Drugi etap projektu

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej (Lubelska WK) uczestniczyło w odbywającym się w Warszawie seminarium stanowiącym drugi etap realizacji partnerskiego projektu „No Youth left behind”.

Spotkanie delegacji kadry i młodzieży z Polski, Niemiec, Finlandii, Turcji i Norwegii było poświęcone opracowaniu założeń oraz szczegółowej koncepcji przygotowania, a następnie realizacji międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbędzie się w Polsce w lipcu bieżącego roku. Wymiana będzie kolejnym etapem w realizacji projektu „No Youth left behind”.

Uczestnicy spotkania pracowali w dwóch grupach tematycznych. Pierwsza składająca się z przedstawicieli kadry z każdej organizacji omawiała dotychczas zrealizowane działania oraz kwestie związane z planowaniem, organizacją i budżetem następnych przedsięwzięć w ramach projektu. Z kolei druga grupa złożona z młodzieży i pracowników uczestniczyła w warsztatach, których celem było zdefiniowanie oraz nakreślenie założeń i sposobów na ich osiągnięcie podczas zbliżającej się międzynarodowej wymiany.

   

Lekcja historii

Młodzież z toruńskiego Środowiskowego Hufca Pracy (Kujawsko-Pomorska WK) uczestniczyła w spotkaniu poświęconym 109 rocznicy urodzin Honorowej Obywatelki Torunia – generał Elżbiety Zawackiej.

Na uroczystości w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki obecni byli między innymi posłowie RP, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau oraz Prezydent Torunia Michał Zalewski. Podczas spotkania zaprezentowano zwiastun filmu pt. „Emisariuszka. Elżbieta Zawacka Zo”, który opowiada o niezwykłych losach pani Generał. Na sali obecna była również odtwórczyni głównej roli – Katarzyna Bujakiewicz.

Podczas tej żywej lekcji historii młodzież miała możliwość poznać historię życia Elżbiety Zawackiej, jedynej kobiety wśród polskich żołnierzy Cichociemnych. Uroczystość zakończył recital fortepianowy toruńskiego pianisty Pawła Wakarecego, w którego wykonaniu zabrzmiały utwory Chopina i Paderewskiego.

 

Wspólne działania

W Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyło się 20 marca spotkanie dotyczące współpracy OHP z Rzemiosłem.

Wzięli w nim udział: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Olsztynie Paweł Kowszyński, kierownik Zespołu kształcenia i wychowania W-M WK OHP Karolina Mrówczyńska, prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Antoni Górski, jego zastępca Kazimierz Samokar oraz kierownik Wydziału Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Anna Zajączkowska.

Tematem rozmów było podejmowanie wspólnych działań w zakresie kształcenia zawodowego, uzyskiwania przez młodzież kwalifikacji zawodowych, współpraca jednostek organizacyjnych oraz kierunki i perspektywy rozwoju zawodów rzemieślniczych na podstawie aktualnych uwarunkowań społecznych i rynku pracy. Prezes Izby Antoni Górski zapewnił również o wsparciu organizacyjnym realizacji przez Wojewódzką Komendę OHP etapu centralnego XV edycji konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”, w zawodzie stolarza. Przedsięwzięcie odbędzie się w dniach 14-17 maja br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Na zdjęciu u góry od lewej: prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Antoni Górski, kierownik Zespołu kształcenia i wychowania Karolina Mrówczyńska, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Olsztynie Paweł Kowszyński, kierownik Wydziału Oświaty i Centrum Kształcenia Zawodowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Anna Zajączkowska, zastępca prezesa Izby Kazimierz Samokar.

Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji

Pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisława Szweda i z udziałem Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta odbyły się 20 marca w Hali Widowiskowo-Sportowej w Cieszynie II Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji.

Ich organizatorami byli: Śląska WK OHP, Miasto Cieszyn, Powiat Cieszyński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zamek Cieszyn oraz cieszyński Powiatowy Urząd Pracy.

Blisko 70 wystawców dysponowało ponad 800 propozycjami zatrudnienia w kraju i za granicą. Przy stoisku Ochotniczych Hufców Pracy zainteresowane osoby mogły zapoznać się m.in. z ofertą kursów i szkoleń zawodowych oraz możliwością skorzystania z porad i konsultacji w zakresie poradnictwa zawodowego czy sporządzania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Zachęcano też do odwiedzenia jednostek OHP i rejestracji w bazie osób poszukających pracy.

Nie zabrakło również oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych, jak również propozycji zatrudnienia dla obcokrajowców, niepełnosprawnych i osób w wieku 50+.

Wśród obecnych byli: Wojewódzki Komendant Śląskiej WK OHP Arkadiusz Sobków, jego zastępca Łukasz Norek, Starosta Cieszyński Janusz Król, Burmistrz Cieszyna Ryszard Macura, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Andrzej Kowalczyk, prodziekani zamiejscowego wydziału w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Edyta Nowak-Żółty i Regina Bogaczyk, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera Bożena Cholewa, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie Anna Stefaniak–Bacza, dyrektor Zamku Cieszyn – Klubu Przedsiębiorcy Ewa Gołębiowska.

   

Uroczystości w Cieszynie

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wziął udział 20 marca w uroczystym Apelu poświęconym pamięci 24 żołnierzy Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej zamordowanych przez niemieckiego okupanta w lasku pod Wałką w Cieszynie.

Przed pomnikiem wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odśpiewano Hymn Państwowy i Rotę, duchowni odmówili modlitwę. Przybyłe na miejsce delegacje złożyły kwiaty. W Apelu uczestniczyli przedstawiciele władz Cieszyna, Powiatu Cieszyńskiego, radni Miasta i Powiatu, przedstawiciele organizacji społecznych, kombatanci oraz młodzież.

Węgrzy w Roskoszy

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy przebywa na stażach zawodowych dziesięcioro młodych Węgrów wraz z dwoma opiekunami.

Staż odbywa się w ramach dwuletniego projektu stażowego „Les stages professionnels des jeunes et des adultes sur des exploitations équines et agrotouristiques” rozpoczętego w 2016 roku. Instytucją wysyłającą, a zarazem koordynującą jest węgierskie stowarzyszenie Del-Alfold – Europai Unio Gazdasagi, Kulturalis, Oktatasi, Integracios Egyuttmukodest Koordinalo Kozhasznu Egyesulet.

Młodzież podnosi swoje kwalifikacje w zakresie przygotowywania różnego rodzaju potraw i ciast według nowoczesnych oraz tradycyjnych receptur na bazie naturalnych składników, zdobywa wiedzę z zakresu surowców gastronomicznych, przygotowania stanowiska pracy, zdobienia, podawania i serwowania potraw, jak również organizacji pracy tradycyjnych i nowoczesnych warsztatów gastronomicznych mieszczących się na terenie Centrum w Roskoszy. Goście uczestniczyli także w warsztatach tkackich, zajęciach z carvingu i w plastycznych warsztatach wielkanocnych.

Czas spędzany w Polsce jest także doskonałą okazją na poznanie nowych ludzi, tradycyjnej kuchni, jak i zobaczenie ciekawych miejsc i poznawanie polskiej kultury. Zwiedzono najciekawsze miejsca Białej Podlaskiej i poznawano historię miasta. Była też wycieczka do Warszawy, gdzie zwiedzono m.in. najciekawsze zabytki i Centrum Nauki Kopernik. Uczestnicy projektu pojadą także do Stadniny Koni w Janowie Podlaskim oraz okolicznych gospodarstw agroturystycznych, gdzie odbędą warsztaty dawnych zajęć domowych, kraszenia pisanek i robienia palm wielkanocnych w Hołownej.

Dodatkowo młodzi ludzie uczą się języka polskiego, rozwijają umiejętności pracy w grupie i zwiększają świadomość międzykulturową. W wolnym czasie biorą udział w różnego rodzaju zajęciach plastycznych i sportowo-rekreacyjnych.

Projekt finansowany jest w ramach Akcji „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego” Programu Erasmus+.

Zakończenie projektu NBP

Z udziałem Wicewojewody Pomorskiego Mariusza Łuczyka oraz dyrektor Oddziału Okręgowego w Gdańsku NBP Marzeny Tymoszuk podsumowano podczas seminarium projekt pn. „Twoja przyszłość w Twoich rękach drugie rozdanie” zrealizowany przez Pomorską Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy w porozumieniu z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Tczewie nie zabrakło 16 marca przedstawicieli władz lokalnych Tczewa, dyrektorów szkół, pracodawców, młodzieży i kadry Pomorskiej Komendy. Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Wojewódzki Komendant Bogdan Wiszowaty (zdjęcie u góry), a następnie zabrał głos Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk.

W pierwszej części seminarium przedstawiono założenia projektu, zaprezentowano nagrodzone biznesplany oraz wręczono dyplomy i nagrody. Zanim jednak ogłoszono wyniki tegorocznego Konkursu na najlepszy biznesplan, podziękowano wszystkim zaangażowanym w realizację projektu: doradcom zawodowym z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Słupsku, wychowawcom, pracodawcom, trenerom.

Wystąpienie Wicewojewody Pomorskiego Mariusza Łuczyka.
Uczestnicy seminarium.

Nagrody wręczali Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, dyrektor gdańskiego Oddziału Okręgowego NBP Marzena Tymoszuk oraz Wojewódzki Komendant OHP Bogdan Wiszowaty. Spośród wszystkich biznesplanów najwyżej oceniono: „Pomoc od ręki” (autorzy: Bożena Raczkowska, Dawid Kąkol, Paweł Głowacki, Kamil Runowski, Jakub Żardecki, Patryk Szweda), „Park linowy” (Paweł Ptasiński, Michał Drywa, Luiza Kwiecińska, Dawid Naczk, Michał Błaszkowski, Dawid Kabała, „Crazy Animals” (Kinga Czarkowska, Bartek Kozłowicz, Przemysław Mazurek, Róża Kwiatkowska, Kamil Miszta, Bartosz Pianka).

Główny cel projektu – kreowanie aktywnej i przedsiębiorczej postawy młodzieży kończącej edukację w OHP, został spełniony, o czym mogą zaświadczyć osiągnięte rezultaty: zwiększenie motywacji i aktywności zawodowej dla grupy 48 osób, rozwój umiejętności interpersonalnej i biznesowej dla 48 osób, zwiększenie poczucia własnej wartości i działań zapobiegających wykluczeniu finansowemu, wypracowanie indywidualnych map kariery zawodowej, planowanie kariery edukacyjno-zawodowej, zwiększenie i nabycie wiedzy oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy.

Drugą część seminarium poświęcono na poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy zdobytej przez młodzież podczas poszczególnych etapów projektu. Pomogły w tym wystąpienia zaproszonych gości: doradcy zawodowego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w WUP w Gdańsku Krzysztofa Świętalskiego, zastępcy dyrektora PUP w Tczewie Marcina Listewnika, specjalisty ds. Funduszy Europejskich z Punktu Informacyjnego w Malborku Adama Murawskiego i Elżbiety Duszyńskiej z ZUS w Tczewie.

Na zakończenie dyrektor Marzena Tymoszuk oraz Wojewódzki Komendant Bogdan Wiszowaty złożyli podziękowania wszystkim zespołom za zaangażowanie i inwencję twórczą przy pisaniu biznesplanów.

 

Śląskie Mistrzostwa

Od wielu lat dużym zainteresowaniem uczestników OHP cieszą się Mistrzostwa Śląska Ochotniczych Hufców Pracy w Siłowaniu na rękę.

W tym roku odbyły się już po raz dziewiąty. Zorganizowane przez Śląską WK OHP i Hufiec Pracy w Jaworznie miały miejsce w jaworzyńskiej Hali Sportowej Miejskiego Centrum Kultury i Sportu, a udział wzięły w nich reprezentacje z dwunastu jednostek Śląskiej Komendy, maksymalnie po czterech uczestników z każdej jednostki (trzech chłopców w każdej kategorii wagowej oraz jedna dziewczyna w kategorii Open). Kategorie wagowe chłopców: do 65 kg, do 80 kg, pow. 80 kg. Dziewczęta: Open bez podziału na kategorie wagowe. Mistrzostwa prowadził, zgodnie z przepisami Federacji Armwrestling Polska, kilkunastokrotny mistrz Polski w tej dziedzinie trener Mariusz Grochowski.

W kategorii Open dziewcząt zwyciężyła Julia Gwóźdź z Hufca Pracy w Siemianowicach Śląskich, drugie miejsce zajęła Dominika Chromy z Jaworzna, a na trzecim miejscu uplasowała się Beata Pilch z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wiśle.

W kategorii chłopców do 65 kg najlepszy okazał się Marcin Kot ze Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie, na drugim miejscu podium stanął Piotr Tomaszko z OSiW w Wiśle, a na trzecim – Karol Łaskawiec z hufca w Sosnowcu. W kategorii chłopców do 80 kg zwyciężył Konrad Lorek z hufca w Tychach, na drugim miejscu uplasował się Rafał Piecha z Żywca, a miejsce trzecie zajął Igor Owczarz z OSiW w Dąbrowie Górniczej. W kategorii chłopców powyżej 80 kg pierwsze miejsce zajął Jakub Biernat z Żywca, drugie – Piotr Gawłowski z Jaworzna, trzecie – Mateusz Biernat z Żywca. W klasyfikacji drużynowej zwyciężył hufiec z Tychów, za nim znalazł się Żywiec, a następnie Środowiskowy Hufiec Pracy z Częstochowy.

Na koniec mistrzostw Wojewódzki Komendant Śląskiej WK OHP Arkadiusz Sobków wręczył zwycięzcom nagrody oraz złożył podziękowania za ufundowane puchary i medale dla dziekan jaworzyńskiego Wydziału Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu Nataszy Starik. W imieniu pani dziekan przyjęła je prodziekan Agnieszka Kowalczyk. Podziękowanie zostało również przekazane dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jaworznie Dobiesława Derdy za udostępnienie Hali Sportowej MCKiS, które z kolei w jego imieniu odebrał wicedyrektor Piotr Jania.

Wielkanocna zbiórka żywności

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (Świętokrzyska WK) zbierała przez dwa dni żywność dla potrzebujących przed Świętami Wielkanocnymi.

Akcję koordynuje co roku stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat” i Starostwo Powiatowe, a organizatorem przedsięwzięcia jest Świętokrzyski Bank Żywności. Idea zbiórki jest szlachetna i prosta. Młodzież odczytuje ją bez pomyłek – należy w życiu pomagać potrzebującym, gdyż każdy człowiek może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej. Poziom kultury społeczeństwa określa się bowiem wskaźnikiem, w jaki sposób dba ono o słabych, potrzebujących i wymagających specjalnej troski.

Uczestnicy OHP od lat uczestniczą w każdej zbiórce żywności i są bardzo cenioną grupą młodzieży przez organizatorów. Akcją zbiórki żywności w Starachowicach kierował po raz kolejny wychowawca ze starachowickiego Ośrodka Mieczysław Rosiński, a wzięło w niej udział 12 uczestników.

Znamy laureatów Konkursu Informatycznego

17 marca w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zakończył się XIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej.

Do tarnowskiego Centrum przyjechało z całej Polski 36 uczestników wraz z opiekunami, by pochwalić się swoją wiedzą i zaprezentować umiejętności informatyczne. W ramach konkursu młodzi informatycy rozwiązali test składający się z 20 pytań, a następnie każdy z nich przedstawił piętnastominutową prezentację przed komisją konkursową, którą tworzyli: nauczyciel akademicki Instytutu Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego Alicja Pituła; specjalista ds. technologii informatycznych, nauczyciel informatyki i technologii informatycznej Wojciech Podlewski oraz specjalista do spraw informatycznych, nauczyciel informatyki i technologii informatycznej Jacek Srebro.

Zwyciężył Tomasz Wawrzynek reprezentujący Małopolską Wojewódzką Komendę, drugie miejsce zajął Sebastian Majewski reprezentujący Kujawsko-Pomorską WK, a trzecie – Beniamin Michacz z Opolskiej WK. W tym roku przyznano także nagrodę za najlepszą dodatkową prezentację nawiązującą do wydarzeń związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości, pn.: „Polska Niepodległa”. Laureatem w tej kategorii został uczestnik reprezentujący również Małopolską Wojewódzką Komendę – Mateusz Dominik.

Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez: Komendę Główną OHP, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Uniwersytet Pedagogiczny, Krakowskie Centrum Egzaminacyjne ECDL oraz firmy informatyczne: TOP 8000 i APOLLO. Polskie Biuro ECDL ufundowało dodatkowo vouchery ECDL, które zostały wręczone autorom dziesięciu prac, w których zastosowano najciekawsze rozwiązania.

Na uroczysty finał konkursu przybyli: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha; wiceprezes Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Małopolski Koordynator Krakowskiego Centrum Egzaminacyjnego ECDL Beata Chodacka, Teresa Szydłowska z tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie; dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Tarnowskiego Czesław Mida, dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Karol Sudewicz, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie Bogusław Pituła, wicedyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie Anna Bieniasz oraz członkowie komisji konkursowej.

W trakcie Konkursu odbywały się różne zajęcia integracyjne dla uczestników i opiekunów: wyścigi gokartów, zajęcia plastyczne w Zalipiu – Malowanej Wsi koło Tarnowa, zajęcia sportowe, w tym turnieje tenisa stołowego, bilarda, darta, strzelectwa sportowego. Najlepsi sportowcy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz symboliczne upominki.

Przygotowano również pokazy fryzjerskie z możliwością skorzystania z usług fryzjerek z CKiW oraz dwie wyjątkowe atrakcje. Dawid Pajor z Wrocławia dał pokaz sztuczek piłkarskich prezentując Freestyle Football wraz z warsztatami dla publiczności, a Tarnowskie Bractwo Rycerskie „Gladii Amici” zorganizowało niecodzienną lekcję historii o średniowiecznych bitwach i pojedynkach.

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Tarnowski, Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ECDL.

Organizatorem konkursu była Komenda Główna OHP, współorganizatorami Centrum Kształcenia i Wychowania OHP wraz z Zespołem Szkół Niepublicznych w Tarnowie.