Ogólnopolski konkurs „Śladami Legionów Polskich”

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP wraz z Komendą Główną OHP organizują II Ogólnopolski Konkurs Historyczny OHP „Śladami Legionów Polskich”. Jego ideą jest propagowanie i pogłębianie wiedzy historycznej o Polsce, jej bohaterach i dziedzictwie kulturowym, a także kształtowanie wśród młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy postaw patriotycznych, poczucia świadomości i tożsamości narodowej.

Przedsięwzięcie jest adresowane do wszystkich uczestników OHP, a na konkurs można zgłaszać prace w kategoriach: fotograficzna, graficzna i plastyczna.

Etapy i terminy:
1. Etap podstawowy w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP – do 6 października 2017 r.
2. Zgłoszenie prac na etap ogólnopolski – do 16 października 2017 r.
3. Ocena prac konkursowych – do 24 października 2017 r.
4. Poinformowanie laureatów i opiekunów – do 27 października 2017 r.
5. Gala Finałowa w Lublinie połączona z wystawą konkursowych prac – 7-9 listopada 2017 r.

Regulamin

Oświadczenie i zgoda

 

 

Targi edukacji i pracy

28 września w Andrychowie odbyły się Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez miejscowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Młodzieżowe Centrum Kariery (Małopolska WK) w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator rynku pracy”.

Uroczystego otwarcia przedsięwzięcia dokonał Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, który przedstawił specyfikę działalności Ochotniczych Hufców Pracy, cel i program targów, a następnie powitał przybyłych gości, wystawców oraz osoby poszukujące swojego miejsca na lokalnym rynku pracy. Swoją ofertę prezentowali lokalni pracodawcy, powiatowe urzędy pracy oraz agencje pracy tymczasowej, lokalne szkoły ponadgimnazjalne, wyższe uczelnie, instytucje szkoleniowe, Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak również jednostki OHP: krakowskie Młodzieżowe Biuro Pracy, Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Młodzieżowe Centrum Kariery z Andrychowa i Oświęcimia, Hufiec Pracy z Wadowic, Ośrodek Szkolenia i Wychowania z Lanckorony.

Przybyła na targi młodzież mogła skorzystać z 774 propozycji zatrudnienia, pomocy doradcy zawodowego i pośrednika pracy oraz asystenta EURES. Przedsięwzięciu towarzyszyły spotkania seminaryjne pt.: „Moja pierwsza praca”, „Samozatrudnienie kluczem do kariery zawodowej”, „EURES Go Further – krok dalej niż inni”.

Zgromadziły one liczną grupę zainteresowanej młodzieży. Udział w Targach Edukacji i Pracy był okazją do skorzystania z bogatej oferty zatrudnieniowej, umożliwił młodym ludziom zapoznanie się z ofertą edukacyjną, a jednocześnie był szansą do konfrontacji wzajemnych wymagań i oczekiwań.

Patronat honorowy nad targami objął Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.

Jesienne pielgrzymowanie

Młodzież z tarnowskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP już od kilkunastu lat pielgrzymuje do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie.

Licząca około 20 km trasa pielgrzymki przebiegała szlakiem turystycznym przez Górę św. Marcina w Tarnowie, przez miejscowość Trzemesna do Tuchowa. W Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie odbyła się Msza św. koncelebrowana przez ks. Piotra Paska. Po zakończonej modlitwie dyrektor CKiW Tomasz Stelmach wręczył nagrody laureatom konkursu pn. „Postać i życie św. Jana Pawła II”.

Ostatnim punktem wizyty w Tuchowie było zwiedzanie zabudowań klasztoru o. Redemptorystów (na jego terenie zlokalizowane jest sanktuarium), całorocznej szopki i tamtejszego muzeum.

Aktywnie na Podlasiu

26 września w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Wojewódzkiej Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych. Każdą jednostkę opiekuńczo-wychowawczą Podlaskiej WK OHP reprezentowało dwóch uczestników oraz opiekun Rady Młodzieży.

Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem konkursu „Absolwent Roku 2017”, po czym odbyły się zajęcia integracyjne. Młodzież ćwiczyła autoprezentację na forum grupy, jak również umiejętność słuchania innych oraz zapamiętywania treści. Najważniejszą zabawą była „Taśma”, która weryfikowała przyszłego kandydata do Zarządu Wojewódzkiej Rady Młodzieży.

Ważnym punktem było omówienie zwycięskich inicjatyw na poziomie ogólnopolskim w konkursie „Aktywność – dobry wybór 2017”. Działanie to miało na celu pobudzenie młodzieży i opiekunów do tworzenia coraz to bardziej nowatorskich projektów. W dalszej części uczestnicy wymieniali się spostrzeżeniami dotyczącymi planowanych przedsięwzięć na rok szkolny 2017/2018. Opowiedzieli o tym, co ich zdaniem warto zrealizować w danym czasie, a z czego chcieliby zrezygnować.

Tego dnia wybrano też zarząd Wojewódzkiej Rady Młodzieży. Przewodniczącą została Ewelina Turowska z HP w Augustowie, jej zastępcą – Klaudia Warszawska z HP w Zambrowie, a sekretarzem – Alan Antoni Truszkowski z HP w Augustowie. Spotkanie zakończyło się dyskusją dotyczącą nowych kierunków działań, które zostaną obrane w danym roku szkolnym. Uczestnicy zgłosili potrzebę spotkań szkoleniowo-warsztatowych w różnych dziedzinach, które mogliby wykorzystać na potrzeby działalności własnych jednostek, w tym warsztaty sportowe, muzyczne oraz taneczne, najlepiej w systemie kilkudniowym.

Wybory do Rady Młodzieży

25 września w Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie odbyły się wybory do Wojewódzkiej Rady Młodzieży.

Młodzież wraz z wychowawcami powitał Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś, po czym kierownik Zespołu ds. szkoleniowo-pedagogicznych Kinga Warchoł przedstawiła cel spotkania, strukturę Rady Młodzieży oraz zadania, jakie przed nią stoją. Po wspólnej rozmowie z uczestnikami opracowano plan pracy oraz program działania rady.

W trakcie głosowania wybrano przewodniczącą Rady Młodzieży – uczestniczkę Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu Sylwię Widz, zastępcę – Różę Wróblewską z 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu oraz sekretarza, którym została Klaudia Kuta z dębickiego hufca. Taki sam skład został jednomyślnie wybrany do zarządu Klubu Aktywnych Kapituły Samorządności Młodzieży Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie. W trakcie spotkania ustalono również plan zadań Klubu Aktywnych.

„Wołyńskie spotkania”

Projekt międzynarodowej wymiany młodzieży pn. „Wołyńskie spotkania” realizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie oraz tamtejszy Środowiskowy Hufiec Pracy dobiegł końca. Na jego zakończenie uczestnicy wzięli udział w dniach 17-24 września w obozie odbywającym się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu.

Latem rówieśnicy z Polski i Ukrainy spotkali się na Wołyniu. Porządkowali wówczas polskie cmentarze, między innymi w Szumsku, Ostrogu, Wiśniowcu i Skurczach. Ten czas był także okazją do spotkań, rozmów i wzajemnego poznania się. Z kolei w Iwoniczu uczestnicy projektu pracowali na cmentarzach w Desznie, Bałuciance i Króliku Polskim. Miejsca te to ślady dawnej bytności na ziemiach polskich Łemków i Słowian wschodnich. Młodzi ludzie kosili trawę, grabili liście, plewili ziemne mogiły, czyścili kamienne groby, a na koniec prac zapalali znicze i odmawiali modlitwę w języku polskim i ukraińskim. Również uczestnicy OSiW w Iwoniczu włączyli się w działania projektowe biorąc udział w spotkaniach tematycznych oraz pracach porządkowych i renowacyjnych.

W programie znalazł się też czas na zwiedzenie cerkwi w Bałuciance i Sandomierza oraz przejście szlakiem turystycznym przez Iwonicz Zdrój i posmakowanie lokalnej wody o właściwościach zdrowotnych. Zorganizowano też wieczór polsko-ukraiński, podczas którego młodzież mogła skosztować tradycyjnych polskich i ukraińskich potraw, jak również zaprezentować swój kraj poprzez tańce, pieśni i przygotowane prezentacje.

Finałem spotkania młodych Polaków i Ukraińców była wspólnie przygotowana wystawa podsumowująca cały projekt. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe upominki i certyfikaty Youth Pass.

Na Rajdzie Pielgrzymkowym

Ponad stuosobowa grupa młodzieży i kadry Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach uczestniczyła 24 września w Świętokrzyskim Rajdzie Pielgrzymkowym „Święty Krzyż”. Jego pomysłodawcą oraz inicjatorem był zmarły niedawno biskup Kazimierz Ryczan, zaś organizatorami: Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach oraz Diecezja Kielecka.

W skład delegacji Świętokrzyskiej Komendy OHP, która przybyła do Sanktuarium na Świętym Krzyżu weszli uczestnicy oraz kadra hufców pracy z Pińczowa, Kielc, Końskich i Skarżyska-Kamiennej, Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach. Towarzyszyli im również Wojewódzki Komendant OHP Jacek Sabat, jego zastępca Lucyna Brelska oraz duszpasterz ŚWK ks. Dariusz Jarliński.

Zwieńczeniem wędrówki była Msza Święta, której przewodniczył biskup ordynariusz Diecezji Radomskiej Henryk Tomasik. Obecni byli też: ordynariusz Diecezji Kieleckiej Jan Piotrowski, ordynariusz Diecezji Sandomierskiej biskup Krzysztof Nitkiewicz i sufragan kielecki biskup Marian Florczyk.

  

Wielkopolska inauguracja

Tegoroczna Wielkopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego OHP 2017/2018 odbyła się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Próchnowie.

Po wysłuchaniu hymnu państwowego, słowa powitania do młodzieży i kadry OHP oraz licznie przybyłych gości skierował Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba. Głos zabrał też Starosta Powiatu Chodzieskiego Julian Hermaszczuk. Mszę świętą w intencji młodzieży oraz wszystkich wychowawców i pedagogów Ochotniczych Hufców Pracy celebrował ks. proboszcz Ryszard Kufel w asyście Wojewódzkiego Duszpasterza OHP ks. Piotra Węża. Ważnym momentem inauguracyjnego spotkania było uroczyste ślubowanie uczestników pierwszego rocznika, które złożyli w imieniu ogółu młodzieży rozpoczynającej kształcenie w wielkopolskich Ochotniczych Hufcach Pracy.

Zebrani mieli także okazję zwiedzić Muzeum Polskich Pojazdów w Kąkolewicach, w którym to Jan Kubacki przez kilkadziesiąt lat kolekcjonował pojazdy polskiego pochodzenia: samochody, motocykle, maszyny rolnicze, a nawet wozy strażackie.

Tego dnia odbył się również marszobieg zespołowy połączony z wykonaniem zadań na punktach kontrolnych: strzelanie z broni pneumatycznej, obrona przeciwchemiczna, szkolenie techniczne, rzut granatem do celu oraz szkolenie sanitarne. Młodzież rozwiązywała zadania sprawdzające wiedzę ogólną oraz zadania sprawnościowe. W każdej z konkurencji komisja sędziowska oceniała dokładność i czas wykonania poszczególnych zadań. W marszobiegu czołowe miejsca zajęły zespoły z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie, Hufców Pracy z Koła, Gostynia, Kalisza, Edukacji Lubasz oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie. W strzelaniu ze sportowego kbks-u najlepsi okazali się Krystian Rybak ze Środowiskowego Hufca Pracy w Turku, Krzysztof Laszczowski z Hufca Pracy w Kole i Andrzej Nowacki z Hufca Pracy w Gostyniu. Puchar Wojewódzkiego Komendanta OHP otrzymała drużyna z Hufca Pracy w Kole, Puchar Starosty Powiatu Chodzieskiego przypadł Hufcowi Pracy w Gostyniu, a Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Margonin zdobył Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Niechanowie.

Zawody strzeleckie

Wojewódzkie Zawody Strzeleckie Młodzieży Lubelskiej WK OHP pn. „Chełmski Hubertus 2017” odbyły się 22 września na strzelnicy w Kumowej Dolinie. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Lubelska Wojewódzka Komenda OHP, Hufiec Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy OHP w Chełmie.

W klasyfikacji drużynowej najlepsze wyniki uzyskali chłopcy z Hufca Pracy w Kraśniku, drugie miejsce zajęła młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, a trzecie – uczestnicy z Hufca Pracy w Chełmie. W klasyfikacji indywidualnej najlepszy był Patryk Hurko ze Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, tuż za nim uplasował się Jakub Bednarz z Tomaszowa Lubelskiego, który pokonał jednym punktem Rafała Bieleckiego z Kraśnika.

Wśród dziewcząt nagrodzono dwie uczestniczki. Pierwsze miejsce zajęła zwyciężczyni ubiegłorocznych zawodów Weronika Oszust z hufca w Chełmie, a druga na podium była Klaudia Gardecka z Tomaszowa Lubelskiego.

  

Czy historia nas łączy czy dzieli?

Podczas realizowanego w dniach 19-22 września projektu „Historia dzieli i łączy” podopiecznym Hufca Pracy w Świnoujściu (Zachodniopomorska WK) towarzyszyła młodzież z CJD Insel Usedom z Zinnowitz (Niemcy).

Była to okazja do podjęcia tematu wspólnej historii Polaków i Niemców oraz poznania dziejów ziem Pomorza Zachodniego w XIX i XX wieku. Głównym punktem programu był wyjazd do zamku w Malborku, ale również warsztaty plastyczne o tematyce historycznej, rozmowy i dyskusje o historii, wspólne ognisko i integracja. Rozmawiano też o współczesnych relacjach Polaków i Niemców. Na koniec młodzież zwiedziła Świnoujście oraz zabytkowe budynki tego miasta.