Mistrzowie kuchni na Dolnym Śląsku

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK) spotkali się 25 kwietnia uczestnicy wojewódzkiego etapu konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategorii kucharza. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

Do rywalizacji przystąpili uczestnicy ośmiu jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP z Dolnego Śląska – uczniowie ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych. Najpierw młodzi ludzie rozwiązali test składający się z 40 pytań z zakresu technologii gastronomicznej, zasad żywienia, wyposażenia technicznego zakładów gastronomicznych oraz przepisów BHP. Później zaś – w części praktycznej – zadaniem uczestników było przygotowanie kotlecików z kaszy jęczmiennej, dipu chrzanowo-żurawinowego, surówki z sałaty lodowej oraz kisielu truskawkowego.

Ostatecznie na szczeblu ogólnopolskim konkursu województwo dolnośląskie będą reprezentować uczestnicy z 1-30 Hufca Pracy w Wałbrzychu w składzie Martyna Drenia i Wojciech Sitek. Drugie miejsce zdobyła drużyna z 1-1 Hufca Pracy w Legnicy – Martyna Kuś i Daria Tłumak, natomiast trzecie miejsce przyznano Patrycji Wawrzon i Patrycji Mazurek z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskiej. Dodatkowo za najlepszy wynik osiągnięty w części teoretycznej konkursu nagrodzono Martynę Kuś i Patrycję Mazurek.

Nagrody ufundowane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP we Wrocławiu kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich Krystyna Zerbok oraz wizytator wałbrzyskiej delegatury Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Piotr Krzywda.

 

Utalentowana młodzież z OHP

Swoje talenty artystyczne zaprezentowała 25 kwietnia młodzież z Wielkopolskiej WK OHP biorąca udział w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej i Prezentacjach Pieśni Religijnej Młodzieży OHP.

W Miejskim Domu Kultury w Kole uczestników OHP powitali komendant miejscowego Hufca Pracy Adam Sochacki oraz koordynator Zespołu ds. kształcenia i wychowania Wielkopolskiej Komendy Sławomir Zaprzałka.

Koncert, wzorem lat ubiegłych, poprowadzili Agnieszka Kwiatkiewicz z Hufca Pracy w Krotoszynie oraz absolwent tej jednostki Rafał Brzychcy. W prezentacjach scenicznych wzięło udział 52 uczestników z 16 jednostek organizacyjnych. Młodzież prezentowała swoje umiejętności w sześciu kategoriach: wokalnej, recytatorskiej, prezentacji scenicznej, występach instrumentalnych, pieśni religijnej oraz pieśni patriotycznej, a ich występy oceniała komisja w składzie: dyrektor MDK w Kole Radomir Piorun, instruktor MDK Izabela Rybnik, wojewódzki duszpasterz OHP ksiądz Piotr Wąż oraz Maria Kubacka.

W kategorii wokalnej pierwsze miejsce zajęła Joanna Rybicka z HP w Kole, na drugim miejscu uplasował się Oskar Jasiak ze Środowiskowego Hufca Pracy w Turku, a na trzecim – Anna Kołaczyńska z poznańskiego hufca. W kategorii prezentacji scenicznej najlepiej zaprezentowali się Bartosz Kliśko i Dominik Graś z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, drugie były Dagmara Kaczmarek i Karolina Matyja z Hufca Pracy z Kościana, a trzecie miejsce zdobyła grupa z Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Szamocina – Roksana Nowak, Małgorzata Rynglewska, Mariusz Soliwoda, Damian Kluczyński i Marcin Jabłoński.

   

W kategorii recytatorskiej na pierwszym miejscu podium znalazła się Magdalena Bejenka z Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Próchnowa, na drugim – duet z Hufca Pracy z Gostynia Monika Idaszak i Natalia Grabowska, a na trzecim Adam Szczepański z Hufca Pracy z Wrześni. Zwycięzcy w kategorii instrumentalnej to Eryk Wojciechowski z Hufca Pracy z Wrześni, tuż za nim był Hubert Płóciennik ze Środowiskowego Hufca Pracy z Turku, a trzecie miejsce przypadło grupie z Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Chraplewa w składzie Remigiusz Danielczyk, Jacek Kortus, Patryk Piertruńko, Patryk Czapik, Mikołaj Odwrot oraz Patryk Król.

W kategorii pieśni patriotycznej pierwsze miejsce zajęła Hanna Gruszczyńska z Hufca Pracy z Krotoszyna, drugie miejsce zajęli Mateusz Karbowiak i Norbert Purczykiewicz z Hufca Pracy z Wrześni, a trzecie – Mateusz Przygodzki oraz Łukasz Irganowski z Hufca Pracy z Wolsztyna.

Ostatnią kategorią była pieśń religijna. Pierwsze miejsce zajęła Joanna Rybicka z Hufca Pracy z Koła, a na drugim miejscu znalazła się Natalia Sip z Hufca Pracy z Kalisza. Czołówkę zamknęła Joanna Zawidzka z Hufca Pracy z Ostrowa Wielkopolskiego.

   

Przeglądowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych przygotowanych w kilku technikach: malarstwie, grafice, rysunku, rzeźbie i rękodziele artystycznym. Ostatecznie spośród 73 zgłoszonych prac wybrano 12, które zostaną przekazane na Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży OHP. Ich autorami są: Agnieszka Polańska, Róża Bajka i Dominik Szulc z HP z Krotoszyna, Przemysław Szymański z HP z Koła, Roksana Świerszcz i Karolina Rogowicz z HP z Wrześni, Daria Kowalska i Monika Koziara z ŚHP z Konina, Roksana Nowak i Mariusz Soliwoda z OSiW z Szamocina, Kajetan Stępień z OSiW z Chraplewa oraz Tomasz Abram z OSiW z Próchnowa.

Zwycięzcy Przeglądu przyjęli gratulacje z rąk Wojewódzkiego Komendanta OHP Adama Pękarskiego.

Rada Programowa w Opolu

Posiedzenie Rady Programowej Opolskiej WK z udziałem Wicewojewody Violetty Porowskiej oraz Doradcy Komendanta Głównego OHP Krzysztofa Sikory odbyło się 25 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu.

W spotkaniu uczestniczyli również: Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Medoliński, jego zastępca Łukasz Kubica, Opolski Kurator Oświaty Michał Siek, Duszpasterz Opolskiej WK ks. Jarosław Staniszewski, a także przedstawiciele opolskich starostw, gmin, instytucji rynku pracy oraz służb mundurowych.

   

Podczas posiedzenia działalność Wojewódzkiej Komendy OHP w poszczególnych pionach merytorycznych omówili: kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ewa Zajączkowska, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Tomasz Góry oraz kierownik Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej Kinga Kucharska. Przedstawiono m.in. plany dotyczące rekrutacji do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na kolejny rok szkolny, frekwencję, wyniki egzaminów oraz sukcesy uczestników.

Następnie omówiono działalność CEiPM na rzecz rynku pracy, w tym m.in.: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, oferty szkoleń i kursów z uwzględnieniem szkolenia z zakresu tzw. ginących zawodów. Ostatnim poruszonym tematem była efektywność zatrudnieniowa w zakończonym już projekcie „Akcja aktywizacja – EFS”, jak również stan realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” oraz programów międzynarodowej wymiany młodzieży.

Rada Programowa jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie udzielenia wsparcia kadrze opiekuńczo-wychowawczej WK podczas procesu rekrutacji do jednostek OHP na rok szkolny 2018/2019, a także Wojewódzkiej Komendzie w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją na bezpłatne szkolenia w ramach ginących zawodów.


Na zdjęciu u samej góry, od lewej: kierownik Zespołu ds. wdrażania programów europejskich i współpracy międzynarodowej Kinga Kucharska, dyrektor CEiPM Tomasz Górny, kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ewa Zajączkowska, Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Medoliński, jego zastępca Łukasz Kubica oraz Doradca Komendanta Głównego OHP Krzysztof Sikora.

Konkurs Papieski na Podkarpaciu

Na wojewódzki etap Konkursu Papieskiego spłynęło 20 prac plastycznych i fotograficznych z jednostek Podkarpackiej WK.

26 kwietnia oceniała je komisja konkursowa w składzie: Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś, jego zastępca Renata Trybus, kierownik Zespołu ds. szkoleniowo-pedagogicznych Kinga Warchoł, st. ref. ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Justyna Stanisz oraz st. ref. ds. kształcenia, wychowania
i programów edukacyjnych Patrycja Bazylak.

Pierwsze miejsce zajęła praca pt. „Jan Paweł II” Sebastiana Niżnika z 9-10 Hufca Pracy w Krośnie. Drugie miejsce przypadło Mikołajowi Jarosikowi z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu za pracę pt. „W drodze”, a trzecie – Annie Rąb z 9-15 Hufca pracy w Tarnobrzegu za pracę pt. „Totus tuus”.

   

Wszystkie prace, które spełniały wymogi formalne konkursu, zostały wysłane na etap ogólnopolski.

Tegoroczny konkurs odbywa się pod nazwą „Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża”, a jego celem jest – przypominanie i wskazywanie młodzieży uniwersalnych i ponadczasowych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II.

 

Warsztaty przygotowujące

Od 23 do 26 kwietnia w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Jaworze OHP (Dolnośląska WK) trwały warsztaty przygotowujące do usamodzielniania się zorganizowane w ramach ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Podczas ciekawych i urozmaiconych tematycznie zajęć młodzi ludzie mieli możliwość nabycia umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym. Zapoznali się także z obszarem działania instytucji publicznych oraz zagadnieniami prawa pracy. Młodzież równie chętnie uczestniczyła w części szkolenia, które obejmowało podstawy przedsiębiorczości i przygotowanie do założenia własnej działalności gospodarczej.

Ta forma wsparcia w ramach projektu miała na celu nabycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnych do rozpoczęcia życia na własnych rachunek.

Wojewódzki Festiwal

Uczestnicy OHP z całego województwa dolnośląskiego przyjechali do Domu Kultury w Górze na Wojewódzki Festiwal Młodzieży OHP „Wiosna Kulturalna”.

W tym roku impreza miała nieco inny charakter, niż w latach ubiegłych. Tegoroczny Festiwal nabrał wyjątkowego znaczenia, bowiem jego tematyka wpisuje się w obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Młodych artystów można było podziwiać podczas prezentacji scenicznych oraz plastycznych. Zakres tematyczny oby kategorii nawiązywał do wydarzeń historycznych związanych z tą ważną rocznicą.

Zmagania sceniczne oceniał znany aktor Zbigniew Waleryś, który mimo natłoku obowiązków i odległości zawsze wspiera OHP i służy swoją pomocą. W jury znaleźli się także: instruktor miejscowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ARTIS mażoretki Natalia Skoczylas oraz prezes Stowarzyszenia „Patriotyczny Głogów” Marcin Marciszak. Twórczość plastyczną oceniali zaś dyrektor Biblioteki Miejskiej Danuta Biernacka oraz prezes Stowarzyszenia „Ujście Baryczy” Jolanta Wrotkowska.

W czasie występów nie zabrakło popisów wokalnych, teatralnych oraz tanecznych. Ostatecznie w kategorii muzyczno-wokalnej pierwsze miejsce zajął Szymon Sobel z Hufca Pracy w Świdnicy, drugie – Bartosz Słonopas z Hufca Pracy w Ziębicach, a trzecie – Klaudia Banasiak z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich. W kategorii teatralnej najlepsze miejsce zajęła reprezentacja miejscowego hufca za przedstawienie pn. „Inka, Inka Patrzy z nieba zachowała się jak trzeba”, a w kategorii tanecznej pantomima „Polska” ekipy OSiW w Ząbkowicach Śląskich. Ponadto przyznano nagrodę publiczności, która trafiła do Hufca Pracy w Bolesławcu za przedstawienie satyryczne, a ufundował ją Zakład RUNOLAND.

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Gabriela Szafarowska podczas rozpoczęcia Festiwalu.

Wyłoniono także laureatów w kategorii plastycznej. W tym gronie znaleźli się: Oktawia Pełka z Hufca Pracy w Dzierżoniowie, Kinga Kania z Hufca Pracy we Wrocławiu i Kasjan Mendryk z Hufca Pracy w Jeleniej Górze.

W tym roku przewidziano też nagrodę specjalną ufundowaną przez Zespół Patriotyczny FORTECA. Upominki w ramach tego wyróżnienia przekazano wszystkim uczestnikom wykonującym utwory tematycznie związane z tegorocznym świętem Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Organizatorem Festiwalu była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu, Urząd Miasta Góry, Hufiec Pracy oraz Dom Kultury w Górze. Patronat Honorowy objęła Burmistrz Miasta Góry oraz dyrektor Teatru Miejskiego w Lesznie, natomiast patronat medialny Radio ELKA.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Starosta Górowski Piotr Wołowicz, zastępca Burmistrza Góry Andrzej Rogala, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Kubicki, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Dolnośląskiej WK Gabriela Szafarowska, dyrektor miejscowego Domu Kultury w Górze Danuta Piwowarska-Berus, dyrektor POSiR Tomasz Krysiak oraz przedstawiciele i podopieczni Ochotniczych Hufców Pracy z terenu województwa dolnośląskiego.

 

Audiencja u Metropolity

Metropolita Krakowski Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski przyjął 25 kwietnia na audiencji delegację Ochotniczych Hufców Pracy.

Wizytę złożyli: zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski (drugi od lewej), Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek (z prawej), jego zastępca Bożena Rążewska. Podczas spotkania rozmawiano o młodzieży i bieżącej pracy OHP, jak również o przygotowaniach do XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, którego tytuł brzmi „Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża”.

Wojewódzki Komendant zwrócił się do Metropolity Krakowskiego z prośbą o wystosowanie krótkiego przesłania do uczestników konkursu, a także przekazał fotografię autorstwa Klaudii Zdziarskiej z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu pt. ”Kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba”, która w ubiegłorocznej edycji konkursu zwyciężyła w kategorii plastyka.

Na zakończenie przedstawiciele Ochotniczych Hufców Pracy wyrazili wdzięczność ks. Arcybiskupowi za dar jego posługi pasterskiej w Archidiecezji Krakowskiej, życząc mu dużo zdrowia i opieki jego Świętego Patrona.

 

Sprawny w zawodzie

Przedstawicielki czterech Hufców Pracy z województwa podkarpackiego stanęły do wojewódzkiego etapu konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategorii kucharza.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu adeptki sztuki kucharskiej zmierzyły się z posiadaną przez siebie wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi pod okiem komisji konkursowej, której przewodniczyła nauczyciel praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół przy iwonickim Ośrodku Małgorzata Wawro, a członkami były kierownik Zespołu ds. szkoleniowo-pedagogicznych w Podkarpackiej Komendzie Kinga Warchoł i kierownik Ośrodka Małgorzata Frączek.

Po rozwiązaniu testu wiedzy zawodowej składającego się z 25 pytań jednokrotnego wyboru, omówieniu zasad BHP i zapoznaniu ze stanowiskami pracy uczestniczki rozpoczęły gotowanie. W ciągu 2,5 godziny musiały przygotować zupę pieczarkową z ziemniakami oraz zrazy z karkówki z boczkiem, cebulą i ogórkiem podane z kaszą jęczmienną i surówką z marchewki i chrzanu.

Komisja oceniała m.in. estetykę i ład na stanowisku, przestrzeganie zasad BHP, umiejętność odczytywania dokumentacji technicznej, współpracę, a także jakość wykonania i podania posiłku.

Komisja konkursowa, uznając poziom przygotowania dziewcząt za bardzo wysoki i wyrównany, przyznała pierwsze miejsce Natalii Sokulskiej i Kindze Wocie z Hufca Pracy w Jarosławiu (na zdjęciu po lewej zwyciężczynie wraz z komisją konkursową i komendantką jarosławskiego hufca Beatą Michałuszko, pierwsza od prawej), drugie – Karolinie Habaj i Marlenie Haderze z hufca w Rzeszowie, a trzecie – Annie Kwiatkowskiej i Monice Kochan z hufca w Sanoku. Wszystkie uczestniczki otrzymały dyplomy i nagrody.

   

Giełda szkół

Hufiec Pracy w Mińsku Mazowieckim oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach (Mazowiecka WK) byli jednymi z wystawców XV Powiatowej Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim.

Przedsięwzięcie było doskonałą okazją do spotkania się osób stojących przed wyborem swojej przyszłej drogi edukacyjnej i zawodowej z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych oraz instytucjami rynku pracy. Swoją ofertę przedstawiły szkoły ponadgimnazjalne z Mińska Mazowieckiego, Mrozów, Sionnej oraz Sulejówka.

Odwiedzająca stoisko Ochotniczych Hufców Pracy młodzież mogła uzyskać informacje o zawodach, zasadach rekrutacji i kierunkach kształcenia w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP, sytuacji na rynku zatrudnienia oraz ofertach pracy będących w dyspozycji Młodzieżowego Biura Pracy. Zachęcano również do wzięcia udziału w kursach z zakresu ginących zawodów.

Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Mińsku Mazowieckim oraz Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński.

Wojewódzka Rada

W Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie obradowała 25 kwietnia Wojewódzka Rada Programowa Zachodniopomorskiej WK OHP.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: poseł Artur Szałabawka (na zdjęciu u góry pierwszy z prawej), wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz, zastępca prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki (drugi od prawej), Wojewódzki Komendant OHP Tomasz Namieciński (trzeci od prawej) i jego zastępca Wioletta Wiercimak (z lewej), dyrektor Biura Zachodniopomorskiej Komendy Dariusz Pisarski, przedstawiciele zachodniopomorskich starostw i gmin, służb mundurowych, kuratorów MOPR-u, PFRON-u, Kuratorium Oświaty, Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Izby Rzemieślniczej MiŚP, Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz szkół.

Na wstępie kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Barlinku Katarzyna Pasterska przedstawiła działalność jednostki, a w szczególności formy kształcenia młodzieży, frekwencję, wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017, koła zainteresowań dla młodzieży, sukcesy uczestników na konkursach ogólnopolskich oraz udział młodych ludzi w unijnych projektach wymiany międzynarodowej. Pani kierownik nawiązała też do doradztwa zawodowego prowadzonego przez Młodzieżowe Centrum Kariery, dzięki któremu uczestnicy uzyskują pomoc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, jak również do praktyk zawodowych odbywających się w warsztatach OHP i u lokalnych pracodawców.

   

Z kolei dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie Joanna Głogowska przedstawiła zadania rynku pracy, m.in. poradnictwo zawodowe, oferty szkoleń i kursów, refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych, formy realizacji projektów unijnych, efektywność zatrudnieniową odnoszącą się do poszczególnych grup odbiorców wsparcia w projektach „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI”. Omówiła też realizowane szkolenia z zakresu tzw. ginących zawodów.

W dalszej części spotkania dyrektor Biura ZWK OHP Dariusz Pisarski zaprezentował główne kierunki i formy kształcenia młodzieży OHP. Na podstawie mapy naboru, przedstawił zakres terytorialny jednostek oraz dane liczbowe mówiące o potrzebach rekrutacyjnych na rok szkolny 2018/2019 uczestników stacjonarnych oraz dochodzących.

Kurator zawodowy Katarzyna Nowakowska-Strojek nawiązała do działań prowadzonych na rzecz młodzieży OHP, które winny być ukierunkowane na wzajemną współpracę pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół, kuratorów oraz policję, w celu zwiększenia efektywności kształcenia młodzieży nieprzystosowanej społecznie.

Na zakończenie posiedzenia Rada Programowa jednogłośnie podjęła uchwały dotyczące udzielenia wsparcia w zakresie rekrutacji młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych ZWK OHP w Szczecinie na rok szkoleniowy 2018/2019 oraz na szkolenia zawodowe.