Termomodernizacja – podpisanie aneksu do umowy

30 sierpnia 2017 r. Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski (obaj na zdjęciu u góry) i Główny Księgowy NFOŚiGW Janusz Topolski podpisali aneks do umowy na dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy” w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z podpisanym aneksem dofinansowanie przeznacza się na stuprocentowe pokrycie wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektu. Oznacza to, że finansowanie projektu odbędzie się w całości ze środków Unii Europejskiej. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 23 924 775,00 zł.

Projekt jest realizowany przez OHP od kwietnia 2017 roku. Jego zakończenie przewiduje się do września 2018 roku. W 22 obiektach OHP w całej Polsce, przede wszystkim służących młodzieży uzupełniającej wykształcenie i zdobywającej zawód, m.in. w: Radzyniu Podlaskim, Zamościu, Myślenicach, Oleśnie, Elblągu, Pleszewie, Szczawnicy zostanie wykonana termomodernizacja. Ilość energii elektrycznej, która zostanie zaoszczędzona dzięki przeprowadzonej termomodernizacji szacuje się na 6,6391 MWh na rok, a energii cieplnej – 17 99 GJ na rok. Termomodernizacja obiektów OHP wpłynie również na spadek emisji gazów cieplarnianych.

Warto dodać, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest głównym źródłem finansowania w Polsce inwestycji proekologicznych stanowiąc najważniejsze ogniwo polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym.

 

 

Ostatnie staże

28 sierpnia ostatni uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzozowie (Podkarpacka WK) zakończyli trzymiesięczne staże zawodowe.

Staże były końcową formą wsparcia projektowego, która miała na celu umożliwienie uczestnikom projektu zdobycie umiejętności i doświadczenia zawodowego poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy. Dla każdego stażysty został na wstępie sporządzony program zawierający zakres poszczególnych zadań wykonywanych w miejscu pracy. Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem stażu sprawowali opiekuni wyznaczeni z ramienia pracodawcy, którzy udzielali stażystom wskazówek oraz pomocy w wypełnianiu powierzanych im zadań. Beneficjenci zapoznawali się także ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy, panującymi tam zasadami organizacji, a także wykorzystywanymi procesami produkcyjnymi. Pozwoliło to na zwiększenie ich zdolności adaptacyjnych do nowych warunków pracy i stanowiło istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej.

Wcześniej jednak młodzież nabyła odpowiednich kwalifikacji u dziesięciu pracodawców w 11 różnych zawodach, m.in. operatora CNC, spawacza, sprzedawcy, cukiernika, operatora wózków jezdniowych, operatora koparko-ładowarki, a także sprzątaczki, krawcowej, pracownika biurowego czy grafika komputerowego. W kilku przypadkach staże zakończyły się podjęciem dalszego zatrudnienia u pracodawcy oferującego staż.

W projekcie „Akcja Aktywizacja – YEI” realizowanym w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzozowie brało udział 20 osób w wieku 18-24 lat spełniających kryteria przynależności do grupy NEET (ang. not in employment, education or training; nieuczący się, niepracujący, nieszkolący), czyli grupy pozostającej poza sferą zatrudnienia i edukacji.

 

Przysięga „Strzelców”

Uroczyste zaprzysiężenie członków Związku Strzeleckiego „Strzelec” im. Józefa Piłsudskiego, wśród których są uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu, odbyło się 27 sierpnia.

Młodzi ludzie złożyli uroczyste Przyrzeczenie Strzeleckie na sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (zdjęcie u góry). Związek Strzelecki to organizacja proobronna i społeczno-wychowawcza, której początki sięgają okresu zaborów, kiedy to przygotowywała kadry do walki o niepodległość Polski. Odegrała także znaczącą rolę w Legionach i Polskiej Organizacji Wojskowej.

Podczas zaprzysiężenia byli obecni m.in. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, toruński radny Karol Maria Wojtasik, komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Rzeszowie Marek Matuła, przedstawiciel Wojewódzkiego Komendanta OHP koordynator ds. kształcenia i wychowania Małgorzata Tokarska oraz p.o. komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu Kamila Jabłońska. Zaproszeni goście pogratulowali młodzieży patriotycznej postawy podkreślając jednocześnie wagę zobowiązań, które podjęli wstępując w szeregi związku.

Pomysłodawcą utworzenia Jednostki Strzeleckiej w Toruniu i jej dowódcą jest Adam Ślusarski, na co dzień redaktor Telewizji „Trwam”.

    

 

Kielecki festyn

27 sierpnia Stowarzyszenie „Biegacz Świętokrzyski” oraz Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP żegnając wakacje zorganizowała festyn sportowy dla całych rodzin pn. „Świętokrzyskie trzyma formę”.

Na kieleckim rynku wspólna inicjatywa zgromadziła rzeszę uczestników, którzy w ramach wydarzenia mogli spróbować swoich sił w biegu na świętokrzyskich wieloosobowych deskach snowboardowych, czyli kto pierwszy dobiegnie do Ratusza; konkursie strzeleckim „Świętokrzyskie jakie cudne” na ustrzelenie największej atrakcji turystycznej Województwa Świętokrzyskiego; konkursie pn. „Kielce – kochamy nasze miasto” strzelania z nerfa do wyjątkowego miejsca Kielc; sprawnościowym torze przeszkód; torze sprawnościowym na czas; tworzeniu wspólnego pamiątkowego albumu z wakacji na długiej macie. Wszyscy uczestnicy poszczególnych konkurencji otrzymali cenne nagrody, upominki, statuetki i medale, a najliczniejsza rodzina biorąca udział w zabawach otrzymała wyprawkę do szkoły. Wyjątkową atrakcją dla najmłodszych było również farbowanie włosów kolorowymi sprejami przez uczestniczki OHP. Podczas wydarzenia panowała iście wakacyjna atmosfera, a przechadzający się po Rynku kielczanie włączali się do wspólnej zabawy.

Na festynie znalazło się także miejsce dla stoiska Młodzieżowego Biura Pracy, przy którym promowano jego działalność oraz kielecki Hufiec Pracy.

    

    

Od stażu do angażu

W prywatnych przedsiębiorstwach mieszczących się miejscowości Ubeda w Hiszpanii odbywała w sierpniu dwutygodniowe staże zawodowe 18-osobowa grupa uczestników z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy kształcąca się na co dzień w zawodach kucharza, cukiernika i mechanika pojazdów samochodowych.

Staże zostały organizowane w ramach projektu pn. „Od stażu do angażu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Wyjazd młodzieży do Hiszpanii poprzedzono szeregiem działań przygotowujących. Uczestnicy otrzymali wsparcie pedagogiczne oraz liczne informacje na temat wzorów kulturowych w Hiszpanii, jak również wzięli udział w 60-godzinnym kursie języka hiszpańskiego obejmującym słownictwo branżowe.

     

Udział w projekcie to możliwość poznania zagranicznych standardów pracy w wymiarze technologicznym i jakościowym, nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy, języka branżowego, organizacji pracy w hiszpańskich zakładach, kultury, tradycji i zwyczajów kraju przyjmującego. Doświadczenie i umiejętności zawodowe zdobyte w Hiszpanii zostały potwierdzone certyfikatem oraz dokumentem Europass – Mobilność, który jest obecnie bardzo ważnym atutem przy poszukiwaniu pracy. Oprócz wykonywania codziennej pracy młodzież wykorzystywała każdą wolną chwilę na doskonalenie języka hiszpańskiego oraz zwiedzanie malowniczych zakątków Hiszpanii.

Jest to już drugi projekt całkowicie bezpłatnych staży zagranicznych realizowany przez Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy; kolejna grupa młodzieży miała możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego poza granicami Polski.

 

Pierwszy krok ku pracy

Uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) wspólnie z uczniami szkoły Gastronomie-Schulzentrum w Rosenheim odbywali od 14 do 27 sierpnia praktyki zawodowe w jednym z ośrodków edukacyjnych w Bawarii – Chiemgauer Schulbauernhof e.V. Gruppenhaus Seiml-Hof.

Praktyki były częścią drugiej edycji autorskiego projektu „EURES – Your First Step To Work” („Twój pierwszy krok ku pracy”), realizowanego przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP, i zorganizowano je w gastronomii, hotelarstwie, produkcji spożywczej, ogrodnictwie oraz rolnictwie. Pamiętano również o specjalistycznej praktyce dla operatorów maszyn specjalistycznych.

Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszyły się programy edukacyjne dotyczące produkcji spożywczej, m.in. w zakresie produkcji mleka i produktów pochodnych oraz produkcji wędlin metodami ekologicznymi. Działania te były możliwe dzięki ciągłemu kontaktowi z gospodarstwem ekologicznym i wizytom studyjnym m.in. w tradycyjnej bawarskiej masarni, gdzie uczestnicy projektu poznali cały proces produkcji według receptur regionalnych różnego rodzaju wędlin. Pod okiem instruktorów młodzież mogła spróbować swoich sił w obsłudze maszyn, ciągników rolniczych i leśnych oraz w programowaniu urządzeń przemysłowych wykorzystywanych w produkcji spożywczej. Niezwykle cenna była także możliwość poznania od podstaw funkcjonowania obiektu hotelowego oraz zaplecza gastronomicznego.

W programie nie zabrakło również atrakcyjnych wyjazdów turystycznych m.in. do BMW Welt i Muzeum w Monachium, jak również do Muzeum Sportu na Allianz Arena. Ciekawą formą wypoczynku dla młodzieży była wycieczka do parku wodnego z basenami termalnymi, gdzie jeden z uczestników zdobył kartę pływacką, oraz do parku rekreacji i mini zoo. Dużą atrakcją było również pływanie motorówką po jeziorze Chiemsee, największym jeziorze w Górnej Bawarii u podnóża Alp Salzburskich, jak również zwiedzanie malowniczych miast, jak Bad Endorf, Rosenheim czy Wasserburg. Wielkie wrażenie na uczestnikach wywarła również podróż samolotem, zachwytu i fascynacji widokami nie było końca; warto podkreślić, że dla większości uczestników projektu wyjazd na praktykę był pierwszym wyjazdem zagranicznym w ich życiu.

Na koniec trzeba wspomnieć o integracji z rówieśnikami z Niemiec i przyswojeniu sobie podstawowej znajomości języka niemieckiego, w tym specjalistycznego słownictwa dla określonych zawodów.

    

 

Otwarcie MCK

Od 25 sierpnia młodzi skawinianie mają nowe miejsce, gdzie otrzymają pomoc z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Właśnie tego dnia otwarto Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, następną jednostkę rynku pracy Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy.

Przecięcie wstęgi przez senatora RP Marka Pęka, z lewej Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek, z prawej Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa.

Uroczystego otwarcia, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, dokonali senator Marek Pęk, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa oraz Wojewódzki Komendant MWK OHP Krzysztof Świerczek. Komendant Krzysztof Świerczek zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na sytuację młodzieży na współczesnym rynku pracy, znaczenie doradztwa zawodowego w kształtowaniu świadomych wyborów edukacyjno-zawodowych oraz podkreślił rolę OHP w pracy z młodymi ludźmi. Zarówno Wojewoda, jak i Burmistrz zaznaczyli z kolei potrzebę współdziałania na rzecz aktywizacji młodzieży, w czym nowe MCK będzie znaczącym partnerem.

Na spotkanie przybyli także m.in.: I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, kierownik filii Urzędu Pracy, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zastępca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

Wstęgę przecina Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Skawinie swoją działalność z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy kieruje do osób w wieku 15-25 lat, którzy będą mogli skorzystać z doradztwa i poradnictwa zawodowego dotyczącego wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Dzięki doradcom poznają wymagania stawiane przez pracodawców na lokalnym rynku pracy i zapoznają się z pojęciem przedsiębiorczości, sztuki autoprezentacji, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, metod i technik poszukiwania pracy, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Osoby poszukujące zatrudnienia będą miały do wyboru ofertę pracy.

Nowi czeladnicy

23 sierpnia w biłgorajskim Hufcu Pracy (Lubelska WK) odbywały się egzaminy czeladnicze uczestników kończących w tym roku naukę zawodu. W pierwszej kolejności do egzaminu przystąpiła młodzież kształcąca się w zawodzie fryzjera. Uczestniczki miały do wykonania następujące czynności: strzyżenie męskie, strzyżenie damskie, modelowanie włosów, nawijacze (trwała ondulacja), nawijanie pierścionków płaskich i spiralnych, wyciskanie fal na mokro oraz ułożenie fryzury wieczorowej. Podczas części teoretycznej rozwiązywano test i odpowiadano na pytania przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie.

Do egzaminu czeladniczego przystąpił również uczestnik kształcący się w zawodzie stolarza. Także ten egzamin składał się z części praktycznej i teoretycznej. Wszyscy zakończyli egzaminy z wynikiem pozytywnym. W najbliższym czasie odbędą się egzaminy dla piekarzy, cukierników oraz mechaników pojazdów samochodowych.

 

O Europie i zawodach

Włocławskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP było w czasie wakacji organizatorem dwóch programów pt. „My i Europa” oraz „Wakacje z zawodami” dla uczestników zajęć wakacyjnych w Dobrzyńskim Domu Kultury ŻAK w Dobrzyniu nad Wisłą oraz Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego przeprowadziła ćwiczenia z relacji interpersonalnej, podczas których opowiedziała o wpływie na przekaz informacji doboru słów, kontaktu wzrokowego, gestów i mimiki. Był także konkurs plastyczny z nagrodami na temat spędzania wakacji. Koordynator Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Martyna Kuligowska, poprzez gry, zabawy, krzyżówki i łamigłówki wprowadziła młodzież w tematykę Unii Europejskiej. Uczestnicy poznali historię Zjednoczonej Europy, symbole i państwa członkowskie, które wchodzą w skład Unii Europejskiej oraz instytucje zapewniające jej funkcjonowanie.

    

Ponadto specjalista ds. rozwoju zawodowego z Ośrodka Szkolenia Zawodowego przeprowadził zajęcia o fotografii zapoznając młodzież z tajnikami sztuki fotograficznej. Spotkano się także z treserką zwierząt Ewą Leśniewską prowadzącą szkołę „Super Pies”, która interesująco opowiedziała o zwierzęcym świecie.

Aktywny sierpień

Mimo letniej aury oraz wakacyjnego luzu, uczestnicy 9-9 Hufca Pracy w Krośnie (Podkarpacka WK) chętnie spotykają się z kadrą hufca, aby uczestniczyć w organizowanych przez opiekunów zajęciach.

Uczestnicy hufca w trakcie pracy w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL- Krosno”.

Kadra przygotowała dla młodzieży szeroką i zróżnicowana ofertę, na którą składają się zajęcia wyrównawcze i sportowo-rekreacyjne. Również dzięki staraniom wychowawców młodzież uzyskała w czasie wakacji możliwość podjęcia pracy zarobkowej w zakładach: WSK „PZL-Krosno”, Wietpol Krosno, Vacuma Jedlicze, Irmot Krosno oraz NGS Oil & Gas Krosno, w których podczas roku szkolnego odbywa praktyczną naukę zawodu.

Uczestnicy zainteresowani dodatkowymi lekcjami pod okiem wychowawcy powtarzali materiał, uzupełniali zeszyty przedmiotowe, rysowali rysunki techniczne. Zajęcia te miały na celu nadrabianie zaległości przedmiotowych i przygotowanie uczestników do egzaminów poprawkowych, które odbędą się w ostatnim tygodniu wakacji. Dodatkowo uczestnicy hufca biorą udział w zorganizowanych zajęciach sportowo-rekreacyjnych na obiektach ZSP nr 4 oraz MOSiR w Krośnie. W zajęciach tych wzięły udział kilkunastoosobowe grupy uczestników hufca. Młodzież miała okazję pograć w piłkę koszykową czy piłkę siatkową. Ruch na świeżym powietrzu jest również świetną alternatywą dla spędzania czasu przed komputerem lub telewizorem.

Dodatkowa praca w okresie wakacji jest ważnym aspektem wychowania uczestników hufca. Młodzież przy okazji pracy podnosi swoje umiejętności zawodowe oraz ma możliwość zdobycia środków finansowych. Uczestnicy wykonują prace ślusarskie, montażowe i pomocnicze stanowiąc znaczne uzupełnienie kadry pracowników w okresie letnich urlopów.

Zajęcia wyrównawcze.

Tak zorganizowany i urozmaicony czas wolny jest dla młodzieży przykładem, że można pogodzić obowiązki z przyjemnościami i pożytecznie spędzić wakacje.