Wspólnie z NBP

Jednostki Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP realizują wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim program edukacji ekonomicznej pn. „Twoja przyszłość w Twoich rękach, drugie rozdanie – warsztaty aktywizujące młodzież OHP”.

Jego celem jest popularyzowanie wśród młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy szacunku do pracy oraz kształtowanie pozytywnych, kreatywnych postaw ułatwiających aktywne i skuteczne poruszanie się w obszarze działań o charakterze gospodarczym.

Podczas zajęć zorganizowanych w 11-19 Hufcu Pracy w Lęborku młodzież miała okazję zdobyć wiedzę na temat rynku pracy oraz metod poszukiwania pracy. Uczono się również zasad opracowywania dokumentów aplikacyjnych oraz technik autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzi ludzie poszerzali także swoje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, omawiali skuteczne i nieskuteczne sposoby komunikowania się z otoczeniem, uczyli się asertywnego, a zarazem kulturalnego zachowania w konfrontacji z opozycyjnymi sposobami postrzegania rzeczywistości. Dowiedzieli się jak zaplanować samodzielną działalność gospodarczą i w jaki sposób swój zamysł zrealizować zakładając własną firmę.

   

Z kolei w 11-19 Hufcu Pracy w Słupsku zrealizowano dotychczas warsztaty z zakresu m.in. komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, planowania kariery zawodowej oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wykonawcą była Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości. Zajęcia odbyły się w dwóch 6-osobowych zespołach. Młodzież miała okazję przećwiczyć w parach scenki sytuacyjne dotyczące rozmów kwalifikacyjnych, konstruktywną obronę własnych poglądów czy parafrazowanie swojego rozmówcy. Pod czujnym okiem wykładowcy uczyła się też przygotowania analizy SWOT oraz profesjonalnego sporządzenia cv, listu motywacyjnego i kwestionariusza osobowego. Wszystkie te działania mają jeden wspólny cel – zaplanować i pozyskać środki na własną działalność gospodarczą.

   

Ponadto w ramach projektu, uczestnicy obu jednostek OHP w trakcie dwunastogodzinnych warsztatów poznawali definicję, okoliczności i cel tworzenia biznesplanu. Młodzi ludzie żywo dyskutowali na temat rodzaju działalności gospodarczej, którą chcieliby realizować. Ostatecznie każda z grup podjęła decyzję co do kierunku funkcjonowania „swojej firmy”. Obecnie kreatywne zajęcia przeszły w etap tworzenia biznesplanów przez poszczególne grupy. Beneficjenci wybrali spośród siebie liderów zespołów i naszkicowali główne cele i założenia biznesowych projektów. Pracując nad tworzeniem biznesplanów, przestrzegają zasad i faz planowania oraz stosują się do wcześniej poznanej struktury powstawania dokumentu. W toku starań konkretyzują zarysy działalności swoich firm. W miarę zbliżania się do części finalnej projektu NBP uczestnicy nabyli takie umiejętności jak: precyzyjne wyrażanie swoich myśli, słuchanie opinii innych, podejmowanie się różnych ról w zespole, współpracy i brania odpowiedzialności za efekt pracy grupy.

Uczestnicy podczas tworzenia biznesplanów wykazali się pomysłowością i z dużym zaangażowaniem brali udział w warsztatach prowadzonych przez doradców zawodowych OHP. Chętnie współpracowali podejmując wspólne decyzje oraz wymieniali się pomysłami zaczerpniętymi z własnych doświadczeń oraz Internetu. Młodzież podczas zajęć z doradcą zawodowym nie tylko tworzyła biznesplan, miała również okazję przekonać się, na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę otwierając swój biznes. Dodatkowo doradca zawodowy starał się uświadomić młodym ludziom, że decyzja o założeniu własnej firmy powinna być decyzją przemyślaną i świadomą, gdyż wiąże się nie tylko ze zmianą dotychczasowego stylu życia, ale także z ogromnymi nakładami pieniężnymi i energii.

Projekt NBP jest niezwykle aktualny i interesujący o czym świadczy aktywne uczestnictwo młodzieży, która, zadając wiele pytań i generując ciekawe problemy natury poznawczej, poszerza swoje horyzonty wiedzy w zakresie przedsiębiorczości.

Informatyczne zmagania

27 lutego Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie przeprowadziła XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP, w którym wzięło udział 15 uczestników – laureatów eliminacji wewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych.

Konkurs, który odbył się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie otworzyła zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska (na zdjęciu u góry, czwarta od lewej). Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Grzegorz Turek (nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie), Tomasz Gaździk (informatyk z Małopolskiej WK) oraz Ewa Opałek-Śnieg (kierownik Zespołu ds. kształcenia i wychowania WK). Głównym zadaniem młodzieży było przedstawienie i obrona samodzielnie przygotowanej pracy konkursowej z zastosowaniem technologii informatycznych. Podczas konkursu uczestnicy musieli wykazać się również wiedzą teoretyczną, w tym celu rozwiązywali test wielokrotnego wyboru.

Zwycięzca konkursu Tomasz Wawrzynek z Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.
Laureat II miejsca Mateusz Dominik z Hufca Pracy w Myślenicach w czasie prezentacji.

Pierwsze miejsce zajął Tomasz Wawrzynek z 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, drugie – Mateusz Dominik z 6-10 Hufca Pracy w Myślenicach, trzecie – Sylwia Augustynek z 6-8 Hufca Pracy w Krakowie, a czwarte – Natalia Przebinda z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie. W związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zostały przyznane dwie dodatkowe nagrody, dla autorów najlepszych prac nawiązujących do powyższego wydarzenia. Otrzymali je: Łukasz Kołodziej z 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu i Patryk Leśniak z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu.

Na zakończenie zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożena Rążewska wręczyła laureatom nagrody rzeczowe i dyplomy. Uczestnicy, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca będą reprezentować Małopolskę podczas etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniach 14-17 marca w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie.

Mistrzowie Śląska w piłce halowej

XXVII edycja Mistrzostw Śląska Ochotniczych Hufców Pracy w Halowej Piłce Nożnej odbyła się 26 lutego w Hali Widowiskowo-Sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej.

Wzięły w niej udział reprezentacje piętnastu jednostek Śląskiej WK, które zostały podzielone na trzy grupy. Nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem sportowej rywalizacji czuwało trzech profesjonalnych sędziów. W pierwszej grupie zwyciężyła drużyna z Siemianowic Śląskich, w drugiej – ekipa z Pyskowic, a w trzeciej – zawodnicy z Pszczyny. Drużyny te awansowały do ścisłego finału, w którym rozgrywki były prowadzone systemem „każdy z każdym”.

Ostatecznie mistrzem województwa śląskiego w halowej piłce nożnej została reprezentacja z Pszczyny (na zdjęciu u góry). Drugie miejsce zajęły Pyskowice, a trzecie – Siemianowice Śląskie. Drużyny te otrzymały puchary, nagrody i medale wręczane przez zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasza Norka, Jolantę Miśkowicz ze Śląskiej WK oraz wychowawcę Andrzeja Wyrozumskiego.

Najlepszym strzelcem turnieju został Kamil Łapkiewicz z Siemianowic Śląskich, najlepszym zawodnikiem – Błażej Żemła z Pszczyny, a najlepszym bramkarzem Dominik Mania z Pyskowic.

Mistrzostwa miały na celu popularyzację gry w halową piłkę nożną wśród młodzieży, wdrożenie zasad sportowej rywalizacji i kultury kibicowania, jak również promocję zdrowego i aktywnego trybu życia. Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza.

„Gimnazjalisto – i co dalej?”

26 lutego odbyły się Targi Edukacji pod hasłem „Gimnazjalisto – i co dalej?” zorganizowane w ramach wspólnej inicjatywy Młodzieżowych Centrum Kariery OHP w Ząbkowicach Śląskich i Ziębicach (Dolnośląska WK) oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich.

Obecną młodzież powitali Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP we Wrocławiu Gabriela Szafarowska oraz Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości Robert Konieczny.

Uczniowie gimnazjum, a także uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ząbkowickiego, dzierżoniowskiego i strzelińskiego. Przedstawiciele szkół oprócz broszur i ulotek informacyjnych prezentowali także filmy i prezentacje multimedialne. Zainteresowane osoby skorzystały z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ziębicach.

   

Zajęcia w Prudniku

W dniach 26-27 lutego w Młodzieżowym Centrum Kariery w Prudniku (Opolska WK) uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” brali udział w grupowych warsztatach z psychologiem.

Zajęcia miały na celu wzmocnienie kompetencji społecznych młodych ludzi oraz zbudowanie zaufania wobec grupy. Wszystkie poruszane zagadnienia stanowiły niezwykle ważne elementy składające się na prawidłowe relacje międzyludzkie. Uczestnicy mieli okazję poznać i zrozumieć własne decyzje i towarzyszące im skutki. Zajęcia wzbogacone były ćwiczeniami i grami, podczas których beneficjenci mogli wykazać się refleksem, umiejętnością aktywnego słuchania oraz logicznego myślenia.

Kolejną formą wsparcia będą indywidualne konsultacje psychologiczne.

Jaworznicka fryzjerka na podium

Jedną z laureatek Wojewódzkiego Konkursu Fryzjerstwa Uczniów Rzemiosła była uczestniczka 12-17 Hufca Pracy w Jaworznie (Śląska WK) – Oliwia Prochot.

Celem konkursu zorganizowanego przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Komisję Branżową Fryzjersko-Kosmetyczną w Katowicach było rozwijanie zdolności i kreatywności zawodowej wśród młodzieży oraz przybliżenie formuły egzaminu czeladniczego.

Do rywalizacji przystąpiło około pięćdziesięciu uczniów, wśród których znalazła się uczestniczka jaworznickiego hufca. Konkurs odbył się w kilku konkurencjach: fryzura dzienna, fryzura kreatywna – wieczorowa, fryzura ślubna, plecionki i warkocze oraz fale wyciskane na mokro. Każda konkurencja trwała od 20 do 40 minut.

Oliwia Prochot zajęła pierwsze miejsce w kategorii: plecionki i warkocze.

Sukces w międzynarodowym konkursie

Uczestnik Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Karol Sacharczuk (na zdjęciu u góry) zajął drugie miejsce w międzynarodowym konkursie gastronomicznym, który odbył się w Brześciu na Białorusi.

Konkurs, w którym uczestniczyło 12 osób z Polski, Białorusi i Ukrainy, był wspólnym przedsięwzięciem kulinarnym Centrum OHP w Roskoszy, Brzeskiego Państwowego Handlowo-Technicznego College’u oraz College’u Technologii i Biznesu Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku. Zgodnie z regulaminem uczestnicy mieli za zadanie wykonać zimną przystawkę, danie główne mięsne oraz deser. Jury oceniało kreatywność i pomysłowość w prezentowaniu prac, sposób wykonania i dekoracji potraw oraz ich smak.

   

Karol Sacharczuk na przystawkę wybrał carpaccio z buraka przyprawione dressingiem czosnkowym, daniem głównym była rolada ze schabu z pieczarkami, żółtym serem, puree z marchewki i brokułów oraz pieczone ziemniaki, a na deser – galaretka z dyni i jabłek polana sosem malinowym. Za przygotowane dania Karol zdobył drugie miejsce. Pierwsza była reprezentacja Białorusi, a trzecia młodzież z Ukrainy. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk dyrektora Brzeskiego Państwowego Handlowo-Technicznego College’u Anatola Szlepakowa puchary, pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Młodzież z ECKiW OHP do konkursu przygotowywali instruktor praktycznej nauki zawodu Dariusz Ladwiniec oraz wychowawca Jerzy Horbowiec.

   

Kolejny etap za nimi

Podkarpackie jednostki OHP prowadzą kolejne zajęcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W Młodzieżowych Centrach Kariery w Nowej Dębie i Cieszanowie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu zakończyły się właśnie warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów pozwoliły młodym ludziom zdobyć wiedzę o podmiotach, usługach i instrumentach rynku pracy. Tematyka obejmowała także m.in.: zarządzanie domowym budżetem, podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne. Szkolenie miało charakter zajęć teoretycznych i ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem różnorodnych metod szkoleniowych, wykładów, pokazów i prezentacji multimedialnych. Na zakończenie zajęć beneficjenci projektu otrzymali odpowiednie zaświadczenia.

Cieszanów
Tarnobrzeg

Z kolei w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lesku rozpoczęły się w zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy. Uczestnicy poznają aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy, prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników/stażystów, jak również metody poszukiwania zatrudnienia.

Kolejny etap projektu zakończyli też uczestnicy z Hufca Pracy w Przemyślu, a były to zajęcia z zakresu zapobiegania depresji. Psycholog wyjaśniła młodym ludziom skutki, jakie niesie depresja, co jest jej przyczyną, jak się ją diagnozuje oraz jak można jej zapobiegać, a także, gdzie się zwrócić po pomoc.

Lesko
Przemyśl

Zapobieganie depresji

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Miliczu (Dolnośląska WK) odbył się cykl zajęć z psychologiem z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży.

W czasie zajęć, zorganizowanych w ramach unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, młodzież poznała wiele cennych informacji o często nieuświadamianej przez nas chorobie jaką jest depresja. Uczestnicy dowiedzieli się jakie są typowe przyczyny i objawy depresji. Ponadto pani psycholog zapoznała ich z takimi pojęciami, jak: depresja, emocje, stres, agresja, wzmacniając dodatkowo efekt poznawczy poprzez zastosowanie ćwiczeń obrazujących omawiane pojęcia. Dzięki wsparciu psychologicznemu uczestnicy poznali reguły funkcjonowania ludzkiego umysłu, objawy jego reakcji na czynniki stresogenne, sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 

Spotkania z psychologiem

Indywidualne spotkania z psychologiem skierowane do uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” rozpoczęły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce (Podlaska WK).

Pięciogodzinne konsultacje z psychologiem mają na celu pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych np. z trudną sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną. Zajęcia zmotywują młodzież do podejmowania konstruktywnych działań.

Z porad korzystają beneficjenci, którzy najbardziej wymagają pomocy w tym zakresie, potrzebują wsparcia i rady profesjonalisty. Dzięki prowadzonym w takiej formie warsztatom młodzież będzie miała szansę poznać samych siebie, nauczy się panować nad emocjami, podwyższy swoją samoocenę oraz zostanie zmotywowana do aktywnego działania w zakresie poszukiwania pracy.