Fabryka biżuterii

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie (Warmińsko-Mazurska WK) realizowano w dniach od 5 do 12 sierpnia projekt wymiany międzynarodowej pn. „Jewellery Factory” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Młodzież.

Wnioskodawcami projektu byli podopieczni OHP z grupy Dream Team działającej przy OSiW OHP w Mrągowie. Młodzież z Rumunii, Słowacji i Polski przez tydzień poznawała tajniki rękodzielnictwa, a dokładnie tworzenia biżuterii, w szczególności techniki jej wykonywania, jak makrama (kumihimo), decoupage, filcowanie, z użyciem koralików TOHO oraz siatki jubilerskiej.

Motywem przewodnim i inspiracją dla tworzonej biżuterii były lokalne, regionalne i narodowe symbole, wzory oraz charakterystyczne dla danego kraju kolory. Podczas warsztatów powstały naszyjniki, kolczyki, bransoletki, broszki i pierścionki.

   

W programie projektu znalazły się też zajęcia z przedsiębiorczości, podczas których można było m.in. określić swoje predyspozycje zawodowe czy mocne i słabe strony.

Nie zabrakło wieczorów narodowych poświęconych kulturze, tradycji i tańcom narodowym poszczególnych państw. Ponadto dzięki animacji językowej młodzież uczyła się języków zagranicznych kolegów.

Odbywający się 12 sierpnia Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie był okazją do zorganizowania wystawy wykonanych naszyjników, kolczyków, bransoletek, broszek i pierścionków połączonej z warsztatami dotyczącymi tworzenia oryginalnej biżuterii.

Wystawę oraz warsztaty zorganizują uczestnicy projektu także po wakacjach w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie. Wszystkie powstałe produkty zostaną przekazane na cele charytatywne dla dzieci niepełnosprawnych z Fundacji Fructus z Mrągowa.

Wakacyjne hufce

Młodzieżowe Centrum Kariery z Dzierżoniowa (Dolnośląska WK) już od kilku lat razem z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Urzędem Miasta organizuje wakacyjne hufce pracy.

Młodzi ludzie pomagają w kuchni, sprzątają hotel, koszą trawę i pielęgnują tereny zielone na terenie OSiR. Wykonują także proste prace remontowe. Młodzież zaczyna pracę codziennie o godz. 8.00, a kończy około 13.00, chyba że wywiąże się wcześniej z powierzonych zadań. Nad bezpieczeństwem młodych ludzi czuwa opiekun zatrudniony przez Ochotnicze Hufce Pracy.

W każdy piątek rano komendant organizuje naradę Rady Hufca, podczas której omawiane są bieżące sprawy.

Po skończonej pracy młodzież może korzystać bezpłatnie z basenu otwartego, siłowni, kortów oraz mini golfa.

Opiekunowie z ramienia pracodawcy są bardzo zadowoleni z pracy uczestników hufca, a młodzież cieszy się, że wybrała taki sposób spędzania wakacji i możliwość zarobienia pieniędzy.

Szczebrzeszyn: „Po pierwsze zdrowie”

11 sierpnia w Szczebrzeszynie pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu, a także Hufca Pracy w Biłgoraju (wszystkie jednostki z Lubelskiej WK) uczestniczyli w festynie w ramach programu „Po pierwsze zdrowie”.

Jest to wielospecjalistyczny program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, zainicjowany w imieniu Komitetu Nauk Klinicznych PAN i Rady Głównej Instytutów Badawczych przez prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego. Akcja prowadzona jest we współpracy z Programem 1 Polskiego Radia oraz audycją „Lato z Radiem”. W ramach wakacyjnej trasy w kilku miastach w Polsce upowszechniane są postawy prozdrowotne, a ludzie zachęcani są do wykonywania badań profilaktycznych.

„Miasteczko” przygotowane na szczebrzeszyńskim rynku cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców „stolicy języka polskiego” oraz odwiedzających Szczebrzeszyn turystów z różnych stron kraju. Działalność OHP spotkała się ze sporym zainteresowaniem, co miało swoje odbicie w pytaniach o doradztwo i poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i rozwój zawodowy oraz edukację, opiekę, kształcenie i wychowanie w ramach Ochotniczych Hufców Pracy.

Choroby cywilizacyjne są pochodną wielu czynników i często dotykają ludzi już w młodym wieku. Powszechna jest wiedza, że lepiej i łatwiej jest zapobiegać chorobom, niż je leczyć. Dzięki udziałowi w akcji „Po pierwsze zdrowie” Ochotnicze Hufce Pracy dają sygnał o możliwości i gotowości udzielania wsparcia młodzieży, rodzicom, nauczycielom oraz innym naturalnym partnerom w procesie edukacji, wychowania i opieki. OHP włączają się w ten sposób w kampanię informacyjną dotyczącą profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Lato z koszalińskim Centrum

W okresie wakacji Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie (Zachodniopomorska WK) jest otwarte dla każdego, kto chce poznać swoje talenty, poszukuje zatrudnienia czy przygotowuje się do pierwszej rozmowy z pracodawcą.

8 sierpnia w Młodzieżowym Biurze Pracy odbyła się kolejna giełda pracy na stanowiska opiekuna osoby starszej, kuriera oraz pracownika fizycznego do załadunku towaru. Oferta firmy była skierowana do osób, które myślą o pracy za granicą w okresie wakacyjnym, jak również zainteresowanych stałą współpracą. Pracodawca gwarantował zatrudnienie dla 60 osób w kilku miejscowościach. Rozmowy rekrutacyjne prowadził przedstawiciel firmy IDEAL WORK GERMANY, który wyjaśniał wszystkie wątpliwości i odpowiedział na zadawane przez młodzież pytania dotyczące podjęcia pracy na konkretnym stanowisku.

W czasie wakacji młodzi ludzie mogą też skorzystać z usług doradcy zawodowego. W Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej każdy chętny określi swoje mocne strony, udoskonali umiejętności autoprezentacji, pozna strategie poszukiwania pracy, zdiagnozuje atuty, które wykorzysta w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zarówno pośrednik pracy/asystent EURES, jaki i doradcy zawodowi pomagają sporządzić czy zredagować dokumenty aplikacyjne, podpowiadają jak znaleźć swoje miejsce na lokalnym, jak i zagranicznym rynku pracy. Dzięki doradcom można poznać zadania zawodowe, opis czynności zawodowych typowych i wybranych przez siebie zawodów, a także możliwości zatrudnienia.

W najbliższym czasie odbędą się warsztaty grupowe z zakresu aktywizacji zawodowej. Przez cały czas można korzystać z porad indywidualnych oraz dostępnych ofert pracy, m.in. w branży handlowej, produkcyjnej i gastronomicznej.

Razem dla młodzieży

Śląska WK OHP podpisała 7 sierpnia porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Podpisy złożyli Wojewódzki Komendant OHP Arkadiusz Sobków oraz dyrektor szkoły Ewa Wasylkowska.

Celem porozumienia jest realizacja wspólnych działań w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży, a w szczególności współpraca Hufca Pracy w Bielsku-Białej z nowo powstałą w ZS klasą branżową I stopnia o profilu magazynier logistyk. Jest to klasa mundurowa.

Strony mając na względzie zapewnienie odpowiedniego przygotowania edukacyjno-psychospołecznego młodzieży oraz uzyskania przez nią kwalifikacji zawodowych postanowiły działać na rzecz realizacji kształcenia zawodowego uczniów, podejmowania przedsięwzięć służących podnoszeniu kształcenia młodych osób, inicjowania przedsięwzięć zachęcających młodzież do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz udziału i realizacji imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-turystycznych.

Na zdjęciu u samej góry od lewej: Wojewódzki Komendant OHP Arkadiusz Sobków, komendant Hufca Pracy w Bielsku-Białej Tadeusz Wydra, nauczyciel języka angielskiego Przemysław Borgosz, p.o. kierownik Zespołu Programów Edukacyjnych, Kształcenia i Wychowania Beata Chrobak, dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Ewa Wasylkowska.

„Po pierwsze zdrowie”

Ochotnicze Hufce Pracy biorą udział w akcji prowadzonej w ramach wielospecjalistycznego programu przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym pn. „Po pierwsze zdrowie”.

Akcja została zainicjowana w imieniu Komitetu Nauk Klinicznych PAN i Rady Głównej Instytutów Badawczych przez prof. dr hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego i jest prowadzona we współpracy z Programem 1 Polskiego Radia i audycją „Lato z Radiem”. Głównym celem akcji jest rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych społeczeństwa i propagowanie wykonywania badań profilaktycznych. W poszczególnych miejscowościach w Polsce organizowane są wydarzenia w ramach trasy „Lata z Radiem”.

W tegorocznej edycji Programu, wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, rozszerzono wachlarz prezentowanych zagadnień. Jednym z tematów jest edukacja, szczególnie w kontekście poszerzania wiedzy o możliwościach pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub potrzebującym wsparcia w ukończeniu szkoły czy zdobyciu zawodu.

Ochotnicze Hufce Pracy brały już udział w przedsięwzięciach programowych we Włocławku (24.06), w Grunwaldzie (14.07) i Toruniu (22.07 – zdjęcie u góry). Kolejne wydarzenia odbędą się w Szczebrzeszynie (11.08), Wolsztynie (18.08), Gdyni (25.08), Krynicy (jeden z dni 4-6 września) i Warszawie (15 lub 16 września).

Dzięki możliwości udziału w akcji kadra OHP prowadzi na stanowiskach wystawienniczych szeroką kampanię informacyjną na temat oferty dla młodzieży. Informuje o rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających młodym ludziom w wieku 15-18 lat warunki do uzupełnienia wykształcenia podstawowego oraz do zdobycia kwalifikacji zawodowych. Prezentuje również jednostki rynku pracy oferujące poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i szkolenia zawodowe dla młodzieży w wieku 15-25 lat, ukierunkowane na wyposażenie jej w umiejętności radzenia sobie na rynku pracy: zaplanowanie kariery zawodowej, otrzymanie oferty pracy i utrzymanie zatrudnienia.

Udział w akcji jest okazją do spotkań ze społecznością lokalną, jak również do prezentacji działalności OHP na szerszym forum. Wydarzeniom tym często towarzyszą imprezy kulturalne, a przede wszystkim jest możliwość pozyskania ważnych informacji o badaniach profilaktycznych, a nawet przeprowadzenia niektórych badań podczas imprezy (w tym badań słuchu).

Linki do wydarzeń, które już się odbyły:

Włocławek

Toruń

Grunwald

Szczebrzeszyn

 

Czas na podsumowanie

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy podsumowano 7 sierpnia projekt „Czas na staż” realizowany w ramach programu Erasmus+.

Podczas spotkania zostały omówione cele osiągnięte w ramach zrealizowanego projektu. Młodzież opowiedziała też o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas staży zawodowych, które odbyły się w Sewilli w Hiszpanii oraz Gyomaendrőd na Węgrzech. Zaprezentowano również album zawierający informacje o stażach, relacje uczestników oraz zdjęcia z wyjazdów.

Podczas spotkania młodzież biorąca udział w projekcie otrzymała z rąk dyrektora ECKiW OHP w Roskoszy Karola Sudewicza zaświadczenia w języku polskim i angielskim potwierdzające udział w stażu zawodowym wydane przez instytucje partnerskie, a także pamiątkowe zdjęcia, upominki oraz kubki z logo programu Erasmus+.

Dwutygodniowe staże zawodowe odbyły się w prywatnych przedsiębiorstwach oraz w placówce kształcenia zawodowego i stanowiły okazję do poznania zagranicznych standardów pracy, nowoczesnego wyposażenia stanowisk, języka branżowego, kultury, tradycji oraz zwyczajów kraju przyjmującego. Każdy z uczestników mógł pracować na stanowisku zgodnym z profilem kształcenia zawodowego nabywanym w Polsce.

Przed wyjazdem na staże młodzież brała udział w kursie pedagogicznym i kulturowym, a także kursach językowych. Po powrocie zorganizowano spotkania promujące projekt, w których uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców z Białej Podlaskiej. Wychowankowie Centrum prezentowali zebranym gościom przygotowane przez siebie prezentacje, jak również dzielili się wrażeniami z udziału w projekcie.

   

Konkurs rozpoczęty

8 sierpnia w Lublinie odbyło się losowanie – w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego OHP pt. „100 Bohaterów na 100-lecie Niepodległości” – nazwisk bohaterów dla poszczególnych Wojewódzkich Komend OHP i Centrów Kształcenia i Wychowania OHP. Organizatorami konkursu są Komenda Główna OHP i Lubelska WK.

W losowaniu wzięli udział: Zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak, główny organizator w Biurze Edukacji Komendy Głównej OHP Dorota Słomska, komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jacek Bury, historyk Przemysław Jaśkiewicz oraz reprezentanci uczestników OHP Damian Piekoś i Adrian Ryszkowski.

Dla każdej jednostki OHP wylosowano nazwiska bohaterów w czterech obowiązkowych kategoriach konkursowych: bohater związany z działaniami militarnymi; polityk; przedstawiciel duchowieństwa; reprezentant różnych grup społecznych, zawodowych i ekonomicznych, człowiek nauki, sztuki i kultury. Dodatkową, piątą kategorią konkursową dla chętnych stanowią bohaterowie „małych ojczyzn”.

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczestników OHP. Ich zadaniem jest stworzenie – zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie – projektów przedstawiających postaci, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Projekt, w odniesieniu do każdej postaci, powinien składać się z trzech części (formalny wymóg dopuszczenia prac do konkursu): krótkiego biogramu, opracowania graficznego i biogramu rozszerzonego.

Pierwszy etap to wykonanie biogramów na poziomie jednostek opiekuńczo-wychowawczych (hufców pracy, środowiskowych hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania), drugi – przeprowadzenie konkursu na poziomie wojewódzkim i trzeci – finał konkursu.

Gala finałowa połączona z wystawą odbędzie się w listopadzie tego roku w Lublinie.

Szczegółowe zasady oraz terminarz przebiegu konkursu znajdują się w Regulaminie.

Wyniki losowania

 

 

 


Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Wakacyjne zatrudnienie

Podczas akcji LATO 2018 z Punktem Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowym Centrum Kariery w Bielawie (Dolnośląska WK) i dzięki współpracy z miejscowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji młodzież podjęła zatrudnienie polegające na drobnych pracach porządkowych oraz pomocy przy organizacji różnego typu imprez okolicznościowych odbywających się na terenie Ośrodka.

Podczas podsumowania pracodawca zorganizował spotkanie, na którym m.in. wymieniano się doświadczeniami zawodowymi dotyczącymi minionego miesiąca. W tym dniu młodzież otrzymała również tak bardzo wyczekiwane wynagrodzenie za pracę.

O zatrudnieniu w kolejnym wakacyjnym miesiącu poinformowała zainteresowanych pośrednik pracy Justyna Rogacz. Natomiast wskazówek dotyczących dalszej ścieżki zawodowo-edukacyjnej udzielała doradca zawodowy Edyta Stachowicz.

Staże na Podlasiu

Od połowy lipca uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku realizują trzymiesięczne staże zawodowe.

Są one kontynuacją kursów zawodowych: „Magazynier/sprzedawca z modułem wózków jezdniowych i wymianą butli gazowej” oraz „Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu”. Podczas tej formy wsparcia młodzież ma możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy na danym stanowisku, może również wykorzystać nabytą podczas kursów zawodowych wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Uczestnicy z zaangażowaniem wykonują powierzone im przez opiekunów staży obowiązki i chętnie uczą się nowych czynności, związanych z konkretnym zawodem. Z opinii młodych ludzi wynika, iż zdobyta wiedza i doświadczenie pomoże im podczas poszukiwania stałego zatrudnienia.