Dolnośląscy absolwenci

W Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP we Wrocławiu odbyło się 20 czerwca rozstrzygnięcie i podsumowanie wojewódzkiego konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP.

Jego celem było wyłonienie spośród uczestników kończących określony cykl kształcenia i pobyt w jednostce opiekuńczo-wychowawczej OHP najlepszego absolwenta oraz promowanie jego osiągnięć uzyskanych podczas kształcenia w OHP. Pierwszy etap odbywał się wśród uczestników jednostek organizacyjnych DWK OHP, w którym to kadra hufca typowała najlepszego absolwenta kształcącego się w formie gimnazjum i nauki zawodu. Ostatecznie do udziału w wojewódzkim konkursie zgłoszono 11 uczestników z dziesięciu jednostek organizacyjnych. Jednak na galę rozstrzygnięcia i podsumowania wojewódzkiego konkursu zostało zaproszonych trzech tegorocznych absolwentów gimnazjum i czterech tegorocznych absolwentów nauki zawodu, którzy na podstawie kart zgłoszenia oraz określonych kryteriów zdobyli największą liczbę punktów.

W trakcie spotkania młodzież zaprezentowała swoje osiągnięcia przed komisją konkursową, w skład której weszli: kierownik Zespołu kształcenia i wychowania DWK OHP Mariola Skorupka, st. specjalista ds. szkolenia ogólnego i zawodowego Justyna Sobaś, specjalista ds. sportu Wojciech Gembara oraz uczestniczka Hufca Pracy w Dzierżoniowie przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Młodzieży Wiktoria Zakrzewska. Kiedy jury obradowało uczestnicy brali udział w zajęciach motywacyjnych prowadzonych przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Wrocławiu Joannę Bauer.

    

W kategorii „Gimnazjum” tytuł Absolwenta Roku Dolnośląskiej WK OHP zdobył Patryk Adamajtis z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich, drugie miejsce zajęła Natalia Hendryk z Hufca Pracy w Bielawie, a trzecie – Kacper Pietrzak z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach. W kategorii „Nauka zawodu” tytuł Absolwenta Roku zdobył Michał Bokota z Hufca Pracy w Dzierżoniowie, II miejsce zajęli ex aequo Rozalia Majcher z Hufca Pracy w Ziębicach i Piotr Chwiałkowski z Hufca Pracy w Bystrzycy Kłodzkiej – grupy wychowawczej w Nowej Rudzie, zaś trzecie miejsce należało do Daniela Grzybka z Hufca Pracy w Strzelinie.

Karty zgłoszenia zwycięzców w poszczególnych kategoriach zostaną przesłane do Komendy Głównej OHP na ogólnopolski etap konkursu o tytuł Absolwenta Roku OHP.

Młodzieży pogratulowały z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Gabriela Szafarowska oraz kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Mariola Skorupka. Dodatkową nagrodą była dla uczestników wizyta w „Kolejkowie” i możliwość obejrzenia największej makiety kolejowej w Polsce.

 

Kuchnia dialogu

Młodzież z Niemiec i Polski – uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie (Pomorska WK) brali udział w wymianie dofinansowanej przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Podczas pobytu w Tczewie młodzi ludzie brali udział w warsztatach kulinarnych pn. „Kuchnia dialogu”, polegających na przygotowaniu i prezentacji charakterystycznych dań reprezentujących Niemcy i Polskę. Program obejmował szereg zajęć, które miały na celu nie tylko urozmaicenie czasu, zabawę, ale także integrację powiązaną z działaniami wychowawczo-edukacyjnymi.

Uczestnicy wraz z przewodnikiem poznawali historię Tczewa oraz jego najciekawsze zabytki. Ponadto brali udział w warsztatach malowania na szkle zorganizowanych w miejscowej Fabryce Sztuk.

Kolejne dni były nacechowane równie ciekawymi inicjatywami związanymi z atrakcjami turystyczno-rekreacyjnymi Pomorza. Do tych przedsięwzięć można zaliczyć udział w „Święcie Ulicy” zorganizowanym przez tczewskie Centrum Kultury i Sztuki, wyjazd do Gdańska i spacer po Starówce, zwiedzanie Malborka – Muzeum oraz Zamku Krzyżackiego.

Projekt obfitował również w liczne akcje na terenie Ośrodka. W ramach zajęć rekreacyjnych odbyła się dyskoteka integracyjna, zabawa „just dance” i warsztaty balonowe, korzystano ze stołu bilardowego czy piłkarzyków.

Wymiana zagraniczna była szansą dla młodzieży na rozwój nie tylko edukacyjny, ale również osobisty. Stanowiła podstawę do pomocy młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności oraz kompetencji życiowych. Pomogła w poszerzeniu świadomości kulturowej, przyczyniła się do uczenia się przez młodzież tolerancji oraz otwartości, a także nawiązywania nowych przyjaźni, które mają szansę przetrwać wiele lat.

   

 

Stażyści z Prudnika

Do końca sierpnia potrwają staże zawodowe dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Prudniku (Opolska WK).

Młodzi ludzie zdobywają nowe doświadczenie u lokalnych pracodawców w zawodzie magazyniera-sprzedawcy. Pod opieką wyznaczonych opiekunów zapoznają się ze sposobami funkcjonowania zakładów pracy, panującymi tam zasadami i podstawowymi obowiązkami na zajmowanych stanowiskach.

Uczestnictwo w stażach zwiększy szanse młodych ludzi na rynku pracy. Jest to pierwszy i bardzo ważny krok w stronę budowania kariery zawodowej.

Finał Konkursu Papieskiego

20 czerwca w Wadowicach odbyła się uroczysta gala finałowa XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, któremu w tym roku przyświecało hasło „Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża” zorganizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy dla uczestników OHP oraz młodzieży szkolnej z całej Polski.

Galę poprzedziła msza święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, której przewodniczył ks. biskup Damian Muskus OFM przy asyście duszpasterza krajowego OHP ks. prałata Jarosława Sroki, małopolskiego duszpasterza OHP ks. Rafała Bobka i ks. infułata Jakuba Gila.

W swojej homilii biskup Muskus nawiązał do przypadającej tego dnia 98 rocznicy chrztu Karola Wojtyły podkreślając, że to przy wadowickiej chrzcielnicy rozpoczął się wielki dialog miłości, jaki Jan Paweł II całym swoim życiem prowadził z Jezusem. Mówił, że św. Jan Paweł II wstępując na stolicę Piotrową niemal czterdzieści lat temu brał na swoje barki ciężar ogromnej odpowiedzialności za losy Kościoła i człowieka w świecie. Ksiądz biskup zwracając się do młodzieży powiedział, że od Jana Pawła II mogą uczyć się wypowiadać słowo „Przyjmuję” z pełnym zaangażowaniem i gorącym sercem.

Na zakończenie nabożeństwa Komendant Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP Krzysztof Świerczek złożył życzenia Biskupowi Muskusowi z okazji 25-lecia święceń kapłańskich, a młodzież z wadowickiego hufca przekazała wiązankę kwiatów.

Po mszy świętej laureaci konkursu, ich opiekunowie, goście oraz gospodarze przeszli na wadowicki rynek pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie zastępca Komendanta Głównego Piotr Modzelewski, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska oraz komendant wadowickiego hufca Jolanta Zacny złożyli wiązanki kwiatów.

Po wspólnej fotografii pod pomnikiem św. Jana Pawła II uczestnicy uroczystości przeszli do Wadowickiego Centrum Kultury. Zgromadzonych w sali kameralnej laureatów, sponsorów oraz zaproszonych gości przywitała komendant Jolanta Zacny oraz Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek.

Gratulacje młodzieży złożył zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski (na zdjęciu obok) zachęcając ją do czerpania z ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z bogatego nauczania św. Jana Pawła II. Krótki komentarz do werdyktu wygłosił przewodniczący jury XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który wyraził uznanie dla za jakość i przesłanie artystyczne nadesłanych prac.

Na Konkurs wpłynęło 698 prac, w tym 456 prac uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (232 fotograficzne, 224 plastyczne), 242 prace młodzieży szkolnej (37 fotograficznych, 205 plastycznych). Dokonując oceny, komisja konkursowa brała pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematyką Konkursu, wartość artystyczną pracy, oryginalność podejścia do tematu, samodzielność wykonania, estetykę. Ogółem nagrodzono 48 osób. Patroni i sponsorzy ufundowali dla laureatów cenne nagrody, m.in. laptopy, tablety, aparaty fotograficzne, zegarki, srebrną biżuterię, power banki, słuchawki, smartfony, albumy, książki.

W części artystycznej gali finałowej wystąpiły laureatki Festiwalu Twórczości Artystycznej „Wiosna Kulturalna OHP”. Na zakończenie Jolanta Zacny podziękowała patronom, sponsorom i darczyńcom za zaangażowanie i wsparcie Konkursu. Następnie dokonano uroczystego otwarcia wernisażu. Goście i młodzi artyści mogli podziwiać wystawę prac fotograficznych i plastycznych oraz otrzymali na pamiątkę okolicznościowy album zawierający nagrodzone prace. Na zakończenie laureaci i goście zostali zaproszeni do zwiedzania Muzeum – Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Nagrodzone prace, fotografie i obrazy, będzie można oglądać na stronie internetowej konkurs-papieski.com.

 

 

Nagrodzeni:

FOTOGRAFIA w kategorii – Uczestnicy OHP

MIEJSCE I
Daria Czekaj 6-18 Hufiec Pracy Kęty, „Czy przyjmujesz Miłość?”

MIEJSCE II
Grzegorz Porębski 12-35 Hufiec Pracy Sosnowiec, „Dostałam – rozwijam!”
Łukasz Kołodziej 6-17 Hufiec Pracy Oświęcim, „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”
Oliwia Szałaś 6-5 Hufiec Pracy Kraków, „Pierwsze czytanie”

MIEJSCE III
Natalia Pałkowska 6-25 Hufiec Pracy Bochnia, „Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się – na próbę”
Marta Kuhn Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Dobieszków, „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem”

WYRÓŻNIENIA JURY
Katarzyna Sobczak 16-6 Hufiec Pracy Wałcz Kółko Fotograficzne „Chwila”, „Przyjmijcie”
Paulina Ręczak 6-6 Hufiec Pracy Proszowice, „Przyjmuję”
Paulina Kurkus 16-16 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Rów – Trzcińsko Zdrój, „Szukałem was, teraz Wy mnie znaleźliście”
Alicja Andrukajtis 16-6 Hufiec Pracy Wałcz Kółko Fotograficzne „Chwila”, „Dziękuję za moje talenty”
Izabela Kardas Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Dobieszków, „Jednego Serca, jednego Ducha”
Aleksander Jaworski 5-3 Hufiec Pracy Łódź, „Przyjmuję …”
Łukasz Bałecki 5-2 Hufiec Pracy Piotrków Trybunalski, „Urodziłem się, by zostać PIEKARZEM”
Gabriela Firszt 6-38 Hufiec Pracy Gorlice, „Przyjmuję Twe Dary”, „Kompas na burzliwym morzu”
Julia Mydlarz 6-11 Hufiec Pracy Wadowice, „…że Cię nie opuszczę aż do śmierci…”

WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORÓW
Anna Banach 6-32 Hufiec Pracy Limanowa, „Przyjmuję Twoje słowo od najmłodszych lat”
Sylwia Łach 6-2 Hufiec Pracy Niepołomice, „Szerokiej drogi”
Tomasz Wawrzynek 6-24 Hufiec Pracy Dąbrowa Tarnowska, „Papieskie bratki”
Katarzyna Dudzik 6-10 Hufiec Pracy Myślenice, „Praca jest dobrem człowieka”
Piotr Paś 6-36 Hufiec Pracy Skomielna Biała, „Na straży krzyża”
Magdalena Nowińska 6-4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Trzebinia, „To ja Ciebie przyjęłam”

 

FOTOGRAFIA w kategorii – MŁODZIEŻ SZKOLNA

MIEJSCE I
Laura Urban (lat 12), Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II, Oława, „Cieszę się, że Ciebie mamy, Janie Pawle II”

MIEJSCE II
Łucja Pasternak (lat 12), Kraków, „Przyjmuję i śpiew Panu ofiaruję”

MIEJSCE III
Anna Bednarek (lat 19), Wrzosowa, „Krzyż – znaczy: miłość nie ma granic”

 

PLASTYKA w kategorii – UCZESTNICY OHP

MIEJSCE I 
Aneta Borys 3-3 Środowiskowy Hufiec Pracy Włodawa, „Szukałem jedności ze wszystkich mych sił…”

MIEJSCE II
Krystian Hybel 6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy Nowy Sącz, „Niech zstąpi Duch Twój …”

MIEJSCE III
Izabella Król 6-34 Hufiec Pracy Stary Sącz, „O Panie to Ty na mnie spojrzałeś …”
Natalia Antos 6-11 Hufiec Pracy Wadowice, „Habemus Papam John Paul II”
Kinga Danilczyk 10-6 Hufiec Pracy Augustów, „Dar ducha świętego – przyjmuję”

WYRÓŻNIENIA JURY
Oliwia Szarek 12-20 Hufiec Pracy Rybnik, „Nie istnieje wielki talent, bez wielkiej siły woli”
Grzegorz Sobociński 14-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Pasłęk, „Graffiti – mural”

WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORÓW
Grzegorz Szewczyk 6-5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Lanckorona, „Przyjmuję”
Emilia Strąk 6-8 Hufiec Pracy Kraków, „Drogi do świętości”

 

PLASTYKA w kategorii – MŁODZIEŻ SZKOLNA

MIEJSCE I
Kornel Marcin Michalski (lat 10), Pyskowice, „Przyjmuję dar skautingu”
Anna Chojnacka (lat 17), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Cerekwica Nowa, „Nie lękajcie się”
Andrzej Jasiewicz (lat 9), Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orędowników Pokoju, Oświęcim, „Suwakowanie dla Pana Boga”

MIEJSCE II
Martyna Wojewódka (lat 15), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Cz. Niemena, Świebodzin, „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca”
Bartłomiej Rypkowski (lat 14), Szkoła Podstawowa im. W. Rdzanowskiego, Radziejowice, „Rzeźbiarz”
Adam Jodłowski (lat 16), Zespół Szkół, Lutowiska, „Portret Jana Pawła II”
Kinga Bakłażec (lat 13), Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, Bieruń, „Ojciec polskiego narodu – Jan Paweł II”

MIEJSCE III
Wiktoria Wojcieszak (lat 12), Szkoła Podstawowa nr 6 im. E. Orzeszkowej, Żyrardów, „Boży musical”
Marta Wiechczyńska (lat 15), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Cz. Niemena, Świebodzin, „Wiara, nadzieja i miłość”
Alicja Kania (lat 16), XXXV Liceum i 19 Gimnazjum im. B.Prusa, Warszawa, „Przyjmuję swoje powołanie z radością. Jestem sługą Pana”
Paulina Matyjasik (lat 16), Wielozawodowy Zespół Szkół, Zator, „Przyjmuję …”

WYRÓŻNIENIA JURY

Magdalena Obraniak (lat 9), Szkoła Podstawowa nr 6 im. E. Orzeszkowej, Żyrardów, „Pro”
Hanna Pia Michalska (lat 8), Szkoła Podstawowa nr 6, Pyskowice, „Jestem darem – Totus Tuus”
Wiktoria Pogoda (lat 18), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Cerekwica Nowa, „Niech zstąpi Duch Twój”
Nikola Strupiechowska (lat 16), Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Cerekwica Nowa, „Z Wadowic do Rzymu, z Polski do Watykanu”

Wspomnienia z Hiszpanii

19 czerwca w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i CKU w Ostródzie odbyło się podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu”, w którym uczestniczyli podopieczni ostródzkiego Hufca Pracy (Warmińsko-Mazurska WK).

W ramach projektu młodzież w dniach od 15 kwietnia do 5 maja br. przebywała w hiszpańskiej Sevilli, gdzie odbywała staże zawodowe w miejscowych restauracjach. Celem było zdobycie przez uczestników dodatkowych kompetencji zawodowych, a także praktyczne wykorzystanie przyswojonej w toku nauki szkolnej teoretycznej wiedzy w kontekście jej przydatności dla rynku pracy.
Praca pod kierunkiem hiszpańskich pracodawców pozwoliła na poznanie zagranicznych standardów pracy oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych w branży gastronomicznej. Projekt zakładał ponadto podniesienie kompetencji społecznych uczestników, świadomości międzykulturowej oraz umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim.

Podczas spotkania podsumowującego koordynator projektu Barbara Leszczyńska oraz komendant Hufca w Ostródzie Teresa Wojtowicz dokonały prezentacji uczestników biorących udział w projekcie. Młodzież opowiedziała o swoich wrażeniach, doświadczeniach i kompetencjach zdobytych podczas pobytu w Hiszpanii, a także zaprezentowała zdjęcia z zakładów pracy, lekcji języka hiszpańskiego i wycieczek.

Po części oficjalnej nastąpiło wręczenie certyfikatów z odbytego kursu języka hiszpańskiego na poziomie A1 oraz drobnych upominków.

Projekt „Inwestycja w przyszłość – gwarancją sukcesu” był realizowany w ramach programu Erasmus+.

Nagrodzono najlepszych

Dyplomy, statuetki i upominki odebrali uczestnicy Opolskiej WK podczas odbywającego się 19 czerwca uroczystego zakończenia roku szkoleniowego 2017/2018.

Wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach: absolwent roku, uczestnik roku oraz finaliści i laureaci ogólnopolskich konkursów dla młodzieży OHP.

Na poziomie wojewódzkim najlepszymi absolwentami zostali: Ewelina Alker z HP w Kędzierzynie-Koźlu, Kamila Proć z HP w Głubczycach, Mateusz Richter i Paweł Bojczuk z HP w Opolu, Tomasz Mikoliszyn z ŚHP w Dąbrówce Dolnej, Aldona Socha z HP w Polanowicach, Weronika Grubizna z HP w Nysie, Ewa Zajączkowska z ŚHP w Namysłowie, Natalia Joniec z OSiW w Oleśnie. Osiągnęli oni bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniali się wysoką frekwencją na zajęciach praktycznych i dydaktycznych, dużą kulturą osobistą, postawą moralną oraz godnie reprezentowali OHP w środowisku lokalnym. Ewelina Alker oraz Paweł Bojczuk zostaną zgłoszeni do ogólnopolskiego etapu konkursu o tytuł Absolwenta Roku.

Z kolei w kategorii „Uczestnik roku” zostali wyróżnieni: Sandra Kamińska z grupy wychowawczej w Brzegu, Jan Proskurnicki z HP w Głubczycach, Ewa Dziuba z HP w Polanowicach, Krzysztof Kowalski z HP w Kędzierzynie-Koźlu, Cyprian Wajdeczko z HP w Nysie, Patryk Gajos z HP w Opolu, Kamil Besia z ŚHP w Dąbrówce Dolnej, Roksana Harwes z ŚHP w Namysłowie i Kamila Słota z OSiW w Oleśnie. Działali oni aktywnie na rzecz swoich jednostek, szkół oraz środowiska lokalnego, będąc inicjatorami wielu projektów. Jednocześnie wzorowo wypełniali swoje obowiązki szkolne, jak również obowiązki pracownika podczas odbywania przygotowania zawodowego.

Wśród nagrodzonych uczestników byli również finaliści i laureaci ogólnopolskich konkursów dla młodzieży OHP: Ewelina Alker – I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w zawodzie fryzjera, Dawid Wadas – II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” z wiedzy o prawie pracy i przepisach BHP, Dawid Łupicki – finalista Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej, Ewa Zajączkowska i Emil Gałka – finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Komórkowych, Kacper Prochot – finalista Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o działalności OHP, Damian Jendrusz i Patryk Koletzko – finaliści ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w zawodzie kucharza, Jakub Ziegler i Roland Głomb – finaliści ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w zawodzie stolarza oraz Filip Płokita, Krzysztof Kowalski i Michał Mikuliszyn – finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej oraz Karolina Sobczyk, Julia Szymańska, Natalia Szczyrska, Dariusz Mika, Natalia Joniec, Sebastian Kużaj, Natalia Bochniarz, Aldona Socha, Justyna Kaszuba, Tomasz Mikoliszyn – finaliści Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Młodzieży OHP.

Statuetki, dyplomy i nagrody wręczyli Wojewódzki Komendant w Opolu Dariusz Medoliński, jego zastępca Łukasz Kubica oraz kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania w OWK OHP Ewa Zajączkowska.

Magazynierzy i kelnerzy

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach (Podlaska WK) realizowane są w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” kursy w trzech zawodach: magazyniera-sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, magazyniera z obsługą wózka jezdniowego oraz kelnera z modułem baristy, carvingu i obsługą kasy fiskalnej.

Szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczestnicy poza teoretycznymi zajęciami uzupełniają swoją wiedzę w trakcie ćwiczeń praktycznych.

Zajęcia są interesujące, ale jednocześnie wymagają wiele skupienia, precyzyjności oraz cierpliwości. Mimo to, uczestnicy są bardzo zadowoleni z ich przebiegu, co motywuje ich do dalszej nauki.

Kursy potrwają do końca czerwca br., a kolejnym krokiem po zdobyciu kwalifikacji będą trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

Wspólnie o mobilności pracowników

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie (Podlaska WK) odbyła się 19 czerwca wizyta studyjna z udziałem włoskich partnerów w ramach realizacji innowacyjnego ponadnarodowego projektu „Skuteczny systemy mobilności – współpraca polskich i włoskich instytucji rynku pracy na rzecz zwiększenia ponadnarodowej mobilności pracowników”.

Projekt jest koordynowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr (BFKK) i biorą w nim udział lokalne instytucje związane z rynkiem pracy m.in. Podlaska Wojewódzka Komenda OHP, Wojewódzki Urząd Pracy i Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku oraz włoscy partnerzy z regionu Wincenca.

W Wasilkowie spotkali się przedstawiciele BFKK, delegacja z Włoch oraz zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Emilia Karwowska, kierownik OSiW w Wasilkowie Małgorzata Jarczewska, jej zastępczyni Beata Bratumił, kierownik Zespołu programów europejskich i rynku pracy PWK OHP Elżbieta Dziemianiuk i dyrektor Biura PWK OHP Elżbieta Artemiuk.

Zebranym zaprezentowano działania Podlaskiej Komendy, po czym uczestnicy zwiedzili bazę Ośrodka (warsztaty i internat), która zrobiła na nich bardzo duże wrażenie.

Wizyta studyjna była kolejnym działaniem programowym zrealizowanym w związku z wdrażanym projektem. Jej celem była wymiana przez partnerów doświadczeń i dobrych praktyk, a także prezentacja działań OHP. Do tej pory w ramach projektu odbywały się m.in. spotkania robocze partnerów za pomocą telekonferencji, pracowano nad stworzeniem mobilnej platformy, jak również zorganizowano wizytę studyjną we Włoszech z udziałem kadry OHP.

Projekt współfinansowany jest ze środków PO WER w ramach IV Osi priorytetowej, Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Pomorska Rada Programowa

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyła się 19 czerwca Pomorska Wojewódzka Rada Programowa Ochotniczych Hufców Pracy.

Wśród obecnych byli: Przewodniczący Rady Wicewojewoda Województwa Pomorskiego Mariusz Łuczyk, Dyrektor Wykonawczy Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP ds. ekonomiczno-finansowych Wojciech Szewczyk, członkowie Rady, Wojewódzki Komendant OHP Bogdan Wiszowaty, z-ca Wojewódzkiego Komendanta Adam Matuszewski, Pomorski Wicekurator Oświaty Małgorzata Bielang, Starosta Gdański Stefan Skonieczny oraz przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z Pomorską Wojewódzką Komendą OHP.

Posiedzenie Rady otworzył jej Przewodniczący Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk (na zdjęciu u góry), następnie zabrał głos Pełnomocnik Komendanta Głównego OHP Wojciech Szewczyk, który w swoim wystąpieniu odniósł się do przypadającego w tym roku jubileuszu 60-lecia powstania OHP, a także podziękował władzom rządowym, samorządowym oraz lokalnym instytucjom i organizacjom za wsparcie, jakie okazują Ochotniczym Hufcom Pracy. Po zakończeniu przemówień prezentację na temat 60-lecia OHP przedstawił z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Adam Matuszewski omawiając nie tylko historię Ochotniczych Hufców Pracy, ale także odnosząc się do ich perspektyw.

I to właśnie temat przyszłości OHP zdominował kolejny punkt programu obrad, a mianowicie panel dyskusyjny. Po dyskusji, w której głos zabrali m.in. dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Joanna Witkowska, czy prezydent „Pracodawców Pomorza” Zbigniew Canowiecki przyszedł czas na przyjęcie uchwał dotyczących: wsparcia działań Pomorskiej WK OHP w procesie rekrutacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP na terenie województwa pomorskiego oraz zintegrowanych działań mających na celu aktywizację zawodową młodzieży z grupy NEET poprzez jej udział w szkoleniach zawodowych organizowanych przez jednostki rynku pracy Pomorskiej WK OHP. Uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

Na zakończenie posiedzenia wystąpili uczestnicy 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku recytując wiersze i śpiewając pieśni upamiętniające stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

   

Nie tylko dobre maniery

„W świecie dobrych manier” to temat przewodni wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, która trwa w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy/Jabłonce od 18 czerwca.

Projekt jest realizowany wspólnie z ukraińskim partnerem „Chmielnicki Miejski Związek Polaków im. Władysława Reymonta”. W wymianie bierze udział 30 uczestników interesujących się dobrymi zwyczajami, rozwojem kultury osobistej, kulturą, historią oraz możliwością rozwoju umiejętności językowych.

Głównym celem projektu jest wykształcenie postawy tolerancji i zrozumienia wobec różnorodności kulturowej. Realizacja projektu umożliwia spotkanie się młodych osób różnych narodowości, w jednym miejscu. Spotkanie to pozwoli lepiej się poznać, zintegrować, wymienić doświadczeniami, przełamać bariery językowe oraz rozwinąć świadomość międzykulturową. Założone cele będą realizowane w trakcie wspólnych warsztatów z zakresu dobrych manier, zwyczajów i historii.

W ramach projektu zaplanowano cykl spotkań i warsztatów, podczas których młodzież zapozna się z dobrymi praktykami, zasadami savoir-vivre oraz inną kulturą, m.in. dzięki warsztatom pod hasłem „sztuka witania się”, zajęciom z etykiety zachowania przy stole, wizycie w Krakowie obrazującej królewskie maniery czy warsztatom filmowym.

Uczestnicy projektu odwiedzą także Muzeum Pienińskie, gdzie wezmą udział w żywej lekcji historii nt. dobrych manier, kultury i historii. Podczas aktywnego wypoczynku np. w rezerwacie Wąwóz Homole młodzież będzie promować dobre nawyki w obcowaniu z przyrodą.

Warsztaty, animacje językowe, bezpośrednia rozmowa uczestników oraz różnorodne gry pozwolą uczestnikom projektu udoskonalić umiejętności językowe i przełamywać panujące stereotypy. Działania w ramach projektu mają prowadzić do poszukiwania przez uczestników cech łączących oba narody, a także zwrócenia uwagi na podstawy różnorodności, świadomość międzykulturową oraz wrażliwość na drugiego człowieka.

Podsumowaniem wymiany będzie stworzenie przez uczestników kroniki oraz prezentacji multimedialnych upamiętniających dni spotkania.

Na zdjęciu u góry: Przywitanie grupy w CKiW przez jego dyrektora Jana Jurka.