O projektach na Podlasiu

30 czerwca Podlaska WK OHP podsumowała dotychczas wdrażane międzynarodowe projekty pt. „Planszowe wariacje” wspófinansowanego z Programu „Erasmus +” oraz „Karnawał najkrótszej nocy” współfinansowanego w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

W Nadawkach koło Białegostoku spotkała się kadra kierownicza WK, której przewodniczyli Wojewódzki Komendant OHP Adam K. Romatowski i jego zastępczyni Emilia Karwowska. Odbyły się m.in. prezentacje multimedialne, wystawa zdjęć, emisja filmu z nauki tańca karnawałowego.

Kierownik Zespołu programów europejskich i rynku pracy Elżbieta Dziemianiuk w swojej prezentacji przedstawiła projekty realizowane dla podopiecznych, w tym również: projekty unijne wdrażane centralnie przez KG OHP pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Stawiam na przyszłość”, innowacyjne partnerskie projekty regionalne i projekty międzynarodowe realizowane z różnych źródeł finansowania. Na zakończenie omówiła wskazówki i wytyczne do realizacji na przyszłość, które powinny przyczynić się do jeszcze sprawniejszej organizacji wymian, a szczególnie aktywizacji młodzieży.

   

O projektach międzynarodowych zrealizowanych w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie w bieżącym roku opowiedziała referent ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Elżbieta Andraka. Jako koordynator niektórych projektów, w tym „Dress up and go” czy staży zagranicznych dużo czasu poświęciła wymianie doświadczeń i dobrych praktyk.

Wojewódzki Komendant OHP Adam K. Romatowski podsumował spotkanie oraz złożył kadrze życzenia z okazji nowego roku szkolnego. Na zakończenie ustalono plany najbliższych działań na Podlasiu w poszczególnych jednostkach wychowawczych i w zakresie rynku pracy z uwzględnieniem spotkań informacyjno-promocyjnych i upowszechniających rezultaty projektów w środowiskach lokalnych.

Krzyż Honorowy dla Komendanta

Związek Piłsudczyków RP przyznał w uznaniu szczególnych zasług „W krzewieniu idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego” Złoty Krzyż Honorowy Komendantowi Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP Wiesławowi Leszko.

Odznaczenie wręczył Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP generał ZP RP Stanisław Władysław Śliwa, w obecności duszpasterza MWK OHP i zarazem naczelnego kapelana Związku Piłsudczyków księdza komandora Mariana Próchniaka podczas spotkania 28 sierpnia w siedzibie Komendy.

Dziękując za wyróżnienie Komendant Wiesław Leszko przyznał, że traktuje je przede wszystkim jako zobowiązanie do jeszcze bardziej aktywnego propagowania czynu i myśli Józefa Piłsudskiego, kształtowania patriotycznych postaw młodzieży i kultywowania pamięci o ludziach, którzy bohatersko rzucili „swój życia los na stos”.

Podczas spotkania określono także kierunki wspólnych działań w obszarze edukacji i wychowania młodych ludzi „dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej”, które w roku obchodów wielkich jubileuszy – stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 155 rocznicy wybuchu powstania styczniowego czy 30-lecia Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, nabierają szczególnego znaczenia.

 

„Kariera na Maksa”

Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łomży (Podlaska WK) prowadzili w czasie wakacji indywidualne i grupowe spotkania dla młodzieży uczącej się, poszukującej pracy zainteresowanej odkrywaniem własnego potencjału.

Tytuł zajęć nawiązuje do nazwy istniejącego narzędzia do planowania kariery zawodowej, jakim jest pakiet edukacyjny „Kariera na Maksa” rekomendowany przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

W ramach spotkań młodzież miała możliwość poszukiwania własnych umiejętności, kompetencji oraz mocnych stron i zainteresowań. Każdy znalazł coś dla siebie. Były rozmowy z doradcą, nowinki ze świata pracy i edukacji, ciekawe zagadnienia i przegląd czasopism młodzieżowych zawierających informacje o zawodach. Obejrzano też serial edukacyjny, którego bohaterem jest młody chłopak Maks. Projekcja miała za zadanie rozbudzić w młodzieży świadomość potrzeby planowania swojego rozwoju. Pomysł filmu oparto na koncepcji Piramidy Kariery. Serial stanowił inspirację do dyskusji i działania w obszarze samooceny, poszukiwania informacji, realizacji decyzji zawodowych oraz oceny planu kariery.

Łomżyńscy doradcy zawodowi pozwolili młodzieży konstruktywnie spojrzeć na dotychczasowe doświadczenia, sukcesy, udane projekty, zakresy zadań oraz sposób spędzania czasu wolnego, jak również dostrzec, co atrakcyjnego posiadają z perspektywy rynku pracy.

Trzeba kuć żelazo…

25 sierpnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Oleśnie (Opolska WK) wystartował projekt pn. „Kuj żelazo póki gorące: polsko – ukraińska wymiana doświadczeń” finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

Przez osiem dni uczestnicy OHP oraz młodzież z Wyższej Szkoły Sztuk Użytkowych i Dekoracyjnych Lwowskiej Narodowej Akademii w miejscowości Kosów będą m.in. wymieniać się doświadczeniami w zakresie tradycyjnego rzemiosła: kowalstwa, ślusarstwa i stolarstwa. Praktyczne umiejętności zostaną uzupełnione o treści historyczne, związane z dziedzictwem narodowym, rolą tradycyjnego rzemiosła w życiu człowieka – kiedyś i dzisiaj.

Wyłoniono już grupę multimedialną, która zajmuje się sporządzaniem dokumentacji fotograficznej, oraz inne grupy zadaniowe, a także rozdano zeszyty projektowe (ewaluacyjne) służące do monitorowania własnego procesu uczenia się. Działania rozpoczęto od warsztatów historycznych, na których młodzież omawiała pojęcie dziedzictwa kulturowego i zastanawiała się, co dla nich samych ono oznacza. Wykorzystano do tego metody problemowe, waloryzacyjne, praktyczne. Odbyły się też prezentacje grup narodowych oraz dyskusja na temat ginących zawodów, jak również tradycyjnego i współczesnego wzornictwa.

   

Zwiedzono także Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ekspozycję na wolnym powietrzu składającą się z prawie 50 wiejskich zabytkowych budowli drewnianych wyposażonych w oryginalne sprzęty, narzędzia i meble. W muzeum uczestnicy wymiany nie tylko poznali historię rzemiosła tradycyjnego i jego roli w życiu człowieka, ale także spotkali się w zabytkowej kuźni z kowalem, który zapoznał ich z warsztatem kowalskim. Można było pod okiem kowala samemu wykuć jakiś drobny element, co okazało się dużym wyzwaniem, ale i świetną zabawą dla młodych ludzi.

W trakcie wycieczki młodzież z Ukrainy rozpoznała w ekspozycji opolskiego muzeum tradycyjny haft pochodzący z regionu Kosowa. Co zaskakujące, była to też nowość dla samego pracownika Muzeum. Po wizycie w skansenie obejrzano jeszcze opolski Rynek wzniesiony w połowie XIX wieku i częściowo w roku 1936, w stylu neorenesansowym na wzór florenckiego pałacu Vecchio.

Przez cały czas młodzi uczestnicy tworzą słownik i zeszyty projektowe oraz przygotowują zdjęcia do kroniki. Czas wolny to basen, gra w tenisa stołowego i bilarda.

 

W hołdzie „Ince”

28 sierpnia upamiętniono w Narewce, Gruszkach i Białymstoku 72 rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.

W imieniu Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta oraz kadry i uczestników Ochotniczych Hufców Pracy delegacja Podlaskiej WK OHP z zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP Emilią Karwowską na czele złożyła kwiaty pod pomnikiem „Inki” w Narewce. W kościele pw. Św. Jana Chrzciciela odprawiono mszę św. w intencji żołnierzy podziemia antykomunistycznego oraz ich rodzin. Odbył się także Apel Pamięci.

Uroczystość zorganizowali: Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „Inki”, Instytut Pamięci Narodowej, Lasy Państwowe, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a wśród obecnych byli m.in. poseł Dariusz Piątkowski; Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski; rodzina Inki; przedstawiciele IPN, władz samorządowych oraz nadleśnictw; pracownicy naukowi, okoliczni mieszkańcy.

Danuta Siedzikówna, sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, pośmiertnie mianowana przez Prezydenta RP na stopień podporucznika Wojska Polskiego, urodziła się w Guszczewinie k. Narewki. Przysięgę Armii Krajowej złożyła w wieku 15 lat wraz z siostrą Wiesławą. W czerwcu 1945 r. została aresztowana za współpracę z antykomunistycznym podziemiem przez grupę NKWD-UB. Z konwoju uwolnił ją patrol wileńskiej AK Stanisława Wołoncieja „Konusa”, podkomendnego mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. „Inka” była sanitariuszką w oddziale „Konusa”, a później w szwadronach por. Jana Mazura „Piasta” i por. Mariana Plucińskiego „Mścisława”. Ponownie aresztowano ją w nocy z 19 na 20 lipca w Gdańsku-Wrzeszczu. Oskarżono ją o udział w związku zbrojnym, mającym na celu obalenie siłą władzy ludowej, a także o mordowanie milicjantów i żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej obrońca z urzędu skierował do ówczesnego prezydenta PRL Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie, której jednak Inka nie podpisała. Skazana na karę śmierci, została zamordowana 28 sierpnia 1946 roku.

 

Wolontariuszka z Łotwy żegna się z Bydgoszczą

W Bydgoszczy odbyło się spotkanie podsumowujące pobyt wolontariuszki z Łotwy w tamtejszych jednostkach OHP. Marija Grinevica przejechała do Polski w ramach projektu wolontariatu europejskiego współfinansowanego w ramach programu Unii Europej¬skiej Erasmus+, a koordynowanego przez Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendę OHP.

W ramach siedmiomiesięcznej współpracy z OHP Marija Grinevica (na zdjęciu powyżej, pośrodku w żółtej bluzce) prowadziła m.in. zajęcia z języka angielskiego dla kadry OHP, uczniów i studentów oraz kulturoznawcze o Łotwie w szkołach i na spotkaniach seniorów w różnych miastach województwa. Uczestniczyła również w realizacji programów wychowawczych, wycieczkach i wyjazdach z młodzieżą. W szkołach informowała uczniów o korzyściach płynących z udziału w programie EVS i zachęcała do udziału w Wolontariacie Europejskim. Dzięki niemu sama zdobyła nowe umiejętności i doświadczenie, podszkoliła się w nauce języka polskiego oraz poznała polską kulturę i życie w Polsce.

W trakcie spotkania Marija podziękowała za współpracę i możliwość poznania miasta i instytucji. – Polecam wszystkim korzystać z EVS. Programu, który obecnie zmienia swoją nazwę na Europejski Korpus Solidarności. Po co? Po to, żeby podróżować, zwiedzać świat, łamać stereotypy. Pokonywać bariery językowe, poszerzać granice umysłu i żeby po prostu poczuć wspólnotę z innymi ludźmi. Wszyscy jesteśmy ludźmi, a dopiero potem dzielimy się na narodowości – podsumowała Marija.

Teraz Marija wraca do domu, do Rygi, by podjąć tam studia magisterskie na kierunku filologii angielskiej.

 

Zaplanuj karierę

Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Świdnicy (Dolnośląska WK) Ilona Janecka prowadzi porady indywidualne dla kandydatów do świdnickiego hufca. Konsultacje indywidualne mają na celu zaplanowanie kariery, określenie drogi rozwoju zawodowego uczestnika, w tym znalezienia ścieżek kształcenia prowadzących do wybranego zawodu.

Jedną z metod jej pracy jest rozmowa doradcza, podczas której uzyskuje się niezbędne informacje dotyczące danej osoby, jej zainteresowań oraz dotychczasowego przebiegu drogi edukacyjnej. Dzięki takim spotkaniom doradca stara się uświadomić młodym ludziom, że karierę zawodową należy zaplanować. Zanim jednak to zrobią, muszą poznać szereg czynników warunkujących właściwe zaplanowanie przyszłości, co w konsekwencji ułatwi im odnalezienie się na rynku pracy, jak również pozwoli na lepszy wybór ścieżki zawodowej zgodnej z indywidualnymi możliwościami, predyspozycjami czy cechami charakteru.

 

Razem przeciw stereotypom

W Toruniu spotkała się młodzież z hufców pracy z Brodnicy i Inowrocławia z przedstawicielami ukraińskiej organizacji Development center Pangeya Ultima z Winnicy.

Spotkanie odbyło się w dniach 19-26 sierpnia w ramach projektu finansowanego z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. 16 uczestników w trakcie kilku dni poznawało kulturę i tradycję swoich ojczyzn, dyskutowało na temat stereotypów dotyczących płci, grup społecznych oraz swoich narodów.

   

Przed spotkaniem oraz zaraz po nim uczestnicy wypełnili ankiety dotyczące wzajemnego postrzegania siebie nawzajem. Wspólnie przygotowali plakaty przeciwko stereotypom np. postrzegania osób niepełnosprawnych z Polski i Ukrainy czy pomysłom na wspólne przedsięwzięcia w przyszłości, które zbliżałyby młodzież z obu krajów. W poszerzaniu wiedzy o historii i kulturze pomogły wizyty w Muzeum Etnograficznym, Muzeum Toruńskiego Piernika, wycieczki po regionie do Inowrocławia (Muzeum Kasprowicza, park solankowy), Brodnicy (zamek brodnicki oraz gospodarstwo ekologiczne BIO Babalscy) czy Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie znajduje się cmentarz żołnierzy ukraińskich.

Nie zabrakło zajęć o wspólnej historii polsko-ukraińskiej, warsztatów poświęconych stereotypom – jak się tworzą i jak można nim przeciwdziałać, które przygotowały wolontariuszki z programu EVS Each Volunteer Sharethe Experience. Uczestnicy z kolei zorganizowali dla seniorów z Torunia zajęcia pod hasłem „Popołudnie z kulturą ukraińską”.

   

 

W Krośnie zakończono staże

27 sierpnia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie (Podkarpacka WK) beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” zakończyli realizację staży zawodowych.

Celem stażu było zapoznanie beneficjentów ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy i stosowanymi w nim procesami technologicznymi. Stażyści mieli szansę zapoznania się z zasadami organizacji, prowadzenia zakładów pracy oraz wykorzystywanymi procesami produkcyjnymi. W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie zorganizowano także staże w zawodach: magazyniera, kierowcy operatora wózka jezdniowego, asystenta ds. księgowości, kosmetyczki, operatora obrabiarek sterowanych numerycznie, kelnera-barmana-baristy, logistyka oraz spawacza.

Staże odbywały się u lokalnych pracodawców. Po ich zakończeniu uczestnicy uzyskali stosowne zaświadczenia. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest realizowany w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Na wymianie o finansach

Od 19 do 25 sierpnia grupa uczestników z Hufca Pracy w Gorlicach (Małopolska WK) przebywała w Czechach na międzynarodowej wymianie młodzieży zorganizowanej w ramach programu Erasmus+ przez Dom Dzieci i Młodzieży we Vratimowie.

Młodzież z gorlickiego hufca na czas projektu „Młodzieżowa wiedza finansowa – FLY“ zamieszkała w Zamku w Bartoszowicach. Miłym początkiem wymiany były zabawy integracyjne pozwalające na wzajemne poznawanie się uczestników z Czech, Polski i Słowacji. Drugiego dnia projektu zapoznano młodzież z grą planszową „Finansowa swoboda“, która była początkiem zdobywania umiejętności przemyślanego dysponowania własnym budżetem.

W następnym dniu uczestnicy odwiedzili bank komercyjny w centrum Ostrawy (zdjęcie u góry), gdzie omówiono zasady jego funkcjonowania oraz dokonano porównania systemów i usług bankowych Polski, Czech i Słowacji. Młodzież wysłuchała także wykładu specjalisty z NEO Finances z zakresu edukacji finansowej. Pozyskana wiedza pozwoliła dostrzec ryzyko wystąpienia pułapek i popadnięcia w zadłużenia wynikające ze złego gospodarowania swoimi pieniędzmi.

W czeskim banku komercyjnym.
Zdjęcie pamiątkowe.

Podczas wieczoru narodowego młodzież z Gorlic zaprezentowała region, z którego pochodzi oraz zaprosiła do wspólnej zabawy podczas Trojaka. Dzięki takim wieczorom uczestnicy mogli poznać zwyczaje, tradycje oraz kulturę naszych sąsiadów. Duże zainteresowanie wzbudziła wycieczka do unikatowego zabytku industrialnego w Vitkowicach. Kolejnym etapem programu było wyzwanie związane z zakupami: „Co możesz dostać za 20 euro?“, gdzie aktywność w zespołach międzynarodowych koncentrowała się na „inteligentnych wydatkach“.

Zakończeniem akcji była prezentacja zakupionych rzeczy i dzielenie się doświadczeniami zdobytymi podczas zakupów. Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy wspólnie przygotowali biuletyn informujący o projekcie i jego rezultatach oraz samodzielnie tworzyli certyfikaty Youthpass. Podsumowaniem całego projektu była symulacja kasyna, gdzie podczas gry uczestnicy uświadomili sobie ryzyko szybkiej utraty zarobionego zysku. Miało to na celu uwrażliwienie młodzieży na umiejętność rozsądnego dysponowania własnymi oszczędnościami.