Zajęcia z psychologiem

30 stycznia w Hufcu Pracy w Wałczu (Zachodniopomorska WK) odbyły się pierwsze zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Podczas spotkania każdy z kursantów przedstawił swój przebieg procesu edukacyjnego i plany zawodowe. Następnie psycholog omówił sposoby radzenia sobie ze stresem oraz temat przełamywania trudności powstających w trakcie życia zawodowego i prywatnego.

Kolejną formą wsparcia dla beneficjentów projektu z Wałcza będzie kurs komputerowy ECDL oraz kurs prawa jazdy kat. B. Wszyscy czekają też na kursy zawodowe w wybranym przez siebie zawodzie, które dadzą możliwość zdobycia kwalifikacji, a przez to większe możliwości na rynku pracy.

Pierwszy etap za nimi

Kolejne podkarpackie jednostki OHP – Młodzieżowe Centrum Kariery w Nowej Dębie i Hufiec Pracy w Jarosławiu – zakończyły cykl grupowych zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia dotyczące rynku pracy. Uczestnicy nabyli wiedzę m.in. z zakresu: redagowania dokumentów aplikacyjnych, metod aktywnego poszukiwania pracy, planowania drogi edukacyjno-zawodowej, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej i znaczenia mowy ciała.

Zajęcia w Nowej Dębie zostały przeprowadzone przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego z tarnobrzeskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Teresę Głód. Warsztaty prowadzone były z wykorzystaniem różnych technik, dzięki temu młodzież sprawdziła swoją pomysłowość i umiejętność pracy w zespole. Ze szczególnym zaangażowaniem i ciekawością młodzież uczestniczyła w ćwiczeniu „Marshmallow Challenge”, które polegało na zbudowaniu wieży z użyciem nietypowych produktów.

Z kolei beneficjenci z Jarosławia zastanawiali się nad swoją przyszłością zawodową. Ich pomysły sprowadzały się do kilku branż, jak: gastronomia, kosmetyka czy informatyka.

Spotkania były kontynuacją indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym i zakończyły się rozdaniem zaświadczeń. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie wparcie psychologiczne i kursy zawodowe.

Nowa Dęba
Jarosław

 

Wspomnienia z ferii

Wraz z końcem ferii podopieczni mazowieckich jednostek opiekuńczo-wychowawczych zakończyli tygodniowe zimowisko.

Pobyt młodzieży w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku wypełniony był wieloma atrakcjami – warsztatami, dyskusjami tematycznymi, zajęciami sportowo-rekreacyjnymi, grami i zabawami zespołowymi, ogniskami integracyjnymi oraz wycieczkami. Młodzież miała możliwość poznania ciekawych szlaków turystycznych. Podziwiała zabytki kultury materialnej, jak: bajkowy dworek Krasińskich, barwne kamieniczki, kościoły, mury obronne. Ponadto zwiedzono Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, ekspozycję w Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, sanktuarium diecezjalne św. Stanisława Kostki – patrona dzieci i młodzieży – w Rostkowie, Skansen Zagroda Kurpiowska w Kadzidle, a także Wenecję Mazowsza czyli Pułtusk wraz z najdłuższym rynkiem w Europie.

   

W programie oprócz zwiedzania znalazły się też zajęcia programowe rozwijające kreatywność, empatię, wyobraźnię, zainteresowania oraz motywację do działania i aktywność twórczą. Spotkania prowadzone były metodami warsztatowymi, opartymi na metodzie uczenia się przez doświadczenie, co w konsekwencji dawało możliwość bliższego poznania się uczestników i kadry wychowawczej. Młodzież mogła też brać udział w różnego rodzaju aktywnościach sportowych – zajęciach na basenie, meczach czy współzawodnictwie w przeciąganiu liny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z instruktorami praktycznej nauki zawodu oraz warsztaty artystyczne.

 

Warsztaty przygotowujące

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce zakończyły się 26 stycznia warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Grupa dziesięciu osób zdobywała wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania budżetem domowym, a w szczególności jego planowania i gospodarowania. Poznała też metody redukcji wydatków. Drugi moduł warsztatów dotyczył instytucji i urzędów publicznych, a w szczególności obszarów ich działania oraz rodzajów spraw w nich załatwianych.

Podczas spotkań mówiono również o prawie pracy, podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązkach płatników składek z tytułu zawartych umów o pracę, zlecenie czy dzieło. Zajęcia obejmowały ponadto podstawy przedsiębiorczości i przygotowanie do założenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Zanim wyjadą na staż

W Hufcu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu (Opolska WK) rozpoczęło się przygotowanie do wyjazdu na praktyki zawodowe do Bad Freienwalde kolejnej grupy uczestników OHP zrekrutowanych do udziału w projekcie mobilności pn. ,,Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”.

Projekt jest realizowany w ramach projektu FRSE „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Organizacja przyjmująca to Stowarzyszenie Berufsbildungsverein Eberswalde e.V.

Uczniowie pojadą na praktyki na początku kwietnia, wrócą na początku maja. Czeka ich 160 godzin stażu w warsztatach szkoleniowych Stowarzyszenia lub też u indywidualnych pracodawców.

Spośród chętnych do wyjazdu na staż komisja rekrutacyjna w hufcu wyłoniła do projektu 16 osób, które spełniają kryteria naboru, z czego 14 osób znajduje się na liście głównej, a dwie osoby na liście rezerwowej. Młodzież reprezentuje różne klasy i różne grupy zawodowe, jak: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz fryzjer.

W ramach przygotowań w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 trwają zajęcia z języka niemieckiego prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela germanistyki. Podczas 30 godzin zajęć młodzież nie tylko pozna słownictwo ogólne dotyczące życia codziennego, ale także język branżowy w wybranych przez siebie zawodach. Pomocne w tym będą rozmówki, w które zostali wyposażeni uczestnicy projektu, jak również słowniki polsko-niemieckie i podręczniki do nauki języka, dostosowane do poziomu uczestników.

Równolegle odbywa się przygotowanie kulturowe, w wymiarze dziesięciu godzin, które pozwoli uczestnikom projektu zapoznać się z elementami geografii, historii i kultury Niemiec, panującymi w kraju obyczajami oraz zasadami życia codziennego. Młodzież pozna ciekawostki geograficzne, zwyczaje i tradycje niemieckich landów, w tym Brandenburgii, różnice w mentalności narodu niemieckiego, podejściu do pracy, sposobie życia. Ponadto zostanie zaznajomiona ze specyfiką zatrudnienia w Niemczech, przepisami prawa niemieckiego i prawa pracy oraz niemieckim rynkiem pracy. Odbędą się też zajęcia z konstruowania europejskiego CV i poszukiwania pracy za pomocą sieci EURES.

Od lutego rozpocznie się przygotowanie pedagogiczne – dziesięć godzin zajęć integrujących uczniów z Kędzierzyna-Koźla oraz Brzegu z różnych klas oraz szkół. Uczestnicy zobaczą zdjęcia warsztatów, w których będą odbywać staże, a także internatu, w którym będą mieszkać. Otrzymają również odpowiedzi na wszelkie pytania organizacyjne i praktyczne. Omówione zostaną stereotypy i uprzedzenia dotyczące Niemców i pracy w Niemczech oraz wszystkie wątpliwości, jakie mogą towarzyszyć uczestnikom przed wyjazdem.

Czas wolny od nauki uczestnicy OHP będą spędzać na wycieczkach krajoznawczych i poznawaniu Bad Freienwalde oraz jego bliższych i dalszych okolic.

Hołd pomordowanym

27 stycznia uczestnicy 6-17 Hufca Pracy wzięli udział w obchodach 73. rocznicy wyzwolenia miasta Oświęcimia i Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau.

Uroczystość miała miejsce przed Grobem Nieznanego Żołnierza na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu.
W uroczystościach wzięły udział władze powiatowe, miejskie i gminne, młodzież szkolna, przedstawiciele instytucji oraz mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości. Obchody rozpoczęto od oddania hołdu i zapalenia zniczy pod pomnikami w miejscach dawnych podobozów, które znajdywały się wokół Oświęcimia. Uczestnicy hufca wraz z wychowawcą oddali hołd pomordowanym w obozie oraz żołnierzom wyzwalającym miasto i miejsce kaźni.

Z kolei młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu uczestniczyła w obchodach Sądeckiego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, zorganizowanych w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół”. Wzięła udział w szczególnej lekcji historii, która przybliżyła jej ogrom ludzkich tragedii i skłoniła do refleksji nad zagładą mieszkańców regionu, którzy zginęli w latach 1939-1945.

Młodzi ludzie wysłuchali wykładu Edyty Danielskiej „Kronikarze tonących” – o getcie warszawskim w poezji i dziennikach oraz Artura Franczaka .„Przyjaźń i braterstwo w cieniu zagłady”. Obejrzeli także film dokumentalny. Następnie wraz z opiekunem udali się na cmentarz komunalny w Nowym Sączu, gdzie na symbolicznym grobie sądeczan, którzy zginęli w Auschwitz-Birkenau, zapalili znicz pamięci i złożyli wiązankę kwiatów (zdjęcie).

 

Kolędowanie dla Niepodległej

Wspólnym kolędowaniem rozpoczęto 27 stycznia w Starachowicach obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na uroczystości odbywającej się w Starachowickim Centrum Kultury obecni byli, m.in.: poseł Krzysztof Lipiec, Wojewódzki Komendant ŚWK OHP Jacek Sabat wraz z małżonką, Burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek, wychowawcy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach Maciej Górski oraz Anna i Mieczysław Rosińscy, a także grupa młodzieży OHP.

Najpierw kilka słów do zebranych skierował poseł Krzysztof Lipiec, następnie na scenie zaprezentowała się młodzież, przedstawiciele wielu placówek oświatowych z miasta i powiatu, chóry, zespoły terapii zajęciowych, samorządowcy. Wśród wykonawców była również uczestniczka działającej przy OSiW grupy artystycznej „Kameleon” Samanta Bujnowska, która zaśpiewała kolędę „Cicha noc”.

Przedsięwzięcie zorganizował Komitet Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Starachowicach, którego członkiem jest kierownik tamtejszego OSiW Agnieszka Kuś.

   

Zimowy wypoczynek

Podczas ferii pracownicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie/Trzcińsku-Zdroju (Zachodniopomorska WK) zorganizowali 25 stycznia zajęcia dla młodzieży i dzieci z okolicznych miejscowości.

Najpierw w ramach przypomnienia wiadomości na temat bezpieczeństwa w czasie zimowego odpoczynku odbył się quiz pt. „Bezpieczne ferie”, a następnie konkurs plastyczny pt. „Zima”. Uczestnicy sprawdzili się też w grze w kalambury, podczas której wylosowane hasło musieli zaprezentować w formie rysunku.

Zwycięzcom poszczególnym konkursom gratulował kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Rowie/Trzcińsku-Zdroju Kajetan Kuszko.

Na świeżym powietrzu odbył się też turniej strzelecki dla młodzieży, koordynowany przez kierownika internatu w Rowie Stanisława Tarnowskiego. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali prezes Powiatowego Zarządu Ligi Obrony Kraju w Myśliborzu Janusz Szyszko wraz z sędziami: Marianem Głowackim i Jerzym Szererem. Młodsi w tym czasie bawili się w podchody i grę w ringo.

Na zakończenie odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek, a na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek.

Czas na wsparcie psychologa

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy rozpoczęło następny etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, a mianowicie grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne.

Głównym celem zajęć jest przede wszystkim wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu oraz zbudowanie zaufania wobec grupy. W ramach prowadzonego treningu są realizowane zajęcia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, natomiast w ramach warsztatów trener prowadzi szkolenia kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia.

Zajęcia pokazują, jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc. Młodzież uczestniczy w symulacji rozwiązywania hipotetycznych problemów, z którymi mogłaby się zetknąć, jak np.: stres, agresja, uzależnienie, niska samoocena lub odrzucenie. Uzupełnieniem zajęć grupowych będą indywidualne konsultacje psychologiczne.

   

„Orzełek” gra w Tarnowie

Uczniowski Klub Sportowy „Orzełek”, mający swoją siedzibę w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie, został zarejestrowany w Urzędzie Miasta Tarnowa.

Klub na starcie ma dwie sekcje: strzelectwa sportowego i futsalu, które zrzeszają zarówno uczestników, jak i kadrę Centrum. W najbliższych planach działalności klubu jest również utworzenie sekcji łucznictwa sportowego.

Drużyna futsalu bierze obecnie udział w rozgrywkach III ligi Tarnowskiej Ligii Futsalu, a już w przyszłym tygodniu zawodnicy wezmą udział w Wojewódzkich Mistrzostwach OHP w Halowej Piłce Nożnej Chłopców.