OHP na AGROBIESZCZADACH 2017

Młodzieżowe Centrum Kariery w Lesku (Podkarpacka WK) zaprezentowało się 29 i 30 lipca na XXII Targach Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa AGROBIESZCZADY, nad którymi objęli patronat honorowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. Wśród osób otwierających targi był również Wojewódzki Komendant OHP na Podkarpaciu Jerzy Cypryś.

Wydarzenie to było doskonałą okazją do promocji działającego na tym terenie już od ośmiu lat Młodzieżowego Centrum Kariery oraz 9-8 Hufca Pracy w Sanoku. Pracownicy jednostek, doradca zawodowy MCK Renata Mazurkiewicz i wychowawcy hufca Magdalena Grimm i Justyna Solon, spotkały się z wieloma młodymi ludźmi, którym przedstawiono ofertę usług świadczonych w poszczególnych jednostkach OHP. Zainteresowani otrzymali ulotki, foldery oraz zostali zaproszeni do siedzib jednostek, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji.

W Lesku AGROBIESZCZADY odbywają się co roku. Targi promują regionalne wyroby i potrawy, ale także produkty wystawców z całej Polski. W tym roku do Leska zjechało ponad 200 wystawców. Organizatorzy targów przygotowali mnóstwo atrakcji dla odwiedzających, m.in.: występy zespołów folklorystycznych, konkurs kulinarny „Podkarpackie Smaki Myśliwskie”, konkurs na najciekawsze stoisko wystawowe, prezentację zwierząt ozdobnych i hodowlanych oraz międzynarodowe zawody uczniów szkół leśnych „Młodzi drwale Karpat”.

  

Na Głuseckich Jakubach

W niedzielę 30 lipca na placu za Domem Kultury w Głusku mieszkańcy tej dzielnicy Lublina, wierni z miejscowej parafii św. Jakuba Apostoła, a także pracownicy i wolontariusze Ochotniczych Hufców Pracy i Fundacji Niepodległości spotkali się na Głuseckich Jakubach.

Festyn rodzinny zorganizowano w ramach parafialnych obchodów odpustu św. Jakuba, a także promowania wydarzeń kulturalnych i aktywizowania społeczności lokalnej w dzielnicach Lublina. Otworzył go proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Głusku ks. Zbigniew Pietrzela, a poszczególne punkty programu zapowiadali Wojewódzki Komendant OHP Piotr Gawryszczak i komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie Jacek Bury.

Wśród przygotowanych atrakcji znalazły się występy artystyczne, bieg dla dzieci i dorosłych, konkurs wiedzy historycznej, stoisko z publikacjami Fundacji Niepodległości, atrakcje dla dzieci (zabawa z klaunem, bańki mydlane, malowanie twarzy), grill, grochówka, napoje, lody i wata cukrowa.

Podczas festynu ogłoszono wyniki konkursu poświęconego Abramowicom i Głusku, dotyczącego bohaterów spoczywających na miejscowym cmentarzu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się inscenizacja walki partyzanckiej w wykonaniu SGH Wrzesień’39 oraz pokaz walk rycerskich w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji historycznej im. Księcia Jaremy. Na zakończenie wystąpił Jan Kondrak z Lubelskiej Federacji Bardów.

Imprezę zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublina w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 r. W organizację przedsięwzięcia byli zaangażowani pracownicy Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie, Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie.

„Rozwijaj się” w Toruniu

Od 24 do 28 lipca osoby w wieku 15-25 lat uczące się i poszukujące pracy brały udział w programie rynku pracy pn. „Rozwijaj się”, realizowanym przez toruńskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

Jak się okazało, młodzież w okresie wakacji bardzo chętnie podejmuje działania mające na celu rozwój osobisty. Zajęcia przygotowane przez pracowników CEiPM oraz zaproszonych sportowców i instruktorów cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Do akcji włączyli się doświadczeni instruktorzy, w tym m.in. sensei karate AKKT Jarosław Mejer czy też trenerka zumby Kamila Kowalska, którzy prowadzili zajęcia dla młodzieży. Dzięki uprzejmości i gościnności menedżera hali widowiskowo-sportowej ARENA oraz kierownikowi pływalni przy ul. Bażyńskich uczestnicy programu spędzili aktywnie czas korzystając tak z hali, jak i pływalni. Wszystkie zajęcia sportowo-taneczne przeplatane były spotkaniami z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej, specjalistą ds. programów oraz wolontariuszkami (EVS) z Hiszpanii i Włoch.

Organizowano także zajęcia integracyjne i gry terenowe, aby uczestnicy programu mogli się bliżej poznać. Głównym jednak celem programu było zachęcenie młodych ludzi do podejmowania ogólnorozwojowych aktywności, pokazanie, że sport to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu m.in. w wakacje. Program toruńskiego Centrum już się zakończył, ale w związku z ogromnym zainteresowaniem młodzieży planowane są następne edycje.

  

Polacy, Węgrzy, Białorusini i….

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy dobiegła końca międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach projektu „Międzykulturowe dzieje (się)” programu Erasmus+.

To przedsięwzięcie to rozpoczęty na początku maja 2017 r. projekt wielostronnej wymiany młodzieży z Polski, Węgier i Białorusi, w którym uczestniczyły w sumie 42 osoby, a celem była promocja różnorodności, dialogu międzykulturowego, wspólnych wartości, wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka oraz integracja i zwiększenie poczucia solidarności z mniejszościami narodowymi, migrantami i uchodźcami poprzez wspólne działanie i rozbudzanie poczucia empatii.

Program wymiany był wyjątkowo atrakcyjny. Pełen wrażeń był wyjazd do Warszawy, który rozpoczęły warsztaty na temat uchodźców i uchodźczyń w Polsce w Fundacji Ocalenie działającej na rzecz wspierania migrantów, dialogu międzykulturowego i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego. Po grze miejskiej uczestnicy projektu spotkali się z restauratorami prowadzącymi restauracje narodowe, aby dowiedzieć się kto korzysta najchętniej z oferty restauracji, jak wygląda promowanie różnorodności kulturowej poprzez kuchnię i czy spotkania przy jedzeniu są skuteczną metodą integracji wielokulturowej. Szczególnie w pamięci młodzieży zapadła wizyta i ciepłe przyjęcie w restauracji libańskiej „Le Cedre” oraz meksykańskiej „El Popo”, gdzie szef kuchni, meksykanin Angelo Aceves Vivanco, obszernie opowiadał o kuchni meksykańskiej oraz na oczach młodzieży przygotował specjalnie dla nich wyśmienite guacamole. Zwieńczeniem wyprawy do stolicy były międzykulturowe warsztaty kulinarne, które nauczyły uczestników przygotowywania potraw stanowiących połączenie popularnych i doskonale kojarzonych kuchni świata, które nie byłoby możliwe, gdyby nie chęć młodych kucharzy do otwarcia na inne kultury, tradycje kulinarne i odwaga do mieszania smaków świata.

Podczas pobytu w Roskoszy odbywały sie liczne gry i zabawy integracyjne, prezentacje o mniejszościach narodowych, migrantach i uchodźcach ukazujące prawdziwe historie mówiące o doświadczeniach, tęsknotach i obawach wynikających z decyzji o migracji. Przeprowadzono także debatę na temat praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi.

Ciekawy okazał się wyjazd do Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, gdzie młodzież poznała warunki, w jakich mieszkają uchodźcy, a następnie zorganizowała zajęcia integracyjne na świeżym powietrzu dla mieszkańców ośrodka zakończone słodkim poczęstunkiem. Malowanie twarzy, rozgrywki sportowe, zabawy z chustą animacyjną, zajęcia plastyczne, konkurs piosenki czy rysowanie kredą z największym entuzjazmem przyjęli najmłodsi mieszkańcy ośrodka, natomiast dorośli byli wdzięczni za wspólnie spędzony czas i okazane zrozumienie.

Niecodzienny charakter przybrały przygotowane przez młodzież warsztaty międzykulturowe, podczas których dokonano konfrontacji kultur obalając stereotypy i mity kulturowe oraz przeprowadzono pełną niespodzianek i zaskakujących zwrotów akcji grę symulacyjną „Z wizytą u Albatrosów” ukazującą jak łatwo jest źle zinterpretować inne, dziwne dla nas zachowania i zwyczaje oraz jak różne i skomplikowane mogą być inne kultury.

Młodzież zorganizowała również happening promujący dialog międzykulturowy i integrację z migrantami i uchodźcami oraz nagrała wideoklipy zawierające przepisy i proces przygotowania potraw będących kulinarnymi wizytówkami krajów. Nie zabrakło bigosu i kotletów schabowych, białoruskiego chłodnika z dranikami, czyli plackami ziemniaczanymi, ziemniaków w papryce po węgiersku gotowanych w kociołku nad ogniskiem, kaukaskich mant, czyli pierogów w kształcie sakiewki, i rosyjskich pielmieni.

Podsumowaniem międzynarodowej wymiany młodzieży był piknik integracyjny pod hasłem „Spotkanie kultur” z udziałem lokalnej społeczności i mediów, a także poznanych mniejszości narodowych, migrantów i uchodźców. Młodzież opowiedziała o działaniach, osiągnięciach i wrażeniach dotyczących projektu i wymiany oraz przedstawiła galerię zdjęć. Zaprezentowano też kultury i specjały kuchni zarówno uczestników projektu, jak też migrantów, a najmłodszych zaproszono do wspólnej zabawy, rozgrywek sportowych i innych atrakcji przygotowanych przez uczestników projektu.

Na uroczystej kolacji podsumowującej wymianę dyrektor Centrum Karol Sudewicz wręczył uczestnikom projektu certyfikaty poświadczające udział w projekcie oraz nabyte kompetencje.

Podczas fazy ewaluacyjnej młodzież zmontuje nakręcony podczas wymiany film oraz opracuje publikację zawierającą osobiste historie migrantów i uchodźców, a także scenariusz mini lekcji na ich temat.

Zmiany kadrowe

W dniu 31 lipca Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP Mazowieckiej WK w Warszawie pana Piotra Modzelewskiego. Pełnienie obowiązków Wojewódzkiego Komendanta OHP w Warszawie powierzył panu Wiesławowi Leszko, dotychczasowemu zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP. Pan Piotr Modzelewski został powołany na zastępcę Wojewódzkiego Komendanta Podlaskiej WK OHP w Białymstoku.

Praca w obiektywie

Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny z zakresu poradnictwa zawodowego pn. „Świat pracy w obiektywie” przeprowadzony przez Młodzieżowe Centra Kariery OHP na terenie województwa lubelskiego.

Konkurs był adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym uczestników OHP) objętych wsparciem udzielanym przez Młodzieżowe Centra Kariery OHP. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu przez młodzież zdjęć ilustrujących świat pracy, a następnie, po przeprowadzeniu etapu lokalnego, opracowaniu przez wyłonioną osobę fotoreportażu składającego się z minimum sześciu zdjęć w formacie 13×18 cm na temat „Historia pewnego zawodu”. Liczyła się zgodność z tematyką konkursu, autentyczność wykonania pracy (autorskie zdjęcia), podkreślenie aspektów merytorycznych (znajomość prezentowanego zawodu), zachowanie standardów sztuki fotograficznej, staranność przygotowania fotoreportażu. Celem konkursu było ukazanie różnych środowisk pracy w formie artystycznej.

Po ocenie prac nadesłanych na etap wojewódzki komisja w Zespole rynku pracy Lubelskiej WK zdecydowała o przyznaniu trzech równorzędnych nagród głównych o wartości do 500 złotych. Laureatkami zostały: Aleksandra Czuba z MCK w Radzyniu Podlaskim za pracę „Historia pewnego zawodu – mechanik pojazdów samochodowych”, Katarzyna Jędrek z MCK w Janowie Lubelskim za pracę „Instruktor nauki jazdy” oraz Weronika Iracka z MCK w Parczewie za fotorelację „Zawód rolnik”.

17 lipca w MCK OHP w Radzyniu Podlaskim nagrodę i dyplom odebrała Aleksandra Czuba, która jest uczennicą I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. W ramach konkursu w sposób kreatywny i pomysłowy wykonała fotoreportaż składający się z sześciu zdjęć, na których przedstawiła zawód mechanika samochodowego, a także umieściła jego wypowiedzi.

Zdobyli nowy zawód

W Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy szkolono w dniach od 3 do 15 lipca w zawodzie cukiernika w ramach ginących zawodów byłych wychowanków OHP. Wśród uczestników 96-godzinnego kursu znaleźli się absolwenci z CKiW w Tarnowie, a także Małopolskiej, Podkarpackiej i Śląskiej WK.

Młodzież pracowała pod okiem instruktorki Beaty Bąk przygotowując tradycyjne wypieki oraz zapoznając się z tajnikami pieczenia różnych rodzajów ciast, w tym drożdżowych, kruchych, półkruchych, biszkoptowych. Pieczenie ciast tradycyjnych jest o tyle trudniejsze, że używamy wyłącznie naturalnych składników. Każda receptura pochodzi z Podlasia, gdzie odbywają się szkolenia w wiosce ginących zawodów w Roskoszy, przede wszystkim ciasta drożdżowe, korowaje, babki marchewkowe, chałki – zdradza Beata Bąk.

  

Szkolenie zakończyło się egzaminem sprawdzającym umiejętności uczestników przez przedstawicieli Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Na egzamin przygotowano: ciasto cytrynowe, ciastka kruche, sernik, babeczki drożdżowe ślimaczki, rogaliki, ciasteczka owsiane, ciasto z wiśniami, piernik wylewany, łabędzie, ciasto snikers, tort tęczowy, ciastka kruche.

Wypieki zdobyły uznanie komisji, a ich autorzy – bardzo dobre oceny. Potwierdzeniem nabytych umiejętności były wręczone młodzieży zaświadczenia o ukończeniu kursu w zawodzie cukiernika.

Międzykulturowo w Roskoszy

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy trwa realizacja projektu pn. „Międzykulturowe dzieje (się)” w ramach programu Erasmus+, w którym bierze udział po 12 młodych ludzi i dwóch liderów z Polski, Białorusi i Węgier.

Od 5 maja tego roku młodzież uczestnicząca w projekcie spotyka się w swoich organizacjach partnerskich przygotowując się do międzynarodowej wymiany młodzieży, która odbędzie się w terminie od 16 do 22 lipca. Jest to czas wykorzystany na przeanalizowanie celów, założeń projektu i spodziewanych efektów, a także ustalenia kwestii organizacyjnych, merytorycznych, zasad bezpieczeństwa i regulaminu pobytu w Centrum.

W ramach przygotowań młodzież wybrała przepis potrawy narodowej, która stanie się kulinarną wizytówką ich kraju oraz wyszukała i opracowała informacje o migrantach i uchodźcach w swoich społecznościach lokalnych poznając ich losy, oczekiwania i osobiste historie. Przygotowała również reportaż filmowy mówiący o doświadczeniach i obawach wynikających z decyzji o migracji.

Projekt „Międzykulturowe dzieje (się)” stanowi odpowiedź na potrzeby młodego pokolenia w zrozumieniu różnorodności kulturowej oraz współistnienia i funkcjonowania w otoczeniu mniejszości narodowych, migrantów i uchodźców.

 

Zmiany kadrowe

W dniu 13 lipca Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP Śląskiej WK w Katowicach pana Bogumiła Kanika. Pełnienie obowiązków Wojewódzkiego Komendanta OHP w Katowicach powierzył panu Łukaszowi Norkowi, dotychczasowemu zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP.

Polsko-Litewska wymiana

Od 2 do 9 lipca Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP koordynowała projekt „Wolontariat – morze możliwości” odbywający się w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Głównymi tematami projektu, w którym wzięło udział 20 uczestników – wychowanków włocławskiego i inowrocławskiego hufca oraz młodzież ze szkoły litewskiej Kretingos technologijos ir verslo mokykla w Kretyndze – był wolontariat oraz ekologia.

Podczas tygodniowego pobytu w Toruniu młodzież poznawała możliwości, jakie daje praca w charakterze wolontariusza, dowiedziała się również komu wolontariusz może pomagać oraz w jaki sposób i dlaczego warto zaangażować się w takie działania. Uczestnicy spotkali się m.in. z przedstawicielem Polskiej Akcji Humanitarnej, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, a także odwiedzili Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Inowrocławiu. Spędzili też czas z dziećmi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz z podopiecznymi „Oratorium” Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi. Podczas wieczoru litewskiego młodzież spotkała się z Klubem Seniora „Podgórski Walczyk”, któremu opowiedziała o Litwie oraz zaprezentowała tradycje i kulturę tego kraju.

Drugim z tematów była ekologia oraz ochrona środowiska. Podczas warsztatów w Szkole Leśnej na Barbarce poznawano zasady recyklingu, natomiast w Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku – sposoby i rodzaje pomocy przyrodzie oraz działania przyczyniające się do jej ochrony.

Projekt został sfinansowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży
z dotacji Ministra Edukacji Narodowej