Zapobieganie depresji

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) odbyły się 24 i 27 września zajęcia z zakresu zapobiegania depresji prowadzone dla uczestników projektu „Stawiam na przyszłość”.

Spotkania stanowiły kontynuację wcześniejszych zajęć i były niejako odpowiedzią na problemy, z jakimi zmagają się młodzi ludzie. Miały charakter prewencyjny. Ich celem było uświadomienie uczestnikom, jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie za sobą skutki, co jest jej przyczyną, jak się ją diagnozuje oraz – przede wszystkim – jak można jej zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy.

Wojewódzki konkurs

26 września na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku odbył się I Wojewódzki Konkurs „Z wodą za pan brat” połączony z testem wiedzy o pierwszej pomocy. Jego organizatorami byli Hufiec Pracy z Włocławka (Kujawsko-Pomorska WK), Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz OSiR.

W zmaganiach na Przystani Wodnej przy Wiśle wzięło udział sześć zespołów z jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP z Torunia, Inowrocławia, Brodnicy, Grudziądza, Bydgoszczy i Włocławka.

   

Zawody podzielono na dwa etapy, z których pierwszym był tor przeszkód. O zwycięstwie decydował łączny czas uzyskany przez daną drużynę. W skład tej konkurencji wchodziły m.in: slalom z oponą, nalewanie wody łyżką do naczynia, bieg w worku, skok przez płotki.

Z kolei drugi etap miał charakter sportowo-medyczny i składał się z trzech zadań: przenoszenia „poszkodowanego” na noszach, rzutu rzutko-piłką do celu oraz rzutu kołem ratunkowym w dal. Oprócz konkurencji sportowych przedstawiciel z każdej drużyny wziął udział w teście wiedzy z pierwszej pomocy.

W tym samym czasie pozostała młodzież uczestniczyła w pokazie udzielania pierwszej pomocy przygotowanym przez ratowników WOPR.

W ostatecznej rywalizacji zwyciężyła drużyna ze Środowiskowego Hufca Pracy z Torunia, która uzyskała najlepszy czas we wszystkich konkurencjach sportowych. Tuż za nimi kolejno uplasowały się reprezentacje Hufców Pracy w Brodnicy i Włocławku. W teście wiedzy najlepsza była uczestniczka z włocławskiego hufca.

Pamiątkowe puchary, medale, dyplomy i nagrody wręczyli p.o. komendant włocławskiego Hufca Pracy Ewa Wiśniewska oraz prezes WOPR Sławomir Mularski. Na koniec wszystkie drużyny wraz z opiekunami wzięły udział w rejsie katamaranem po Wiśle.

   

Tajemniczy Dolny Śląsk

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mysłakowicach (Dolnośląska WK) gości od poniedziałku grupę młodzieży z Magdeburga w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Podczas tego spotkania polska i niemiecka młodzież ma szansę na przełamanie bariery językowej oraz kulturowej. Wymiana jest również okazją do integracji poprzez gry i zabawy sportowe, ale głównym celem spotkania jest poznanie bogactwa i historii Dolnego Śląska.

Do tej pory odbyły się zajęcia integracyjne oraz wycieczka do Wrocławia. Młodzi ludzie zwiedzili wrocławski rynek, Ostrów Tumski, Katedrę Wrocławską. Największą atrakcją był rejs po Odrze, który przyniósł wiele nieoczekiwanych wrażeń.

Podczas kolejnych dni nie zabraknie zabaw sportowych na świeżym powietrzu, wycieczek szlakiem Doliny Pałaców i Ogrodów oraz warsztatów plastyczno-fotograficznych, podczas których wykonane zostaną albumy o Dolnym Śląsku.

   

Spotkanie szkolnych doradców

Przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery w Nowej Dębie (Podkarpacka WK) spotkali się 25 września ze szkolnymi doradcami zawodowymi z powiatu tarnobrzeskiego.

Głównym tematem rozmów były kwestie pracy z młodzieżą, prowadzenia zajęć, problemów z jakimi spotykają się doradcy zawodowi podczas wykonywania swoich obowiązków. Wymieniano się również doświadczeniami i dobrymi praktykami realizowanymi w pracy zawodowej.

Zaprezentowano też ofertę Ochotniczych Hufców Pracy i zachęcano do współpracy z pracownikami MCK. Podczas kolejnego spotkania zostanie przedstawiona platforma doskonaleniewsieci.pl, która jest tworzona przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Dębie.

Uczestnicy na stażach

Uczestnicy projektu z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK) odbywają staże zawodowe, które stanowią część wsparcia realizowaną w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Staże są formą zdobywania wiedzy lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Są też okazją do zapoznania się ze sposobem funkcjonowania danej firmy oraz specyfiką pracy w konkretnym zawodzie.

W Ząbkowicach Śląskich przez trzy miesiące młodzi ludzie zdobywają, często swoje pierwsze, doświadczenia zawodowe na stanowiskach kosmetyczki, fryzjerki, księgowego i magazyniera.

Inauguracja Roku

Z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda odbyła się 26 września w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego 2018/2019 Ochotniczych Hufców Pracy.

Uroczystość zgromadziła blisko tysiąc osób – uczestników wraz z kadrą jednostek OHP. Przybyli na nią m.in.: dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiPS Ewa Flaszyńska, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP ds. ekonomiczno-finansowych Wojciech Szewczyk, dyrektor Biura Edukacji i Organizacji Jednostek Opiekuńczo-Wychowawczych OHP KG Sławomir Męcina, Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, Wojewódzki Komendant Wielkopolskiej WK OHP Adam Pękarski wraz z zastępcą Barbarą Siwiak, przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych województwa wielkopolskiego oraz Wojewódzkich Komend OHP i Wojewódzkich Duszpasterstw OHP z województw sąsiadujących.

Pierwsza część inauguracji odbyła się na Placu przy Dzwonnicy Sanktuarium Licheńskiego, gdzie po wysłuchaniu hymnu państwowego, słowa powitania wygłosił do młodzieży, kadry OHP oraz licznie przybyłych gości duszpasterz Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP ks. Piotr Wąż, a następnie Kustosz Sanktuarium ks. dr Janusz Kumala. Życzenia satysfakcji, sukcesów i osiągnięć w dalszym kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych przekazał również uczestnikom i kadrze sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed.

Inauguracja Roku Szkoleniowego była doskonałą okazją, aby podziękować wychowawcom, pedagogom, nauczycielom za ich ważną i odpowiedzialną pracę, zaangażowanie, wsparcie i życzliwość w rozwiązywaniu problemów młodych ludzi. Sekretarz Stanu wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej Bogusławowi Adryańskiemu, Annie Mazurek, Augustowi Mroziewiczowi i Barbarze Nowak. Złote Medale za Długoletnią Służbę otrzymali również z rąk ministra Jerzy Saganowski oraz Krystyna Skoczylas.

Wyróżnienia absolwentom OHP oraz zwycięzcom Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP” wręczyła zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha. W tym roku tytuł Absolwenta Roku w kategorii gimnazjum przypadł Nicoli Szczepaniak, a w kategorii nauka zawodu nagrodzona została Agnieszka Mamala z Hufca Pracy w Nowym Sączu.

Sekretarz Stanu w MRPiPS Stanisław Szwed (w pierwszym rzędzie od lewej) oraz zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha (piąta od prawej) wraz z laureatami konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP”.

Na zakończenie pierwszej części inauguracji ksiądz Kustosz Janusz Kumala udzielił błogosławieństwa zebranym zapraszając jednocześnie do Bazyliki na uroczystą mszę świętą. Uczestnicy Inauguracji, prowadzeni przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych WP w Poznaniu, przeszli przed pomnik patrona młodzieży OHP św. Jana Pawła II, gdzie delegacja uczestników OHP wraz z zastępcą Komendanta Głównego Renatą Wicha, dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiPS Ewą Flaszyńską, Pełnomocnikiem Komendanta Głównego OHP ds. ekonomiczno-finansowych Wojciechem Szewczykiem, Wojewódzkim Komendantem OHP Adamem Pękarskim oraz duszpasterzem Mazowieckiej WK ks. kmdr. Marianem Próchniakiem złożyła kwiaty w podziękowaniu za siódmą rocznicę ustanowienia patronatu nad młodzieżą Ochotniczych Hufców Pracy.

Mszę świętą w intencji Ochotniczych Hufców Pracy odprawił Biskup Pomocniczy Senior Archidiecezji Poznańskiej ks. Zdzisław Fortuniak. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej mówił do młodzieży: „Nie musicie być najmądrzejsi, pamiętajcie, abyście dobrze żyli”. W czasie mszy świętej uczestnicy pierwszego rocznika złożyli ślubowanie, a Akt Zawierzenia OHP Matce Bożej Licheńskiej odczytała zastępca Komendanta Głównego OHP pani Renata Wicha.

Uroczystości zakończono podziękowaniami dla ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka i księży Marianów złożonymi przez zastępcę Komendanta Głównego Renatę Wicha, Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Pękarskiego oraz przedstawicieli młodzieży OHP.

Wystąpienie Sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt i przyjemność powitać wszystkich tu zebranych na uroczystości Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego 2018/2019 Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. W tej niezwykle pięknej sanktuaryjnej przestrzeni rozpoczynamy nowy rok nauki. Uroczystość rozpoczęcia roku szkoleniowego to niezwykle ważny moment.

Ten dzień duchowego święta Ochotniczych Hufców Pracy jest szczególnie ważny dla młodzieży, ponieważ nie tylko uroczyście rozpoczyna nowy rok szkoleniowy, ale również stanowi okazję do religijnego wzmocnienia.

Wierzę w to, że rok szkoleniowy 2018/2019 będzie sprzyjający dla zebranej tu młodzieży w zakresie działalności kształceniowo-wychowawczej, jak i dla pozostałych obszarów działalności instytucji.

Droga Młodzieży,

Po wspaniałych dniach wakacyjnego wypoczynku rozpoczyna się nowy rok szkolny i czas nowych wyzwań. Mam nadzieję, że jesteście przepełnieni pozytywną energią, która pozwoli Wam twórczo pracować i odnosić wspaniałe sukcesy. Jestem przekonany, że czas spędzony w Ochotniczych Hufcach Pracy będzie dla Was przepustką do jak najlepszej przyszłości i przygotowaniem do spełnienia Waszych marzeń. Każdy dzień nauki to odkrywanie Waszych pasji, potencjałów oraz ciekawości świata, która w Was drzemie. To czas nowych wyzwań, planów i postanowień. Czeka Was wiele doświadczeń, wydarzeń i spotkań z ludźmi, którzy mają na celu Wasz rozwój i szczęście.

Początek roku szkoleniowego jest szczególnie ważny dla młodzieży wchodzącej na drogę edukacji w OHP. Pragnę zapewnić Was, że w placówkach OHP spotkacie się z serdecznością i wielostronną pomocą wychowawców.

Pragniemy, abyście czuli się tutaj, jak najlepiej pośród osób Wam życzliwych. Działania prowadzone przez Ochotnicze Hufce Pracy są ukierunkowane na realizowanie Waszych potrzeb i temu mają służyć. Instytucja stawia sobie za cel, aby poprzez edukację przygotować Was do świadomego życia i wykonywania przyszłej pracy zawodowej. Liczymy na Wasz zapał i chęć podejmowania kolejnych wyzwań.

Zachęcam do korzystania z możliwości rozwoju swych umiejętności, pasji, zamiłowań, talentów.

Droga Młodzieży,

Przed Wami droga ku dorosłości. O pomyślnej realizacji planów życiowych w samodzielnym życiu zadecyduje determinacja w wykorzystaniu szansy jaką daje nauka i praca. Powinniście więc wyznaczyć sobie cel, który zamierzacie osiągnąć. Odnajdujcie własne ścieżki i starajcie się nie zatracić tego, co najistotniejsze dla bycia prawdziwym człowiekiem. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zachować godność człowieka oraz zdobyć szacunek innych.

Jestem przekonany, że wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane będą procentowały w przyszłości. Idźcie więc odważnie w życie, pokonując wszelkie przeszkody.

Dzisiejsza uroczystość jest też wielkim wydarzeniem dla laureatów Konkursu o tytuł Absolwenta Roku Ochotniczych Hufców Pracy 2018. Pragnę przekazać gratulacje i słowa uznania za Wasz profesjonalizm, pomysłowość i zaangażowanie, które włożyliście w swój rozwój osobisty. Niech Wasz sukces będzie inspiracją i motywacją do rozwoju i działania dla waszych młodszych kolegów i koleżanek.

Życzę uczestnikom OHP, kadrze oraz gościom, którzy swoją obecnością zaszczycili dzisiejszą uroczystość, aby rozpoczęty już nowy rok szkoleniowy był kolejnym, pełnym dobrze i odpowiedzialnie zrealizowanych zadań i wykorzystanych szans. Aby każdy kolejny dzień był pełen spełnionych nadziei oraz poczucia satysfakcji z dokonanych wyborów i uzyskanych osiągnięć.

Pragnę serdecznie podziękować w imieniu własnym, a także w imieniu młodzieży i kadry Ochotniczych Hufców Pracy Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi za przewodniczenie Najświętszej Eucharystii oraz umocnienie Nas Słowem Bożym i modlitwą. Udział Jego Ekscelencji w tej uroczystości jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem.

Na zakończenie chciałbym również podziękować organizatorom za trud, jaki włożyli w przygotowanie przedsięwzięcia, a także przedstawicielom władz samorządowych oraz gościom za życzliwość i wsparcie.

Aktywnie i przedsiębiorczo

Pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce (Mazowiecka WK) zorganizowali w dniach 20 i 25 września Dni Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie Mazowieckim.

Inicjatywa była skierowana do osób z niepełnosprawnością i miała na celu aktywizację zawodową młodzieży oraz osób poszukujących zatrudnienia, jak również obudzenie w nich postaw przedsiębiorczych.

Tematyka warsztatów, które poprowadzili doradcy zawodowi OHP dotyczyła zagadnień z zakresu planowania kariery edukacyjno-zawodowej, aktywnych metod poszukiwania pracy, procedur zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz ekonomii społecznej. Zainteresowane osoby miały możliwość skorzystania z indywidualnych porad zawodowych, oraz zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy dostępnymi za pośrednictwem Punktu Pośrednictwa Pracy w Makowie Mazowieckim.

Wsparcie, jakie zaoferowały podczas wydarzenia poszczególne jednostki OHP, spotkało się z dużym zainteresowaniem. Skorzystały z niego nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również wychowawcy, opiekunowie i nauczyciele. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem środowiska i z pewnością będzie się odbywała cyklicznie, ponieważ takie działania zwiększają aktywność i motywację osób niepełnosprawnych do podejmowania nowych działań w kierunku rozwoju zawodowego i osobistego.

 

Wizyta delegacji z Chin

25 września Małopolska Wojewódzka Komenda OHP gościła delegację Departamentu ds. Zatrudnienia i Podziału Dochodów Krajowej Komisji Rozwoju i Reform (KKRiR) Chińskiej Republiki Ludowej, rządowej instytucji zajmujących się analizą i rozwojem rynku pracy w Chinach.

Delegacji chińskiej przewodniczył Dyrektor Generalny KKRiR dr Li Kang, a towarzyszyli mu dyrektor wydziału pani Chen Jun – zastępca dyrektora, pan Niu Ming oraz pan Chen Lin – koordynator projektu UE – Chiny Reforma Systemu Zabezpieczenia Społecznego, w ramach którego wyżej wspomniana wizyta studyjna miała miejsce.

Komendę Główną OHP reprezentowała doradca Komendanta Głównego OHP Beata Biały, zaś Małopolską Komendę OHP – Komendant Krzysztof Świerczek. W spotkaniu wzięła także udział Agata Tomasiak z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Chińscy goście zapoznali się z działalnością OHP i formami wsparcia, jakich Ochotnicze Hufce Pracy udzielają młodzieży w celu umożliwienia jej płynnego przechodzenia od edukacji do rynku pracy. Po spotkaniu w Krakowie, goście udali się do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, gdzie przyjrzeli się funkcjonowaniu jednostki i spotkali z młodzieżą odbywającą praktyki zawodowe w warsztatach gastronomicznych.

Na pamiątkę wizyty w OHP dyrektor Li Kang otrzymał rzeźbę ułana wykonaną przez wychowanków Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy kształcących się w zawodzie kowala.

Wybrano Radę Młodzieży

W siedzibie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie odbyły się wybory do Wojewódzkiej Rady Młodzieży, w trakcie których członkowie rady wybrali przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.

Młodzież wraz z wychowawcami powitał Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś, po czym kierownik zespołu ds. szkoleniowo-pedagogicznych Kinga Warchoł przedstawiła cel spotkania oraz strukturę rady. Następnie każdy z uczestników przedstawił się, opisując w kilku zdaniach siebie i swoje zainteresowania.

Nową przewodniczącą Rady Młodzieży została Klaudia Kuta, jej zastępcą – Jarosław Bartłomiej Telesz, a sekretarzem – Jakub Ginalski. Członkami Rady zostali Kamil Forystek oraz Weronika Niżnik.

Po wyborach oraz omówieniu planu działań Rady na nowy rok szkoleniowy z uczestnikami spotkał się Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś i zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Karasiński, który zachęcał do zorganizowania turnieju szachowego deklarując swoją pomoc.

Wdzięczni polskiej wsi

W niedzielę 23 września pracownicy Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zorganizowali strefę dla dzieci i młodzieży podczas I Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi”.

Uroczystości z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka, parlamentarzystów, przedstawicieli władzy samorządowej, duchowieństwa oraz rolników odbyły się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.

W programie była Msza św. odprawiona po przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego ks. Stanisława Budzika, przemówienia premiera oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wyróżnienia dla rolników i Kół Gospodyń Wiejskich, podziękowanie za plony, występy zespołów ludowych, piknik rodzinny oraz występ zespołu Zakopower.

   

Poprzez liczny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu wyraźmy wdzięczność polskiej wsi i rolnikom za pracę na rzecz dobra wspólnego Rzeczypospolitej Polskiej. (…) Niech przywiezione wieńce dożynkowe będą świadectwem ciężkiej pracy polskich rolników oraz radości i dumy ze służby – napisał z okazji święta Wojewoda Lubelski.

Pracownicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie i grupy wychowawczej OHP w Janowie Lubelskim przygotowali dla najmłodszych uczestników pikniku rodzinnego kącik zabaw animacyjnych. Dzieci i młodzież mogły skorzystać z zajęć plastycznych, malowania twarzy i włosów, przygotowywania i naklejania ozdób, zaplatania warkoczyków oraz innych ciekawych propozycji.