Wakacje na Litwie

Grupa 20 uczestników z jednostek Opolskiej WK OHP wyjechała do miasta Alytus na Litwie na międzynarodowy obóz sportu, turystyki i zdrowia pn. „Ty i Ja – jesteśmy przyjaciółmi”, aby wraz z litewskimi uczniami szkół średnich spędzić ciekawie, kreatywnie i zdrowo wakacyjny czas.

Obóz rozpoczął się od wzajemnego poznania się i zabaw integracyjnych. Młodzież miała okazję pracować w tym dniu z profesjonalnymi fotografami, aktorami i plastykami, zdobywając umiejętności artystycznego spojrzenia na świat i rozwijając własną kreatywność. Przed budynkiem Szkoły Rzemiosła Artystycznego młodzi ludzie uczestniczyli też w ceremonii otwarcia obozu śpiewając hymn Polski, podczas wciągnięcia na maszt biało-czerwonej flagi.

   

Następnego dnia na oficjalnym spotkaniu w Urzędzie Miasta Alytus po przywitaniu i przemówieniach oraz wystąpieniu mera i innych przedstawicieli władz miasta uczestnicy obejrzeli prezentacje multimedialne o mieście Alytus i samej Litwie. Podczas spotkania podkreślono ponad 20-letnią współpracę Opolskiej WK OHP z litewskim miastem.

Młodzież zwiedziła zamek w Trokach, będący niegdyś ważnym ośrodkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak również wybrała się do Manufaktury czekolady, odwiedziła stolicę Litwy – Wilno oraz spacerowała po starówce Kowna. Z kolei w słynnym kurorcie Druskienniki skorzystała z atrakcji wodnych w Aquaparku, a także podziwiała miasto podczas przejażdżki kolejką linową.

W programie obozu przewidziano jeszcze zajęcia warsztatowe, m.in. tworzenie biżuterii, zajęcia artystyczne, wieczorki narodowe, a także manewry leśne i zajęcia sprawnościowe w Parku Linowym „Tarzanija Park”.

   

Rada Programowa w Rzeszowie

W siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego obradowała 28 czerwca Wojewódzka Rada Programowa OHP.

W posiedzeniu wzięli udział m.in.: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Doradca Komendanta Głównego OHP Beata Biały, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Piotr Dziubkowski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego WUP Maciej Karasiński, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Dankowska, dyrektor Urzędu Statystycznego Marek Cierpiał-Wolan, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Stanisław Jamrozek, a także Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś oraz jego zastępca Renata Trybus.

Przewodnicząca Rady Wojewoda Podkarpacki – po przywitaniu zebranych – podkreśliła rolę, jaką Ochotnicze Hufce Pracy pełnią na rzecz aktywizacji społecznej, zawodowej oraz ekonomicznej młodzieży. – Działania OHP doskonale wpisują się w założenia naszego rządu, który od początku swojej kadencji stara się odbudować szkolnictwo zawodowe w Polsce. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza, stale rozwijający się przemysł oraz emigracja i odpływ pracowników branżowych zmuszają system oświaty do zmian i dostosowania się do potrzeb rynku pracy oraz włączenia pracodawców w proces unowocześnienia kształcenia. Nowoczesne rozwiązania wzmacniają popyt na wysoko wykwalifikowaną kadrę – mówiła. Podziękowała też Wojewódzkiemu Komendantowi Jerzemu Cyprysiowi za pracę nad poprawą wizerunku OHP w życiu społecznym.

Podczas spotkania wręczono powołania do Rady Programowej OHP dyrektorowi Urzędu Statystycznego w Rzeszowie Markowi Cierpiał-Wolanowi oraz kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu Małgorzacie Frączek. Głos zabrał też ksiądz biskup Stanisław Jamrozek, który dziękując za możliwość uczestnictwa w spotkaniu, podkreślał zaangażowanie OHP w proces kształcenia i wychowania młodzieży. Wyraził nadzieję, że w dalszym ciągu będzie on przynosił owoce, zapewniając młodym ludziom zarówno wykształcenie, jak i zdobycie zawodu. Z kolei Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podziękował za profesjonalne przygotowanie młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozpowszechnianie kultury pracy, jak również wspieranie inicjatyw służących wychowaniu w procesie zatrudnienia. Wręczył również list okolicznościowy Wojewódzkiemu Komendantowi OHP Jerzemu Cyprysiowi.

Wystąpienie Wojewódzkiego Komendanta OHP Jerzego Cyprysia. Od prawej: Doradca Komendanta Głównego OHP Beata Biały, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska.
Porozumienie o współpracy podpisują: Wojewódzki Komendant Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś (z lewej) i dyrektor rzeszowskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Czop.

Istotnym punktem obrad było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie a Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP.

W trakcie posiedzenia Rady w części prelekcyjnej swoje prezentacje przedstawili: dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, który omówił temat „Statystyka – problem czy gwarancja sukcesu?”, zaś Małgorzata Kawalec z Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowała „Potencjał kadrowy podkarpackiego rynku pracy w kontekście zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 16-25 lat”.

Rok szkoleniowy 2017/2018 Podkarpackiej Komendy podsumowała Patrycja Bazylak, a projekty wymiany międzynarodowej – Hubert Podgórny z. Wdrażane projekty w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” były tematem wystąpienia Justyny Stanisz, natomiast kierownik OSiW Iwonicz Małgorzata Frączek przedstawiła strukturę jednostki oraz nowe kierunki zaplanowane w roku szkoleniowym 2018/2019.

Na zakończenie Doradca Komendanta Głównego OHP Beata Bały podsumowując spotkanie, podziękowała prelegentom za inspirujące tematy ich wystąpień, a przedstawicielom instytucji za wspieranie OHP w ich działaniach.

Finał Konkursu Papieskiego

20 czerwca w Wadowicach odbyła się uroczysta gala finałowa XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, któremu w tym roku przyświecało hasło „Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża” zorganizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy dla uczestników OHP oraz młodzieży szkolnej z całej Polski.

Galę poprzedziła msza święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, której przewodniczył ks. biskup Damian Muskus OFM przy asyście duszpasterza krajowego OHP ks. prałata Jarosława Sroki, małopolskiego duszpasterza OHP ks. Rafała Bobka i ks. infułata Jakuba Gila.

W swojej homilii biskup Muskus nawiązał do przypadającej tego dnia 98 rocznicy chrztu Karola Wojtyły podkreślając, że to przy wadowickiej chrzcielnicy rozpoczął się wielki dialog miłości, jaki Jan Paweł II całym swoim życiem prowadził z Jezusem. Mówił, że św. Jan Paweł II wstępując na stolicę Piotrową niemal czterdzieści lat temu brał na swoje barki ciężar ogromnej odpowiedzialności za losy Kościoła i człowieka w świecie. Ksiądz biskup zwracając się do młodzieży powiedział, że od Jana Pawła II mogą uczyć się wypowiadać słowo „Przyjmuję” z pełnym zaangażowaniem i gorącym sercem.

Na zakończenie nabożeństwa Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Krzysztof Świerczek złożył życzenia Biskupowi Muskusowi z okazji 25-lecia święceń kapłańskich, a młodzież z wadowickiego hufca przekazała wiązankę kwiatów.

Po mszy świętej laureaci konkursu, ich opiekunowie, goście oraz gospodarze przeszli na wadowicki rynek pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie zastępca Komendanta Głównego Piotr Modzelewski, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska oraz komendant wadowickiego hufca Jolanta Zacny złożyli wiązanki kwiatów.

Po wspólnej fotografii pod pomnikiem św. Jana Pawła II uczestnicy uroczystości przeszli do Wadowickiego Centrum Kultury. Zgromadzonych w sali kameralnej laureatów, sponsorów oraz zaproszonych gości przywitała komendant Jolanta Zacny oraz Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek.

Gratulacje młodzieży złożył zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski (na zdjęciu obok) zachęcając ją do czerpania z ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z bogatego nauczania św. Jana Pawła II. Krótki komentarz do werdyktu wygłosił przewodniczący jury XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który wyraził uznanie dla za jakość i przesłanie artystyczne nadesłanych prac.

Na Konkurs wpłynęło 698 prac, w tym 456 prac uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (232 fotograficzne, 224 plastyczne), 242 prace młodzieży szkolnej (37 fotograficznych, 205 plastycznych). Dokonując oceny, komisja konkursowa brała pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematyką Konkursu, wartość artystyczną pracy, oryginalność podejścia do tematu, samodzielność wykonania, estetykę. Ogółem nagrodzono 48 osób. Patroni i sponsorzy ufundowali dla laureatów cenne nagrody, m.in. laptopy, tablety, aparaty fotograficzne, zegarki, srebrną biżuterię, power banki, słuchawki, smartfony, albumy, książki.

W części artystycznej gali finałowej wystąpiły laureatki Festiwalu Twórczości Artystycznej „Wiosna Kulturalna OHP”. Na zakończenie Jolanta Zacny podziękowała patronom, sponsorom i darczyńcom za zaangażowanie i wsparcie Konkursu. Następnie dokonano uroczystego otwarcia wernisażu. Goście i młodzi artyści mogli podziwiać wystawę prac fotograficznych i plastycznych oraz otrzymali na pamiątkę okolicznościowy album zawierający nagrodzone prace. Na zakończenie laureaci i goście zostali zaproszeni do zwiedzania Muzeum – Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Nagrodzone prace, fotografie i obrazy, będzie można oglądać na stronie internetowej konkurs-papieski.com.

 

 

Nagrodzeni:

FOTOGRAFIA w kategorii – Uczestnicy OHP

MIEJSCE I
Daria Czekaj 6-18 Hufiec Pracy Kęty, „Czy przyjmujesz Miłość?”

MIEJSCE II
Grzegorz Porębski 12-35 Hufiec Pracy Sosnowiec, „Dostałam – rozwijam!”
Łukasz Kołodziej 6-17 Hufiec Pracy Oświęcim, „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”
Oliwia Szałaś 6-5 Hufiec Pracy Kraków, „Pierwsze czytanie”

MIEJSCE III
Natalia Pałkowska 6-25 Hufiec Pracy Bochnia, „Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę”
Marta Kuhn Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Dobieszków, „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem”

WYRÓŻNIENIA JURY
Katarzyna Sobczak 16-6 Hufiec Pracy Wałcz Kółko Fotograficzne „Chwila”, „Przyjmijcie”
Paulina Ręczak 6-6 Hufiec Pracy Proszowice, „Przyjmuję”
Paulina Kurkus 16-16 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Rów – Trzcińsko Zdrój, „Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście”
Alicja Andrukajtis 16-6 Hufiec Pracy Wałcz Kółko Fotograficzne „Chwila”, „Dziękuję za moje talenty”
Izabela Kardas Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Dobieszków, „Jednego Serca, jednego Ducha”
Aleksander Jaworski 5-3 Hufiec Pracy Łódź, „Przyjmuję …”
Łukasz Bałecki 5-2 Hufiec Pracy Piotrków Trybunalski, „Urodziłem się, by zostać PIEKARZEM”
Gabriela Firszt 6-38 Hufiec Pracy Gorlice, „Przyjmuję Twe Dary”, „Kompas na burzliwym morzu”
Julia Mydlarz 6-11 Hufiec Pracy Wadowice, „…że Cię nie opuszczę aż do śmierci…”

WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORÓW
Anna Banach 6-32 Hufiec Pracy Limanowa, „Przyjmuję Twoje słowo od najmłodszych lat”
Sylwia Łach 6-2 Hufiec Pracy Niepołomice, „Szerokiej drogi”
Tomasz Wawrzynek 6-24 Hufiec Pracy Dąbrowa Tarnowska, „Papieskie bratki”
Katarzyna Dudzik 6-10 Hufiec Pracy Myślenice, „Praca jest dobrem człowieka”
Piotr Paś 6-36 Hufiec Pracy Skomielna Biała, „Na straży krzyża”
Magdalena Nowińska 6-4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Trzebinia, „To ja Ciebie przyjęłam”

 

FOTOGRAFIA w kategorii – MŁODZIEŻ SZKOLNA

MIEJSCE I
Laura Urban (lat 12), Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, Oława, „Cieszę się, że Ciebie mamy, Janie Pawle II”

MIEJSCE II
Łucja Pasternak (lat 12), Kraków, „Przyjmuję i śpiew Panu ofiaruję”

MIEJSCE III
Anna Bednarek (lat 19), Wrzosowa, „Krzyż – znaczy: miłość nie ma granic”

 

PLASTYKA w kategorii – UCZESTNICY OHP

MIEJSCE I 
Aneta Borys 3-3 Środowiskowy Hufiec Pracy Włodawa, „Szukałem jedności ze wszystkich mych sił…”

MIEJSCE II
Krystian Hybel 6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy Nowy Sącz, „Niech zstąpi Duch Twój …”

MIEJSCE III
Izabella Król 6-34 Hufiec Pracy Stary Sącz, „O Panie to Ty na mnie spojrzałeś …”
Natalia Antos 6-11 Hufiec Pracy Wadowice, „Habemus Papam John Paul II”
Kinga Danilczyk 10-6 Hufiec Pracy Augustów, „Dar ducha świętego – przyjmuję”

WYRÓŻNIENIA JURY
Oliwia Szarek 12-20 Hufiec Pracy Rybnik, „Nie istnieje wielki talent, bez wielkiej siły woli”
Grzegorz Sobociński 14-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Pasłęk, „Graffiti – mural”

WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORÓW
Grzegorz Szewczyk 6-5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Lanckorona, „Przyjmuję”
Emilia Strąk 6-8 Hufiec Pracy Kraków, „Drogi do świętości”

 

PLASTYKA w kategorii – MŁODZIEŻ SZKOLNA

MIEJSCE I
Kornel Marcin Michalski (lat 10), Pyskowice, „Przyjmuję dar skautingu”
Anna Chojnacka (lat 17), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Cerekwica Nowa, „Nie lękajcie się”
Andrzej Jasiewicz (lat 9), Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju, Oświęcim, „Suwakowanie dla Pana Boga”

MIEJSCE II
Martyna Wojewódka (lat 15), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Cz. Niemena, Świebodzin, „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”
Bartłomiej Rypkowski (lat 14), Szkoła Podstawowa im. W. Rdzanowskiego, Radziejowice, „Rzeźbiarz”
Adam Jodłowski (lat 16), Zespół Szkół, Lutowiska, „Portret Jana Pawła II”
Kinga Bakłażec (lat 13), Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Bieruń, „Ojciec polskiego narodu – Jan Paweł II”

MIEJSCE III
Wiktoria Wojcieszak (lat 12), Szkoła Podstawowa nr 6 im. E. Orzeszkowej, Żyrardów, „Boży musical”
Marta Wiechczyńska (lat 15), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Cz. Niemena, Świebodzin, „Wiara, nadzieja i miłość”
Alicja Kania (lat 16), XXXV Liceum i 19 Gimnazjum im. B.Prusa, Warszawa, „Przyjmuję swoje powołanie z radością. Jestem sługą Pana”
Paulina Matyjasik (lat 16), Wielozawodowy Zespół Szkół, Zator, „Przyjmuję …”

WYRÓŻNIENIA JURY

Magdalena Obraniak (lat 9), Szkoła Podstawowa nr 6 im. E. Orzeszkowej, Żyrardów, „Pro”
Hanna Pia Michalska (lat 8), Szkoła Podstawowa nr 6, Pyskowice, „Jestem darem – Totus Tuus”
Wiktoria Pogoda (lat 18), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Cerekwica Nowa, „Niech zstąpi Duch Twój”
Nikola Strupiechowska (lat 16), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Cerekwica Nowa, „Z Wadowic do Rzymu, z Polski do Watykanu”

Do zobaczenia w Seiml-Hof

Piętnaścioro młodych osób z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) będzie uczestniczyć od 17 sierpnia do 8 września tego roku w projekcie pn. „Praktyki zawodowe – szansą na przyszłość” w ramach programu Erasmus+.

Tymczasem rozpoczęli do niego przygotowania od zajęć „Deutsch sprechen” przeprowadzonych przez lingwistę Izabelę Warchoń oraz specjalistę ds. programów europejskich Huberta Podgórnego, koordynatora projektu, które odbyły się w siedzibie Podkarpackiej WK i przybliżyły młodzieży kulturę i obyczaje kraju partnera oraz zasady języka niemieckiego.

Projekt, wdrażany w ramach wsparcia EURES – Europejskich Służb Zatrudnienia z Polski i Niemiec, będzie realizowany w ramach praktyk zawodowych w Niemczech w instytucji edukacyjnej Chiemgauer Schulbauernhof e.V.Gruppenhaus Seiml-Hof przy współpracy z innymi partnerami z Włoch i Niemiec. Łącznie weźmie w nim udział 45 młodych osób z trzech europejskich krajów.

W ramach przedsięwzięcia młodzież będzie miała szansę poznać oczekiwania niemieckich pracodawców i możliwości europejskiego rynku pracy, jak również zdobyć certyfikaty potwierdzające znajomość języka oraz dyplomy i referencje od pracodawców. Młodzież dostanie także szansę nauczenia się obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń niezbędnych do wykorzystania w ich codziennej pracy – zgodnie z profilem kształcenia zawodowego. Ponadto pozna dwie inne kultury – niemiecką i włoską oraz wiele atrakcji regionu zwiedzając m.in. Monachium, Alpy Bawarskie, Muzeum BMW, Allianz Arene. W programie jest także rejs jachtem po jeziorze Chiemsee, zwanym Bawarskim Morzem.

 


Na zdjęciu u samej góry druga od lewej z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Renata Trybus, czwarty – Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś.

 

Jak wspierać młodych ludzi

Przedstawiciele Łódzkiej WK uczestniczyli w konferencji metodycznej pn. „Doradztwo, poradnictwo, profilaktyka, czyli jak wspierać młodych ludzi w drodze ku dorosłości”, która odbyła się 26 czerwca w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Przedsięwzięcie było adresowane do osób pracujących z młodzieżą, której potrzebna jest pomoc przy stawianiu pierwszych kroków na drodze edukacyjno-zawodowej.

Kadra OHP wraz z Wojewódzką Komendant Barbarą Stanisławą Günther (na zdjęciu u góry druga od lewej) przygotowała stoisko, przy którym informowano o świadczonych usługach z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz sieci EURES.

Konferencję otworzyli rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi prof. AHE dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak oraz prodziekan kierunku pedagogika dr Elżbieta Woźnicka. Pierwszy moduł tematyczny pod hasłem „Doradztwo, poradnictwo – całożyciowe wsparcie osób młodych” dotyczył wymiany doświadczeń w obszarze instytucjonalnego oraz pozainstytucjonalnego systemu wsparcia młodych osób wchodzących w dorosłość.

Z kolei drugi moduł: „Budowanie odporności psychicznej młodzieży wyzwaniem dla współczesnej profilaktyki” dotyczył szeroko rozumianych zagrożeń, na które są narażeni młodzi ludzie wchodzący w okres dorosłości.

Celem konferencji była prezentacja rozwiązań mogących wspomóc młodych ludzi przygotowujących się do wejścia w świat dorosłości. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w codziennej pracy z młodzieżą.

 

Rada Programowa w Roskoszy

26 czerwca w Roskoszy odbyło się posiedzenie połączonej Wojewódzkiej Rady Programowej Lubelskiej WK OHP oraz Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Przewodniczącego Rady – Wojewodę Lubelskiego Przemysława Czarnka reprezentowała zastępca dyrektora biura Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Małgorzata Bogusz, natomiast Marszałka Województwa Lubelskiego – kierownik oddziału filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej Andrzej Czapski.

W posiedzeniu uczestniczyli także: wiceprezydent Białej Podlaskiej Adam Chodziński, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Chełmie Jolanta Gierasimiuk, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny – wójt gminy Hrubieszów Jan Mołodecki, prezes Lubelskiej izby Rzemieślniczej Jerzy Miszczak, dyrektor ZDZ w Białej Podlaskiej Henryk Zacharuk, komendant miejski Policji w Białej Podlaskiej Grzegorz Pietrusik. Gospodarzem spotkania był dyrektor ECKiW OHP w Rokoszy Karol Sudewicz. Lubelską WK reprezentował zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Lublinie Marek Drączkowski.

Podczas spotkania zwrócono uwagę na zagadnienie rekrutowania do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP pracowników młodocianych pochodzących z zagranicy i posiadających Kartę Polaka. Pracownik ECKiW OHP zaprezentował wioskę ginących zawodów i nakreślił zadania realizowane w centrum w zakresie szkolenia młodych ludzi w ramach tych zawodów.

Na posiedzeniu rady przyjęto cztery uchwały: w sprawie umożliwienia Lubelskiej WK OHP oraz ECKiW OHP w Rokoszy rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych młodocianych pracowników pochodzących z zagranicy posiadających Kartę Polaka; w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie Lubelskiej WK OHP oraz ECKiW OHP w Rokoszy w zakresie promocji dualnego kształcenia branżowego, wsparcia działań OHP prowadzonych w ramach akcji rekrutacyjnej do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa lubelskiego na rok szkolny 2018/2019 oraz współorganizację inauguracji roku szkolnego 2018/2019 szkolnictwa branżowego; w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie OHP w realizacji kursów zawodowych z zakresu tzw. ginących zawodów; a także w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie OHP w realizacji kursów zawodowych tzw. twardych i miękkich przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Parczewie oraz Ośrodki Szkolenia Zawodowego w Chełmie, Dęblinie i Tomaszowie Lubelskim, jednostek działających w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Oferta OHP na Warmii i Mazurach

Początek wakacji jest w jednostkach rynku pracy OHP na Warmii i Mazurach czasem Dni Otwartych obfitujących w warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi nauki i biznesu, a przede wszystkim oferty pracy.

Specjaliści OHP pełniący często rolę łącznika pomiędzy pracodawcą, czy też szkołą a młodym człowiekiem w okresie przedwakacyjnym skoncentrowali się na przygotowaniu młodzieży do podjęcia zatrudnienia w okresie letnim wyposażając w wiedzę dotyczącą praw i obowiązków pracownika oraz zasad związanych z podejmowaniem zatrudnienia. Nie zabrakło ofert dla osób poszukujących stałego zatrudnienia oraz możliwości nabycia lub zmiany kwalifikacji.

I tak np. w Olsztynie odbył się dzień otwarty Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży połączony z konsultacjami ze specjalistami OHP i możliwością zbadania predyspozycji zawodowych. Przedsiębiorca Jarosław Zwierzchowski przedstawił młodzieży zawód spawacza, jako jeden z najbardziej poszukiwanych i cenionych zawodów zarówno w Polsce, jak i za granicą oraz dający możliwości pracy w branżach pokrewnych. Po spotkaniu młodzież chętnie zapisała się na kurs zawodowy spawacza metodą TIG znajdujący się w ofercie szkoleniowej OHP. Natomiast w Biskupcu specjalistki z Młodzieżowego Centrum Kariery zorganizowały cykl warsztatów związanych z poruszaniem się po rynku pracy oraz wyborem przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Dni otwarte w OHP są kolejną inicjatywą wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom młodzieży. W ofercie OHP na Warmii i Mazurach znalazło się sporo ciekawych propozycji zatrudnienia sezonowego i stałego oraz bezpłatnych kursów i szkoleń.

Super Pracodawcy na Dolnym Śląsku

Wspólna inicjatywa Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP we Wrocławiu zaowocowała jubileuszowym (X edycja) uroczystym podsumowaniem wojewódzkiego konkursu „Pracodawca przyjazny młodzieży”.

W bieżącym roku finał tego przedsięwzięcia odbył się 26 czerwca w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich. Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka.

W podsumowaniu wzięli udział liczni goście, m.in. zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Gabriela Szafarowska oraz Okręgowy Inspektor Pracy Małgorzata Łagocka, które w swoich wystąpieniach podziękowały pracodawcom i kadrze za pracę włożoną w przygotowanie zawodowe oraz wychowanie uczestników OHP.

Laureaci konkursu wraz z zastępcą Wojewódzkiego Komendanta OHP Gabrielą Szafarowską (trzecia od lewej).

Konkurs skierowany jest do pracodawców zatrudniających młodzież zrzeszoną w Ochotniczych Hufcach Pracy, a jego głównym celem jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy pracowników młodocianych. Udział w nim umożliwia podniesienie świadomości pracodawców dotyczącą dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki pracy młodzieży. U każdego pracodawcy, który zgłosił się do konkursu, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili bezpłatny audyt odnoszący się do przestrzegania przepisów prawa pracy oraz szkolenia. Podczas wizytacji zakładów pracy przez przedstawicieli PIP podstawowym kryterium oceny były elementy dot. realizacji przygotowania zawodowego przez młodocianych: przestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, działalność na rzecz ochrony pracy, jak również popularyzacja wiedzy o ochronie pracy.

W tym roku komisja przyznała I miejsce pracodawcy współpracującemu z 1-13 Hufcem Pracy w Przemkowie – Sitech Sp. z o. z Polkowic, II miejsce pracodawcy współpracującemu z 1-1 Hufcem Pracy w Legnicy – Firmą Handlowo-Usługową z Legnicy. Ponadto komisja konkursowa przyznała dwa wyróżnienia za stworzenie wysokich standardów pracy dla pracodawcy współpracującemu z 1-47 Hufcem Pracy we Wrocławiu – Upominki-Książki z Oławy oraz pracodawcy współpracującemu z 1-21 Hufcem Pracy w Jaworze – R4 Motor Sport S.C. ze Złotoryji.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, grawerowane statuetki oraz nagrody książkowe ufundowane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu.

Po części oficjalnej odbyła się dyskusja na temat potrzeby stałego zacieśniania współpracy pomiędzy jednostkami OHP a pracodawcami oraz pracodawcami i Państwową Inspekcją Pracy w zakresie poprawy warunków realizacji przygotowania zawodowego naszej młodzieży.

Na zakończenie spotkania zgromadzeni goście obejrzeli występ artystyczny w wykonaniu absolwentów Ośrodka.

Weekend na kajakach

Młodzież z mazowieckich jednostek opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyli w spływie kajakowym po malowniczej rzece Orzyc.

Imprezę zorganizowała kadra wychowawcza z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku. Ta turystyczno-rekreacyjna inicjatywa miała na celu przede wszystkim rozwijanie zainteresowań uczestników, integrację środowiska oraz propagowanie bezpiecznego uprawiania kajakarstwa i aktywnej rekreacji na łonie natury.

Po otrzymaniu sprzętu i fachowym przeszkoleniu wypłynięto w trasę liczącą blisko siedem kilometrów – od Krasnosielska, aż do malowniczej miejscowości Łęgi. Niektórzy z młodych ludzi po raz kolejny brali udział w tego typu eskapadzie. Ale byli także i tacy, którzy swych sił w kajaku próbowali pierwszy raz. Choć na początku mieli niemałe trudności, jednak z upływem kolejnych kilometrów na wodzie, szło im coraz lepiej.

Na zakończenie imprezy uczestnicy z Mazowsza mogli odpocząć przy wspólnym ognisku.

   

Zdobywają doświadczenie

Ostatnim etapem dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nysie (Opolska WK) są trzymiesięczne staże zawodowe.

Są one formą zdobywania wiedzy oraz umiejętności poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Głównym celem stażu jest zapoznanie uczestników ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy oraz przyuczenie do wykonywania zawodu. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoli na zwiększenie zdolności adaptacji do nowych warunków pracy, a także będzie stanowić istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej.

Po ukończeniu kursu zawodowego pn. „Nowoczesny magazynier-sprzedawca z obsługą wózka widłowego i modułem administracyjno-biurowym” większa część młodzieży w Nysie zdecydowała się na odbywanie stażu w zawodzie sprzedawcy. Do ich obowiązków należy przede wszystkim: obsługa programów handlowych, kas fiskalnych i terminali płatniczych, kompleksowa obsługa klienta, przyjmowanie towarów oraz dbałość o nie, a także poprawne ich eksponowanie oraz magazynowanie.

Pozostała część osób odbywa staż w firmie kurierskiej na stanowiskach pracownika sortowania przesyłek i towarów oraz magazyniera. Ich praca polega przede wszystkim na sortowaniu przesyłek, szczegółowym przygotowaniu ich do wysyłki, pracach magazynowych oraz drobnych czynnościach administracyjnych. Oprócz poznania miejsca pracy oraz zdobycia doświadczenia zawodowego młodzież pod okiem opiekunów rozwinie również swoje kompetencje społeczne w zakresie pracy w zespole oraz komunikacji interpersonalnej, które są bardzo istotne w życiu prywatnym i zawodowym.