Mistrzostwa w tenisie stołowym

Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu gościł 22 kwietnia najlepszych pingpongistów z jednostek organizacyjnych Małopolskiej WK OHP w Krakowie, którzy wzięli udział w Wojewódzkich Mistrzostwach OHP w Tenisie Stołowym.

Funkcję sędziego głównego tradycyjnie pełnił Ryszard Wingralek z Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, a młodych sportowców przywitała Ewa Opałek-Śnieg z Małopolskiej Komendy.

Turniej przeprowadzono w tzw. systemie rosyjskim czyli do dwóch przegranych. Wśród dziewcząt na najwyższym miejscu podium stanęła Kamila Michałowska z Hufca Pracy w Bochni, druga była Agnieszka Stec z ŚHP w Nowym Sączu, a trzecie – Sylwia Florek z tarnowskiego Centrum Kształcenia i Wychowania. W kategorii chłopców pierwsze miejsce należało do Adriana Węglarza z Hufca Pracy w Starym Sączu, drugie do Łukasza Majchrycza z gorlickiego hufca, a trzecie do Łukasza Łabuza z hufca w Dąbrowie Tarnowskiej. Drużynowo najlepiej zaprezentowali się zawodnicy z Hufca Pracy w Bochni, druga była reprezentacja Hufca Pracy w Starym Sączu, a trzecia – ekipa gorlickiego hufca. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zwycięzcy – nagrody rzeczowe, a najlepsze drużyny – okolicznościowe puchary.

  

Szkolenie kadry OHP

20 kwietnia Komendant Główny OHP Marek Surmacz spotkał się w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy z kadrą OHP realizującą zadania w zakresie Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży i międzynarodowego pośrednictwa pracy EURES. Komendant podsumował trwające od 18 kwietnia szkolenie oraz przedstawił zadania planowane do realizacji w najbliższym czasie.

Oprócz konsultantów ECAM i doradców EURES w szkoleniu wzięli również udział zastępcy wojewódzkich komendantów. Tematyka obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. komunikacji interpersonalnej, zespołowej i w sieci; promocji w Internecie; zarządzania zasobami ludzkimi; zarządzania projektami i realizowania projektów międzynarodowych w obszarze mobilności zawodowej w nowej perspektywie UE. Wykładom towarzyszyły warsztaty redagowania pism urzędowych.

Nadzór nad szkoleniem sprawowała zastępca Komendanta Głównego Renata Wicha oraz dyrektor Biura Rynku Pracy Komendy Głównej OHP Kalina Kenczew-Pałasz.

Wojewódzki konkurs

Wielkopolska WK OHP rozstrzygnęła 20 kwietnia wojewódzki etap konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w specjalności mechanika pojazdów samochodowych.

Zanim wyłoniono zwycięzców, 30 marca w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, odbyła się część teoretyczna, która polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 35 pytań trzykrotnego wyboru obejmującego swoim zakresem wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Na tym etapie największą liczbę punktów zdobyły zespoły z hufców pracy z Kalisza i Poznania oraz ze Środowiskowego Hufca Pracy w Turku, które zakwalifikowały się jednocześnie do etapu praktycznego.

  

Finał odbył się w Zakładzie Mechaniki Pojazdowej SŁAWEX w Czerwonaku koło Poznania. Młodzi mechanicy mieli doskonałe warunki do zaprezentowania swoich umiejętności na specjalnie przygotowanych i w pełni wyposażonych trzech stanowiskach pracowniczych. Do ich zadań należały wymiana końcówki kierowniczej prawej i lewej, tarcz oraz klocków hamulcowych w przedniej i tylnej osi pojazdu, sprawdzenie geometrii kół oraz wymiana wahaczy przednich oraz łączników stabilizatora. W skład komisji oceniającej uczestników weszli: przewodniczący – właściciel Zakładu SŁAWEX Henryk Kubiak, kierownik Zakładu Sławomir Kubiak oraz Sławomir Zaprzałka z WWK OHP. Ocenie podlegał m.in. sposób realizacji wykonywanego zadania, współpraca partnerów podczas prac, utrzymanie ładu i porządku na stanowisku pracy, dobór odpowiedniej odzieży roboczej, jak również jakość wykonanych zadań. Istotnym elementem podczas przydziału punktów było też w trakcie prac przedstawianie przez uczestników sposobu wykonywania zadania.

Po podliczeniu wyników z obu etapów zwycięzcami zostali Szymon Grześk i Krzysztof Chmielowiec z Poznania. Drugie miejsce zdobył zespół z Kalisza – Patryk Gwóźdź i Artur Orzechowski, a trzecie – Hubert Świerczyński i Tomasz Pakuła z hufca w Turku. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali z rąk Wojewódzkiego Komendanta OHP Michała Tadeusza Comba (na zdjęciu obok pierwszy z lewej) pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

Zmagania kucharzy z Podkarpacia

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) odbył się 20 kwietnia wojewódzki etap konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy” w kategorii kucharza. Do rywalizacji oprócz gospodarzy przystąpiły drużyny z hufców pracy w Jarosławiu i Dębicy.

Pierwszym etapem zmagań był test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań. Najlepsze wyniki osiągnęli Arkadiusz Żarnowski oraz Michał Widz z Iwonicza. Następnie drużyny przystąpiły do rywalizacji w przygotowywaniu potraw: zupy krem z zielonego groszku z groszkiem ptysiowym oraz kotleta de volaille z ziemniakami i surówką z marchwi z chrzanem.

Po długich dyskusjach i podsumowaniu zdobytych w części teoretycznej i praktycznej punktów, komisja ogłosiła wyniki. Pierwsze miejsce zajął zespół z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu – Michał Widz i Arkadiusz Żarnowski, drugie miejsce przypadło reprezentantom jarosławskiego hufca – Katarzynie Kudlik i Dominikowi Kłosowi, zaś trzecie – Gabrieli Bielatowicz i Kindze Chmiel z Dębicy. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody oraz podziękowanie za pracę, którą włożyli w przygotowanie potraw.

Finał projektu

Trzydzieścioro osób w wieku 18-24 lat (na zdjęciu u góry z organizatorami projektu, pierwszy z lewej dyrektor ECKiW Karol Sudewicz) zakończyło w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy udział w ogólnopolskim projekcie „Obudź swój potencjał – YEI”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Młodzież uczestniczyła w kursie komputerowym ECDL, który zakończył się uzyskaniem certyfikatu uznawanego we wszystkich państwach Unii Europejskiej, kursie języka angielskiego czy też zajęciach z zakresu poruszania się po rynku pracy prowadzonych przez doradców zawodowych. Ponadto młodzi ludzie zdobyli kwalifikacje i doświadczenie zawodowe poprzez udział w kursach zawodowych.

Ostatnim, bardzo ważnym etapem, były trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców, podczas których beneficjenci mieli możliwość wykorzystania posiadanej wiedzy, a także nabycia nowych umiejętności w interesującym ich zawodzie, jak magazynier z obsługą wózka jezdniowego, spawacz, kosmetyczka oraz barman-kelner.

W ramach projektu zapewniono jego uczestnikom m.in. wyżywienie, dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie.

Zakończenie staży zawodowych

Dobiegają końca trzymiesięczne staże zawodowe realizowane przez beneficjentów ogólnopolskich projektów OHP pn. „Obudź swój potencjał – YEI” i „Obudź swój potencjał – EFS”, które są wdrażane w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Celem staży było zapoznanie młodych ludzi ze sposobem funkcjonowania zakładów pracy i stosowanymi w nich procesami technologicznymi. Była to szansa na nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu oraz weryfikacji kwalifikacji uzyskanych w trakcie odbytych wcześniej kursów zawodowych.

Na Podkarpaciu beneficjenci z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie odbywali staże w zawodach: magazyniera, księgowej, pracownika administracyjno-biurowego, sprzedawcy, kosmetyczki, fryzjera, operatora obrabiarek sterowanych numerycznie, kucharza, kelnera-barmana-baristy oraz spawacza. Z kolei stażyści z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie zdobywali doświadczenie w zawodach: sprzedawcy, fakturzysty z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego, kosmetyczki-wizażystki, magazyniera, opiekunki dziecięcej, kucharza, cukiernika, recepcjonistki oraz operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC. Każdy z uczestników miał swojego opiekuna, który czuwał nad przebiegiem jego pracy, udzielał wskazówek i wprowadzał w zasady panujące w danym przedsiębiorstwie. Praca miała wymiar pełnego etatu, czyli osiem godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Dodatkowo wszyscy uczestnicy zostali objęci wsparciem w postaci dofinansowania kosztów dojazdów.

Również beneficjenci projektu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie (Małopolska WK) uczyli się praktycznego wykorzystania wiedzy w sklepach spożywczych i przemysłowych, firmach reklamowych, salonach kosmetycznych, pracowniach cukierniczych i zakładach ślusarskich. Wszędzie tam towarzyszyli im opiekunowie, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogli pomóc swoim podopiecznym w dobrym wykonywaniu pracy. Podczas odbywania stażu beneficjenci wykonywali sumiennie powierzone zadania i realizowali założone plany. Był to dobry czas na zdobywanie nowego doświadczenia, zapoznanie się z zasadami pracy na danym stanowisku oraz nabycie umiejętności przydatnych w dalszej karierze zawodowej. Dzięki pracowitości i zaangażowaniu niektórzy z uczestników dostali szansę na pracę w firmach, w których odbywali staże.

Handlowca-sprzedawca i pracownik ogólnobudowlany to profesje, w których szkolili się beneficjenci unijnego projektu „Obudź swój potencjał – EFS” z łomżyńskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Dzięki zdobytemu podczas staży doświadczeniu wzrośnie szansa młodych ludzi na znalezienie zatrudniania. U lokalnych przedsiębiorców odbywali również staże beneficjenci z innej podlaskiej jednostki – Młodzieżowego Centrum Kariery w Grajewie. Oni z kolei szkolili się w zawodach sprzedawcy i magazyniera z obsługą wózka jezdniowego. Dla większości z nich był to pierwszy kontakt z zawodem, pierwsza praca i doświadczenie zawodowe.

Najlepsi kucharze na Warmii i Mazurach

Najlepszych kucharzy na Warmii i Mazurach wyłoniono podczas II etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy 2017” przeprowadzonego 12 kwietnia w pracowni gastronomicznej Mrągowskiego Centrum Kształcenia. Organizatorem etapu wojewódzkiego była Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie.

Do konkursu przystąpiło dziesięciu uczestników w dwuosobowych zespołach, wybranych w eliminacjach lokalnych z OSiW OHP w Mrągowie, Hufca Pracy w Giżycku, Środowiskowego Hufca Pracy w Elblągu, Hufca Pracy w Ostródzie i Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi.

W części teoretycznej konkursu uczestnicy mieli za zadanie w ciągu 30 minut rozwiązać test składający się z 20 pytań na temat zawodu kucharza. Część praktyczna zaś dotyczyła samodzielnego wykonania potrawy mięsnej jednodaniowej. Na wykonanie dania uczestnicy mieli 120 minut. Przystąpienie do konkursu wymagało od nich wiedzy i opanowania precyzyjnych umiejętności.

   

Nad całością konkursu czuwała, powołana przez Wojewódzkiego Komendanta OHP, komisja konkursowa, która oceniała wiedzę i umiejętności startujących. W składzie jury znaleźli się: dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie Paweł Długoborski, nauczyciel praktycznej nauki zawodu Agata Pieszko oraz pośrednik pracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie Norbert Osiński.

Wyniki części teoretycznej zespołów wskazywały na minimalne różnice, dlatego decydującą częścią rywalizacji było wykonanie zadania praktycznego. Najwyższą punktację w konkursie otrzymała reprezentacja CKiW OHP w Gołdapi, drugie miejsce zajęli uczestnicy z ŚHP w Elblągu, a na trzecim miejscu z niewielką różnicą punktową uplasowali się uczestnicy z OSiW OHP w Mrągowie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Ponadto konkurs dał uczestnikom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy przed czekającym ich egzaminem zawodowym.

Zespół z CKiW OHP z Gołdapi będzie reprezentować województwo warmińsko-mazurskie na szczeblu centralnym organizowanym w dniach 9-12 maja w Wasilkowie.

 


Na zdjęciu pierwszym rozpoczęcie konkursu i przywitanie uczestników. Od lewej: kierownik Zespołu Kształcenia i Wychowania WK Karolina Mrówczyńska, p.o. kierownik OSiW w Mrągowie Anna Romańczyk, wicestarosta mrągowski Magdalena Lewkowicz, dyrektor ZSZ Paweł Długoborski, nauczyciel praktycznej nauki zawodu kucharza Anna Pieszko, pośrednik pracy OHP Norbert Osiński.

 

Wrócili ze stażu w Niemczech

Dwutygodniowym stażem we Frankfurcie nad Odrą młodzi stolarze z 16-12 Hufca Pracy w Trzebiatowie (Zachodniopomorska WK) zakończyli udział w projekcie „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”.

Nauka zawodu stolarza odbywała się w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii pod okiem komendant hufca Anny Konieczka oraz miejscowych majstrów Andreasa Lagansky i Franka Schulze. W doskonale wyposażonych warsztatach stolarskich beneficjenci uczyli się m.in. łączyć ze sobą różne rodzaje drewna na zasadach stałych (klej) lub rozłącznych (kołkowych, wpustowych).

Podczas prac na stolarni

Pobyt uczestników OHP w Niemczech koordynował opiekun stażu Michael Ritter, który dodatkowo ciekawie zorganizował im czas wolny od praktyk. Po całodniowej pracy uczestnicy poznawali historię Frankfurtu, a także zwiedzili Poczdam i Berlin. Ponadto w akademiku, w którym młodzież mieszkała udostępniono kompleks sportowy wyposażony w siłownię, salę z bilardem, piłkarzykami oraz stołem do tenisa stołowego. W wolnych chwilach relaksowano się także na kręgielni oraz próbowano swoich sił na strzelnicy mistrza olimpijskiego z Aten Manfreda Kurzera.

Pracę i naukę stażystów w pierwszym tygodniu praktyk podpatrywał Komendant Główny OHP Marek Surmacz, który przybył z wizytą do Ośrodka. Komendant Główny odwiedził uczestników na warsztatach, gdzie podczas krótkiego spotkania z zadowoleniem opowiadano o pobycie w Niemczech, trwającym stażu w zawodzie stolarza czy też możliwości udziału w wyprawach edukacyjnych po niemieckim regionie. Młodzi ludzie zgodnie przyznali, że udział w projekcie zwiększy ich atrakcyjność na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy (uczestnicy otrzymali m.in. certyfikat Europass Mobilność), co tym samym pozytywnie wpłynie na ich dalsze życie zawodowe.

Projekt był prowadzony przez Zachodniopomorską Wojewódzką Komendę OHP w Szczecinie w ramach ogólnopolskiego projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu ERASMUS + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe; a współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 2014-2020 (PO WER).

 

 

Zakończenie projektu

12 kwietnia grupa beneficjentów z Hufca Pracy w Wałczu (Zachodniopomorska WK) uroczyście zakończyła projekt „Obudź swój potencjał – YEI” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Podczas spotkania, zorganizowanego u jednego z pracodawców w firmie „ToTu”, wręczono im certyfikaty i zaświadczenia. Kilkoro z nich dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu zdobyło zatrudnienie.

Uczestnicy oraz opiekunowie spotkali się u jednego z pracodawców w firmie „ToTu”, gdzie podsumowania udziału w projekcie koordynator i komendant hufca Ireneusz Gaworek (z prawej).

Młodzi ludzie kończący projekt uzyskali kwalifikacje w zawodzie magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputerowego programu magazynowego; sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej; fryzjera; a także pracownika administracyjno-biurowego z elementami księgowości. Dodatkowo przez cały czas trwania projektu brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy, kursach – komputerowym i prawa jazdy kat. B – oraz warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty. Ponadto w dniach, w których odbywały się zajęcia mieli zapewnione wyżywienie.

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci z Podkarpacia

Wiedzą o zasadach BHP z elementami prawa pracy musieli się wykazać uczestnicy wojewódzkiego konkursu „Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy”, który odbył się 12 kwietnia w siedzibie Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie.

Po powitaniu uczestników przez zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP Renatę Trybus młodzież przystąpiła do rozwiązania testu. Pierwsze miejsce zajął Szymona Bielecki z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, drugie – Konrad Kmiotek z 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie, a trzecie – Krystian Rynkar z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy. Podsumowania konkursu i wręczenia nagród dokonał Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś.