Centrum w Roskoszy zwycięzcą w konkursie

W tegorocznej edycji konkursu EDUinspiracje organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji laureatem w kategorii „Polsko-litewska współpraca” za projekt „Eko-kreatywni” zostało Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas uroczystej Gali Wręczania Nagród Edukacyjnych. Centrum OHP w Roskoszy reprezentowali jego dyrektor Karol Sudewicz oraz koordynator projektu Maja Hince (na zdjęciu u góry), którzy w Reducie Banku Polskiego w Warszawie odebrali zwycięską statuetkę z rąk zastępcy dyrektora generalnego FRSE, dyrektora programu Erasmus+ Andrzeja Wyczawskiego oraz dyrektor biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych FRSE Liliany Budkowskiej. Konkurs odbył się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrodzony projekt „Eko-kreatywni” był realizowany w II i III kwartale 2016 roku. Międzynarodowa wymiana młodzieży odbyła się w dniach 26 czerwca-2 lipca 2016 r. w ECKiW OHP w Roskoszy. Głównym celem projektu było działanie na rzecz ochrony przyrody, rozwój kreatywności, pogłębianie wzajemnego zrozumienia między młodzieżą z Polski i Litwy, pobudzanie do aktywności na rzecz lokalnej społeczności, promowanie dziedzictwa i dialogu międzykulturowego. Uczestnicy projektu z dużym zaangażowaniem realizowali różnorodne działania projektowe. Młodzież brała udział m.in. w grach i zabawach zapoznawczych i integracyjnych, turnieju sportowym na świeżym powietrzu, odwiedziła wioskę ginących zawodów, piekła tradycyjne wyroby cukiernicze w jednym z warsztatów, przygotowała i poprowadziła wieczory narodowe, zwiedziła Zakład Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej. Uczestnicy wybrali się także na tereny nadbużańskie, gdzie zwiedzili miejsca kultu religijnego Południowego Podlasia oraz spędzili aktywnie czas biorąc udział w spływie kajakowym na trasie Sławatycze – Jabłeczna.

Jednym z najbardziej pracochłonnych, ale i satysfakcjonujących działań były warsztaty recyklingowe, podczas których wykonano ekologiczno-recyklinowy plac zabaw dla dzieci na terenie parku w Roskoszy. Uczestnicy wykazali wiele kreatywności i inicjatywy, efektem ich pracy były m.in. huśtawki z opon, lina do wspinania się, ścianka hałasu, ścianka wodna, piaskownica z foremkami, tor przeszkód, gra w kółko i krzyżyk, siedzisko z opony, piłka z butelek pet, ścieżka sensoryczna, „pajęczyna” i hamak. Uroczyste otwarcie placu zabaw nastąpiło podczas finałowego pikniku ekologicznego przygotowanego przez uczestników projektu.

   

Realizując projekt młodzież nabyła i pogłębiła wiedzę z zakresu ochrony środowiska, efektywnego recyklingu, rozwijała swoją pomysłowość i kreatywność, motywowała i zachęcała do działania i ochrony przyrody lokalne środowisko, rozwinęła i zdobyła nowe kompetencje, umiejętności i wiedzę, uświadomiła sobie bogactwo różnic kulturowych, uczyła się organizowania działań, tworzenia i przekazywania informacji, rozwijała świadomość uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie. Z rezultatów projektu skorzystały także organizacje partnerskie, dzieci i lokalna społeczność biorąca udział w pikniku, osoby spędzające czas na placu zabaw, odbiorcy publikacji wytworzonych w fazie ewaluacyjnej projektu.

Zdjęcia z Gali wykorzystano dzięki uprzejmości ich autora Krzysztofa Kuczyka oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Folder dotyczący projektu

Relacja z pikniku ekologicznego zorganizowanego w ramach projektu:

 

Wspólnie dla doradztwa zawodowego

W województwie świętokrzyskim trwa cykl seminariów poświęconych informacji z zakresu doradztwa zawodowego.

Pierwsze spotkanie odbyło się 13 grudnia w Kielcach w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim, następne w Busku-Zdroju i Staszowie. Na 18 grudnia planowane jest spotkanie w Starachowicach kończące cykl spotkań. Przedsięwzięcie zainicjował Wojewódzki Komendant Świętokrzyskiej WK Jacek Sabat (na zdjęciu poniżej, po lewej) wraz ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty Kazimierzem Mądzikiem. Współorganizatorem cyklu seminariów jest również kielecka Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem tej inicjatywy jest propagowanie jakości kształcenia zawodowego w województwie świętokrzyskim, m.in. poprzez profesjonalne poradnictwo edukacyjno-zawodowe w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty widząc potencjał i doświadczenie zawodowe kadry Świętokrzyskiej Komendy, świadczącej usługi doradztwa zawodowego dla młodzieży, podkreśla jej znaczenie jako lidera wśród instytucji rynku pracy w regionie świętokrzyskim. Doradcy zawodowi z kieleckich OHP będą prowadzić w ramach inicjatywy promującej doradztwo edukacyjno-zawodowe zajęcia z młodzieżą, a także spotkania edukacyjne z rodzicami na temat ich roli w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej dzieci.

Planuje się powstanie Punktów Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, których zadaniem będzie pozyskiwanie informacji z placówek oświatowych dotyczących potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli związanych z doradztwem zawodowym. Powołane Punkty wraz z ŚWK OHP w Kielcach, Kuratorium Oświaty, Izbą Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach stworzą sieć współpracy na rzecz rozwoju doradztwa zawodowego w województwie świętokrzyskim.

   

O EURES w Lanckoronie

„Jak promować EURES poprzez media społecznościowe?” – to temat szkolenia, które zakończyło się 13 grudnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie (Małopolska WK).

Dwudniowe spotkanie było prowadzone przez ekspertów Komisji Europejskiej: Miguela Salvadora (Szwecja), Giacomo Frattolę (Włochy) oraz Danielę Proli (Włochy). Pierwszego dnia poruszono zagadnienia dotyczące marketingu w mediach społecznościowych oraz zasady i wskazówki dotyczące przygotowywania efektywnych postów. Natomiast drugiego dnia dyskutowano o tym, jak skutecznie promować w sieci wydarzenia, jak targi pracy, seminaria czy konferencje.

W szkoleniu uczestniczyło 13 osób, w tym kierownicy liniowi EURES – zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach Lucyna Brelska, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Krakowie Bożena Rążewska oraz doradcy i asystenci EURES z województw śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

   

Czekamy na laureatów

14 grudnia upłynął termin nadsyłania prac na Ogólnopolski Konkurs na Kartę Bożonarodzeniową organizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP oraz Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy.

Z każdej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania przysłano do siedziby Krajowego Duszpasterstwa OHP w Częstochowie kartki, które zostały wyróżnione na etapach wojewódzkich. Zgodnie z regulaminem Konkursu, komisja w składzie: Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, artysta plastyk ziemi częstochowskiej Tadeusz Goliszek oraz grafik komputerowy Monika Wierzbicka, wyłoni pięciu autorów prac najlepiej spełniających kryteria konkursowe. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 grudnia 2017 roku.

Konkurs miał na celu kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia, pobudzenie inwencji twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych wśród uczestników OHP, ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami bożonarodzeniowymi.

Na zdjęciu u góry komisja z Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy w składzie: Wojewódzki Duszpasterza ks. Mirosław Marczak, Wojewódzki Komendant Barbara Stanisława Günther i jej zastępca Magdalena Legun-Wołosz oceniają kartki nadesłane przez uczestników OHP z jednostek województwa łódzkiego.

Adwentowy Wieczór Młodych

„Oto Ja” – pod takim hasłem organizowane są Adwentowe Wieczory Młodych, w ramach których w grudniu młodzież i wychowawcy wiechlickiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania (Lubuska WK) uczestniczyli w spotkaniu w sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu.

Był to czas modlitewnego skupienia przed świętami Bożego Narodzenia, a zarazem inauguracja roku św. Stanisława Kostki. Podczas spotkania młodzi ludzie uczestniczyli w eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Apelu Jasnogórskim. Na koniec wysłuchali homilii i katechezy ks. Jakuba Klimontowskiego – asystenta diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji świdnickiej.

Regionalne Spotkanie Młodzieży

W Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie odbyło się w dniach 12-13 grudnia Regionalne Spotkanie Młodzieży Aktywnej. Do Zielonej Góry przyjechały delegacje z Dolnośląskiej i Opolskiej WK OHP oraz Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy.

W czasie spotkania, które rozpoczął Wojewódzki Komendant OHP Piotr Barczak każdy miał szansę opowiedzieć, jakie działania realizują w swoich komendach. Uczestnicy prezentowali zdjęcia ze spotkań z przedszkolakami, osobami starszymi czy wolontariuszami ze schronisk dla bezdomnych zwierząt. Wszystkie prezentacje były ciekawe i dobrze przygotowane. Dodatkowo odwiedzono Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus, gdzie młodzi ludzie obejrzeli pokaz filmowy w nowoczesnej sali 3D.

Drugiego dnia warsztaty zostały przeprowadzone w innowacyjnym laboratorium iLab w Młodzieżowym Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej OHP w Sulęcinie. Zadaniem uczestników było wypracowanie odpowiedzi na pytanie jak ulepszyć funkcjonowanie Klubu Aktywnych w swojej jednostce organizacyjnej. Młodzież z wielkim zaangażowaniem pracowała podczas komputerowej burzy mózgów, a następnie w trakcie pracy w grupach.

  

36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Zdjęcia wydarzeń stanu wojennego, reprodukcje „Tygodnika wojennego” wydawanego przez Region Mazowiecki NSZZ „Solidarność”, informatory, śpiewniki, repliki kartki – Święta 82 drukowane w tym czasie metodą sitodruku i całe mnóstwo materiałów otrzymali w paczce od Instytutu Pamięci Narodowej uczestnicy Hufca Pracy w Górze (Dolnośląska WK). Wykorzystają je na zorganizowanej przez siebie wystawie w 36 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego.

Uczestnicy górowskiego hufca to młodzi ludzie, o stanie wojennym maja wiedzę – uczyli się o nim w szkole lub słyszeli od bliskich. Możliwość jednak przygotowania takiej wystawy to jedna z lepszych lekcji historii.

Wojewódzka Rada Programowa

Integracja kształcenia zawodowego z rynkiem pracy to temat ostatniego w tym roku posiedzenia Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, która odbyła się 12 grudnia w Olsztynie z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego i Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza.

Po powitaniu zebranych przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Dariusza Rudnika (na zdjęciu poniżej, po lewej) w problematykę obrad wprowadził zebranych przewodniczący Rady Wojewoda Artur Chojecki, po czym Honorową Odznakę Ochotniczych Hufców Pracy odebrał z rąk Komendanta Głównego OHP Powiatowy Inspektor Pracy Marek Wójciak (na zdjęciu poniżej, po prawej).

  

Komendant Marek Surmacz podkreślił w swoim wystąpieniu rolę OHP jako ważnego ogniwa systemu edukacji oraz aktywnie działającej instytucji rynku pracy. Zadeklarował także, że w następnych latach OHP położą jeszcze większy nacisk na zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy przygotowanie zawodowe uczestników.

W związku z tym najistotniejszym punktem posiedzenia Rady była dyskusja na temat integracji kształcenia zawodowego z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Obecni członkowie Rady oraz zaproszeni goście zgodnie przyznali, iż przemiany dokonujące się na rynku pracy stawiają przed instytucjami zarządzającymi usługami rynku pracy, w tym OHP, nowe wyzwania. Odczuwalny w wielu obszarach gospodarki deficyt kwalifikacji sprawia, że to rynek wymusza konieczność ich posiadania na wysokim poziomie, a zasady elastyczności oraz mobilności kształcenia nabierają niezwykłej wagi. Ważnym zagadnieniem poruszanym w trakcie posiedzenia była kwestia doradztwa zawodowego. Zarówno Okręgowy Kurator Sądowy Hanna Winkiel, jak i Okręgowy Inspektor Służby Więziennej Beata Dubczakowska zwróciły uwagę na znaczenie uczestnictwa rodziców w kształtowaniu świadomości zawodowej swoich dzieci. Zdaniem obu pań również oni powinni brać udział w zajęciach z doradcą zawodowym. Beata Dubczakowska zaproponowała przeprowadzenie ogólnospołecznej kampanii, wyjaśniającej czym są szkoły branżowe I i II stopnia i jakie korzyści daje młodzieży wkraczającej na ścieżkę zawodową prowadzone w nich kształcenie. Wicekurator Oświaty Wojciech Cybulski podkreślając potrzebę wypracowania ścieżki rozwoju edukacyjnego młodego człowieka zadeklarował wprowadzenie elementu doradztwa zawodowego dla rodziców i młodzieży w ósmej klasie szkoły podstawowej. Przyznał, iż to uczniowie powinni wyrabiać w sobie w trakcie nauki umiejętności samokształcenia, samorozwoju, planowania oraz rozwijania własnej kariery.

Wszyscy zabierający głos podkreślali, że szkoła, a w szczególności szkoła zawodowa, powinna być jak najbliżej tego, co dzieje się na rynku pracy, a przejawiać się to powinno w wysokiej jakości kształceniu, zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, zaangażowaniu pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania, współpracy z otoczeniem społecznym, w tym podmiotami tworzącymi rynek pracy.

Na zakończenie obrad członkowie Wojewódzkiej Rady Programowej jednogłośnie podjęli uchwałę o zintensyfikowaniu działań przez Warmińsko-Mazurską Komendę w celu zwiększenia roli OHP w procesie opracowywania „Barometru zawodów” oraz położenia nacisku na właściwe przygotowanie zawodowe absolwentów OHP obejmujące wiadomości i umiejętności zdecydowanie wykraczające poza zakres jednego zawodu. Wojewódzki Komendant OHP Dariusz Rudnik podziękował zebranym za obrady i wyraził nadzieję, iż działania podejmowane przez Komendę w Olsztynie przyczynią się do zwiększenia integracji kształcenia zawodowego z aktualnymi potrzebami rynku pracy na Warmii i Mazurach.

W posiedzeniu Rady wzięli także udział: dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zdzisław Szczepkowski, dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego Krystyna Dudzińska, Okręgowy Kurator Sądowy Hanna Winkiel, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych Ewa Kaliszuk, dyrektor Warmińsko Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Mieczysław Królicki oraz przedstawiciele Starostwa Olsztyńskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Okręgowej Służby Więziennej, Komendy Wojewódzkiej Policji i Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Rada Programowa w Poznaniu

11 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu w sali im. Witolda Celichowskiego odbyła się z udziałem Wicewojewody Wielkopolskiego Marleny Maląg (na zdjęciu u góry szósta od lewej) Wojewódzka Rada Programowa Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, której głównym tematem była realizacja przez OHP projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Powołano nowego członka Rady Programowej dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej ks. Marcina Janeckiego, który Akt nadania odebrał z rąk p.o. Wojewódzkiego Komendanta Wielkopolskiej WK Adam Pękarskiego (Obaj panowie na zdjęciu obok podczas składania sobie życzeń świątecznych).

Obrady rozpoczęła Ewa Kalińska z Wielkopolskiej Komendy przedstawiając program „IdA”, którego głównym założeniem jest zwiększenie szans zatrudnienia młodzieży z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz długotrwale bezrobotnych, poprzez wspieranie transnarodowych wymian i praktyk zawodowych, jak również mobilności tejże grupy na terenie całej Wspólnoty zgodnie ze Strategią „Europa 2020”. „IdA” ma na celu wspieranie reform rynku pracy, a w szczególności tych dotyczących europejskiej polityki zatrudnienia, i zastosowania ich w praktyce. Podejmując temat dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu Lucyna Białk-Cieślak przedłożyła ofertę współpracy i zaproponowała spotkanie z przedstawicielami OHP. Koordynator Zespołu ds. refundacji Wielkopolskiej Komendy Daria Szczepankiewicz omówiła zasady refundacji kosztów szkolenia zawodowego młodocianych pracowników zaznaczając, iż Ochotnicze Hufce Pracy są jedyną instytucją rynku pracy, która może dokonywać takiej refundacji. Podkreśliła jednocześnie dobrą współpracę z poznańską Izbą Rzemieślniczą i Cechami Rzemiosł. Zasady rozpoczętego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, współfinansowanego ze środków unijnych zaprezentował z kolei Komendant Adam Pękarski.

Po wystąpieniach, podczas dyskusji, uczestnicy obrad zaproponowali, aby następne posiedzenie zorganizować w jednym z Ośrodków Szkolenia i Wychowania, co dałoby możliwość bliższego zaznajomienia się m.in. z warunkami pobytu uczestników w OHP.

Posiedzenie zakończyło się przyjęciem przez Radę uchwały dotyczącej m.in. współpracy w ramach akcji rekrutacyjnej do jednostek OHP na terenie województwa Wielkopolskiego do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”, będącego częścią programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Praca i kariera

8 grudnia Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Puławach i Kraśniku zaprezentowały swoją ofertę podczas dnia kariery i targów pracy.

W Puławach Dzień Kariery 2017 zorganizowali wspólnie CEiPM w Lublinie, puławskie MCK, Zespół Szkół Technicznych i Powiatowy Urząd Pracy. Rozpoczęto od konkursu ze znajomości zagadnień dotyczących doradztwa zawodowego i rynku pracy, który poprowadził doradca zawodowy OHP. W konkursowe szranki stanęły trzyosobowe zespoły reprezentujące szkoły ponadpodstawowe. Zwycięskie ekipy otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i organizatorów. W odbywających się tego samego dnia w Puławach targach pracy (zdjęcie u góry) wzięło udział 37 wystawców, w tym CEiPM w Lublinie, które promowało działalność instytucji w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i działań opiekuńczo-wychowawczych.

W Kraśniku na targach pracy zorganizowanych przez kraśnicki Powiatowy Urząd Pracy swoją ofertę prezentowało miejscowe MCK (zdjęcie obok). Doradca zawodowy OHP i komendant Hufca Pracy w Kraśniku udzielali informacji i porad wszystkim zainteresowanym osobom, a zwłaszcza młodzieży odwiedzającej targi.