Zakochali się w historii

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, która stała się wkrótce największym i najlepiej zorganizowanym wojskiem podziemnym działającym w okupowanej Europie.

Ale – 14 lutego to także Dzień Zakochanych, więc idąc tym tropem młodzież z Hufca Pracy w Górze (Dolnośląska WK) zaproponowała, aby ten dzień był kojarzony także z miłością do ojczyzny. Z pomocą, jak zwykle, przyszło jej Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów. To ono wspiera działania hufca, uczy młodych ludzi w obrazowy sposób historii, pozwala młodym przenieść się w czasie i lepiej poznawać historię Polski.

Uczestnicy w mundurach i koszem wypełnionym ulotkami o Armii Krajowej oraz jabłkami i czerwonymi tulipanami wyruszyli na akcję – Miasto Góra dziś „Zakocha się w AK”. Rozdawali przechodniom ulotki, jabłka i tulipany opowiadając o idei przedsięwzięcia i dziejach Armii Krajowej. Niejeden mieszkaniec Góry wzruszył się na widok dziewcząt i chłopców w mundurach AK chwaląc ich za ciekawą i potrzebną inicjatywę. Uczestnicy wielokrotnie w ciągu tego dnia usłyszeli, że są wspaniali i przyszłość Polski zależy od nich. To nie była jednorazowa akcja tylko początek …

Hufiec Pracy w Górze dziękuje Stowarzyszeniu Patriotyczny Głogów za przygotowanie młodzieży i wyposażenie jej w historyczne mundury i sprzęt.

   

   

Zakończyli etap doradztwa

W wadowickim hufcu (Małopolska WK) zakończono 14 lutego zajęcia z doradztwa zawodowego dla 10-osobowej grupy uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Szkolenie obejmowało 40 godzin zajęć, podczas których doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery z Andrychowa Maria Ćwiertnia przybliżyła zagadnienia z funkcjonowania rynku pracy. Młodzi ludzie poznali instytucje oraz instrumenty i usługi rynku pracy. Zaznajomili się z metodami aktywnego poszukiwania pracy i zasadami sporządzania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.

Dodatkowo odgrywali scenki rodzajowe dotyczące przykładowych rozmów rekrutacyjnych z potencjalnym pracodawcą. Beneficjenci biorący udział w zajęciach zgodnie stwierdzili, że były one bardzo ciekawe, a najtrudniejsze zagadnienia omówiono w przystępny i praktyczny sposób.

W nagrodę na narty

Ferie w województwie podlaskim minęły, ale to nie koniec aktywnego wypoczynku.

W ramach nagrody ufundowanej przez Hufiec Pracy w Suwałkach ośmioro uczestników udało się na stok narciarski „Dąbrówka” w Suwałkach. Była to premia za dobre wyniki osiągnięte w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego. Na stoku, pod okiem wychowawców i instruktorów, młodzi adepci zdobywali pierwsze szlify w narciarstwie i snowboardzie.

Początki bywają trudne. Tym razem też nie obyło się bez upadków i śniegu za kołnierzem. Jednak pomimo tych trudności atmosfera na stoku była świetna, a z twarzy narciarzy nie znikał uśmiech. Nikt nie miał wątpliwości, że to lepsze niż siedzenie przed komputerem.

Dobry start z toruńskim Centrum

Wraz z pierwszym dniem ferii zimowych 12 lutego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Toruniu rozpoczęło realizację autorskiego programu rynku pracy pn. „Dobry start – czyli jak zaplanować swoją karierę zawodową”.

Głównym celem programu jest przygotowanie młodych osób do prawidłowego funkcjonowania na rynku pracy, ich aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji miękkich niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W trakcie zajęć zostaną omówione zagadnienia mające na celu zapoznanie młodzieży z mechanizmami regulującymi rynek pracy, jak również zorganizowane warsztaty, w ramach których młode osoby zostaną wyposażone w kompetencje podnoszące poczucie własnej wartości.

W ramach programu odbyła się 13 lutego giełda pracy, która dała możliwość spotkania się z rekruterami poszukującymi pracowników do największych toruńskich firm przemysłowych. Poszukiwano zarówno pracowników z doświadczeniem na różnych stanowiskach, jak i osób, które będą dopiero stawiać pierwsze kroki na rynku pracy. Przedstawiano warunki zatrudnienia, proponowane wynagrodzenia, zakresy obowiązków oraz specyfikę pracy na danym stanowisku. Każdy z uczestników giełdy pracy otrzymał niezbędne materiały informacyjne.

Na koniec pośrednik pracy z Młodzieżowego Biura Pracy w Toruniu poinformowała zgromadzonych o dostępnych ofertach pracy krajowej i zagranicznej. Kolejne dni programu przewidują zajęcia z kadrą doradczą z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej oraz trenerami motywacyjnymi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Toruniu.

Realizowany program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i w marcu 2018 r. planowana jest jego kolejna edycja.

Mistrzostwa Regionu Bielskiego

Sportowym akcentem rozpoczęli ferie uczestnicy jednostek Małopolskiej Komendy OHP. Męskie reprezentacje drużyn z Wadowic, Kęt, Oświęcimia, Lanckorony i Trzebini rozegrały mecze w piłce halowej. Były to półfinały regionu bielskiego.

13 lutego w Zespole Szkół w Makowie Podhalańskim w ramach Mistrzostw OHP w Halowej Piłce Nożnej Chłopców zostały zorganizowane przez Małopolską Wojewódzką Komendę OHP i 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach półfinałowe rozgrywki o puchar Burmistrza Makowa Podhalańskiego.

Mecze poprzedziło powitanie i przedstawienie drużyn przez komendant wadowickiego Hufca Jolantę Zacny. Następnie sędzia meczu Marcin Fila przypomniał regulamin i zasady gry. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. I miejsce i puchar trafił do rąk gospodarzy (zdjęcie u góry, z lewej strony opiekun Janusz Bartoszek), drugie miejsce zajęli uczestnicy Hufca Pracy z Kęt, a trzecie – reprezentacja Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Lanckorony. Puchar ufundowany przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego Pawła Salę wręczyła Sekretarz Gminy Maria Czarniak.

Wszyscy uczestnicy zwycięskich drużyn otrzymali medale. Statuetkę Króla Strzelców zdobył Piotr Kwadrans z Hufca Pracy w Wadowicach, a Najlepszego Bramkarza – Dominik Tyrybon przedstawiciel gospodarzy. Drużyny, które zajęły dwa pierwsze miejsca będą reprezentować region bielski w Wojewódzkich Mistrzostwach OHP w Halowej Piłce Nożnej Chłopców w Gorlicach.

Na praktykach w Wielkiej Brytanii

W Bilston i Stafford w Wielkiej Brytanii przebywa od 11 lutego na praktykach zawodowych 16-osobowa grupa uczestników ze Środowiskowego Hufca Pracy z Jędrzejowa (Świętokrzyska WK).

Zanim młodzież rozpoczęła praktyki odbywające się w ramach projektu Erasmus+ „Poszerzamy wiedzę i horyzonty – praktyki zawodowe w wielkiej Brytanii 2”, pod opieką komendant hufca Bożeny Kucybały, nauczycielki języka angielskiego Izabeli Sobczyk oraz rezydenta Piotra Wysockiego zwiedziła jedne z najciekawszych miejsc Londynu.

Po przylocie zobaczyła Muzeum Figur Woskowych, a potem wyruszyła na długi spacer po mieście trasą Soho, Chinatown, Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square, National Gallery, St. James Park, Pałac Buckingham, Opactwo Westminsterskie, siedziba parlamentu brytyjskiego Pałac Westminsterski, Big Ben. Spacer zakończył się przejażdżką London Eye – wielkim „kołem młyńskim”, z którego podziwiano panoramę Londynu.

Po zwiedzaniu uczestnicy udali się do miejsc zakwaterowania w Bilston i Stafford, gdzie następnego dnia poznawali trasę jaką mają pokonać, aby dojechać we właściwe miejsca, oraz spotkali się z właścicielami zakładów, w których będą odbywać praktyki. Po tygodniu, na zakończenie praktyk młodzi mechanicy, kucharze i fryzjerzy otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

    

Język angielski – następny etap

Kurs języka angielskiego to następny etap wsparcia uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

12 lutego Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Gorlicach (Małopolska WK) rozpoczął osiemdziesięciogodzinny kurs, którego głównym celem jest opanowanie języka obcego przez uczestników w zakresie słownictwa zawodowego, a tym samym przełamanie bariery językowej.

Pierwsze zajęcia poświęcono zweryfikowaniu poziomu wiedzy i sprawności językowej kursantów za pomocą testu. Pozwoliło to na wybór metod dydaktycznych dostosowanych do potrzeb poszczególnych osób. Stworzyło to tym samym możliwość rozwijania posiadanych przez nich umiejętności językowych poprzez poszerzenie słownictwa związanego z pracą.

W czasie zajęć młodzież nauczy się m.in. sporządzania CV i listu motywacyjnego w języku angielskim, korzystania z ofert na rynku pracy, pozna nazwy zawodów oraz zwroty i wyrażenia pozwalające na komunikowanie się w różnych sytuacjach życiowych. Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym poziom nabytych kompetencji.

Giełda pracy

8 lutego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie (Małopolska WK), jako współorganizator, aktywnie uczestniczyło w Branżowej Giełdzie Pracy zorganizowanej z inicjatywy miejscowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Przedsięwzięcie adresowane było do uczniów oraz absolwentów szkół zawodowych i technicznych, którzy mogli zapoznać się z wymaganiami lokalnych pracodawców planujących poszerzenie zatrudnienia. Rekrutowano na stanowiska z branży budowlanej, metalowej i maszynowej, logistycznej oraz handlowej.

Przy stoisku tarnowskiego Centrum można było skorzystać z pomocy doradców zawodowych i specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz zapoznać się z ofertami pracy Młodzieżowego Biura Pracy (również tymi dostępnymi w sieci EURES). Odwiedzający z zainteresowaniem pytali o oferty zatrudnienia, kursów czy szkoleń, a także zgłaszali potrzebę uzyskania informacji na temat predyspozycji zawodowych, mocnych stron, metod poszukiwania pracy czy konstruowania profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych.

Doradcy zawodowi zwracali również uwagę na konieczność dokonywania przemyślanych wyborów dotyczących rozwoju zawodowego oraz ustawicznego doskonalenia swoich kwalifikacji, ponieważ działania te zwiększają szanse na rynku pracy.

 

Polacy Polakom

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP była współorganizatorem wspólnie z Mazowiecką Kurator Oświaty i Fundacją „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom” konferencji na temat pomocy rodakom mieszkającym na Białorusi.

Konferencja, z udziałem Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelii Michałowskiej, prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego Andrzeja Jurkiewicza oraz Wojewódzkiego Komendanta OHP Wiesława Leszko, odbyła się 9 lutego w Szkole Podstawowej nr 203 w Warszawie. Jej gościem specjalnym była Wioletta Kowalczuk – była wicedyrektor do spraw wychowania w Polskiej Szkole w Grodnie, specjalistka w zakresie kulturologii, białoruska koordynatorka Akcji Paczka i nauczycielka języka polskiego na kursach organizowanych przy miejscowej parafii pw. Najświętszego Odkupiciela.

Celem konferencji było upowszechnienie idei jedności państwa polskiego z Polakami na Białorusi oraz planowanych przedsięwzięć pomocowych nie tylko tych o wymiarze materialnym, jak „Wielkanocna Akcja Paczka 2018” , ale też i duchowym.

Uroczystego otwarcia sympozjum dokonała Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska dziękując dyrektorom, nauczycielom, wolontariuszom oraz instytucjom, które włączyły się do „Świątecznej Akcji Paczka 2017”. Podzieliła się także swoimi refleksjami ze spotkań z rodakami, którzy w wyniku politycznych decyzji Wielkiej Trójki pozostali za wschodnią granicą. Do dziś pielęgnują pamięć o Ojczyźnie, uczą patriotyzmu, dbają o przetrwanie polskiej tradycji i kultury.

Następnie zabrał głos prezes Cezary Andrzej Jurkiewicz, który opowiedział o początkach i trudach związanych z organizowaniem pierwszych wyjazdów. Zainteresowanie zgromadzonych wzbudził wykład dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Hanny Krajewskiej zatytułowany „Niezwykłe dzieje hymnu polskiego”. Prelegentka w sposób szczególny podkreśliła rolę, którą Mazurek Dąbrowskiego odegrał w XIX wieku. Ze słynnego wersu autorstwa Józefa Wybickiego „Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy”, korzystali autorzy pieśni przywracających wiarę w niepodległość zniewolonych Serbów, Czechów, Łużyczan czy Ukraińców.

Organizatorzy pomocy rodakom na Kresach Wschodnich. Trzeci od lewej Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie Wiesław Leszko.

Szczególnym momentem było wręczenie podziękowań za udział w „Świątecznej Akcji Paczka 2017”. Wszyscy zaangażowani – dyrektorzy szkół, przedszkoli, komendanci mazowieckich jednostek opiekuńczo-wychowawczych otrzymali z rąk Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Komendanta OHP, prezesa Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej i Prezesa Zarządu Fundacji „Kresy w Potrzebie – Polacy Polakom”, listy gratulacyjne. Dar ich serc sprawił, że wigilijnemu opłatkowi w domach Polaków za wschodnią granicą towarzyszyło poczucie wdzięczności za pamięć i wsparcie. Takie podziękowanie odebrała m.in. komendant 7-32 Hufca Pracy w Warszawie Magdalena Chychłowska (na zdjęciu góry).

Prezes Artur Wolter i komendant Wiesław Leszko podsumowali „Świąteczną Akcję Paczka 2017”, podczas której naszym rodakom na Kresach rozdano 450 paczek, około sześciu ton żywności i środków czystości. Pokazano film prezentujący obdarowanych paczkami, w którym nie zabrakło wzruszeń i wielkich emocji towarzyszących spotkaniom rodaków z kresów i Polski.

Na zakończenie prelegenci omówili harmonogram oraz założenia kolejnego przedsięwzięcia pomocowego – „Akcji Paczka Wielkanocna 2018”, która w tym roku skierowana będzie, między innymi, na potrzeby hospicjum i rodzin wielodzietnych. Zachęcali także nie tylko do zbierania żywności, ale również do wyjazdu na Białoruś, by osobiście podziękować rodakom na Kresach za wiernie przestrzeganie maksymy „Bóg, Honor, Ojczyzna”, rozpowszechnianie polskiej mowy i za utrwalanie ojczystej historii.

 

Uczą się samodzielności

W województwie dolnośląskim bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” 270 osób, które dotąd nie uczyły się, nie pracowały i nie szkoliły.

Jedną z jednostek OHP, która realizuje projekt jest Młodzieżowe Centrum Kariery w Ziębicach, gdzie – jak do tej pory – uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem doradcy zawodowego oraz mogli skorzystać z zajęć grupowych z psychologiem. Te ostatnie polegały na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowaniu zaufania wobec grupy. W ramach treningu młodzież ćwiczyła jak negocjować i rozwiązywać sytuacje konfliktowe czy też kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Warsztaty miały na celu wskazanie uczestnikom drogi do samodzielności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Przed uczestnikami jeszcze wiele form wsparcia: kursy językowe, komputerowe, na prawo jazdy, zawodowe, a także trzymiesięczne staże zawodowe.