Kolejni spawacze na rynku pracy

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Klebarku Wielkim (Warmińsko-Mazurska WK) zakończył się bezpłatny kurs zawodowy „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – 141”.

Zajęcia dla grupy dziesięciu młodych ludzi odbywały się w Olsztynie. Program szkolenia został poszerzony o moduł „Rynek pracy”, który poprowadzili doradca zawodowy i pośrednik pracy z olsztyńskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie. Kurs zakończył się egzaminem zewnętrznym przed Komisją Instytutu Spawalnictwa w Gliwach, po którym uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz Książeczki Spawacza uprawniające do wykonywania wyuczonego zawodu. Najlepsi kursanci już po zdanym egzaminie uzyskali stałe zatrudnienie.

Szkolenie zrealizowano w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Nowe pole współpracy

Świętokrzyska WK OHP w Kielcach gościła Jerzego Keniga, prezydenta Stowarzyszenia „Kultura i Demokracja CIVIS”, a jednocześnie koordynatora projektu Ministerstwa Spraw Zagranicznych pn. „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”.

Jerzy Kenig złożył propozycję współpracy, zachęcając do korzystania przez młodzież OHP z bezpłatnych zajęć oraz uczestnictwa w debatach o tematyce międzynarodowej. Podczas spotkania z Wojewódzkim Komendantem OHP Jackiem Sabatem podkreślono, iż współczesna młodzież będzie mieć niebawem duży wpływ na przyszłość swojego miejsca zamieszkania, gminy czy regionu. Młodzi wychowankowie OHP mogą się do tego przygotować poprzez cykl wykładów, których tematami są m.in.: prawa człowieka w praktyce Unii Europejskiej, budowanie prestiżu Polski na świecie czy budowanie kariery zawodowej i kształtowanie relacji z innymi ludźmi. Warsztaty i wykłady Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach związane są z priorytetami polskiej polityki zagranicznej.

Współpraca ze Świętokrzyską Komendą OHP może dotyczyć tematów historyczno-patriotycznych, a także opracowania wspólnego kilkuletniego projektu skierowanego do młodych osób.

 

Wakacje z pracą

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pionkach (Mazowiecka WK) w ramach akcji lato OHP zorganizowało 17 lipca kolejną giełdę pracy z udziałem przedstawiciela agencji pracy tymczasowej.

Uczestnicy spotkania to w większości uczniowie, którzy mieli już za sobą zajęcia z pośrednikiem pracy lub doradcą zawodowym dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych i sztuki autoprezentacji.

Przedstawiciel pracodawcy omówił wszystkie oferty pracy, warunki zatrudnienia oraz proponowane wynagrodzenia. Największym zainteresowaniem cieszyły się propozycje pracy na stanowisku pakowacza, pomocnika montera oraz pracownika produkcji.

 

O Polsce, Białorusi i Niemczech

W ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży odbyła się w Urban-social gGmbH w Berlinie w dniach od 9 do 16 lipca 2018 roku niemiecko-polsko-białoruska wymiana młodzieży, w której uczestniczyli podopieczni Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze (Lubuska WK).

W programie tygodniowego pobytu w stolicy Niemiec młodzi ludzie brali udział w warsztatach tematycznych, jak również zwiedzali Dzielnicę Rządową, Bramę Brandenburską, Reichstag, Niemieckie Muzeum Techniki oraz Niemiecko-Rosyjskie Muzeum Karlshorst, które jest jednym z ważniejszych miejsc pamięci, nie tylko w wymiarze niemiecko-rosyjskim. To właśnie tam, w sali byłego kasyna oficerskiego szkoły saperów podpisano kapitulację Niemiec w nocy z 8 na 9 maja 1945 r.

Tematy zajęć dotyczyły wizerunku niedźwiedzia (jednego z symboli Berlina), mediów społecznościowych, kultury i historii Polski, Niemiec i Białorusi. Każdego dnia do dyspozycji uczestników były pracownie, gdzie powstawały prace rzeźbiarskie i rysunkowe przedstawiające berlińskiego niedźwiedzia.

Podczas podsumowania wymieniono się prezentami, a także przekazano wzajemne podziękowania dla uczestników przedsięwzięcia.

Głównym celem spotkania było pogłębienie więzi pomiędzy polską, białoruską i niemiecką młodzieżą oraz rozwijanie metod pracy grupowej projektu edukacyjnego. Uczestnicy wymiany poznali historię i kulturę trzech narodów, codzienność i zwyczaje. Młodzież szybko uświadomiła sobie, że ma podobne zainteresowania, upodobania muzyczne, styl ubierania i sposoby spędzania czasu wolnego. Coraz mniejszą barierę stanowił język, niewidoczne były uprzedzenia, co znacznie ułatwiło nawiązanie kontaktów, a bycie ze sobą podczas zabaw, rywalizacji i wspólnego działania ułatwiło zawieranie przyjaźni.

 

Oferta OHP na Warmii i Mazurach

Warmińsko-mazurskie jednostki Ochotniczych Hufców Pracy zostały zaproszone do wzięcia udziału w akcji prowadzonej w ramach programu „Po pierwsze zdrowie”.

Jest to wielospecjalistyczny program przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, zainicjowany w imieniu Komitetu Nauk Klinicznych PAN i Rady Głównej Instytutów Badawczych przez prof. Dr. hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego. Akcja prowadzona jest we współpracy z Programem 1 Polskiego Radia oraz audycją „Lato z Radiem” i ma na celu rozpowszechnianie postaw prozdrowotnych społeczeństwa oraz zachęcanie do wykonywania badań profilaktycznych.

Jednym z tematów programu jest edukacja, szczególnie w poszerzaniu wiedzy o możliwościach pomocy uczniom, mającym specjalne potrzeby edukacyjne, wsparcie w ukończeniu szkoły bądź zdobyciu zawodu, co doskonale wpisuje się w zadania Ochotniczych Hufców Pracy.

W trakcie obchodów rocznicy bitwy pod Grunwaldem młodzież miała okazję uzyskać informacje o działalności edukacyjno-wychowawczej, a w szczególności dotyczącej rekrutacji do jednostek OHP. Zachęcano do uczestnictwa w kursach i szkoleniach oraz projektach realizowanych w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Odwiedzający mogli skorzystać z porad doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz specjalisty ds. programów z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie. Nie zabrakło propozycji zatrudnienia w kraju i za granicą.

Półkolonie w Ostródzie

Na Warmii i Mazurach, tak jak i w innych częściach Polski, wakacje w pełni, dlatego też Ochotnicze Hufce Pracy zadbały zarówno o oferty pracy krótkoterminowej, jak i wypoczynek młodzieży.

Podczas półkolonii zorganizowanych przez ostródzki Hufiec Pracy młodzież wzięła udział w wielu ciekawych aktywnościach m.in. grze w paintball, rajdzie rowerowym czy wycieczce po Ostródzie z przewodnikiem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewodników.

Korzystając z uroków jeziora Drwęckiego i dobrej aury uczestnicy pływali na rowerach wodnych i odpoczywali na plaży. W deszczowe dni do ich dyspozycji była hala sportowa i siłownia szkolna.

   

Dla dzieci i młodzieży

W ramach „Lata z OHP” Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy we współpracy z Centrum Zabaw Aktywna Rozrywka jak co roku organizuje bezpieczne, pełne radości i mądrej zabawy letnie półkolonie dla dzieci i młodzieży.

Za nami już trzy turnusy aktywnie spędzonego czasu i jeszcze więcej okazji na urozmaicenie wakacji, ponieważ półkolonie trwać będą co tydzień do końca sierpnia.

Podczas zajęć uczestnicy biorą udział w szkoleniu z ratownictwa, odkrywają tajniki chemii i robotyki, a dla głodnych przygód przewidziana jest m.in. wędrówka na górę Ślężę i wyjazd edukacyjny do wioski indiańskiej. Nie zabraknie również wyjazdów na basen, do Arboretum czy wrocławskiego ZOO.

Podczas turnusów dzieci aktywnie wypoczywają poznając przy tym rówieśników, a przede wszystkim rozwijając swoje umiejętności i zdobywając wiedzę praktyczną. Z myślą o najmłodszych organizatorzy przygotowali mnóstwo konkursów z nagrodami i gry miejskie.

Do końca wakacji zostało jeszcze siedem turnusów, a najbliższy zacznie się już w poniedziałek 16 lipca.

Wspomnienia z wakacji

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Jaciążku zakończył się trzeci turnus wypoczynku letniego. Od 29 czerwca do 13 lipca młodzież ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych Mazowieckiej WK spędzała tu pierwsze dni swoich wakacji.

Założeniem programu „Wakacje z OHP”, z którego skorzystała blisko trzystuosobowa grupa młodych ludzi, było rozwijanie umiejętności współpracy w zespołach młodzieżowych ze zwróceniem szczególnej uwagi na aspekt urozmaiconych form aktywności ruchowej.

Wśród atrakcji zaplanowanych przez kadrę wychowawczą znalazły się m.in.: wycieczki turystyczno-krajoznawcze, rozgrywki sportowe, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, pokazy, gry logiczne, dyskoteki, ogniska czy spotkania z doradcami zawodowymi i pośrednikami pracy. Nikt więc nie narzekał na nudę i mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie.

Dzięki rajdom rowerowym i spływom kajakowym młodzież miała możliwość poznania wielu ciekawych szlaków turystycznych. Podziwiała urokliwe miasteczka z ich barwnymi kamieniczkami, muzea, zamki i mury obronne, zabytkowe kościoły.

Dużym powodzeniem cieszyły się też pokazy sprawności strażaków, którzy zaprezentowali gaszenie pozorowanego pożaru, ewakuację rannych, elementy ratownictwa drogowego i zasady udzielania pierwszej pomocy. Natomiast podczas spotkań z funkcjonariuszami policji młodzi ludzie otrzymali odpowiedzi na podstawowe pytania – co zrobić, by czuć się bezpieczniej oraz jakie działania należy podjąć na rzecz bezpieczeństwa osobistego w domu, szkole czy miejscach publicznych? Policjanci starali się zapoznać uczestników z możliwościami praktycznego wykorzystywania wiedzy dotyczącej poziomu bezpieczeństwa człowieka w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach, promując tym samym kształcenie kompetencji w zakresie profilaktyki i prewencji oraz umiejętności sprawnego diagnozowania zagrożeń.

Oferta czasu wolnego obejmowała również warsztaty wzmacniające aspiracje edukacyjno-zawodowe zorganizowane przez warszawski Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży, a prowadzone przez specjalistów z mazowieckich Młodzieżowych Centrów Kariery. Chętni brali udział w zajęciach z autoprezentacji, mowy ciała, emisji głosu, wizażu, stylizacji, savoir-vivre’u, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, komunikacji interpersonalnej oraz w symulacjach rozmów kwalifikacyjnych.

Codzienne zajęcia – integracyjne, sportowe, kulturowe oraz ekologiczne – sprzyjały zdobywaniu wiedzy i kompetencji pozwalających na przełamywanie barier komunikacyjnych, rozwijaniu poczucia akceptacji społecznej i wychowaniu w duchu tolerancji i szacunku dla dorobku historycznego „małej ojczyzny”. Dodatkowym pozytywnym aspektem akcji „Wakacje z OHP” były wspólne rozmowy, wymiana doświadczeń, pomysłów i planów na przyszłość oraz integracja społeczności wszystkich mazowieckich jednostek.

 

Podsumowanie zagranicznych praktyk

Uroczyste podsumowanie projektu „Poszerzamy wiedzę i horyzonty – praktyki zagraniczne w Wielkiej Brytanii 2 Erasmus+” realizowanego przez Świętokrzyską WK OHP odbyło się 12 lipca.

W projekcie brało udział 48 osób kształcących się w zawodach: mechanika pojazdów samochodowych, kucharza, fryzjera, cukiernika. Wyjazdy poprzedzały zajęcia z przygotowania kulturowego, pedagogicznego i językowego, jak również doradztwo zawodowe. Praktyki zawodowe odbywały się w Bilston i Stafford w trzech turach. W pierwszej wyjechali uczestnicy Hufca Pracy w Skarżysku-Kamiennej (27.11.2017 r. do 08.12.2017 r.), w drugiej zaś – podopieczni Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie (11.02.2018 r.-24.02.2018 r.), a jako trzeci – wychowankowie Hufca Pracy w Kielcach (28.05.2018 r.-08.06.2018 r.). Organizator praktyk – angielska firma POLARIS zapewniła młodym ludziom również czas wolny m.in. na kręgielni, w kinie czy na wycieczkach m.in. do Londynu, Walii czy Liverpoolu.

Podczas spotkania podsumowującego gratulacje młodzieży złożył Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach Jacek Sabat. W imieniu grupy z kieleckiego hufca prezentację multimedialną z przebiegu praktyk i stażu w Wielkiej Brytanii przedstawiła Natalia Latała, natomiast Marta Borzycka zaśpiewała dwa utwory.

Wśród obecnych znaleźli się: prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Jerzy Wątroba, dyrektor Oddziału PFRON Andrzej Michalski, Wojewódzki Duszpasterz OHP ks. Dariusz Jarliński, komendant HP w Kielcach Stanisława Uba, koordynator projektu Paweł Adamczyk, rodzice uczestników oraz media: Radio Kielce i Radio ESKA.

Zagraniczny staż uczestników OHP będzie procentował w ich dalszej karierze zawodowej po ukończeniu szkoły. Dzięki zdobytej wiedzy oraz otrzymanym Certyfikatom wzrasta ich możliwość zatrudnienia zarówno na europejskim, jak i lokalnym rynku pracy. W Wielkiej Brytanii młodzież mogła doskonalić naukę języków obcych, podwyższyć motywację do dalszej nauki oraz poznać specyfikę pracy w europejskich firmach.

Kulinarna wymiana

Młodzież z Hufca Pracy ze Szczecina-Dąbia (Zachodniopomorska WK) oraz Internationaler Bund z Frankfurtu nad Odrą brała udział w projekcie „Berliner Hoffest – junge Gastronomen aus Deutschland und Polen bei einer VIP Veranstaltung. Deutsch-polnischer Jugendaustasch”.

W trakcie warsztatów uczestnicy na co dzień kształcący się w zawodach kucharza, kelnera, pracownika gastronomii i barmana przygotowywali posiłki kuchni polskiej, niemieckiej, a także innych krajów europejskich. Uczono się także serwowania potraw i obsługi klienta.

Swoje umiejętności młodzież mogła zaprezentować podczas przyjęcia u Burmistrza Berlina w ratuszu, na które zaproszono gości ze stolicy Niemiec. Uczestnicy projektu pełnili tam rolę obsługi cateringowej i przygotowywali serwis dla gości.

Oprócz nauki i udziału w imprezie w Berlinie młodzi ludzie cieszyli się innymi atrakcjami, jak zajęcia integracyjne w parku linowym, rejs statkiem po Odrze, turniej tenisa stołowego. Był także czas na wspólne grillowanie, liczne zabawy i gry.

Na zakończenie młodzież oraz opiekunowie podsumowali zrealizowane działania oraz zaplanowali kolejne spotkania. Projekt był współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.