Żółty symbol pamięci

19 kwietnia już po raz kolejny uczestnicy Hufca Pracy w Wałczu (Zachodniopomorska WK) wzięli udział w 6 edycji ogólnopolskiej akcji „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Żonkil to symbol pamięci powstania w getcie warszawskim, które wybuchło właśnie 19 kwietnia 1943 r. Co roku jeden z jego przywódców Marek Edelman składał wiązankę żonkili pod Pomnikiem Bohaterów Getta w rocznicę wybuchu powstania.

Wałeccy uczestnicy z innymi uczniami z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu rozdawali papierowe żonkile wśród społeczności szkolnej, które wykonali z wychowawczynią hufca Natalią Mochort. Z kolei członkowie kółka fotograficznego „Chwila” działającego pod kierunkiem wychowawcy Małgorzaty Angel przygotowali wystawę informującą o akcji oraz plakaty. Na zajęciach wychowawczych oraz lekcjach języka polskiego wykorzystano materiały edukacyjne udostępnione przez Muzeum POLIN w Warszawie. Akcję współorganizowała również nauczycielka języka polskiego Elżbieta Grzech.

Z kolei dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń sprzed siedemdziesięciu pięciu lat młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku uczestniczyła w zajęciach poświęconych historii tego zrywu i sytuacji w getcie w czasie wojny, a także historie Żydów przedwojennej Warszawy. Uczestnicy OSiW włączyli się do akcji społeczno-edukacyjnej poświęconej pamięci bohaterów powstania – „Żonkile” przygotowując żonkile z papieru.

Szkolenie kadry Eures

W dniach 17-19 kwietnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) odbyło się – z udziałem zastępcy Komendanta Głównego OHP Renaty Wicha – ogólnopolskie szkolenie kadry EURES mające na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników.

Szkolenie rozpoczęło się od wykładu na temat zasad tworzenia Indywidualnego Planu Działania jako narzędzia pomocniczego w pracy doradców i asystentów EURES.

Drugi dzień podzielono na dwa moduły. Pierwszy dotyczył roli doradcy EURES jako profesjonalnego doradcy klienta, podczas którego uczestnicy poznali sposoby współpracy z pracodawcami i osobami poszukującymi zatrudnienia w środowisku międzynarodowym, a także dowiedzieli się, jak nawiązywać i utrzymywać współpracę z pracodawcami, jak komunikować się z klientem poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych oraz jak motywować klienta. Moduł drugi zawierał warsztaty dla asystentów EURES z zakresu budowania i utrzymania współpracy z pracodawcą krajowym zainteresowanym zatrudnieniem obywateli Unii Europejskiej (m.in. komunikowanie z klientem, podstawowe techniki sprzedaży usług, podstawowe techniki negocjacyjne, podstawy tworzenia prezentacji dla pracodawców).

Ostatniego dnia szkolenia zorganizowano wykład dotyczący współpracy Ochotniczych Hufców Pracy z Wojewódzkimi Urzędami Pracy oraz z doradcami EURES z zagranicy. Dobre praktyki w tym zakresie przedstawili zaproszeni prelegenci doradca EURES z WUP w Białymstoku Beata Chrościńska oraz doradca EURES z WUP w Opolu Sebastian Krajewski.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Ogrodu Biblijnego z Parkiem miniaturowych świątyń w Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas w Myczkowcach oraz Zapory Wodnej w Solinie.

W szkoleniu uczestniczyli także: dyrektor Biura Rynku Pracy w KG Kalina Kenczew-Pałasz, koordynator ds. EURES w KG Joanna Plak, koordynator ds. ECAM w KG Katarzyna Bakalarska, Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś oraz jego zastępca Renata Trybus.


Na zdjęciu u góry: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha (od lewej), dyrektor Biura Rynku Pracy w KG OHP Kalina Kenczew-Pałasz i zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Renata Trybus otwierają szkolenie.


 

Po raz dziesiąty w Ciechanowie

Za nami dziesiąta edycja Subregionalnych Targów Edukacji i Pracy, które jak co roku odbywają się w Ciechanowie. Tradycyjnie już w hali MOSiR 19 kwietnia pojawiło się mnóstwo osób – zwłaszcza młodzieży ze szkół powiatu ciechanowskiego.

Na tegorocznym stoisku Mazowieckiej WK OHP swoją ofertę skierowaną do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz młodzieży poszukującej zatrudnienia prezentowały jednostki ciechanowskie: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, 7-5 Środowiskowy Hufiec Pracy, Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Przasnyszu i Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Jaciążku.

Na uczestników czekało również kilkudziesięciu innych wystawców, wśród nich m.in. szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie i placówki edukacyjne. Swoje oferty prezentowali pracodawcy, instytucje rynku pracy i lokalni przedsiębiorcy.

Poza zwiedzaniem stoisk młodzież mogła wziąć udział w warsztatach zaproponowanych przez organizatorów oraz różnego rodzaju pokazach, prezentacjach czy występach artystycznych.

W Targach uczestniczył również Wojewódzki Komendant MWK OHP Wiesław Leszko, który wraz z kadrą zachęcał do korzystania z oferty jednostek Ochotniczych Hufców Pracy – na pierwszym zdjęciu u góry: od lewej Wojewódzki Komendant Wiesław Leszko, komendant ŚHP w Ciechanowie Barbara Ropelewska, dyrektor CEiPM w Ciechanowie Wiesława Cichowska, kierownik OSiW w Jaciążku Wojciech Gąsiewski oraz dyrektor PUP w Ciechanowie Elżbieta Latko.

   

Mistrzostwa Dolnego Śląska

W Legnicy rozegrano XXI Mistrzostwa Dolnego Śląska OHP w piłce halowej chłopców, których organizatorami byli miejscowy hufiec pracy, Dolnośląska WK OHP oraz Prezydent Legnicy.

W halach przy ulicy Tatrzańskiej i Mazowieckiej rywalizowało w sumie dziesięć drużyn z jednostek Dolnośląskiej WK. Mecze rozgrywane systemem „każdy z każdym” sędziowali doświadczeni sędziowie.

W tym roku pierwsze miejsce zajął Hufiec Pracy z Polkowic, drugie – Hufiec Pracy z Trzebnicy, a trzecie – Hufiec Pracy z Jawora. Zwycięzcy otrzymali nagrody, puchary, dyplomy z rąk komendant legnickiego hufca Teresy Woźniakowskiej, dyrektor Zespołu Szkół z Legnicy oraz radnej, a także Wojciecha Gembary z Dolnośląskiej komendy OHP.

ECDL przepustką do lepszej pracy

W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu (Opolska WK) zakończyła się realizacja kursu ECDL Base dla uczestników ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Poprzez udział w zajęciach młodzi ludzie nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera i systemu operacyjnego. Przybliżono też tematykę związaną z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, formatowaniem oraz korzystaniem z sieci informatycznych.

Kurs składał się z czterech modułów dotyczących podstawy pracy z komputerem, pracy w sieci, przetwarzania tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych.

Obecnie uczestnicy z niecierpliwością czekają na wyniki egzaminu. Przed nimi jeszcze warsztaty kreowania wizerunku, szkolenia oraz staże zawodowe.

Czas na kursy

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Młodzież bierze udział w 150- godzinnych kursach, które odpowiadają ich zainteresowaniom oraz predyspozycjom zawodowym określonym podczas spotkań z doradcami zawodowymi. Są to kursy: barmana-kelnera z obsługą kas fiskalnych, spawania w osłonie dw. węgla (CO2) metodą MAG oraz sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.

Ważnym aspektem jest fakt, że oprócz wiedzy teoretycznej, młodzi ludzie nabywają wiele nowych umiejętności praktycznych, które z pewnością będą mogli wykorzystać wkraczając na rynek pracy. Kolejnym bardzo ważnym etapem będą trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców.

W trakcie realizacji zajęć młodzież korzystała z wyżywienia oraz dofinansowania kosztów dojazdów.

   

Motywacyjnie w Grodzisku

Zajęcia z grupowego wsparcia psychologicznego i zapobiegania depresji wśród młodzieży to kolejny etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, w którym brali udział 19 kwietnia uczestnicy z Hufca Pracy w Grodzisku Mazowieckim (Mazowiecka WK).

Beneficjenci, dzięki warsztatom mogli, poznając samego siebie, poszerzyć samoświadomość, przyjrzeć się różnym aspektom własnej osobowości oraz doskonalić umiejętności w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej. Spotkania te wpłynęły również na podniesienie samooceny i poziomu motywacji oraz zwiększenie umiejętności współpracy w zespole, pozwoliły też na poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania depresji.

Uzupełnieniem zajęć grupowych z psychologiem były indywidualne konsultacje wspomagające w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych oraz niską samooceną. Celem spotkań było też zwiększenie motywacji młodych ludzi do podejmowania konstruktywnych działań.

Najlepsi w województwie

W Mrągowskim Centrum Kształcenia spotkali się 18 kwietnia uczestnicy Warmińsko-Mazurskiej WK OHP biorący udział w wojewódzkich eliminacjach do ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategorii kucharza.

Do konkursu przystąpiło pięć dwuosobowych zespołów, które wygrały eliminacje lokalne. Były to drużyny z hufców pracy w Piszu, Giżycku, Ostródzie, Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi i Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mrągowie. Po rozwiązaniu testu z zakresu wiedzy gastronomicznej, młodzież przystąpiła do części praktycznej, która polegała na przyrządzeniu roladek z polędwiczek wieprzowych i placków z kaszy gryczanej.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja powołana przez Wojewódzkiego Komendanta OHP w składzie: kierownik ZKiW WM WK w Olsztynie Karolina Mrówczyńska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie Paweł Długoborski oraz pośrednik pracy PPP OHP w Mrągowie Norbert Osiński. Oceniano nie tylko walory smakowe, ale również technikę wykonania i estetykę podania potrawy oraz przestrzeganie zasad BHP.

W tym roku poziom młodych kucharzy był wyjątkowo wysoki, a różnica punktowa pomiędzy walczącymi drużynami była minimalna. Ostatecznie na zwycięskim podium stanęła ekipa z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie Justyna Onyszko i Kinga Szyba.

Podsumowania konkursu dokonał Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik, który wręczając nagrody, życzył młodzieży dalszych sukcesów edukacyjnych i rozwijania swoich zainteresowań, a zwycięskiej drużynie powodzenia w trakcie etapu centralnego, który odbędzie się w maju w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

   

Dla młodzieży

150 wystawców prezentowało swoją ofertę podczas XV Targów Pracy, które 18 kwietnia odbyły się w Lublinie. Zostały one zorganizowane przez lubelski Miejski Urząd Pracy przy udziale miejscowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Ośrodka Aktywizacji Zawodowej.

Wystąpienie zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP w Lublinie Marka Drączkowskiego.

Równolegle z targami odbywała się konferencja „Ratuj chleb – nowoczesne piekarstwo – nowoczesny piekarz” z udziałem przedstawicieli branży piekarniczej, dyrektorów szkół branżowych, prezesów nadzorujących piekarnie, prezesów organizacji promujących zdrowe żywienie oraz naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W trakcie dyskusji zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Marek Drączkowski podkreślił rolę Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie szkolenia dualnego i świadczonych przez OHP usług. Zachęcał do zwiększonej współpracy, zarówno samorządy jako organy prowadzące szkoły, jak i placówki oświatowe. Wspólne działanie na rzecz promocji szkolenia branżowego będzie skutkować przygotowaniem wykwalifikowanej kadry.

Konferencja o zawodzie piekarza i braku uczniów chętnych do nauki tego zawodu była sygnałem do zwiększonej aktywności w zakresie prowadzenia dualnego szkolenia zawodowego.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Lublina, Lubelski Kurator Oświaty oraz Lubelski Wojewódzki Komendant OHP.

Wycieczka do Brukseli

Zadowoleni i pełni pozytywnych wrażeń powrócili ze stolicy Unii Europejskiej uczestnicy z warszawskiego 7-6 Hufca Pracy (Mazowiecka WK) wraz ze swoimi koleżankami i kolegami z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6.

Sam pobyt w Brukseli wiązał się nie tylko ze zwiedzaniem stolicy Belgii, Brugii czy Gandawy, ale także z uczestnictwem w spotkaniach z politykami unijnymi w Parlamencie Europejskim – tej międzynarodowej, wielojęzycznej i politycznej instytucji.

W Brukseli, oprócz wizyty w Parlamencie Europejskim młodzi ludzie zobaczyli także symbol miasta – Manneken Pis, Parlamentarium – multimedialne Muzeum Historii Europy, Katedrę św. Michała i św. Guduli, Grand Plac, oraz Atomium – powiększony 150 miliardów razy atom żelaza. Zachwyt młodzieży wzbudziła Brugia – nazwana Wenecją Północy, w której podziwiano niezliczoną liczbę kanałów, charakterystyczne kamienice Grote Markt czy historyczną dzielnicę Burg. Gandawa natomiast zafascynowała młodzież swoim pięknem, zabytkami i urzekającą atmosferą.

Ponadto uczestnicy wycieczki zapoznali się z głównymi zasadami działania Unii Europejskiej oraz pracą posłów PE. Duże zainteresowanie budziła rola Parlamentu we wspieraniu walki o demokrację, wolność wypowiedzi i uczciwe wybory na całym świecie. W programie było też spotkanie z europarlamentarzystami.