Ferie w Małopolsce rozpoczęte

Upływa dopiero drugi dzień ferii w Małopolsce, a młodzież mogła już skorzystać z wielu interesujących ofert przygotowanych przez Wojewódzką Komendą OHP w Krakowie.

W Hufcu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy, podczas których uczestnicy uzyskali informacje o zasadach funkcjonowania rynku pracy oraz poznali umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się po nim. Poznali procedury zakładania własnej firmy i możliwości wsparcia finansowego przy jej zakładaniu. Sporządzili także własne biznesplany.

W pierwszym dniu ferii podopieczni Hufca Pracy w Limanowej wybrali się do Zalesia, aby spróbować swoich sił na trasach narciarstwa biegowego. Młodzież miała do pokonania odcinek około 4 km, na którym nie zabrakło długich zjazdów, a także płaskich fragmentów, gdzie każdy mógł doskonalić swój styl biegu na nartach. Wszyscy bez przeszkód dotarli do końca trasy zlokalizowanego przy Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Zalesiu.

Do Rabki Zdrój udały się z kolei wolontariuszki Hufca Pracy w Skomielnej Białej, gdzie wzięły udział w balu zorganizowanym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Św. Tereski. Uczestniczki pomagały w przygotowaniu stołów, dekorowały salę taneczną, a podczas zabawy karnawałowej prowadziły zabawy i konkursy dla podopiecznych Ośrodka. Część wychowanków hufca spotkała się w kinie na projekcji filmu pt. „Po prostu przyjaźń”.

,,Zimowe krajobrazy” to tytuł zajęć plastycznych, w których uczestniczyła młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini. W innym małopolskim Ośrodku – w Lanckoronie młodzi ludzie rozpoczęli ferie od treningu piłki nożnej w sali gimnastycznej, a po południu udali się na lodowisko w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejnym punktem był wyjazd do Wadowic na basen „Delfin”.

Także w jednostkach rynku pracy zainteresowane osoby mogą skorzystać z możliwości uczestnictwa w warsztatach, autorskich programach i giełdach pracy. Pierwsza z giełd odbyła się w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Proszowicach. Przedstawicielka firmy Promedica24 przedstawiła warunki zatrudnienia na stanowisku opiekun/ka osób starszych. Pracodawca oczekiwał od kandydatów doświadczenia w opiece nad osobami starszymi oraz – w przypadku pracy za granicą – biegłej znajomości języka angielskiego, a także języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Po zapoznaniu się uczestników z zakresem obowiązków zainteresowani wypełnili formularze rekrutacyjne, a następnie wzięli udział w rozmowach kwalifikacyjnych.

Kolejna giełda, tym razem na stanowisko kolportera ulotek, została zorganizowana w Młodzieżowym Biurze Pracy w Krakowie. Tutaj przedstawiono również propozycje zatrudnienia, jakimi dysponuje krakowskie biuro.

Pierwszego dnia ferii w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Nowym Sączu rozpoczął się autorski program pt. „Bezpieczne ferie z rynkiem pracy”. Najpierw odbyły się zajęcia integracyjne oraz na temat autoprezentacji. Na kolejne dni zaplanowano warsztaty z doradcą zawodowym, pośrednikami pracy, doradcą EURES oraz ratownikiem GOPR. Młodzież zdobędzie wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, sytuacji panującej na lokalnym rynku pracy, działania sieci EURES. Ostatniego dnia odbędzie się szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Z kolei w tarnowskim Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej młodzież zainteresowana diagnozą swoich predyspozycji zawodowych skorzystała z możliwości wykonania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ). Podczas indywidualnych porad doradcy pomagali szczególnie maturzystom w określeniu ich profilu zainteresowań w związku z decyzją o wyborze kierunku studiów.

Przedszkolaki poznają zawody

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Cieszanowie (Podkarpacka WK) zorganizowali dla przedszkolaków zajęcia edukacyjne na temat „Poznaję świat zawodów”.

Dzieciom pokazano czym zajmują się osoby wykonujące zwody fryzjera, sprzedawcy, pielęgniarki, lekarza, strażaka, policjanta oraz bibliotekarza.

W czasie spotkania kilkulatki rozwiązywały ciekawe zagadki słowne, brały także udział w zabawach ruchowo-naśladowczych, doskonaląc tym samym umiejętność odgrywania przyjętej roli i poznając wiedzę na temat świata zawodów.

Podsumowaniem zajęć było wykonanie prac plastycznych prezentujących wybranych przez dzieci przedstawicieli zawodów.

 

 

Na Targach Pracy

Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Wrocławiu (Dolnośląska WK) wzięli udział w Targach Pracy zorganizowanych przez Biuro Karier i Programów Międzynarodowych Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki.

Odwiedzający mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami policji, straży miejskiej, straży granicznej, prywatnymi przedsiębiorcami gwarantującymi pracę młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy, liderami, specjalistami ds. personalnych oraz doradcami zawodowymi zajmującymi się kreowaniem wizerunku oraz wspierającymi podczas podejmowania ważnych decyzji zawodowych.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko OHP, przy którym doradczynie zawodowe Magdalena Polańska oraz Sara Pepłowska udzielały informacji na temat działalności z zakresu rynku pracy, w szczególności możliwości korzystania z porad w zakresie redagowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, jak również pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych. Targom towarzyszyły również liczne warsztaty i prelekcje dotyczące sposobów poszukiwania zatrudnienia, zakładania własnej działalności gospodarczej oraz trendów panujących na rynku pracy.

Czas na Giżycko

Uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”, realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”, poza pomocą w zakresie zdobycia kwalifikacji zawodowych otrzymują również wsparcie psychologiczne. O tym czym jest depresja, jakie są jej skutki, co jest jej przyczyną, jak się ją diagnozuje, a przede wszystkim jak można jej zapobiegać i gdzie zwrócić się o pomoc, rozmawiali uczestnicy projektu „Akcja aktywizacja – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Giżycku (Warmińsko-Mazurska WK).

Spotkania z zakresu zapobiegania depresji stanowiły kontynuację warsztatów oraz konsultacji indywidualnych z psychologiem i zamykały cykl tzw. miękkich form wsparcia uczestników projektu. Udział w zajęciach o charakterze psychologicznym, profilaktycznym, motywacyjnym i doradczym był szczególnie cenny dla osób borykających się z trudnościami w znalezieniu swojego miejsca na rynku pracy, podjęciu zatrudnienia i prawidłowym funkcjonowaniu w obszarze społeczno-zawodowym.

Kolejnym etapem realizacji przez uczestników projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” będzie kurs zawodowy.

 

www.dreamsart.pl

Nowe kwalifikacje w ramach projektu

Zajęcia z przeciwdziałania depresji oraz indywidualne wsparcie psychologiczne to tylko niektóre formy wsparcia, w których biorą udział uczestnicy projektu „Akcja Aktywizacja – YEI” – realizowanego w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” – z Młodzieżowego Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym (Lubelska WK).

Część z młodych ludzi uczestniczy obecnie w kursie prawa jazdy kat. B. W dalszej kolejności odbędą się kursy zawodowe: sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej i modułem visual merchandising, operatora koparko-ładowarki, pracownika kancelaryjno-biurowego, jak również zajęcia z kreowania wizerunku, a następnie trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców.

Zaproponowana ścieżka wsparcia ma pomóc młodzieży w zdobyciu kwalifikacji i umiejętności, a w rezultacie w znalezieniu pracy. Z projektu korzystają osoby w wieku od 18 do 24 lat, nieuczące się i niepracujące.

 

www.dreamsart.pl

Do Hiszpanii na staż

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Elblągu oraz Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mrągowie (Warmińsko-Mazurska WK) trwa – w ramach programu Erasmus+ – projekt pn. „Inwestycja w przyszłość 2”. Dzięki uczestnictwu w projekcie 50 młodych ludzi z jednostek Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP wyjedzie na trzytygodniowy staż zawodowy do Hiszpanii.

Już 28 stycznia do Sewilli udała się 10-osobowa grupa kucharzy z Mrągowa i dziesięcioro fryzjerów z Elbląga. Przed wyjazdem uczestnicy brali udział w kursie języka hiszpańskiego na poziomie A1 oraz warsztatach kulturowych przybliżających tradycje i zwyczaje panujące w Hiszpanii, a w szczególności w Andaluzji. Zorganizowane zajęcia z doradcą zawodowym stanowiły okazję do poznania hiszpańskiego rynku pracy, jak również przygotowania życiorysu zgodnie ze wzorem dokumentu Europass-CV. Został on przetłumaczony na język hiszpański i przekazany pracodawcom, u których uczestnicy odbędą staż. Dokumenty pozwoliły na dobranie miejsca praktyki zawodowej zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem i umiejętnościami posiadanymi przez młodych ludzi. Młodzież odbyła też indywidualne rozmowy z przedstawicielem hiszpańskiej organizacji euroMind.

Przed wyjazdem odbyły się także spotkania informacyjne z rodzicami uczestników i opiekunami grup, podczas których koordynator projektu oraz specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i promocji projektu przekazali wszelkie niezbędne informacje.

 

 

 

 

 

 

 

Pamięci powstańców styczniowych

W rocznicę powstania styczniowego uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach (Świętokrzyska WK) oddali symboliczny hołd bohaterom największego zrywu narodowowyzwoleńczego z okresu zaborów.

Delegacja uczestniczek odwiedziła, pod opieką instruktora Joanny Rychty i wychowawcy Macieja Górskiego, Wąchock – miejsce mocno związane z powstaniem 1863 r. To tutaj mieściła się kwatera główna naczelnika wojska województwa sandomierskiego pułkownika Mariana Langiewicza. Maciej Górski przekazał wiele interesujących informacji na temat przywódców powstania i walk toczonych na ziemi świętokrzyskiej. Zapalono znicze pod pomnikiem Mariana Langiewicza, po czym zwiedzono dworek Langiewicza, gdzie mieścił się sztab główny, z którego późniejszy generał Langiewicz rozsyłał odezwy do burmistrzów i wójtów z całego województwa. Uczestniczki odwiedziły również klasztor Ojców Cystersów w Wąchocku.

Zima z CKiW

W dniach 23-27 stycznia w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie odbywały się półkolonie zorganizowane w ramach akcji „Zima w OHP”. W zimowisku uczestniczyło 30. dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat.

Uczestnicy budowali karmniki dla ptaków, tworzyli masy plastyczne, uczyli się samoobrony, brali udział w warsztatach profilaktycznych i edukacyjnych, odwiedzili muzeum Animacji Se-Ma-For. Przez cały czas organizowane były też liczne zabawy rozwijające kreatywność (muzyczne, plastyczne, komputerowe, sportowe), a na zakończenie odbył się bal karnawałowy i zabawa taneczna.

W ramach niespodzianek dzieci odwiedzili też goście: dzielnicowy mł. asp. Dawid Błażejewski, który poprowadził zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w czasie zimy i odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym, oraz instruktorka fitnessu Malwina Sitek, która poprowadziła zajęcia na trampolinach oraz naukę układów tanecznych.

Półkolonie zostały dofinansowane z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie.

  

Regionalne Mistrzostwa OHP

W hali widowiskowo-sportowej w Bochni odbyły się 26 stycznia Regionalne Halowe Mistrzostwa Ochotniczych Hufców Pracy w Piłce Nożnej Chłopców regionu tarnowskiego, których organizatorem była Małopolska WK OHP w Krakowie oraz 6-25 Hufiec Pracy w Bochni.

W zawodach, które otworzyła komendant hufca Renata Pastuszak, wzięły udział cztery drużyny z hufców pracy w Proszowicach, Dąbrowie Tarnowskiej i Bochni oraz Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie. Kolejność grup eliminacyjnych ustalono drogą losowania, a mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Do dalszego etapu rozgrywek, tym razem na poziomie wojewódzkim, zakwalifikowały się drużyny z Tarnowa (I miejsce) i Dąbrowy Tarnowskiej (II miejsce). Najlepszym strzelcem został Kamil Oracz z Dąbrowy Tarnowskiej, a bramkarzem – Mikołaj Gibek z 6-25 HP w Bochni. Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, medale oraz drobne upominki rzeczowe. Ponadto wszystkim reprezentacjom wręczono pamiątkowe dyplomy.

  

Niecodzienni goście

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK) spotkała się 22 stycznia z wolontariuszkami z Ghany, Indonezji i Malezji.

Celine Pong, Hutri Cika Agustina Berutu oraz Anita Opku-Tawiah przyjechały do Polski w ramach projektu pozarządowej organizacji non-for-profit AIESEC, która jest jedną z największych międzynarodowych organizacji studenckich. Prowadzona przez studentów i absolwentów interesujących się problemami otaczającego świata, przywództwem oraz zarządzaniem umożliwia swoim członkom odkrywanie własnego potencjału i rozwój w obszarach interesujących ich zagadnień. Każdy dołączający do organizacji student bierze udział w Programie Rozwoju, w ramach którego ma możliwość stopniowego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Członkowie AIESEC wyjeżdżają na praktyki zagraniczne i zdobywają doświadczenie w 124 krajach świata.

Goszczące w Ząbkowicach Śląskich wolontariuszki opowiedziały młodzieży o swojej działalności pomocowej, jak również zapoznały ją ze swoimi krajami – tradycjami, strojami narodowymi, upodobaniami kulinarnymi oraz podstawowymi zwrotami grzecznościowymi w językach Ghany, Indonezji i Malezji. W tłumaczeniu pomagała także nauczycielka języka angielskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 Elżbieta Hudy.