Przygotowania do wyjazdu

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi trwają przygotowania do majowego wyjazdu młodzieży na staż zawodowy do Niemiec. Uczestnicy projektu „Europejskie rzemiosło” biorą udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym, podczas którego poznają różnice kulturowe między Polakami i Niemcami oraz szlifują język. Nie zabraknie też niezwykle ważnych zagadnień dotyczących tworzenia się uprzedzeń i stereotypów.

Przed wyjazdem na dwutygodniowy staż zostanie też zakupiona odzież ochronna, z której skorzystają uczniowie kształcący się w zawodach mechanika pojazdów samochodowych oraz stolarza.
Projekt „Europejskie rzemiosło” realizowany jest przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Erasmus+.

Porozumienia OHP – ZMT

Podczas XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP podpisano porozumienie patronackie pomiędzy Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie a Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. Oznacza to przyjęcie przez ZMT patronatu nad klasami kształcącymi się w zawodach mechanicznych w Centrum. Obie strony podkreślały korzyści z tego rodzaju współpracy. Uczestnicy OHP będą odbywać praktyki zawodowe, a zakłady pozyskają pracowników z wysokimi kwalifikacjami. Równocześnie młodzi będą mogli oswoić się z nowoczesną technologią i poznać autentyczne, nie warsztatowe, warunki pracy.

W nowym roku szkolnym 10 osób będzie się kształcić w zawodzie ślusarza-spawacza z perspektywą zatrudnienia w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie po ukończeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej i pozytywnej weryfikacji kadrowej. – Cieszymy się, że będziemy mieli wpływ na kształcenie i deklaruję, że wielu z was znajdzie tutaj pracę – mówił prezes ZMT Henryk Łabędź (na zdjęciu u góry pośrodku, z prawej dyrektor CKiW Tomasz Stelmach, z lewej – członek Zarządu ZMT Łukasz Komendera). Z wizyty w tarnowskich zakładach zadowolona była także młodzież: – To ciekawe przeżycie obejrzeć to wszystko na żywo, zobaczyć na własne oczy produkowane tu uzbrojenie.

   

Mistrzostwa Dolnego Śląska

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie gościł młodzież z 21 jednostek opiekuńczo-wychowawczych Dolnośląskiej WK OHP podczas Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży OHP w Tenisie Stołowym.

Przedsięwzięcie odbyło się pod honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka oraz Starosty Powiatu Wołowskiego Macieja Nejmana. Młodzież walczyła pod czujnym okiem sędziów Ryszarda Banaszkiewicza i Mariana Żaka.

Pierwsze miejsce wśród dziewcząt zdobyła Katarzyna Ładno z Hufca Pracy w Strzelinie, drugie miejsce wywalczyła Daria Kałafut z Hufca Pracy w Jaworze, trzecie jej koleżanka z hufca Wiktoria Nowakowska, a czwarte – Klaudia Szewszyk z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach. Wśród chłopców najlepszy okazał się Sebastian Wilk z Hufca Pracy w Bolesławcu, drugi był Jacek Jakubowski z Hufca Pracy w Strzelinie, trzeci – Rafał Kroczak z Hufca Pracy w Wołowie, czwarty – Dawid Szymczyk z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich, piąty – Rafał Kalota z Hufca Pracy w Dzierżoniowie, szósty – Arkadiusz Korman z Hufca Pracy w Ziębicach, siódmy – Kamil Wapiński z Hufca Pracy w Wołowie, a ósmy – Sebastian Kieś z Hufca Pracy w Świdnicy.

Nagrody wręczali: Wojewódzki Komendant OHP Bernadetta Brożyna, Starosta Powiatu Wołowskiego Maciej Nejman, wicestarosta Powiatu Wołowskiego Władysław Boczar, przewodniczący Rady Miejskiej Wołowa Janusz Dziarski, Burmistrz Gminy Wołów Dariusz Chmura, kierownik Działu kształcenia i wychowania DWK OHP Mariola Skorupka, kierownik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Gminy Wińsko Monika Myrdzio, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie Bartosz Granat, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Rafał Borzyński.

Uhonorowano też najmłodszych uczestników turnieju Natalię Jedynak z 1-50 Hufca Pracy we Wrocławiu i Jacka Jakubowskiego z Hufca Pracy w Strzelinie, a także zwycięzcę konkursu wiedzy o regionie Powiatu Wołowskiego i znanych ludziach – Patrycję Bławuciach z Hufca Pracy w Wołowie.

  

Udany debiut

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) wzięli udział w II edycji konkursu kulinarnego „Uczniowski MasterChef – Studencka bomba witaminowa”, zorganizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie.

Wśród 11 trzyosobowych drużyn Ośrodek w Iwoniczu, który po raz pierwszy wziął udział w tym konkursie, reprezentowali: Wioleta Sobolak, Natalia Marszałek oraz Michał Widz. Konkurs odwoływał się w swojej formule do popularnego programu telewizyjnego „MasterChef”, a uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie w ciągu jednej godziny dwóch przystawek z produktów bazowych: suszonych śliwek i mozzarelli oraz produktów dodatkowych wskazanych przez organizatorów.

Przed ostateczną oceną każdy zespół zaprezentował jury swoją potrawę, przedstawił jej nazwę i składniki. Przygotowane przez podopiecznych OSiW „Owocowy zawrót głowy” oraz „Artystyczny nieład” zostały wyróżnione za pomysłowość w ich dekorowaniu.

„Aktywni” w Zamościu reagują

Happeningiem na Starym Mieście w Zamościu zakończyła się inicjatywa Rady Młodzieży Hufca Pracy w Chełmie (Lubelska WK) w ramach konkursu „Aktywność – dobry wybór”. Uczestnicy wręczali kobietom kwiaty i jabłka, do których dołączone były tzw. przypominajki o systematycznych badaniach cytologicznych.

Kilka dni wcześniej w Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemiosł Różnych w Zamościu odbył się dzień profilaktyki, w którym wzięli udział przedstawiciele zamojskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Centrum Medycznego Dermedica. Po wystąpieniu prelegentów wyemitowano film „Sąd nad wirusem HPV” nakręcony z inicjatywy młodzieży w zamojskim sądzie. Film trafi w najbliższym czasie do szkół i instytucji współpracujących z OHP.

W ramach inicjatywy samorządowej uczennice uczestniczyły także w spotkaniach z lekarzem i położną w Centrum Medycznym Dermedica. Ogłoszono również konkurs na hasło promujące inicjatywę. I miejsce zajęła Karolina Traczuk za hasło „Badaj się, reaguj szybko, wygraj z wirusem HPV”. Działaniami przeprowadzonymi w ramach inicjatywy samorządowej młodzież przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii „Wybierz życie – Pierwszy krok”.

 

Rada Programowa w Krakowie

29 marca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Małopolskiej WK OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha.

Wśród członków Rady Programowej, którzy licznie wzięli udział w spotkaniu byli: poseł Jarosław Szlachetka, Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek i jego zastępca Bożena Rążewska, Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wicestarosta Bocheński Józef Mroczek, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Edyta Klimowska-Bobula, zastępca Kuratora Okręgowego w Krakowie Janina Dziuban, dyrektor ROPS w Krakowie Wioletta Wilimska, prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie Andrzej Kuta, dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Czesław Krupa, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie Bogusław Pituła, oraz dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie oraz Szczawnicy/Jabłonce i dyrektorzy Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

Program Wojewódzkiej Rady Programowej obejmował sprawozdanie z działalności Małopolskiej WK OHP oraz CKiW za rok 2016, stan realizacji refundacji kosztów szkoleń pracowników młodocianych za rok 2016 oraz planowanie na 2017 r. i rekrutację uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkoleniowy 2017/2018. Ważnym punktem podczas posiedzenia była organizacja XVII edycji Konkursu Papieskiego oraz informacja na temat wdrażania nowego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Podczas posiedzenia wręczono akt powołania dla nowego członka Wojewódzkiej Rady Programowej Małopolskiej WK OHP, którym został prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie Andrzej Kuta.

Rada Programowa jednogłośnie podjęła dwie uchwały. Pierwszą, dotyczącą podjęcia działań mających na celu wspieranie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP oraz Centrów w Tarnowie i Szczawnicy/Jabłonce w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją uczestników OHP do jednostek opiekuńczo-wychowawczych na rok szkolny 2017/18 oraz drugą: podjęcia działań mających na celu wspieranie Małopolskiej Komendy oraz CKiW w Tarnowie i CKiW w Szczawnicy/Jabłonce w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją beneficjentów do projektu, który będzie realizowany przez OHP w 2017 r. pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Na zakończenie posiedzenia Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem i Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej WK OHP Krzysztofem Świerczkiem podziękowali za spotkanie i deklaracje pomocy ze strony instytucji i wszystkich uczestników rady.

 

„Sprawni” kucharze

16 młodych kucharzy z ośmiu jednostek OHP z województwa dolnośląskiego przystąpiło 28 marca do etapu wojewódzkiego konkursu „Sprawny w zawodzie – kucharz”, który odbył się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich.

Uczniowie ostatnich klas zasadniczych szkół zawodowych zaczęli od rozwiązania testu obejmującego pytania z zakresu technologii gastronomicznej, zasad żywienia, wyposażenia technicznego zakładów gastronomicznych oraz przepisów BHP.

Część praktyczna obejmowała przygotowanie dwudaniowego zestawu obiadowego składającego się z zupy kremu z brokułów, ryby w sosie cytrynowym z ziemniakami z wody i surówki z białej rzepy i marchwi. Do pracy w komisji oceniającej zaproszono nauczycieli – fachowców od żywienia. Dzięki uprzejmości dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich Ryszarda Pawłowskiego, zmagania konkursowe oceniały nauczycielki przedmiotów gastronomicznych panie Beata Delikat i Anna Pintal.

W finale konkursu Dolnośląską WK OHP będą reprezentować uczestnicy z 1-10 Hufca Pracy w Kamiennej Górze: Marlena Mlazga i Adrian Smoleń, który mógł się pochwalić najlepszym wynikiem w części teoretycznej konkursu. Drugie miejsce zajęła drużyna z 1-1 Hufca Pracy w Legnicy: Tomasz Jończyk i Michał Borek, natomiast trzecie miejsce przyznano zespołowi z Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy: Beacie Janikowskiej i Arkadiuszowi Suchańskiemu. Laureatom i pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy, upominki i nagrody ufundowane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP na Dolnym Śląsku. Gratulacje przekazał im m.in. st. wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Jan Kamiński.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

   

Wspomnienia z Hiszpanii

Uczestnicy projektu „Inwestycja w przyszłość 2”, realizowanego w ramach programu Erasmus+ przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP w Olsztynie, spotkali się w ZSZ w Mrągowie, by podzielić się z rówieśnikami ze szkoły swoimi wspomnieniami i doświadczeniami z pobytu na praktykach w Hiszpanii. Od końca stycznia do połowy lutego młodzież z mrągowskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP ucząca się zawodu kucharza była na stażu zawodowym w Hiszpanii.

Podczas spotkania można było obejrzeć prezentację multimedialną podsumowującą wyjazd do Hiszpanii, posłuchać relacji uczestników z pobytu w Andaluzji, a także spróbować hiszpańskich przysmaków: paella a la nawarro, pomidorów z mozzarellą i oliwkami oraz gorących bagietek z pastą z tuńczyka i papryką. Był również deser – popularna przekąska śniadaniowa w Hiszpanii, czyli hiszpańskie pączki churros z czekoladą. Serwowane przystawki zostały przygotowane przez młodzież pod kierunkiem nauczyciela przedmiotów gastronomicznych ZSZ w Mrągowie Magdaleny Wróblewskiej, a nad całością czuwała wychowawca z Ośrodka Agnieszka Cioch, która była opiekunem grupy podczas trwania projektu. Całe wydarzenie w szkole udokumentowała telewizja TV KOPERNIK, która przeprowadziła także wywiad z uczestnikami projektu.

Udział w stażu zagranicznym był doskonałą okazją dla uczestników do pogłębienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Młodzi adepci sztuki kulinarnej poznali organizację i specyfikę pracy tamtejszych zakładów gastronomicznych oraz wymagania, jakie stawiają pracownikom zagraniczni pracodawcy. Była to dla nich świetna okazją do poznania kultury, walorów turystycznych, odmiennych zwyczajów i tradycji, a także praktycznej nauki języka obcego w branży gastronomicznej. Pobyt w Andaluzji miał też duży wpływ na rozwój ich umiejętności społecznych. Uczestnicy po powrocie stali się bardziej pewni siebie oraz samodzielni. I wreszcie – staż zwiększył szanse młodzieży na zatrudnienie na krajowym rynku pracy.

 

 

 

O Puchar Starosty

W Hufcu Pracy w Świdniku odbył się XX Wojewódzki Turniej Szachowo-Warcabowy OHP o Puchar Starosty Powiatu Świdnickiego, w którym wzięli udział uczestnicy ze wszystkich jednostek wychowawczych województwa lubelskiego.

W turnieju szachowym zwyciężył Wojciech Grzesik z 3-4 Hufca Pracy w Tomaszowie Lubelskim, drugie miejsce zajął Cezary Golan ze Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie, a trzecie – Mateusz Staniak z hufca w Puławach. W konkurencji „Warcaby” zwyciężył Piotr Zalewski z hufca w Łukowie, drugie miejsce zajęła Wiktoria Semczuk z hufca w Chełmie, a trzecie – Seweryn Niewiadomski z hufca w Kraśniku.

Równolegle odbywał się turniej kadry. W warcabach najlepszy okazał się Marian Chmiel ze Świdnika, drugą lokatę zajęła Anna Iwanicka również ze Świdnika, a trzecią – Aneta Kozieł z Chełma. W turnieju szachowym zwycięzcą okazał się Ryszard Gołoś z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim. Na drugiej pozycji uplasował się Ireneusz Omelańczuk z Łukowa, a na trzeciej – Irena Piaskowa z Biłgoraja.

Puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe laureatom turnieju w poszczególnych kategoriach wręczyła Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Świdniku Joanna Kulikowska i kierownik internatu Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku Leszek Onuszkiewicz.

Zmiany kadrowe

28 marca 2017 r. Komendant Główny OHP odwołał ze stanowiska Wojewódzkiego Komendanta OHP Lubuskiej WK w Zielonej Górze pana Krzysztofa Galerczyka. Pełnienie obowiązków Wojewódzkiego Komendanta OHP w Zielonej Górze powierzył panu Mariuszowi Krukowi, dotychczasowemu zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP.