Zakończono projekt

23 lutego w 13-7 Hufcu Pracy w Pińczowie (Świętokrzyska WK OHP) zakończono projekt „Akcja aktywizacja – YEI”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

W ramach projektu od czerwca do grudnia 2016 r. beneficjenci uczestniczyli w zajęciach indywidualnych z doradcą zawodowym, indywidualnych i grupowych zajęciach z psychologiem, zajęciach z zakresu zapobiegania depresji, kursie języka angielskiego oraz indywidualnych warsztatach wyrównawczych z matematyki, fizyki i chemii. Zajęcia były dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika i przyczyniły się do poprawy wyników w nauce, umiejętności komunikowania się w języku obcym, rozwiązania zdiagnozowanych, osobistych problemów oraz wyboru szkoły i zawodu.

W spotkaniu, oprócz uczestników projektu, wzięli udział: z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Kielcach Lucyna Brelska, koordynator wojewódzki projektu Mirosław Gocał, dyrektor Gimnazjum nr 2 w Pińczowie Sławomir Spaczyński i jego zastępca Hanna Mitka-Marszalik oraz nauczyciele prowadzący zajęcia wyrównawcze.

Młodzież otrzymała stosowne zaświadczenia, tablety, pendrivy oraz power banki. Zaprezentowano jej także ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018 .

 

Na praktykach w Hannowerze

Od 12 do 25 lutego grupa 16 uczestników z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach (Świętokrzyska WK) przebywała na praktykach zagranicznych w Hannowerze.

W stażach uczestniczyło dziewięcioro monterów robót wykończeniowych w budownictwie, troje elektryków i cztery fryzjerki. Miejsca praktyk w firmach budowlanych oraz salonach fryzjerskich zapewniła młodzieży organizacja pośrednicząca Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gemeinnützige GmbH. Koordynatorami ze strony niemieckiej byli Angelika Jasińska i Sven Niebelschütz, natomiast opiekę nad młodzieżą ze strony polskiej pełnili koordynator projektu Lucyna Prokop oraz nauczyciel języka niemieckiego Janusz Ćwieluch.

Monterzy zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w czasie stażu przygotowywali ściany do malowania, wykonywali prace malarskie, porządkowali teren pod budowę, przygotowywali ściany do gładzi tynkowych, wykonywali prace z zakresu suchej zabudowy. Z kolei elektrycy poznali metody stosowane przy konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz mieli okazję posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi. Fryzjerki poznały kosmetyki służące do pielęgnacji włosów w Niemczech. Obserwowały techniki strzyżenia, farbowania i układania włosów, wykonywały zadania z zakresu obsługi klienta. Ponadto wszyscy doskonalili swoje umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim.

Oprócz odbywania praktyk zawodowych młodzież wspólnie z przewodnikiem zwiedzała najważniejsze zabytki Hannoweru, jak: Dworzec Główny, Operę, Stary Ratusz, Nowy Ratusz, Marktkirsche, Dom Leibnica. Odwiedziła też Wolfsburg, gdzie znajduje się jedna z najważniejszych fabryk Volkswagena.

Pod koniec pobytu stażystów w Hannowerze odwiedził Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach Jacek Sabat wspólnie z kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach Agnieszką Kuś. W ramach wizyty monitorującej goście zwiedzili siedzibę firmy Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gemeinnützige GmbH oraz spotkali się z koordynatorami projektu i szefową firmy Helią Geller-Fehling, z którymi omówili stan realizacji praktyk, współpracę z opiekunami stażystów, a także wymienili się doświadczeniami na temat szkolnictwa zawodowego w Polsce i Niemczech. Odbyło się także spotkanie w szkole fryzjerskiej z przewodniczącym cechu fryzjerskiego w Hannowerze, gdzie omówiono zasady zdawania egzaminów zawodowych w Polsce i Niemczech. Wizyta zakończyła się wręczeniem niemieckich i polskich certyfikatów potwierdzających pozytywne ukończenie staży.

 

Wojewódzki Komendant Jacek Sabat (trzeci od prawej) i kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach Agnieszka Kuś (pierwsza z lewej) podczas wizyty monitorującej praktyki Iwony i Ani w salonie Hair Dreim by Tasche w Hannowerze.

Praktyki zawodowe były realizowane w ramach projektu pn. „Zdobywamy umiejętności zawodowe w krajach europejskich” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

 

Targi Edukacji i Pracy

Punkt Pośrednictwa Pracy w Kościanie (Wielkopolska WK) był współorganizatorem, razem z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Starych Oborzyskach, Targów Edukacji i Pracy, skierowanych do gimnazjalistów z ostatnich klas z powiatu kościańskiego.

Oferta jednostek Ochotniczych Hufców Pracy bardzo dobrze wpisała się w koncepcję przedsięwzięcia. Odwiedzający mogli zapoznać się z usługami Punktu Pośrednictwa Pracy w Kościanie oraz Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Lesznie. Udzielano informacji na temat możliwości rejestracji i podjęcia pracy w okresie wakacji, a także korzystania z konsultacji w zakresie poradnictwa zawodowego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, tworzenia dokumentów aplikacyjnych czy autoprezentacji. Młodzież uzyskała również odpowiedzi na pytania dotyczące kształcenia w jednostkach OHP.

Ponadto na odwiedzających czekała oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych z Kościana, Poznania, Nietążkowa, Leszna, Grzybna, Krzywinia, Grabonogu oraz Mosiny. Nowych pracowników poszukiwali też lokalni przedsiębiorcy.

Informatyczne zmagania

Wojewódzkie eliminacje do XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP z pomorskich jednostek zorganizowano 24 lutego w Słupsku przez tamtejszy 11-19 Hufiec Pracy.

Nad sprawnym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Adam Matuszewski z Pomorskiej WK OHP oraz nauczyciel informatyki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku Mariusz Kurak. Najpierw młodzież rozwiązała test składający się z 20 pytań, po czym przedstawiła wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne. Podjęte w nich tematy były różnorodne, a o wysokości zdobytych punktów decydowała ilość i jakość użytego oprogramowania, biegłość techniczna i umiejętność zaprezentowania pracy.

Pierwsze miejsce przyznano Piotrowi Kowalskiemu z Hufca Pracy w Słupsku (na zdjęciu u góry), który sam stworzył kilkupoziomową grę komputerową. Oceniającym zaimponował pomysłowością, scenariuszem, a także poziomem swojej wiedzy i umiejętności. Drugi był jego kolega z hufca Kamil Miszta, a trzecia – Angelika Krupa z 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku. Oprócz nagród ufundowanych przez Pomorską Komendę OHP zawodnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze.

Porozumienie z Piłsudczykami RP

W siedzibie Hufca Pracy w Rybniku podpisano 23 lutego porozumienie o współpracy pomiędzy Śląską Wojewódzką Komendą OHP a odziałem terenowym Rybnickiego Związku Piłsudczyków. Podpisy złożyli zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP w Katowicach Łukasz Norek i pułkownik w stanie spoczynku pilot Tadeusz Dłużyński.

Rybnicki Związek Piłsudczyków będzie wspierać młodzież OHP z województwa śląskiego w realizacji zadań wychowawczych i patriotycznych, aby postać i działania Józefa Piłsudskiego stawały się dla niej wzorem i drogowskazem. Sygnatariusze zobowiązali się do podejmowania działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej młodych ludzi, pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych, krzewienia wśród młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz obywatelskiego wychowania.

W ramach porozumienia przewiduje się m.in.: organizację prelekcji, pogadanek i spotkań mających na celu upowszechnienie patriotyzmu i obywatelskiego wychowania, opiekę nad mogiłami uczestników walk o niepodległość, popularyzację i propagowanie spraw obronnych, udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze wojskowe i samorządowe oraz stwarzanie możliwości atrakcyjnych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Od lewej: zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasz Norek, pułkownik w stanie spoczynku pilot Tadeusz Dłużyński, komendant Hufca Pracy w Rybniku Magdalena Szrek-Moroń.

 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

26 lutego młodzież z jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w kraju uczestniczyła w V Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych pn. „Tropem Wilczym”, który odbywał się jednocześnie w 240 miastach nie tylko w Polsce.

W Kraśniku impreza odbyła się w Parku im. Jana Pawła II. Na starcie zarejestrowało się ponad 300 osób, w tym uczestnicy kraśnickiego Hufca Pracy (Lubelska WK). Zawodnicy mieli do pokonania symboliczny dystans 1963 m (data śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka „Lalki”) lub 5000 m. Wszyscy biegacze otrzymali symboliczne koszulki, a na zakończenie biegu – pamiątkowe medale.

Z kolei we Włodawie (Lubelska WK) w organizację biegu upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych włączyli się uczestnicy i kadra Środowiskowego Hufca Pracy. Wraz z I Włodawską Drużyną Harcerzy „Delta” uczestnicy z hufca przygotowywali pakiety dla startujących zawodników, rozstawiali namioty, zabezpieczali trasę biegu, a na zakończenie porządkowali miejsce imprezy. Każdy z uczestników OHP otrzymał pamiątkowe koszulki i materiały promocyjne.

We Włodawie młodzież pomogła w organizacji i przeprowadzeniu biegu.

Podobnie uczestnicy z lubartowskiej filii 3-18 Środowiskowego Hufca Pracy (Lubelska WK) aktywnie włączyli się do organizacji i udziału w tym wydarzeniu. Kilkoro z nich wzięło udział w biegu honorowym na dystansie 1963 m. Reszta dopingowała biegaczy głównego pięciokilometrowego dystansu, pomagając organizatorom w zabezpieczaniu trasy. Należy dodać, że organizatorzy uzupełnili program biegów o interesującą grę edukacyjną „Szlakami Wyklętych”, w której mogły startować kilkuosobowe zespoły.

W tym roku po raz trzeci pobiegli również uczestnicy 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu (Podkarpacka WK). W składzie reprezentacji, którą przygotował wychowawca Łukasz Rymarz, znalazło się siedmiu wychowanków wraz z komendantem hufca Andrzejem Kucą.

Tradycyjnie trasa biegu na długości 1963 metrów rozpoczęła się od uroczystego apelu pod pomnikiem majora Władysława Koby – jarosławskiego Żołnierza Wyklętego,
a zakończyła na rynku. Wysiłki uczestników zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami i koszulkami.

Komendant Andrzej Kuca oraz wychowawca Łukasz Rymarz wraz z uczestnikami pod pomnikiem majora Władysława Koby.

W biegu „Tropem Wilczym” w Rabce Zdroju wzięli udział również wychowankowie małopolskich jednostek OHP: 6-17 Hufca Pracy w Oświęcimiu i 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej, którzy sprostali wyzwaniu i z zaangażowaniem przebiegli całą trasę. Dodać należy, że trasę przemierzyli w koszulkach z wizerunkami, imionami i nazwiskami Żołnierzy Wyklętych. Bieg.

Po raz pierwszy w biegu uczestniczyli też wychowankowie 1-30 Hufca Pracy w Wałbrzychu (Dolnośląska WK). Jednostkę reprezentowało pięciu uczestników oraz wychowawczyni Aneta Hajdukiewicz.

Ideą Biegu, którego głównym organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja, jest krzewienie wiedzy i umacnianie pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Samym biegom towarzyszą m.in. pokazy grup rekonstrukcyjnych, gra plenerowa, namioty edukacyjne.

W Biegu może wziąć udział każdy powyżej ośmiu lat. Uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe, pakiet startowy zawierający materiały edukacyjne przygotowane przez IPN, a także koszulkę, numer startowy, gadżety odblaskowe czy specjalny czip, dzięki któremu mogą sprawdzić swój wynik.

Bieg jest jednym z wydarzeń towarzyszących przypadającemu 1 marca Narodowemu Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Ustanowił go w 2011 r. polski parlament „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

 

Sukces uczestnika

Podopieczny Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK) Konrad Osuch wraz z komendantem Anną Górecką wzięli udział 4 marca w gali VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, która odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Podczas gali odbył się etap regionalny konkursu, w którym Konrad odebrał nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca w kategorii praca multimedialna. Kolejny etap, tym razem centralny, odbędzie się w kwietniu.

Konkurs zorganizowały pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy organizacje patriotyczne.

  

Kielce – Żołnierzom Niezłomnym

W Kielcach uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się tradycyjnie na cmentarzu „Piaski” przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz poległych i zamordowanych po II wojnie światowej. Uczestniczyła w nich delegacja Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z Wojewódzkim Komendantem OHP Jackiem Sabatem na czele, młodzież i wychowawcy z kieleckiego hufca.

Przybyłych powitał Andrzej Wiatkowski ze Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Narodowego, po czym wysłuchano wystąpień Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek oraz naczelnik kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej dr Doroty Koczwańskiej-Kality i Leszka Bukowskiego także z IPN.

Modlitwę w intencji ofiar stalinowskich zbrodni poprowadził dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. św. Stanisława Kostki ks. Jacek Kopeć. Uroczystości zakończono złożeniem wieńców pod tablicą pamiątkową.

„Było nas wielu, zostało niedużo”

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu, w których wzięła udział delegacja wielkopolskich OHP z Wojewódzkim Komendantem Michałem Tadeuszem Combą, rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela. Stamtąd uczestnicy obchodów przemaszerowali ulicami miasta przed Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie odbyła się główna część obchodów.

Wojewoda Zbigniew Hoffmann odczytał list przekazany przez premier Beatę Szydło, w którym m.in. napisała: W panteonie polskich bohaterów przez lata nie było miejsca dla tych, którzy nie pogodzili się z powojennym ładem i przeciwstawiali się komunistycznemu terrorowi. Ówczesne władze próbowały ich wymazać z kart historii. Dziś wolna Polska oddaje cześć Niezłomnym Żołnierzom Wyklętym”. Następnie zabrał głos uczestnik powstania warszawskiego i konspiracji antykomunistycznej, represjonowany i więziony przez władze Polski Ludowej gen. brygady Jan Podhorski: Robiliśmy w tamtych czasach, co mogliśmy. Było nas wielu, zostało niedużo. Ale w imieniu wszystkich chcę podziękować za pamięć i liczne przybycie. Wysłuchano także wystąpień dr. hab. Macieja Glogera i dr. Piotra Dariusza Kucharskiego.

W czasie uroczystości w odczytanym Apelu Poległych przywołano również pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Na zakończenie złożono kwiaty pod pomnikiem.

Żyją w naszej pamięci

W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca młodzież z jednostek Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP uczciła bohaterów antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia walczących za wolną Polskę.

W kościele pw. św. Michała Archanioła w dzielnicy Bronowice uczestnicy ze Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie wzięli udział z pocztem sztandarowym w uroczystej mszy św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych Żołnierzy Wyklętych. Po nabożeństwie złożono w asyście salw honorowych kwiaty i zapalono znicze przed pomnikiem Żołnierzy Wyklętych znajdującym się na terenie bronowickiej parafii. Było to oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, a także wielka lekcja historii dla wszystkich biorących udział w uroczystościach.

Zwieńczeniem lubelskich obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych był spektakl „Łączka” wystawiony w Centrum Kultury w Lublinie, który obejrzała młodzież z hufca i wychowawcy. Artystyczny hołd żołnierzom pomordowanym przez UB i aparat represji PRL oddali aktorzy i muzycy, w tym Jerzy Zelnik. Nazwa spektaklu nawiązuje do tzw. Łączki na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, gdzie zbrodniarze wrzucali zwłoki pomordowanych żołnierzy AK i antykomunistycznego podziemia do bezimiennych dołów grzebalnych.

Uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych obejrzeli filmu „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944” oraz program artystyczny „Morowe dziewczyny”. W spotkaniu w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” brali udział weterani Armii Krajowej, uczestnicy wydarzeń przedstawionych na filmie. Młodzież OHP miała okazję wysłuchać żywych świadków historii, którzy w najtrudniejszym momencie walki o wolność ojczyzny, tak jak zamordowana przez komunistów „Inka”, wiedzieli, że należy „zachować się jak trzeba”. Spotkanie z weteranami to także lekcja tego, co znaczą patriotyzm, miłość do ojczyzny i poświęcenie dla innych.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy i nie złożyli broni. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę. Komuniści zamierzali zniszczyć tę najbardziej patriotyczną część polskiego społeczeństwa i na zawsze zatrzeć po niej ślad. Nie udało się – po latach zakłamania Żołnierze Wyklęci żyją w pamięci Polaków i dla wielu młodych ludzi są wzorem patriotyzmu.

Lekcja historii o Żołnierzach Wyklętych

Wychowankowie 1-21 Hufca Pracy w Jaworze (Dolnośląska WK) wzięli udział w odbywających się 1 marca uroczystościach zorganizowanych na dziedzińcu Zamku Piastowskiego – miejscu, gdzie rozstrzelano dwóch jaworskich „Wyklętych”.

Młodzież wspólnie z komendant hufca Mariolą Labrygą, złożyła kwiaty pod tablicą poświęconą właśnie tym zamordowanym – żołnierzowi AK Czesławowi Warance i żołnierzowi WiN Stanisławowi Olechowi. Udział w uroczystości był dla uczestników OHP doskonałą lekcją patriotyzmu oraz okazją do wzbogacenia wiedzy historycznej. Wśród delegacji byli również kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych oraz młodzież szkolna.

 

Mieli zostać zapomniani

Tarnowskie uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych odbyły się 28 lutego na terenie Cmentarzu w Tarnowie-Krzyżu. Poseł prof. Włodzimierz Bernacki wspominając żołnierzy, którzy nie złożyli broni po 1945 roku, powiedział, że mieli odwagę postępować godnie, często płacąc życiem. Po salwie honorowej kompanii Wojska Polskiego i Apelu Poległych oraz modlitwie, przedstawiciele władz miasta i powiatu, policji, wojska oraz zebrani mieszkańcy złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogiłach Żołnierzy Niezłomnych. Delegacji kadry i młodzieży Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie przewodniczył jego dyrektor Tomasz Stelmach (na zdjęciu po lewej, drugi od prawej).

   

„Walka o pamięć i cześć”

W przededniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Trzebini (Małopolska WK) dyrektor Muzeum Ziemi Trzebińskiej Małgorzata Ropka (pośrodku zdjęcia) spotkała się z uczestnikami OHP.

Pani dyrektor, historyk i członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzebińskiej ,,Cor”, przedstawiła młodzieży prezentację multimedialną pod tytułem ,,Walka o pamięć i cześć” oraz opowiedziała o losach żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach czterdziestych.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” obchodzi się 1 marca nieprzypadkowo. W tym dniu w 1951 roku w warszawskim więzieniu na Mokotowie komuniści zamordowali żołnierzy – członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ostatniego kierownictwa ogólnopolskiej konspiracji kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

Niezłomni z Podkarpacia

28 lutego gościem tarnobrzeskiego 9-15 Hufca Pracy (Podkarpacka WK) był Krzysztof Wianecki (na zdjęciu pierwszy z lewej), miejscowy miłośnik historii. Opowiedział uczestnikom nie tylko o walce byłych żołnierzy Armii Krajowej i skali represji, jakiej poddawani byli żołnierze walczący o wolną Polskę po zakończeniu II wojny światowej, ale przede wszystkim o dwóch bardzo znanych Żołnierzach Niezłomnych: mjr. Hieronimie Dekutowskim ps. „Zapora” oraz kpt. Gracjanie Frógu ps. „Szczerbiec”. Obaj bohaterscy żołnierze byli związani z Tarnobrzegiem i obaj zostali po brutalnym śledztwie i torturach zamordowani w warszawskim więzieniu przy ul. Rakowieckiej.

Ta lekcja historii odebrana przez uczestników z dużym skupieniem i zainteresowaniem była jednym z elementów prowadzonego w hufcu wychowania patriotycznego młodzieży.

   

Na Podkarpaciu uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” odbyły się także w Rzeszowie. Wychowankowie z miejscowego 9-1 Hufca Pracy złożyli wiązankę kwiatów na symbolicznym grobie siedmiu członków niepodległościowego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepki, który znajduje się na tamtejszym cmentarzu komunalnym Wilkowyja. 66 lat temu zostali oni rozstrzelani w więzieniu na warszawskim Mokotowie. Miejsce ich pochówku nie zostało ujawnione.

 

 

Uroczysta Sesja w Krośnie

Grupa wychowanków Ośrodka Szkolenia i Wychowania z Iwonicza (Podkarpacka WK OHP) wraz z kierownik jednostki Małgorzatą Frączek i wychowawcą Jolantą Ochęduszko uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się 27 lutego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Ich organizatorem był rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie oraz poseł Piotr Babinetz.

W programie uroczystości znalazła się sesja popularnonaukowa, podczas której uczestnicy mogli między innymi wysłuchać wykładu Macieja Rędziniaka z IPN „Żołnierze Wyklęci” ilustrowanego filmami i zdjęciami. W drugiej części obchodów odbył się koncert „Tadek Firma Solo” poświęcony pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w którym artysta w sposób bezkompromisowy i emocjonalny przywołał sylwetki żołnierzy i działaczy podziemia antykomunistycznego, m.in. rotmistrza Witolda Pileckiego, „Inki”, „Nila” czy „Łupaszki”. Organizatorzy uroczystości akcentowali, że o Żołnierzach Wyklętych długi czas pamiętali tylko nieliczni, najczęściej członkowie ich rodzin i historycy. Dopiero od kilku lat upowszechnia się wiedzę o nich, ich bohaterstwie, oddaniu i walce o wolną Polskę. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to uczczenie ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku.

Wojewódzki konkurs

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach (Świętokrzyska WK) odbył się 22 lutego Wojewódzki Konkurs Informatyczny Młodzieży OHP. Jego celem było sprawdzenie wiedzy informatycznej młodych ludzi, rozwijanie ich zainteresowań w tym zakresie oraz wyłonienie reprezentacji Świętokrzyskiej Komendy OHP do udziału w Ogólnopolskim Konkursie.

Po otwarciu konkursu przez kierownik OSiW OHP w Starachowicach Agnieszkę Kuś oraz omówieniu zasad udziału, młodzież przystąpiła do wykonania zadania teoretycznego polegającego na rozwiązaniu testu. W drugiej części uczestnicy zaprezentowali przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne.

W komisji zasiedli: nauczyciel informatyki w ZSZ nr 3 w Starachowicach Paweł Brzozowski – przewodniczący, specjalista ds. obsługi programów komputerowych ŚWK OHP w Kielcach Zbigniew Zbroszczyk oraz starszy specjalista ds. organizacji kształcenia zawodowego ŚWK OHP w Kielcach Kamila Odzimkowska.

Zwycięzcą Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego został Wojciech Orłowski z 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, który przygotował pracę z zakresu programowania gry platformowej 2D. Drugie miejsce zajęła Sylwia Dróżdż z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach (animacja 3D), a trzecie – Sebastian Denkiewicz z 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie (prezentacja na temat wędkarstwa).

  

Rzeszów: Wojewódzka Rada

Z udziałem zastępcy Komendanta Głównego OHP Renaty Wicha odbyło się 22 lutego w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej Podkarpackiej WK OHP mające na celu omówienie dotychczasowych działań Ochotniczych Hufców Pracy oraz przedstawienie koncepcji szkolnictwa zawodowego zawartej w nowej reformie oświatowej.

Po przywitaniu zebranych Przewodnicząca Rady – Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołania nowym członkom Rady, a następnie wspólnie z wicemarszałek Województwa Marią Kurowską oraz zastępcą Komendanta Głównego Renatą Wicha wręczyły wyróżnienia dla wychowawców pracujących w OHP. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Barbara Grochala z 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie, Magdalena Grimm z 9-8 Hufca Pracy w Sanoku, Łukasz Rymarz z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu, Aleksandra Gardziel z 9-19 Hufca Pracy w Dębicy oraz Robert Nycz z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu.

W dalszej części posiedzenia przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Beata Streb poruszyła temat uchwalonych przez Sejm zmian, jakie nastąpią w procesie edukacji. Najważniejszym punktem spotkania było podsumowanie roku szkoleniowego 2015/2016 i pierwszego semestru roku 2016/2017, którego dokonał kierownik Zespołu szkoleniowo-pedagogicznego w PWK OHP Kinga Warchoł. Zaprezentowano statystykę dotyczącą kształcenia uczestników, podjętych działań kulturalno-oświatowych, turystyczno-sportowych, jak również wyniki egzaminów końcowych. Z kolei specjalista ds. refundacji Ewa Ogorzałek omówiła temat realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników w 2016 r. oraz zadania z zakresu rynku pracy.

Posiedzenie Rady zwieńczyła dyskusja na tematy związane z kształceniem uczestników OHP, zasięgiem działalności oraz problematyką odbywania praktyk i realizacji programów europejskich. Głos zabrali: komendant 9-9 HP w Krośnie Bogdan Stachyrak, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego WUP w Rzeszowie Maciej Karasiński. Podczas spotkania Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP podpisała porozumienie o współpracy z podkarpackim oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W tym samym dniu Komendant Renata Wicha spotkała się z pracownikami Podkarpackiej WK OHP oraz udzieliła wywiadu w Radiu Via w Rzeszowie. Wspólnie z Wojewódzkim Komendantem Jerzym Cyprysiem, jego zastępcą Renatą Trybus, młodzieżą z 9-1 Hufca Pracy w Rzeszowie, jego komendantem Henrykiem Rędzio i wychowawcą Anną Kaplita złożyła też kwiaty pod miejscowym Pomnikiem Żołnierzy Wyklętych.


Na zdjęciu u góry od lewej: Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, zastępca Wojewódzkiego Komendanta PWK OHP w Rzeszowie Renata Trybus, dyrektor podkarpackiego oddziału PFRON Maciej Szymański.

Lubuscy informatycy

21 lutego w siedzibie Lubuskiej WK OHP w Zielonej Górze rozstrzygnięto wojewódzki konkurs informatyczny.

Reprezentantów jednostek opiekuńczo-wychowawczych powitał zastępca Wojewódzkiego Komendanta Mariusz Kruk. Pierwszym zadaniem młodych ludzi było rozwiązanie testu wiedzy, po czym każdy uczestnik przedstawił przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną.

Zwycięzcą tegorocznej edycji został po raz kolejny uczestnik z Żar, który znakomicie porusza się w tematyce związanej z tworzeniem stron internetowych, programowaniem CSS czy JAVA. Rafał zaprezentował swoją stronę internetową, stworzoną specjalnie na potrzeby konkursu, która dotyczyła jego drugiej pasji – tworzenia bitów i nagrywania utworów rapowych. Drugie miejsce przyznano z kolei Łukaszowi z Gorzowa Wielkopolskiego, który prezentował swoją pracę wykonaną za pomocą programów Adobe After Effects i Photoshop.

Już w marcu chłopcy wezmą udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy informatycznej w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie.

Mistrzostwa Śląska

Śląska Wojewódzka Komenda OHP wraz z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej zorganizowała 20 lutego XXVI Mistrzostwa Śląska OHP w halowej piłce nożnej.

Imprezę, która odbyła się w Hali widowiskowo-sportowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej oficjalnie otworzył zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasz Norek wraz z radnym Dąbrowy Górniczej Wiesławem Wiekierą.

Do sportowej rywalizacji przystąpiło osiem jednostek z Pszczyny, Pyskowic, Rybnika, Żywca, Skoczowa, Częstochowy, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej wyłonionych w drodze eliminacji rejonowych. Nad prawidłowym przebiegiem Mistrzostw czuwali zawodowi sędziowie PZPN Henryk Kurek oraz Tomasz Faracik oraz kadra dąbrowskiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania.

W pierwszej części rozgrywek drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch grupach, spośród których po dwie reprezentacje awansowały do etapu półfinałowego. W konsekwencji mecz o trzecie miejsce został rozegrany pomiędzy hufcem w Żywcu a hufcem w Skoczowie. Ostatecznie brąz stosunkiem bramek 5:2 wywalczyli uczestnicy ze Skoczowa. Do finału awansowały reprezentacje hufców z Pszczyny i Pyskowic. Tytuł Mistrza Śląska OHP w halowej piłce nożnej przypadł drużynie z Pszczyny (zdjęcie u góry), która wygrała 4:0.

Najlepszym bramkarzem Mistrzostw został uczestnik z Pszczyny Filip Pietryja. Tytuł najlepszego zawodnika wywalczył Jan Kędziora z Pszczyny, a najskuteczniejszym strzelcem okazał się Dominik Pisarek ze Skoczowa.

Trzy najlepsze drużyny zostały uhonorowane pucharami, dyplomami, medalami oraz nagrodami, które wręczył zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasz Norek wraz kierownikiem Wydziału Programów Edukacyjnych, Refundacji, Kształcenia i Wychowania Sabiną Knapik oraz kierownikiem dąbrowskiego OSiW Barbarą Wojciechowską. Pozostałe drużyny otrzymały drobne upominki oraz podziękowania za udział w imprezie.

Ponadto tego dnia zwycięska drużyna rozegrała mecz towarzyski z przedstawicielami kadry OHP, którego inicjatorem był zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasz Norek. Spotkanie zakończyło się remisem.

 

Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasz Norek (z lewej) z najlepszym bramkarzem Filipem Pietryją oraz kierownik Wydziału Programów Edukacyjnych, Refundacji, Kształcenia i Wychowania Sabiną Knapik (z prawej).

 

Puchary za trzecie miejsce uczestnikom skoczowskiego Hufca Pracy wręczają: (od lewej) zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasz Norek, kierownik Wydziału Programów Edukacyjnych, Refundacji, Kształcenia i Wychowania Sabina Knapik, kierownik OSiW w Dąbrowie Górniczej Barbara Wojciechowska.