Z wizytą w Wadowicach

Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek wraz z komendant wadowickiego hufca Jolantą Zacny złożyli 30 lipca wizytę pracodawcom, sponsorom XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Komendant Świerczek wręczył okolicznościowe podziękowania i albumy zawierające nagrodzone prace oraz wyraził wdzięczność za wspieranie nie tylko Konkursu Papieskiego, ale każdej działalności na rzecz młodzieży inicjowanej przez OHP. Tego dnia spotkał się wraz z komendant hufca z prezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kalwarii Zebrzydowskiej Romanem Miśkowcem (na zdjęciu poniżej z lewej strony), prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego HYDEX w Wadowicach Jarosławem Mamcarczykiem, prezesem Zarządu Małopolskiej Spółdzielni Handlowej WIZAN w Andrychowie Jerzym Chylewskim (na zdjęciu poniżej z prawej strony), prezesem Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju oraz właścicielem Firmy Jubilerskiej VICTORIA Józefem Skudlarskim, wiceprezesem Stowarzyszenia WCR Leszkiem Kucharskim, właścicielem piekarni w Wadowicach Mirosławem Lempartem.

   

Prezes Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju Józef Skudlarski wręcza podziękowanie komendant hufca w Wadowicach Jolancie Zacny.

Podczas rozmów pracodawcy i sponsorzy zapewniali o dalszym wspieraniu działań OHP. Z kolei Komendant Krzysztof Świerczek wyraził gotowość współpracy w zakresie refundacji środków i rekrutacji pracowników młodocianych.

Prezes Stowarzyszenia Wadowickie Centrum Rozwoju Józef Skudlarski wręczył podziękowanie dla komendant Hufca w Wadowicach Jolanty Zacny za inicjatywę, organizację Konkursów Papieskich, a przede wszystkim za propagowanie myśli i dzieła św. Jana Pawła II wśród młodego pokolenia Polaków. Józef Skudlarski uhonorował Komendanta Krzysztofa Świerczka okolicznościową odznaką z podobizną św. Jana Pawła II wykonaną przez Firmę VICTORIA. Na zakończenie Wojewódzki Komendant spotkał się z prezesem Zarządu Wadowickiej Spółdzielni Pracy w Wadowicach Wiesławem Zacnym.

Dzień z bezpieczeństwem pożarowym

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie wzięło udział w konferencji zorganizowanej na PGE Narodowym w Warszawie przez DND PROJECT dla środowiska projektantów i specjalistów z branży fire i security oraz prewentystów.

Specjaliści z CEiPM promowali działalność Mazowieckiej Komendy OHP, a także zachęcali do współpracy przedsiębiorców oraz producentów w zakresie zatrudniania osób młodocianych, doradztwa zawodowego i szkoleń.

Podczas największej konferencji pożarowej w kraju świętowano 15 lat istnienia Kongresu Pożarnictwa oraz omawiano najważniejsze zagadnienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zaprezentowano m.in. tematy dotyczące przepisów i wytycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, strategii ochrony przeciwpożarowej, wentylacji pożarowej i oddymiania, rewitalizacji i bezpieczeństwa pożarowego obiektów zabytkowych, bezpieczeństwa pożarowego dachów oraz hal i magazynów.

Poza wystąpieniami ekspertów, odbył się także szereg pokazów i paneli z obszaru projektowania, montażu oraz eksploatacji systemów i urządzeń przeciwpożarowych w praktyce.

Na festynie rodzinnym

Kadra Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie i Radzyniu Podlaskim oraz osoby związane z Fundacją Niepodległości włączyli się w organizację odbywającego się w niedzielę 29 lipca w Głusku festynu rodzinnego pod nazwą „X Głuseckie Jakubki”. Impreza została zorganizowana dla mieszkańców dzielnicy z okazji odpustu św. Jakuba Apostoła, obchodzonego w miejscowej parafii.

Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak (na zdjęciu poniżej z prawej strony) i proboszcz parafii św. Jakuba w Głusku ks. Zbigniew Pietrzela po przywitaniu i przedstawieniu programu zaprosili wszystkich mieszkańców Głuska do korzystania z przygotowanych atrakcji. Były zabawy dla dzieci, malowanie twarzy, balony, występy zespołów muzycznych „Drewutnia” z Lublina i „Fajny band” z Krasnegostawu, inscenizacje Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Księcia Jaremy Wiśniowieckiego, możliwość bezpłatnego pomiaru tkanki tłuszczowej, biegi dla dzieci i dorosłych, konkurs historyczny z nagrodami od lubelskiego oddziału IPN i posła Sylwestra Tułajewa. Nie zabrakło grilla, lodów i waty cukrowej.

   

Dla zainteresowanych przygotowano dwa stoiska – z informacjami i ulotkami na temat działań z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz z wyrobami rękodzielniczymi uczestników WTZ „Misericordia” w Lublinie.

Festyn integracyjny dla mieszkańców dzielnicy wpisał się w obchody 100-lecia niepodległości Polski. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta Lublina w ramach programu „Dzielnice Kultury”.

   

Lato z MBP

Młodzieżowe Biuro Pracy w Łomży (Podlaska WK), jak co roku, przygotowało ofertę dla młodzieży w ramach „Akcji Lato”.

Młodzi ludzie odwiedzający jednostkę mogą skorzystać z indywidualnej pomocy pośredników pracy, którzy odpowiadają na pytania związane z uwarunkowaniami lokalnego rynku pracy, metodami poszukiwania zatrudnienia oraz tego, jak właściwie przygotować dokumenty aplikacyjne. MBP dysponuje także ofertami przeznaczonymi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Są to głównie zajęcia krótkoterminowe na stanowiskach: kolportera ulotek, hostessy, magazyniera, pomocy kuchennej, kasjera-sprzedawcy. Są również propozycje zatrudnienia stałego dla wykwalifikowanych specjalistów w określonych zawodach.

Interesanci zgłaszają się również po informacje związane z pracą poza granicami naszego kraju za pośrednictwem sieci EURES. Kadra Młodzieżowego Biura Pracy systematycznie poszukuje ofert zatrudnienia w oparciu o własną, aktualizowaną bazę danych.

W lipcu br. pośrednicy pracy MBP zorganizowali stoisko promocyjne na Starym Rynku w Łomży. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem młodzieży spędzającej wakacje w mieście.

Warsztaty przygotowujące

Pierwsze warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Busku-Zdroju (Świętokrzyska WK) w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestniczki projektu spotkały się, aby porozmawiać na tematy związane ze swoim przyszłym funkcjonowaniem w życiu zawodowym i społecznym. Podczas zajęć poruszono zagadnienia związane z zarządzaniem budżetem domowym, załatwianiem spraw w instytucjach i urzędach publicznych, podstawami prawa pracy, zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz podstawami rozliczeń finansowo-podatkowych.

Na folkową nutę

XX Spotkanie Zespołów Muzykujących „Folkowa Nuta” w Babicach zorganizowane przez Gminę Krzywcza 29 lipca stało się dobrą okazją do promocji działalności podkarpackich OHP.

Zaproszenie od organizatorów otrzymało przemyskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Anna Wanat informowała o możliwości uzyskania wsparcia i pomocy w zakresie kształtowania kariery zawodowej, zarejestrowania się w Młodzieżowym Biurze Pracy czy skorzystania z kursów oferowanych przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w Przemyślu. Ponadto każdy odwiedzający stoisko otrzymał ulotki promujące platformę internetową Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży, a także rekrutację do projektu „Ginące zawody”.

Impreza, przygotowana z dużym rozmachem, gościła zespoły ludowe z Babic, Bachórza, Markowej oraz Dynowa. Wśród innych atrakcji był konkurs wiedzy o Gminie Krzywcza, konkurs na strój ludowy i herb krzywiecki. Na najmłodszych czekała zabawa na dmuchanych zjeżdżalniach, a na stoiskach wystawienniczych można było spróbować regionalnego jadła oraz zapoznać się z rękodziełem ludowym poszczególnych wsi Gminy Krzywcza.

Polsko-litewska kompania

W dniach 22-28 lipca Małopolska WK OHP gościła w Nowym Sączu młodzież z litewskiej organizacji Trakq Svietimo Centras, która realizowała wspólnie z uczestnikami krakowskiego i nowosądeckiego hufca projekt „Polsko-Litewska Młoda Kompania”.

Przedsięwzięcie sfinansowano z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej. Tematem wiodącym spotkania była przedsiębiorczość.

W programie projektu znalazły się prezentacje o krajach partnerskich, regionach oraz różne pomysły uczestników związane z promowaniem współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej. Wizyta w firmie Wiśniowski czy w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości pomogła młodym ludziom poznać kulisy realnego biznesu. W ramach działań pojawiały się różne pomysły związane z przedsiębiorczością, a uczestnicy w ramach gier poznawali przykłady problemów miast, z których pochodzą oraz wymyślali młodzieżowe metody naprawcze.

Nie zabrakło także quizów wiedzy o Litwie dla młodych Polaków i o Polsce dla Litwinów. Zajęcia tematyczne przeplatano zajęciami rekreacyjnymi, grami oraz konkursami. Wiele emocji dostarczył konkurs na przygotowanie prognozy pogody dla Litwy i Polski, a także konkurs na najlepszy klip reklamowy projektu.

Były wieczory narodowe, wspólne gotowanie potraw, śpiewanie i nauka tańca. W ramach poznawania regionu grupa wybrała się do Krynicy-Zdroju, gdzie poznała istotę Forum „Polska-Wschód”. Była również wyprawa do Piwnicznej-Zdroju, gra terenowa „Mój Sącz”, zajęcia w osadach turystycznych Niedzica, Czorsztyn i turniej piłki siatkowej na osiedlu „Kochanowskiego”.

W piątek 27 lipca podczas „Gali Projektowej” uczestnicy cenili swoje prace. Wyłoniono zwycięzców konkursów, wręczono nagrody oraz przeprowadzono końcową ewaluację. Na uroczystości obecni byli zaproszeni przez młodzież goście: wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Tomasz Cisoń, dyrektor Szkoły Branżowej I Stopnia Krzysztof Noga, kierownik Zespołu ds. programów  europejskich i współpracy międzynarodowej Jolanta Król.

Ostatnim akcentem działań była wyprawa do Krakowa, czyli gra miejska „Jagiellonowie tu i tam”, wspólny obiad w restauracji „Jama Michalika” oraz pożegnanie na krakowskim dworcu kolejowym, skąd grupa litewska odjechała do Wilna.

 

Jak zaprezentować się pracodawcy

Warsztaty z kreowania wizerunku zakończyli uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nakle nad Notecią oraz w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorska WK).

Pierwsze dwa dni szkoleniowe miały formę zajęć teoretycznych z kreatorem wizerunku. Młodzież zdobyła wiedzę z zakresu dress codu, stylu i kolorów, które są odpowiednie do określonego typu urody.

Ponadto stylista określił typ sylwetki każdego uczestnika, przez co łatwiej można dobrać ubiór, aby korzystniej wyglądać. W trakcie zajęć wykonywano też ćwiczenia przy użyciu kolorystycznej chusty garderobianej. Wśród wielu kolorowych materiałów stylistka dopasowywała barwy i odcienie, które miały za zadanie podkreślić i wydobyć walory młodych ludzi. Omówiono zasady modelowania twarzy fryzurą oraz makijażem. Wszyscy mieli okazję poznania części składowych dobrego wizerunku oraz sposobów zachowywania się w sytuacjach biznesowych czy podczas rozmowy z pracodawcą.

Ostatnim etapem była autoprezentacja oraz sposoby dbania o swój wizerunek. Prowadząca udzieliła wielu cennych wskazówek dotyczących mowy ciała, treści rozmowy oraz zachowań jakich należy unikać podczas rozmów z pracodawcą.

Trzeciego dnia odbyły się indywidualne metamorfozy. Uczestnicy mieli okazję skorzystania z zabiegów pielęgnacyjnych oraz modelowania i strzyżenia włosów. Ostatnim etapem spotkania był dobór stroju i wykonanie makijażu.

Wakacje w świetlicy

Tegoroczne wakacje zbliżają się do swojego półmetka. Dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) nie mogą narzekać na brak interesujących zajęć, które są organizowane i prowadzone codziennie.

Jeśli pozwala pogoda, dzieci przebywają na świeżym powietrzu, grając w gry i zabawy w terenie, spacerując, czy też bawiąc się na pobliskim placu zabaw. Lubią też rysować, malować czy robić wycinanki w świetlicy. Wychowawcy dbają o kreatywność i umuzykalnianie dzieci poprzez zajęcia plastyczne oraz rytmiczno-muzyczne. Dzieci odkrywają i pogłębiają swoje pasje, zainteresowania, jak również chętnie biorą udział w grach dydaktycznych. Nie brakuje też spontanicznych pomysłów, jak np. „Dzień pizzy”.

Należy dodać, że oferta świetlicy środowiskowej przeznaczona jest dla dzieci ze środowiska lokalnego gminy Iwonicz i będzie aktualna do końca sierpnia.

Szkolenia zawodowe szansą na pracę

Młodzieżowe Centrum Kariery w Namysłowie (Opolska WK) zorganizowało w lipcu pięć szkoleń zawodowych w kierunkach wykazywanych jako zawody deficytowe, a także takie, na które istnieje zainteresowanie ze strony pracodawców.

Były to: „Magazynier-sprzedawca-operator wózków jezdniowych (kategoria II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej”, „Spedytor-operator wózków jezdniowych (kategoria II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej”, „Logistyk-operator wózków jezdniowych (kategoria II WJO) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej”, „Spawacz MAG (135) z modułem rysunku technicznego spawalniczego” oraz „Spawacz MAG (135) z modułem przedsiębiorczości”, które są zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy gwarantujące młodzieży podjęcie zatrudnienia po ich ukończeniu.

Powyższe szkolenia zbudowane z modułów oprócz zdobycia uprawnień spawacza i operatora urządzeń transportu bliskiego umożliwiają podjęcie pracy w różnych zawodach, jak np. magazynier, sprzedawca czy też logistyk oraz gwarantują zdobycie kwalifikacji wyższych niż powszechne na rynku – wiedza z rysunku technicznego spawalniczego przyczynia się do zmniejszania błędów wykonawczych, a co za tym idzie racjonalnego gospodarowania czasem.

Osoby do 25 roku życia stanowią prawie 20% wszystkich biernych zawodowo i charakteryzują się przede wszystkim najniższym poziomem wykształcenia, ponieważ ponad 65% z nich legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim ogólnokształcącym oraz gimnazjalnym i niższym. Brak odpowiednich kwalifikacji lub ich niedopasowanie do aktualnych wymogów zmieniającego się rynku pracy powiązane z brakiem doświadczenia zawodowego stawia młodzież w niekorzystnej sytuacji w wyścigu po pracę. Niezwykle ważnym jest podjęcie działań mających na celu ułatwienie tej grupie wiekowej wejście na rynek pracy, co pozwoli na uniknięcie wykluczenia społecznego spowodowanego brakiem aktywności zawodowej. Jednym z elementów mogących doprowadzić do zmiany sytuacji osób do 25 roku życia jest zdobycie dodatkowych uprawnień poprzez ukończenie szkoleń zawodowych.

Szkolenia zawodowe w Polsce to jeden z najtańszych instrumentów wspierających rozwój gospodarki opartej na wiedzy i wysokich kwalifikacjach oraz skutecznych w rozumieniu wpływu na zatrudnienie o czym może świadczyć fakt, że spośród 47 osób uczestniczących w 2017 roku w szkoleniach zorganizowanych przez MCK Namysłów aż 83% z nich podjęło pracę.