepisów ruchu drogowego udzielili funkcjonariusze policji.

   

Po oddaniu hołdu i złożeniu wiązanek pod tablicą św. Maksymiliana uczestnicy wyruszyli w trasę. Podczas rajdu składano jeszcze wiązanki trzykrotnie – w Karsznicach przed pomnikiem „Ku czci ofiar faszyzmu kolejarzom Juliuszowi Sylii, Kazimierzowi Kałużewskiemu”, w Marzeninie przed Mogiłą Zbiorową Trzech Żołnierzy Polskich poległych we wrześniu 1939 roku, oraz w lesie w Emilianowie pod tablicą pamiątkową Pilota ppor. Wojska Polskiego Edwarda Kramarskiego.

W Skansenie Lokomotyw w Karsznicach młodzież zapoznała się historią jego powstania oraz z okolicznościami tragicznej śmierci kolejarzy Juliusza Sylii i Kazimierza Kałużewskiego.

Zakończenie rajdu rowerowego odbyło się w gospodarstwie agroturystycznym „Na Wyspie” w Młodawinie Górnym. Tam też organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. Młodzież wzięła udział w rozgrywkach sportowych czy quizie niepodległościowym.

Jak co roku uhonorowano także placówki oświatowe, które reprezentowały najliczniejsze grupy młodzieży. Puchar Wojewódzkiego Komendanta OHP Barbary Stanisławy Günther otrzymał Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziejowicach, Puchar Starosty Zduńskowolskiego Wojciecha Rychlika powędrował do Szkoły Podstawowej nr 13 w Karsznicach, a puchar Starosty Łaskiego Teresy Wesołowskiej do Zespołu Szkół w Marzeninie.

Wystawa prac

20 września w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice odbyło się oficjalne otwarcie wystawy prac laureatów XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża”, który został zorganizowany przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP przy współpracy Komendy Głównej OHP.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonali: prezes Zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice Radosław Włoszek, Wojewódzki Komendant OHP w Krakowie Krzysztof Świerczek oraz jego zastępca Bożena Rążewska. Następnie wręczono podziękowania sponsorom.

Udział w konkursie był dla młodzieży okazją do przypomnienia sobie ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania św. Jan Pawła II – patrona Ochotniczych Hufców Pracy. Efektem przemyśleń młodych ludzi są różne formy artystycznej wypowiedzi. Ekspozycja przedstawia prace fotograficzne i plastyczne laureatów konkursu w dwóch kategoriach: uczestnicy OHP i młodzież szkolna.

   

Drogi do niepodległości

Młodzież z 13-3 Hufca Pracy w Kielcach (Świętokrzyska WK) wzięła udział 19 września w zajęciach zorganizowanych w kieleckiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Drogi do niepodległości”.

Spotkanie było jedną z form realizacji wojewódzkiego programu pn. „Historia wiecznie żywa. Szlakiem Konfederatów Barskich”. Najpierw odbyła się pogadanka na temat utraty i odzyskania niepodległości, a następnie młodzi ludzie wzięli udział w grach dydaktycznych. Polegały one na wyobrażeniu sobie życia w danym okresie historycznym, przemyśleniu historycznej sytuacji i podjęciu decyzji co do postępowania. Korzystano z pomocy w formie rysunków do wypełniania, planszy i kredek. W ten sposób młodzi ludzie przyswoili najistotniejsze informacje związane z upadkiem i odrodzeniem Polski.

Wielowątkowe, ale jednocześnie uporządkowane i proste zajęcia umożliwiły zrozumienie zrywu jakim była Konfederacja Barska w szerszym kontekście, jako elementu rozumnego działania obywateli na rzecz dobra wspólnego – Rzeczypospolitej.

„Grzybobranie na wrzosowej polanie”

Na terenie lasów Nadleśnictwa Borne Sulinowo odbył się 19 września IX Wojewódzki Konkurs „Grzybobranie na wrzosowej polanie” adresowany do uczestników i kadry OHP z województwa zachodniopomorskiego.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Zachodniopomorska WK OHP w Szczecinie oraz Hufiec Pracy w Szczecinku, zaś współorganizatorami – Nadleśnictwo, Urząd Miejski i Budynek Kulturalno-Oświatowy w Bornem Sulinowie oraz szczecinecki Sanepid.

Wśród obecnych znaleźli się: Burmistrz Bornego Sulinowa Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczej Wiesław Kulik, Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński, dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski oraz kierownik ds. kształcenia i wychowania ZWK OHP Anna Bala.

Grzybobranie poprzedziło jednak niezwykłe wydarzenie mające na celu uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Specjalną patriotyczną akademię przygotowano w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie.

Przed wyruszeniem na grzybobranie instruktażu na temat bezpiecznego poruszania się po lesie udzielił leśnik, a przedstawiciele Sanepidu pouczyli uczestników jak rozpoznawać grzyby i jak unikać ukąszenia przez żmije oraz kleszcze. Następnie 15 trzyosobowych drużyn przez około dwie godziny szukało w lesie grzybów. Zbiory oceniła komisja, która w kategorii drużynowej przyznała pierwsze miejsce drużynie z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim, drugie – uczestnikom z Hufca Pracy w Dębnie, a trzecie – młodzieży z Hufca Pracy w Kołobrzegu.

Puchar Burmistrza Bornego Sulinowa za najpiękniejszy okaz otrzymał Maciej Tunkiewicz z Hufca Pracy w Wałczu.

Dodatkowo, dla chętnych osób przeprowadzono quiz wiedzy o lesie, w którym zwyciężyła drużyna z Hufca Pracy w Szczecinku.

   

Podsumowanie stażu w Hiszpanii

Uroczyste podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość 3”, w którym wzięli udział podopieczni grupy wychowawczej w Olecku (filia Hufca Pracy w Ełku – Warmińsko-Mazurska WK) odbyło się 19 września w oleckim Zespole Szkół Technicznych.

Głównym celem projektu było zdobycie przez uczestników dodatkowych kompetencji zawodowych poprzez mobilność międzynarodową, a także praktyczne wykorzystanie przyswojonej w toku nauki szkolnej teoretycznej wiedzy w kontekście jej przydatności dla rynku pracy. Projekt zakładał ponadto podniesienie kompetencji społecznych uczestników, świadomości międzykulturowej oraz umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim. Równocześnie zagraniczny staż zawodowy pod okiem hiszpańskich pracodawców stanowił bezcenną okazję do zdobycia nowych doświadczeń. Możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jak i sam pobyt za granicą z pewnością zaprocentuje w przyszłości, ułatwiając młodzieży wejście zarówno na lokalny, jak i europejski rynek pracy. Ponadto udział w projekcie pozytywnie wpłynął na chęć zdobywania i podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnił motywację uczestników do dalszej nauki zawodu.

   

Krótkiego powitania i prezentacji uczestników projektu dokonali jego koordynator Barbara Leszczyńska oraz wychowawca Hufca Pracy w Ełku Ewa Krankowska. W trakcie spotkania młodzież opowiedziała o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas pobytu w hiszpańskiej Ubedzie, gdzie przebywała w dniach od 3 do 23 czerwca br. odbywając staże zawodowe w salonach fryzjerskich i warsztatach samochodowych. Młodzi ludzie zaprezentowali zdjęcia z zakładów pracy, lekcji języka hiszpańskiego i wycieczek.

Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie certyfikatów z kursu języka hiszpańskiego na poziomie A1 oraz drobnych upominków. Na zakończenie uroczystości młodzież jednogłośnie uznała, iż udział w projekcie dał im nowe możliwości i umiejętności zawodowe, które na pewno wykorzystają w codziennym życiu.

Projekt „Inwestycja w przyszłość 3” realizowany jest w ramach programu Erasmus+.

Lekcja historii

19 września podopieczni 9-9 Hufca Pracy w Krośnie (Podkarpacka WK) zwiedzili krośnieńską starówkę, gdzie ustawiona jest plenerowa wystawa pn. „Ojcowie Niepodległości”.

Jest ona jednym z wielu elementów obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizowanych w województwie podkarpackim pod patronatem Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Ekspozycja prezentuje biografie liderów walki o wolną Polskę w 1918 r. – Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Ponad dwumetrowe plansze z sylwetkami wybitnych mężów stanu opatrzone są ich biogramami w języku polskim i angielskim. Na wystawie znajduje się także kalendarium najistotniejszych wydarzeń w procesie odradzania się niepodległej Polski oraz kopie najważniejszych dokumentów, związanych z 11 listopada 1918 r. Młodzież korzystając ze specjalnej mapy mogła prześledzić, jak w latach 1918-1923 zmieniały się granice II Rzeczypospolitej.

Tego samego dnia uczestnicy drugiego krośnieńskiego hufca (9-10) wybrali się wraz z uczniami kształcącymi się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 do kina, aby obejrzeć film pt. „Dywizjon 303”.

Film został nakręcony na podstawie książki Arkadego Fiedlera i przedstawia prawdziwą historię z 1940 r., kiedy to polscy piloci i mechanicy służący w dywizjonach samolotów myśliwskich walczących w obronie nieba nad Anglią pokonali niemiecką Luftwaffe. Był to jeden z przełomowych momentów II wojny światowej.

Po wyjściu z kina wśród młodych ludzi wywiązała się dyskusja. Młodzież była pod wielkim wrażeniem, gdyż film wywołał pozytywne emocje, a ekranizacja książki jest świetną metodą na zainteresowanie młodzieży historią. Znaczenie tego filmu jest niezwykle istotne zwłaszcza w roku 100-lecia odzyskania niepodległości, ukazuje postawy bohaterskie polskich pilotów i wywołuje dumę z postaw naszych żołnierzy.

Przyszłość w służbach mundurowych

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu (Kujawsko-Pomorska WK) rozpoczęło realizację autorskiego programu rynku pracy pn. „Twoja przyszłość w służbach mundurowych”.

Uczestnikami zajęć jest młodzież zainteresowana tematyką militarną, planująca związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Harmonogram programu obejmuje cykl spotkań ze specjalistami, którzy przybliżą młodym ludziom zagadnienia związane z wojskowością.

Pierwszego dnia doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadził warsztaty z przedsiębiorczości oraz przedstawił aktualną sytuację na rynku pracy, a w szczególności zawody deficytowe i nadwyżkowe. Drugiego dnia omówiono podział Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski, charakterystykę poszczególnych jednostek wojskowych i etapy rekrutacji do służb mundurowych.

Następnie, marynarz – pływający przez 12 lat na ORP Kazimierzu Puławskim – przedstawił młodzieży zawód żołnierza zawodowego oraz pracę codzienną wykonywaną na okręcie w czasie pokoju i w czasie gotowości bojowej. Kolejnym zaproszonym specjalistą był instruktor survivalu, który zdradził tajniki sztuki przetrwania w życiu codziennym, a także w skrajnych warunkach atmosferycznych i sytuacjach kryzysowych.

Uczestnicy programu bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, a ich zainteresowanie potwierdzała liczba zadawanych pytań. W programie przewidziane jest jeszcze spotkanie z przedstawicielami ZS „Strzelec”, którzy przeprowadzą szkolenie militarno-strzeleckie dla młodzieży.