Pieką zdrowo z Erasmusem

Upowszechniając rezultaty wymiany międzynarodowej „Make Healthy Choices” realizowanej w ramach programu Erasmus+ młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy zorganizowała dla swoich rówieśników warsztaty kulinarno-cukiernicze.

Była to okazja do przygotowania zdrowych zamienników słodkich przysmaków. Uczestnicy wykonali kulki Rafaello, ciasto marchewkowe i kruche babeczki – wszystko z wykorzystaniem zdrowych i naturalnych składników, bez cukru i tłuszczu. W trakcie pracy rozmawiano m.in. na temat unikania niezdrowego cukru, jego zamienników oraz eliminowania ze swojej diety niezdrowych produktów.

 

Wszystko o rynku pracy

W Jabłonce – filii szczawnickiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP prowadzone są kolejne zajęcia z doradcą zawodowym dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Młodzież zapoznaje się z zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy, instytucjami, instrumentami i usługami rynku pracy, a także metodami aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Uczy się też sporządzać profesjonalne dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV), przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznaje sytuację kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do osób pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się i nieszkolących w wieku 18-24 lat. Kolejnym etapem projektu będą zajęcia z psychologiem oraz warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się.

Przed stażem

Do Frankfurtu nad Odrą wyjadą w przyszłym miesiącu na staż zawodowy młodzi murarze z Hufca Pracy w Zambrowie (Podlaska WK).

Na razie biorą udział w 60-godzinnym kursie języka niemieckiego, który potrwa do 15 lutego. W jego trakcie młodzież poznaje terminologię związaną z wykonywanym zawodem, ale i przydatną w codziennym życiu.

Przedsięwzięcie odbywa się w ramach projektu pn. „Młodzi stolarze, murarze i kucharze z Podlasia na zagranicznym stażu zawodowym” z programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” i jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Wsparcie dla młodzieży

Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu podpisała 16 stycznia porozumienie o współpracy z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty. Podpisy pod nim złożyli p.o. Wojewódzki Komendant OHP Adam Pękarski (na zdjęciu u góry z prawej) oraz wicekurator Oświaty dr. Krzysztof Błaszczyk (na zdjęciu u góry z lewej).

Celem porozumienia jest między innymi dotarcie do dyrektorów szkół i placówek w Poznaniu, Pile, Kaliszu, Koninie i Lesznie oraz prezentowanie w ich placówkach działalności OHP na rzecz młodzieży. Podczas spotkania rozmawiano na temat działań w zakresie pomocy uczniom mającym problemy w nauce oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Komendant Adam Pękarski przedstawił Ochotnicze Hufce Pracy jako instytucję stwarzającą młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży defaworyzowanej. Przekazano również broszury i ulotki związane z funkcjonowaniem jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP w Wielkopolsce.

Wielkopolski Komendanta OHP zaprosił pana dr. Krzysztofa Błaszczyka do udziału w Radzie Programowej, której najbliższe spotkanie odbędzie się w marcu br.

Nagroda w konkursie Selfie+

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zajęło drugie miejsce w konkursie fotograficznym „Selfie+ 2017” zorganizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji mającym na celu promocję działań projektowych w ramach programów: Erasmus+ i PO WER, Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Nagroda została przyznana w kategorii „Pokaż nam plusy swojego Erasmusa+” za zdjęcie zatytułowane „Czy kobieta może być stolarzem?” (zdjęcie poniżej) wykonane podczas realizacji projektu „Europejskie rzemiosło”. Projekt dotyczył organizacji staży zawodowych dla 32 uczniów kształcących się w zawodzie: kucharza, stolarza oraz mechanika pojazdów samochodowych i został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach programu Erasmus+.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 12 stycznia podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+. Nagrodę z rąk Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej odebrała koordynator projektu Małgorzata Kwiatkowska.

W trakcie Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego odbyły się sesje tematyczne poświęcone programowi Erasmus+ oraz innym programom międzynarodowym realizowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. W wydarzeniu wzięły udział osoby, które realizowały unijne projekty edukacyjne, oraz które planują wnioskować w ramach programu Erasmus+.


Zdjęcie pierwsze od góry przedstawiające wręczenie nagrody przez Panią Minister Anną Zalewską wykorzystano dzięki uprzejmości Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.


 

Spotkanie koordynatorów

15 stycznia w siedzibie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach odbyło się pierwsze spotkanie powiatowych koordynatorów Punktów Doradztwa Zawodowego.

Zadaniem tych osób jest koordynowanie działań związanych z prowadzeniem szerokiej akcji informatyczno-doradczej dla rodziców i ich dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów we współpracy z nauczycielem wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Spotkanie prowadziła dr Renata Zaborek z Kuratorium Oświaty w Kielcach, a zebranych przywitali wspólnie inicjatorzy tego przedsięwzięcia: Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik oraz Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej WK OHP Jacek Sabat.

Celem spotkania było przedstawienie roli koordynatora, omówienie zadań stojących przed nowo utworzonymi Punktami Doradztwa Zawodowego oraz skonsultowanie zasad współpracy koordynatorów z doradcami zawodowymi. Dyrektor kieleckiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Dawid Tobiasz przedstawił prezentację na temat działalności jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w województwie świętokrzyskim i opowiedział o możliwościach Świętokrzyskiej Komendy w zakresie doradztwa zawodowego oraz pomocy w podejmowaniu przez młodzież pierwszej aktywności zawodowej. Z kolei o inicjatywie Punktów Doradztwa Zawodowego mówili nauczyciel konsultant ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Izabela Juszkiewicz oraz dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców Piotr Prędota.

Od lewej: dyrektor CEiPM Dawid Tobiasz, dr Renata Zaborek z Kuratorium Oświaty oraz Izabela Juszkiewicz ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Od lewej: Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach Kazimierz Mądzik, Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat i zastępca dyrektora ŚCDN Elżbieta Dudek.

 

Głos zabrały także przedstawicielki Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, które jest wydziałem Wojewódzkiego Urzędu Pracy specjalizującym się w usługach doradztwa zawodowego. Przekazały swoje doświadczenia związane z poradnictwem edukacyjno-zawodowym dla młodzieży oraz dorosłych. Zadeklarowały także wsparcie dla realizowanej inicjatywy Punktów Doradztwa Zawodowego. Spotkanie zakończyła sesja pytań, podczas której wszyscy zgromadzeni mieli możliwość pozyskania konkretnych szczegółów nt. wdrażania sieci wsparcia.

Powołane Punkty Doradztwa Zawodowego wraz ze Świętokrzyską WK OHP w Kielcach, Kuratorium Oświaty, Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach tworzą pierwszą w Polsce sieć współpracy na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego w województwie świętokrzyskim.

 

Mazowiecki Turniej

Hufiec Pracy w Garwolinie (Mazowiecka WK) był gospodarzem XI edycji Wojewódzkiego Turnieju Tenisa Stołowego Młodzieży OHP. Wśród obecnych byli: Wojewódzki Komendant OHP w Warszawie Wiesław Leszko oraz Halina Kruszewska i Mariusz Talarek z Zespołu ds. Kształcenia i Wychowania w MWK OHP. Sędzią głównym zawodów był nauczyciel wychowania fizycznego Artur Kaczyński.

Młodzież startowała indywidualnie – osobno dziewczęta i chłopcy – jak i w klasyfikacji drużynowej. Reprezentacje rozgrywały turniejowe mecze w systemie „każdy z każdym”, a dwóch najlepszych zawodników z grup zmierzyło się w półfinale i finale.

W kategorii indywidualnej chłopców niepokonany okazał się Maciej Adamiak z Hufca Pracy w Siedlcach, na drugiej pozycji uplasował się Dawid Ostrowski z Hufca Pracy w Mińsku Mazowieckim, a trzecie miejsce wywalczył reprezentant Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Jaciążku Grzegorz Szelkowski. Natomiast wśród dziewcząt najlepszą zawodniczką była Paulina Skrok z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radomiu, srebrny medal wywalczyła Aleksandra Zyśk z Hufca Pracy w Pruszkowie, a brązowy – Natalia Ragus z Hufca Pracy w Garwolinie. W kategorii drużynowej pierwsze miejsce zajął zespół z mińskiego hufca, na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja Hufca Pracy w Wołominie, a trzecią lokatę wywalczyli zawodnicy z radomskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, puchary, statuetki i dyplomy, natomiast wszyscy zawodnicy okolicznościowe nagrody, które wręczali: Mazowiecki Wojewódzki Komendant OHP Wiesław Leszko i komendant garwolińskiej jednostki Dariusz Rudka.

   

Doradztwo już za nimi

Kolejna grupa beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, tym razem z Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Nisku (Podkarpacka WK), zakończyła grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.

Tematyka 40-godzinnych spotkań dotyczyła zagadnień z zakresu rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji oraz przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Przy zastosowaniu aktywizujących technik i prezentacji multimedialnych omówiono sposoby poruszania się po rynku pracy oraz metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Innym celem było zintegrowanie całej grupy.

Udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia YEI” jest szansą dla młodych ludzi na zdobycie nowego zawodu lub poszerzenie posiadanych umiejętności w celu znalezienia atrakcyjnej pracy. Na zakończenie beneficjenci otrzymali stosowne zaświadczenia.

Zainteresowania i predyspozycje zawodowe

Blok zajęć grupowych z zakresu doradztwa zawodowego, realizowanych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, zakończyli uczestnicy z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Kurzętniku (Warmińsko-Mazurska WK).

Warsztaty miały na celu umożliwić uczestnikom zdefiniowanie preferencji i predyspozycji zawodowych uczestników oraz ich zainteresowań. Szczególną uwagę skupiono nad analizą wyboru i zgodności z predyspozycjami oraz motywacją w dążeniach do samorealizacji. Pomoc w określeniu celu zawodowego na podstawie zainteresowań i predyspozycji, czyli profilu psychologiczno-zawodowego, umożliwiła opracowanie ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika.

Podczas 40-godzinnych warsztatów młodzi ludzie poznali też zasady konstruowania dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowywali się do rozmowy z pracodawcą. Zapoznali się również z tematyką rynku pracy, m.in. instytucjami, instrumentami i usługami, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także z kwestiami dotyczącymi godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Ciekawa forma zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy, atrakcyjne ćwiczenia i użycie instrumentów diagnostycznych sprzyjały nawiązaniu więzi i były zachętą do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Bezpiecznie podczas ferii

Tuż przed feriami uczestnicy Hufca Pracy w Strzelinie (Dolnośląska WK) brali udział w zajęciach wychowawczych dotyczących bezpieczeństwa podczas zimowej przerwy od nauki.

Na jednym z takich spotkań młodzież, która na co dzień uczy się w Gimnazjum przy Zespole Placówek Oświatowych, spotkała się z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Asp. szt. Jacek Waś przypomniał uczestnikom o konsekwencjach podejmowania zachowań ryzykownych oraz omówił procedury podejmowane w sytuacji doznania uszczerbku na zdrowiu (wypadek, pobicie itp.). z kolei Brygida Makocka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej rozmawiała z młodymi ludźmi na temat zdrowotnych skutków nadmiernego sięgania po antybiotyki, szczególnie w okresie zimowym, kiedy to jesteśmy najbardziej narażeni na choroby. Uczestnicy otrzymali również ulotki pt. „Jesteśmy odporni na antybiotyki. Dziękujemy. Bakterie”.