Porozumienie ze szkołą na Ukrainie

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie podpisało porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Zawodową Budownictwa i Architektury w Łucku na Ukrainie. Umowę, na podstawie której będzie można m.in. wymieniać doświadczenia w sferze kultury i edukacji oraz likwidować barierę językową, podpisali dyrektor CKiW OHP Krystian Piasecki i dyrektor Wyższej Szkoły Zawodowej Budownictwa i Architektury Rostisław Sobuckij (zdjęcie u góry, dyrektorzy: Krystian Piasecki z lewej, Rostisław Sobuckij z prawej).

Od lewej: dyrektor Krystian Piasecki, Wójt gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak, mer Kiwerce Vołodymyr Žhutov oraz dyrektor Wyższej Szkoły Zawodowej Budownictwa i Architektury Rostisław Sobuckij.

Zawarcie porozumienia było możliwe dzięki współpracy Centrum z Gminą Przygodzice w powiecie ostrowskim, która od dekady współpracuje z miastem Kiwerce w obwodzie łuckim na Ukrainie. Wójt gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak oraz mer Kiwerce Vołodymyr Žhutov byli obecni podczas podpisywania porozumienia.

Działalność Wyższej Szkoły w Łucku jest podobna do działalności pleszewskiego Centrum. Tamtejsza młodzież także zdobywa zawód, a wiele kierunków nauczania pokrywa się z tymi, które w swojej ofercie ma CKiW. Zdaniem Rostisława Sobuckijego porozumienie przyniesie korzyści obu stronom. Dla Ukrainy najważniejsza jest wymiana doświadczeń związanych zarówno z nauczaniem zawodu, jak i przygotowaniem kadry. Istotna jest też wymiana kulturowa, bo mimo, że Polska i Ukraina mają wiele ze sobą wspólnego, to zawsze są jakieś różnice i warto je poznać. Współpraca ma również obejmować pielęgnowanie pamięci o miejscach bliskich obu krajom, stąd też pojawił się pomysł, aby uczestnicy z Centrum w Pleszewie pomagali porządkować cmentarze Polaków na Ukrainie, a młodzież ukraińska – cmentarze Ukraińców, których szczątki spoczywają w Polsce.

Z kolei wicedyrektor CKiW Wiesława Wawroska uważa, że współpraca zagraniczna z innymi szkołami dla młodzieży z Centrum jest nie do przecenienia: Nasi podopieczni mają nie tylko szansę na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych za granicą. Mają również możliwość poznania swoich rówieśników i ich kultury czasami bardzo różnej od naszej. A to doskonale pokazuje wieloletnia współpraca z naszymi partnerami z Włoch czy Niemiec. Teraz będą mogli uczyć się od kolegów z Ukrainy, ale i też sami będą mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami.

Na dobrą współpracę liczy także dyrektor pleszewskiego Centrum Krystian Piasecki: Wszystkie szkoły na świecie mają takie same problemy i wszystkie w podobny sposób je rozwiązują i to jest oczywiste. Natomiast wiele szkół ma inny system edukacji i inaczej wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. I to nas bardzo interesuje, bo dzięki tej współpracy pewne rzeczy będzie można przełożyć na realia polskie i odwrotnie.

Przed złożeniem wieńców podczas Święta Wojska Polskiego.

Ukraińska delegacja, która przyjechała do Pleszewa na podpisanie porozumienia oraz dyrekcja Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie wspólnie z przedstawicielami Wojska Polskiego, związków kombatanckich, władz samorządowych i mieszkańców miasta wzięła również udział w uroczystościach związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego. Pod pomnikiem „Chwały artylerzystom”, upamiętniającym artylerzystów 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej LWP oraz żołnierzy 70 Pułku Piechoty poległych w czasie II wojny światowej znajdującym się na placu im. płk. Mieczysława Mozdyniewicza, oddali hołd bohaterom i złożyli wiązanki kwiatów.

 

OHP pomaga po nawałnicy

Ochotnicze Hufce Pracy włączyły się do akcji pomocy osobom poszkodowanym w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatnim czasie nad Polską.

Możliwe jest nieodpłatne wypożyczenie sprzętu ciężkiego i maszyn budowlanych. Ośrodki Szkolenia Zawodowego OHP (Włocławek, Mińsk Mazowiecki, Wrocław, Radom, Dobieszków k. Łodzi) dysponują sprzętem, jak: piły spalinowe, pilarki mechaniczne do ścinki drzew, koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, koparko-spycharki, równiarki, spycharki, walce, zagęszczarki, przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym, remontery nawierzchni, palownice, pogłębiarki ssące śródlądowe, maszyny do stabilizacji gruntów, narzędzia udarowe ręczne i wiele innych. OHP zapewniają również do nich operatorów.

OHP dysponują także grupą specjalistów – stolarzy i murarzy, którzy mogą podjąć pracę przy remontach lub odbudowie zniszczonych domów i pomieszczeń.

Poszkodowani i ich rodziny mogą także skorzystać nieodpłatnie z miejsc zakwaterowania i wyżywienia w Ośrodkach Szkolenia i Wychowania w całej Polsce. Już teraz Ochotnicze Hufce Pracy oddają do dyspozycji niemal 500 miejsc w swoich ośrodkach znajdujących się na terenie całego kraju.

Wojewódzkie Komendy OHP – zarówno Pomorska, jak i Kujawsko-Pomorska – nawiązały współpracę z władzami administracyjnymi i samorządowymi, i są z nimi w stałym kontakcie, w celu pomocy pokrzywdzonym. Jak dotąd do Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP we Włocławku zgłosiły się władze gminy Tuchola z prośbą o udostępnienie maszyn do usunięcia skutków nawałnicy.

Zgłoszenia do OHP o pomoc należy kierować poprzez sztaby zarządzania kryzysowego.

Informacji udzielają także Wojewódzcy Komendanci OHP w Toruniu – tel. 56 654 70 68/69 oraz w Gdańsku – 58 301 79 16.

Pracami w tym zakresie kieruje w OHP Zastępca Komendanta Głównego OHP pan Wojciech Szewczyk
tel. 22 578 47 00 lub 578 47 03

 

Kielecki Bieg

Pod honorowym patronatem Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego oraz Delegatury IPN odbył się 12 sierpnia w Kielcach 4 Bieg I Kompanii Kadrowej zorganizowany przez Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP.

W biegu wzięli udział uczestnicy i kadra kieleckiej komendy, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji sportowych, mieszkańcy Kielc i województwa świętokrzyskiego. Aby oddać hołd legionistom śpiewano pieśni patriotyczne, które rozbrzmiewały również z wojskowego wozu bojowego przemierzającego trasę marszobiegu głównymi ulicami Kielc. Obecni na ulicach dopingowali biegaczy, a na mecie czekały na wszystkich uczestników atrakcyjne nagrody oraz poczęstunek.

W tym samym dniu odbyło się złożenie wieńców pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Wolności. Wieniec od Świętokrzyskiej WK złożyła delegacja komendy wraz z Wojewódzkim Komendantem Jackiem Sabatem na czele.

Zmiany kadrowe

11 sierpnia 2017 roku Komendant Główny OHP powołał na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP Mazowieckiej WK w Warszawie p. Wiesława Leszko. Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta Mazowieckiej WK został p. Jacek Zbigniew Figiel.

Wyprawa Wołyńska

9 sierpnia rano wyruszyła sprzed Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie tegoroczna wyprawa na Wołyń. Biorą w niej udział uczestnicy OHP z Lublina i Radzynia Podlaskiego, a także wolontariusze i sympatycy związani z Fundacją Niepodległości i Lubelską Wojewódzką Komendą OHP. W trakcie obozu, 20 sierpnia, dojedzie do nich kolejna grupa.

150 wolontariuszy z całej Polski będzie do 24 sierpnia porządkować i odnawiać polskie cmentarze w okolicach Tarnopola, Krzemieńca i Łucka na Wołyniu. Idea wyjazdu organizowanego już po raz dziesiąty sprowadza się do wspólnego porządkowania i odnawiania przez Polaków i Ukraińców polskich nekropolii – miejsc pamięci o losach Polaków na Wołyniu.

Projekt „Wołyń 2017. ReGeneracja 2” jest kontynuacją działań rozpoczętych na Ukrainie w 2008 r. Dzięki dotychczasowym wyprawom udało się odnowić wiele zapomnianych polskich cmentarzy na Wołyniu, nawiązać dobre kontakty z lokalnymi władzami ukraińskimi i mieszkańcami odwiedzanych miejsc, a także przekazać wielu młodym ludziom prawdę o wydarzeniach odbywających się w tych miejscach w przeszłości.

Głównymi organizatorami tegorocznego obozu na Wołyniu są lubelskie instytucje: Fundacja Niepodległości i Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Partnerami w projekcie są: Konsulat RP w Łucku, Lubelskie Środowisko Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, parafia pw. Świętego Krzyża w Lublinie, Towarzystwo Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko-Podolskiej. Projekt jest realizowany dzięki środkom finansowym pozyskanym z Senatu RP, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Patronat medialny nad wyprawą objęli: TVP 3 Lublin, Polskie Radio Lublin i „Kurier Lubelski”.

Do wyprawy przygotowywano się już kilka miesięcy. W Łucku, Lubartowie, Lublinie, Opolu Lubelskim i Tarnopolu miały miejsce spotkania i prelekcje podczas których przybliżano charakter i realia dotychczasowych wołyńskich wypraw. Odbyły się także dwie wyprawy rekonesansowe na Ukrainę, oglądano nowe miejsca prac i rozmawiano o współpracy z lokalnymi władzami. W świetlicy lubelskiego Środowiskowego Hufca Pracy przy ul. Łabędziej zorganizowano warsztaty filmowe i fotograficzne, a w drugiej połowie lipca wyruszył sześciodniowy rajd po Lubelszczyźnie szlakiem żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.

W czasie tegorocznej wyprawy polscy wolontariusze będą porządkować niemal 40 cmentarzy m.in. w Tarnopolu, Taurowie, Łozowie, Romanówce, Szumsku, Beresteczku, Przewałach, Kowlu. W czasie wolnym od pracy przewidziano liczne zajęcia o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym. 15 sierpnia, w dniu Święta Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny uczestnicy wezmą udział we mszy świętej i zwiedzą z przewodnikiem Krzemieniec.

24 sierpnia, w dniu powrotu do Polski, na trasie do Dorohuska uczestnicy obozu po raz ostatni podczas tegorocznego pobytu na Wołyniu zapalą znicze na cmentarzu w Rymaczach.

Cmentarz w Lubomlu …
… oraz Koszyszczach.

 

 

W hospicjum

Uczestnicy Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska WK) odwiedzili podopiecznych miejscowego Hospicjum Św. Brata Alberta i wraz z nimi uczestniczyli we mszy świętej. To kolejne już przedsięwzięcie w ramach wojewódzkiego programu „Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba”, realizowanego z okazji Roku św. Brata Alberta.

Młodzież spotkała się z dyrektor hospicjum, która przedstawiła uczestnikom historię powstania tego miejsca. Placówka działająca już prawie dwadzieścia lat jest wspierana przez około trzydziestu wolontariuszy, którzy niosą ulgę w cierpieniu i starają się niwelować poczucie osamotnienia przebywającym w nim pensjonariuszom. Nieprzypadkowo patronem tego miejsca został św. Brat Albert, który wyjątkowo rozumiał potrzebę niesienia bezinteresownej miłości i pomocy człowiekowi choremu, słabemu, biednemu.

Uczestnicy spotkali się również z podopiecznymi hospicjum, towarzysząc im w nabożeństwie w miejscowej kaplicy. Pobyt w tym niezwykłym miejscu był dla nich ogromnym przeżyciem. Lepiej teraz rozumieją przesłanie Brata Alberta oraz ideę wolontariatu.

OHP na pikniku

Przedstawiciele Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Ostrołęce (Mazowiecka WK) wzięli udział 6 sierpnia w piątej edycji Trzeźwościowego Pikniku Rodzinnego zorganizowanego przez Ostrołęckie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości „Arkadia” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce.

Celem wydarzenia, którego program obfitował w wiele atrakcji, była promocja zdrowego stylu życia, zachęcenie uczestników do aktywnego, rodzinnego i przyjemnego spędzania czasu. Ostrołęckie Centrum przygotowało stoisko z materiałami informacyjno-promocyjnymi, przy którym porad zawodowych udzielała doradca zawodowy z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Agnieszka Fąk-Mróz. Uczestnicy pikniku mogli także wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, które prowadziła specjalista do spraw rozwoju zawodowego Justyna Reszczyńska.

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak również w tym roku impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, a stoisko OHP nie narzekało na brak odwiedzających, którzy najczęściej pytali o bezpłatne kursy zawodowe. Odwiedził je również Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski.

Wizyta Komendanta

Komendant Główny OHP Marek Surmacz odwiedził 7 sierpnia młodzież szkolącą się na kursie cukiernika w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze (Lubuska WK).

Kurs został zorganizowany przez Komendę Główną OHP. W ciągu 96 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych młodzi ludzie zdobywają wiedzę, która pozwoli im na przystąpienie do egzaminu sprawdzającego przewidzianego na 11 sierpnia. Egzamin zostanie przeprowadzony przez Gorzowską Izbę Rzemieślniczą.

Uczestnicy kursu uczą się przepisów i receptur wykorzystywanych dawniej do wypieku ciast i ciastek. Spod rąk młodzieży wychodzą serniki, pierniki, szarlotki, pączki, baby, ciasteczka i ciasta drożdżowe wykonywane w tradycyjny sposób. W drodze po doświadczenie niestrudzenie towarzyszy im i służy wsparciem instruktor praktycznej nauki zawodu p. Gabriela Kupczyk.

  

  

O małych bohaterach

1 sierpnia w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) przeprowadzono zajęcia dla dzieci upamiętniające 73 rocznicę Powstania Warszawskiego. Opowiedziano im o najmłodszych żołnierzach powstania, którzy najczęściej zostawali przydzieleni do służby ratowniczej lub łączności, ich bohaterskiej postawie i tragicznych często losach. Wspomniano także o Muzeum Powstania Warszawskiego i jego cennych zbiorach. W programie przedstawiono również utwory muzyczne, m.in.: „Warszawskie dzieci”, „Pałacyk Michla”, „Serce w plecaku” czy też „Hej, chłopcy, bagnet na broń”, oraz zaprezentowano program „Ziarno: Powstanie Warszawskie. Wojna jest zła”.

Na zakończenie spotkania zorganizowano konkurs plastyczny, w którego trakcie dzieci miały za zadanie namalowanie Znaku Polski Walczącej.

Koniec nauki, początek pracy

31 lipca zakończył się w Białej Podlaskiej (Lubelska WK) ostatni etap projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”. Tamtejsze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP miało pod swoją opieką 20 uczestników. 12 kobiet i 8 mężczyzn skorzystało z zajęć oferowanych w ramach projektu: warsztatów z zakresu kreowania wizerunku, doradztwa zawodowego, zajęć z psychologiem, pośrednictwa pracy, przedsiębiorczości, kursu prawa jazdy kategorii B, kursów zawodowych, stażu zawodowego.

Każdy etap projektu miał za zadanie przygotować uczestników do podjęcia pracy, co będzie wymiernym efektem zrealizowanego przedsięwzięcia. Staż zawodowy pozwolił młodym osobom ocenić, czy sprawdzili się w wybranym przez siebie zawodzie i czy będą w tym kierunku kontynuować zatrudnienie. Rynek pracy wzbogacił się o dwadzieścioro nowych dobrze wyszkolonych pracowników.