Wspólna lekcja historii

Młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce wraz z wychowankami niemieckiej szkoły Willy Brandt Gesamtschule Bottrop uczestniczyła 17 października we wspólnych warsztatach w Oświęcimiu. Współpracę pomiędzy Centrum a szkołą podjęto już w 2016 r., z kolei w maju 2017 r. w Szczawnicy odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkoły z Bottrop, które zaowocowało zorganizowaniem warsztatów dla polskiej i niemieckiej młodzieży.

Pierwsza część warsztatów stanowiła lekcję historii w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau. Zarówno młodzież niemiecka, jak i polska wraz z opiekunami miała możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat Holocaustu, wydarzeń związanych z II wojną światową oraz okupacją. Celem lekcji było zwiększenie świadomości młodych osób na temat historii, ukształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na rasę i wyznanie, a także uświadomienie uczniom wymiaru ludzkiego okrucieństwa. Wspólnie obejrzano stałą wystawę, a także budynki obozowe w głównej części kompleksu (Auschwitz) oraz najważniejsze obiekty w Brzezince.

Kolejnym punktem programu były warsztaty w mieszanych grupach. Podczas spotkania został otwarty panel dyskusyjny, który służył wymianie poglądów – w małych grupach każdy miał okazję przedstawić swoje wrażenia i emocje związane z wizytą w byłym obozie zagłady. To spotkanie było szczególnie ważne ze względu na trudną wspólną historię narodu polskiego i niemieckiego. Młodzież zgodnie stwierdziła, że niezwykle ważne jest kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka bez względu na pochodzenie czy wyznanie.

Następnego dnia wychowankowie niemieckiej szkoły Willy Brandt Gesamtschule Bottrop przyjechali do Szczawnicy. Był to czas na poznanie regionu, obyczajów i kultury. Szczególnie ważna była wizyta w Muzeum Pienińskim im. Józefa Szalaya w Szlachtowej. Warsztaty zakończyły się zabawą integracyjną, podczas której młodzież mogła poznać elementy tańca góralskiego.

Łódzka młodzież wybiera

W Tomaszowie Mazowieckim zebrali się przedstawiciele 16 młodzieżowych rad hufców pracy Łódzkiej WK OHP, aby wziąć udział w Wojewódzkim Zjeździe Młodzieży Aktywnej.

Jego głównym punktem były wybory do Wojewódzkiej Rady Młodzieży ŁWK OHP, do której zgłosiło się dziewięcioro kandydatów, z których na przewodniczącego wybrano Karola Wala z Hufca Pracy w Zduńskiej Woli (na zdjęciu u góry w pierwszym rzędzie, pierwszy z lewej strony; druga – jego zastępczyni Magda Malicka, a następnie sekretarz Rady Mateusz Pustelnik). Wybory poprzedzono zajęciami integracyjnymi, które poprowadziły Katarzyna Kołodziej-Hubka i Katarzyna Cander z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim. Miały one na celu wyłonienie osób ze zdolnościami do kierowania grupą i podejmowania decyzji. Wybrano także skład Wojewódzkiego Klubu Aktywnych. Uczestnicy i kadra mieli możliwość bliższego poznania się, nabycia umiejętności współpracy i współdziałania w grupie. Mogli także wymienić się z koleżankami i kolegami spostrzeżeniami i doświadczeniami z dotychczasowej działalności samorządowej w swoich jednostkach, a także wesprzeć się pomysłami do podejmowania kolejnych inicjatyw.

W tym samym czasie wychowawcy hufców pracy odbyli w siedzibie miejscowego Hufca Pracy szkolenie z inspektorem pracy pn. „Prawo pracy dotyczące młodocianych pracowników”.

W części rekreacyjnej spotkania młodzież zwiedziła wystawy w Muzeum im. Antoniego Hrabiego Ostrowskiego, założyciela miasta, oraz sprawdziła swoje umiejętności na torach bowlingu w trzech kategoriach: dziewczęta, chłopcy i wychowawcy.

   

   

Środowiska ponad podziałami

To nazwa projektu z udziałem uczniów i studentów z Grecji, którego realizacja zakończyła się w październiku.

Założeniem przedsięwzięcia zorganizowanego przez 1-30 Hufiec Pracy w Wałbrzychu (Dolnośląska WK) w ramach współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego OHP oraz Rzemieślniczą Branżową Szkołą I stopnia im. S. Palucha i Rzemieślniczą Oświatą, była rewitalizacja opuszczonego placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu połączona z umieszczeniem w parku Sobieskiego budek dla ptaków, owadów oraz jeży.

Przez dziesięć dni trwania projektu uczestnicy brali udział m.in. w zajęciach dotyczących rewitalizacji połączonych ze zwiedzaniem Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Odbyły się także warsztaty z ekologiem, podczas których pracowano nad projektem zagospodarowania placu oraz przygotowaniem budek do umieszczenia w parku.

Kompleksowe zwiedzanie Wałbrzycha, w tym zamku Książ i Stada Ogierów, pozwoliło greckim studentom poznać wyjątkowość regionu pod względem przyrodniczym, architektonicznym i kulturowym. W cyklu warsztatowym odbyły się również zajęcia z reklamy i projektowania ulotek oraz wycieczka z fotografem przyrody Krzysztofem Żarkowskim. Podczas zwiedzania palmiarni uczestnicy mieli niespotykaną okazję pracy z bonsai pod okiem Piotra Czerniachowskiego – opiekuna jedynej w Polsce wystawy drzewek bonsai.

    

Pod koniec projektu uczniowie przystąpili do rewitalizacji placu przy ul. Piłsudskiego oraz rozmieszczania budek dla zwierząt.

Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus +

Ogólnopolski Tydzień Kariery rozpoczęty

Jak co roku Ochotnicze Hufce włączyły się do akcji Ogólnopolski Tydzień Kariery zorganizowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa, pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”, uzyskała honorowe patronaty Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. „Tydzień” rozpoczął się 16 października i potrwa do 22 października br., a jego celem jest inicjowanie ogólnopolskich i lokalnych działań w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Dolnośląska WK

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP we Wrocławiu przygotowało Targi Pracy, które odbyły się 16 października w miejscowym Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Stoisko wrocławskich jednostek OHP cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pracownicy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP zachęcali uczestników do zbadania własnych predyspozycji zawodowych, poznania słabych i mocnych stron oraz planowania dalszej ścieżki edukacji i kariery zawodowej. Doradcy EURES informowali m.in. o zasadach funkcjonowania Europejskiej Sieci Zatrudnienia EURES, rodzaju wsparcia na jakie młodzież może liczyć w zakresie poszukiwania pracy za granicą, zasadach bezpiecznego wyjazdu i pobytu za granicą.

Oprócz krajowych i zagranicznych ofert pracy skierowanych do osób uczących się oraz kończących naukę szkolną odwiedzający mogli uzyskać informacje dotyczące możliwości podjęcia pracy w służbach mundurowych, zasad rekrutacji i jej specyfiki. Z kolei przy stoisku Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct dzielono się doświadczeniami na temat wolontariatu zagranicznego, staży, studiów oraz wyjazdów turystycznych na terenie UE. Młodzież mogła również korzystać z konsultacji z zakresu prawa pracy, których udzielali przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy.

Targi Pracy zorganizowało również Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Legnicy. Przedsięwzięcie, którego celem była pomoc młodzieży z ostatnich klas w zdobyciu cennych informacji i wskazówek przed wyborem ścieżki zawodowej oraz przygotowanie ich do przemyślanego i skutecznego wejścia na rynek pracy, odbyło się 18 października pn. „Ja na rynku pracy – moje talenty i moje kompetencje”.

Dla osób poszukujących zatrudnienia Targi stanowiły również źródło informacji na temat możliwości aktywizacyjnych oraz tendencji panujących na lokalnym rynku pracy. Ponadto chętni mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi.

   

Na przygotowanych stoiskach swoją ofertę oprócz OHP prezentowały również: legnicka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Centrum Planowania Kariery Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona oraz agencje pracy i pracodawcy.

Również legnickie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży było współorganizatorem – wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Witelona, filią w Legnicy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli – IX edycji Gry Miejskiej pod hasłem „Ja na rynku pracy – moje talenty i moje kompetencje”. W Grze, podzielonej na dwa etapy, wzięli udział uczniowie klas maturalnych z sześciu szkół średnich. W pierwszym etapie musieli wykonać komiks pt. „Moje talenty i moje kompetencje”. Zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych. Drugi etap został przeprowadzony metodą „World Cafe”. Ta niekonwencjonalna metoda służąca do wymiany informacji i pomysłów oraz określenia potrzeb i oczekiwań wszystkich zaangażowanych stron pokazała, jak podczas wspólnej pracy młodzieży przy wsparciu doradców zawodowych, w atmosferze symulującej spotkanie towarzyskie, można bez barier korzystać z wiedzy i doświadczenia każdego uczestnika, zastanawiać się nad różnymi rozwiązaniami czy też formułować wspólne wnioski dotyczące czterech tematów związanych z rynkiem pracy. Praca według tej metody to również ciekawe doświadczenie dla doradców zawodowych i wzbogacenie ich warsztatu pracy.

   

Małopolska WK

18 października w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu odbyło się seminarium pn. „Bądź autorem swojej kariery” skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanej kształceniem i pracą w zawodach: weterynarza, groomera, zootechnika i instruktora szkolenia psów.

Swoje profesje omawiali: Lidia Kucharska (groomer), Joanna Pulit (inżynier zootechnik z tytułem dogoterapeuty i instruktora szkolenia psów) oraz Robert Baraniecki (lekarz weterynarii). Prelegenci przedstawili przebieg nauki, charakter pracy, wady i zalety poszczególnych specjalności, wynagrodzenie, a także odpowiadali na pytania młodzieży.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania była doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej Elżbieta Chmura, a jego celem – zachęcenie młodych ludzi do odważnego podejmowania wyborów życiowych, odpowiedzialnych decyzji edukacyjnych oraz rozwoju pasji i realizacji marzeń zarówno prywatnych, jak i zawodowych.

   

Mazowiecka WK

18 października specjaliści z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Płocku: doradca zawodowy Edyta Białczak, specjalista do spraw rozwoju zawodowego Beata Cybula i pośrednik pracy Sylwia Mielczarek spotkały się z uczniami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu. Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy z nauczycielką przedmiotów ekonomicznych panią Aleksandrą Zielińską dla młodzieży stojącej u progu wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Omówiono sylwetkę osoby utalentowanej zwracając szczególną uwagę na profil kompetencyjny: ucznia, absolwenta i kandydata do pracy, jak również przedstawiono zakres usług Punktu Pośrednictwa Pracy w Sierpcu oraz aktualne oferty zatrudnienia.

Doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Płocka opowiedzieli o roli i znaczeniu predyspozycji zawodowych w kształtowaniu świadomej i profesjonalnej ścieżki zawodowej. Poinformowano także o nowych projektach realizowanych przez OHP ze środków unijnych oraz działalności Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku.

   

Specjaliści z innej jednostki rynku pracy Mazowieckiej WK, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ostrołęce, doradca zawodowy Agnieszka Fąk-Mróz, specjalistki ds. rozwoju zawodowego Aneta Glinka i Justyna Reszczyńska oraz pośrednik pracy/asystent EURES Waldemar Borowski przeprowadzili warsztaty, podczas których młodzież wykonywała ćwiczenia mające na celu zdiagnozowanie ich mocnych i słabych stron, a także poznanie umiejętności przydatnych podczas kreowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego. Na stoisku CEiPM młodzież mogła zapoznać się z krajowymi ofertami pracy krótkoterminowej, zasadami skorzystania z ofert pracy za granicą w ramach sieci EURES. Specjaliści informowali również o możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych – poprzez skorzystanie z oferty szkoleniowej Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Ostrołęce – oraz poznawali zasady uczestnictwa w projektach współfinansowanych z funduszy unijnych i realizowanych przez ostrołęckie Centrum w ramach programu UE „Gwarancje dla młodzieży”.

Podkarpacka WK

17 października Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli byli organizatorami Targów Pracy, do udziału w których zaproszono regionalnych pracodawców oraz przedstawicieli służb mundurowych i instytucji rynku pracy. Oferta przygotowana przez Ochotnicze Hufce Pracy obejmowała m.in. rekrutację do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, propozycję szkoleń w ramach ginących zawodów, usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES.

   

Na osoby bezrobotne, poszukujące pracy, a także młodzież uczącą się czekały oferty zatrudnienia w branżach: produkcyjnej, usługowej, budowlanej, stolarskiej oraz handlowej. Odbył się także konkurs wiedzy o Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.

W przedsięwzięciu wzięli udział m.in. posłowie Wojciech Bakun i Mieczysław Kasprzak, Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch, Sekretarz Miasta Przemyśla Dariusz Łapa oraz Starosta Powiatu Przemyskiego Jan Pączek, pod którego patronatem, jak i Prezydenta Miasta, Targi się odbyły.

W trakcie Dni Otwartych w Młodzieżowym Centrum Kariery w Jaśle zorganizowanych 18 października we współpracy z Podkarpackim Stowarzyszeniem na Rzecz Bezrobotnych odwiedzający zapoznali się z ofertami pracy przedstawionymi przez pośrednika pracy, poznali mechanizmy funkcjonowania lokalnego rynku pracy, metody i techniki poruszania się po nim ze wskazaniem możliwych szans zatrudnienia. Doradca zawodowy i pośrednik pracy udzielali również porad i konsultacji indywidualnych proponując jednocześnie wykonanie kwestionariusza zainteresowań zawodowych oraz dokonanie analizy posiadanych możliwości w kontekście wymagań związanych z wykonywaniem różnych zadań i pełnieniem ról zawodowych.

Świętokrzyska WK

W ramach akcji doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mniowie Agnieszka Serek poprowadziła zajęcia z uczestnikami 13-5 Hufca Pracy w Końskich, które były okazją do zapoznania się z pojęciem i rodzajami umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Wykorzystując zaproponowane testy i ćwiczenia młodzi ludzie mogli zbadać do jakiej pracy się nadają, jakie umiejętności posiadają, jaki typ osobowości zawodowej reprezentują.

Warmińsko-Mazurska WK

Również na Warmii i Mazurach organizowane są przedsięwzięcia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Jednym z nich były Targi Pracy w Elblągu odbywające się z inicjatywy miejscowego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP i Powiatowego Urzędu Pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie. Honorowy Patronat nad targami objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Swoją ofertę zaprezentowali prywatni przedsiębiorcy, agencje zatrudnienia, instytucje rynku pracy, jednostki szkoleniowe, lokalne stowarzyszenia oraz szkoły policealne i uczelnie wyższe. Poszukiwano pracowników do branży produkcyjnej, mechanicznej, handlowej, gastronomicznej, administracyjnej. Nie zabrakło też propozycji zatrudnienia w Holandii i Niemczech. Oferty pracy stałej, krótkoterminowej i weekendowej w kraju i za granicą czekały przy stoisku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. Indywidualnych porad udzielali doradcy zawodowi oraz specjalista ds. rozwoju zawodowego.

   

Zgromadzonych powitała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu Iwona Radej. Następnie głos zabrali dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu Karolina Motyka-Kozioł, Wojewódzki Komendant OHP w Olsztynie Dariusz Rudnik oraz Wiceprezydent Elbląga Jacek Boruszka. Wśród obecnych byli także: Wicestarosta Elbląski Zbigniew Lichuszewski, z-ca Wojewódzkiego Komendanta OHP Paweł Kowszyński, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Wiesław Drożdźyński oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Iwona Pekura.

Tego samego dnia odbyła się konferencja przygotowana przez organizatorów targów oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu pt. „Kompetencje i talenty młodych ludzi na rynku pracy”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Podczas spotkania podsumowano 10 lat działalności Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Poradnictwa Zawodowego. W ramach konferencji odbyły się warsztaty i prelekcje dot. sytuacji młodych ludzi na rynku pracy.

Inne Targi Edukacji i Pracy odbyły się w Biskupcu w Miejskiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Ich organizatorami byli: Młodzieżowe Centrum Kariery, Urząd Miasta i Zespół Szkół.

Wśród wystawców zaprezentowali się lokalni pracodawcy, uczelnie wyższe, szkoły ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne oraz instytucje rynku pracy. Pracodawcy zaoferowali 280 miejsc pracy w kraju i za granicą. Przybyli zapoznali się również z ofertą pozaedukacyjnych form rozwoju zdolności i zainteresowań, których znajomość stanowi niezbędny element do świadomego zaplanowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz propozycjami lokalnych instytucji wspomagających integrację z lokalnym rynkiem pracy. Targi stworzyły możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami lokalnych pracodawców, agencji zatrudnienia, placówek oświatowych, Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie oraz OHP i publicznych służb zatrudnienia.

Ponadto, młodzież licznie odwiedzająca stoiska Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie skorzystała z konsultacji z pośrednikami pracy, doradcą zawodowym MCK i specjalistami ds. rozwoju zawodowego OHP. Konsultacje dotyczyły możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy, podjęcia zatrudnienia krótkoterminowego i dorywczego, poruszania się po rynku pracy itp. Dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się oferta kursów i szkoleń zawodowych. Młodzież była również zainteresowana możliwością udziału w nowym projekcie pt. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla najmłodszych, którymi zajęła się grupa wolontariuszy ,,Ogień w szopie” pod kierownictwem Justyny Kalkowskiej.

   

Uroczystego otwarcia Targów dokonali: Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski i doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mateusz Mickiewicz, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie Marek Obrębski. Głównym celem wydarzenia była promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy oraz stworzenie płaszczyzny wspólnej komunikacji pomiędzy absolwentami szkół średnich i wyższych a pracodawcami i przedstawicielami szkół.

Duża frekwencja odwiedzających tegoroczne Targi, świadczy o tym, iż z roku na rok przedsięwzięcie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Bezpośredni kontakt z pracodawcą umożliwił osobom poszukującym pracy złożenie CV i umówienie się na wstępne rozmowy kwalifikacyjne. Targi bowiem to nie tylko prezentacja firm i ich ofert pracy, ale przede wszystkim ukazanie nowych perspektyw i wsparcie rozwoju kariery.

Patronat honorowy nad targami objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski. Patronat medialny objęła Gazeta Olsztyńska, TVP3 Olsztyn, Polskie Rado Olsztyn.

Zachodniopomorska WK

W pierwszym dniu Tygodnia Kariery Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Kołobrzegu wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zorganizował konferencję dla uczniów i pedagogów z kołobrzeskich szkół. Jej gośćmi były osoby, które swoje pasje przekształciły w zawód i osiągnęły znaczący sukces: lekkoatleta specjalizujący się w rzucie oszczepem Dariusz Trafas, mistrz Polski w tańcu towarzyskim Adam Król, autorka książki „Smaczny Kołobrzeg” Beata Mieczkowska-Miśtak, maratończyk Zbigniew Malinowski, prezes Zespołu Szkół Taekwon-Do Ireneusz Jasiński oraz zawodnik kadry narodowej oraz trener kulturystyki i fitness Paweł Jabłoński. Ich interesujące wypowiedzi i opinie miały zachęcić przybyłą młodzież do dbania o swoje talenty i pasje oraz do rozwijania swoich kompetencji.

Punkt Pośrednictwa Pracy ma jeszcze w planach badanie predyspozycji zawodowych, konkurs wiedzy zawodoznawczej oraz szkolenie kadry pedagogicznej.

   

W programie Tygodnia Kariery realizowanego w Policach, m.in. przez miejscowe Młodzieżowe Centrum Kariery znalazły się między innymi: konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych „Talent 2017”, Giełda Edukacyjna, warsztaty z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, wizyty u pracodawców uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Dzień otwarty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz zajęcia zawodoznawcze „Ja i moja kariera”. Te ostatnie odbyły się 17 października i były prowadzone przez doradcę zawodowego OHP Izabellę Domżalską. Młodzież ze szkoły ponadgimnazjalnej dowiedziała się jak dalej pokierować swoją nauką, jak rozpocząć karierę zawodową oraz jak wygląda obecny rynek pracy. Z kolei podczas spotkania z uczniami trzeciej klasy gimnazjum doradca zawodowy skupił się przede wszystkim na wyborze szkoły oraz zawodu.

 

Dzień Papieski w OHP

16 października młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy oddała hołd papieżowi Polakowi św. Janowi Pawłowi II, swojemu patronowi. W tym dniu minęło 39 lat od powołania kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Był najdłużej urzędującym papieżem po św. Piotrze oraz bł. Piusie IX, a jego pontyfikat wywarł wielki wpływ na losy Kościoła i świata.

Małopolska WK

Młodzież z 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach (zdjęcie u góry) udała się na rynek, aby przed pomnikiem św. Jana Pawła II oddać hołd wielkiemu wadowiczaninowi, zapalić znicz i złożyć kwiaty. Przed wyjściem uczestnicy wzięli udział w spotkaniu, którego tematem było nauczanie św. Jana Pawła II o nadziei i wierze, nawiązujące do hasła tegorocznych obchodów pn. „Idźcie naprzód z nadzieją”.

W Proszowicach uczestnicy 6-6 Hufca Pracy rozpoczęli dzień od zajęć wychowawczych, na których wychowawca przybliżył sylwetkę papieża Polaka, po czym modlili się w intencji swojego patrona w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Jana Chrzciciela i zapalili znicze pod pomnikiem ku jego czci.

Stary Sącz

Obchody Dnia Papieskiego w 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu również rozpoczęły się od spotkania, w trakcie którego przedstawiono drogę na tron papieski św. Jana Pawła II i najważniejsze tezy jego nauczania. Po spotkaniu wszyscy udali się na sądeckie Planty pod Skałę Papieską, a następnie pod pomnik papieża Polaka. Po odmówieniu modlitwy i chwili zadumy złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze.

Uczestnicy starosądeckiego hufca wzięli udział w zajęciach w terenie, podczas których udali się przed drewniany, polowy ołtarz papieski, który powstał w związku z kanonizacją Patronki Ziemi Sądeckiej bł. Kingi, którą Ojciec Święty wyniósł na ołtarze. Tam zmówili modlitwę oraz uczcili pamięć wielkiego Polaka minutą ciszy. Podopieczni hufca odwiedzili także Muzeum Jana Pawła II, gdzie znajduje się wiele ciekawych pamiątek związanych z postacią papieża Polaka, m.in. ekwipunek i odzież turystyczną oraz przedmioty nawiązujące do wizyt apostolskich. Młodzież poznała historię Karola Wojtyły, zamiłowanie do wypraw w góry oraz historię cudów i uzdrowień, które miały miejsce za jego wstawiennictwem.

Podkarpacka WK

Z młodzieżą hufca w Tarnobrzegu spotkała się katechetka „Euroszkoły – bis” p. Katarzyna Tarkowska. Motywem przewodnim pogadanki było hasło „Świętym być – różne drogi do świętości”. Rozmawiano nie tylko o nauczaniu św. Jana Pawła II, ale także o wartości ojczyzny, rodziny i pracy.

Na tablicy informacyjnej hufca zamieszczono relacje i zdjęcia uczestników, którzy reprezentowali hufiec na Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego 2017/18 w Krakowie-Łagiewnikach.

Łagiewniki. Młodzież z hufca w Tarnobrzegu.
Stalowa Wola

Rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża była okazją do przybliżenia uczestnikom 9-17 Hufca Pracy w Stalowej Woli jego postaci i roli, jaką odegrał w dziejach Polski i świata. Z tej okazji delegacja młodzieży z poszczególnych klas złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem wielkiego Polaka.

Podlaska WK

Uczestnicy Hufca Pracy w Suwałkach (na zdjęciu obok) oddali hołd wielkiemu rodakowi składając symboliczną wiązankę kwiatów przed jego pomnikiem. Ta wyjątkowa lekcja wychowania była źródłem wzruszenia i refleksji nad wartością patriotyzmu oraz wiary w codziennymi życiu.

Świętokrzyska WK

Delegacja 13-3 Hufca Pracy w Kielcach uczciła pamięć św. Jana Pawła II modlitwą i zapaleniem znicza. Uczestnicy wraz z wychowawcą modlili się przed pomnikiem papieża Polaka na placu jego imienia przy Bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Z kolei młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie odmówiła modlitwę i zapaliła znicze przed tamtejszym pomnikiem św. Jana Pawła II. Wychowawca Jan Habel przypomniał uczestnikom życiorys papieża i podzielił się wspomnieniami na temat reakcji Polski i świata na wieść o jego wyniesieniu na tron Piotrowy 16 października 1978 roku.

  

Zachodniopomorska WK

Podczas obchodów Dnia Papieskiego w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim wychowawcy przedstawili prezentację multimedialną na temat pontyfikatu św. Jana Pawła II i opatrzyli ją krótką prelekcją. Potem wspólnie zaśpiewano jego ulubioną pieśń ,,Barka”.

 

Święto Nauczycieli

W jednostkach Podlaskiej Komendy świętowano Dzień Edukacji Narodowej. Młodzi mieszkańcy internatu Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie przygotowali dla swoich nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły i Ośrodka akademię, podczas której przedstawiono historię Święta Edukacji Narodowej, deklamowano wiersze, śpiewano piosenki. Młodzież podziękowała nauczycielom za trud włożony w edukację i wychowanie. Każdy otrzymał własnoręcznie wykonane kwiatki i słodką niespodziankę. Ostatnim punktem tego dnia był wspólny uroczysty obiad.

Dla uczestników Hufca Pracy w Łomży uczęszczających do Branżowej Szkoły I Stopnia im. Stanisława Staszica Dzień Edukacji Narodowej był równocześnie dniem ślubowania. W uroczystościach wzięli udział pracownicy obsługi szkół, emerytowani nauczyciele, pracodawcy oraz kadra Hufca Pracy w Łomży. Uczniowie „Staszicówki” przygotowali inscenizację słowno-muzyczną oraz scenkę kabaretową oraz wręczyli nauczycielom przygotowane własnoręcznie karty z życzeniami.

Łomża
Białystok

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. Takie motto przyświecało uczestniczkom Hufca Pracy w Białymstoku, które 12 października obdarowały wykonanymi własnoręcznie pocztówkami oraz życzeniami dyrekcję i nauczycieli w ZSZ Nr 5 w Białymstoku. Zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej zainspirował dziewczęta do tego, aby podziękować nauczycielom za ich ciężką pracę i wsparcie włożone w przekazywanie wiedzy.

Dzień Edukacji Narodowej

Uczestnicy białogardzkiego Hufca Pracy (Zachodniopomorska WK) przygotowali dla swoich nauczycieli z okazji ich święta kartki z życzeniami, wyrazami wdzięczności i szacunku dla pracy i trudu włożonego w edukację oraz wychowanie młodzieży. Własnoręcznie przygotowane upominki wręczono nauczycielom i pracownikom administracyjnym szkoły w przeddzień święta.

Dodatkową atrakcją tego dnia było wspólne wyjście do Centrum Kultury i Spotkań Europejskich na wystawę lalek teatralnych Teatru Lalek MARKO z Białogardu. Wystawa jest zwieńczeniem piętnastu lat działalności Teatru oraz dwudziestu lat pracy lalkarskiej założyciela teatru, niezwykłego artysty pana Marka Kopczyńskiego. Znalazły się na niej nie tylko lalki, ale także plakaty teatralne i afisze reklamujące spektakle. Zwiedzających zachwyciła różnorodność stylów, bogactwo kolorów oraz pomysłowość i wykonanie lalek, wśród których rozpoznano te z obejrzanych spektakli. Wyjście na wystawę było doskonałą okazją do wspólnego celebrowania Dnia Edukacji Narodowej , ale również do dzielenia się swoimi wrażeniami i emocjami.

Z kolei w 16-12 Hufcu Pracy w Trzebiatowie uczestniczki przygotowały, w ramach koła artystyczno-gastronomicznego, kruche ciasteczka. Wypiekami częstowano nauczycieli podczas uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dziewczyny chętnie zaangażowały się w prace koła gastronomicznego, bo poznały nie tylko tajniki sztuki kulinarnej, ale miały także okazję przygotować wyjątkowy i serdeczny upominek dla swoich nauczycieli, wychowawców i instruktorów.

Na sportowo spędzili Dzień Edukacji Narodowej podopieczni Hufca Pracy w Wałczu, którzy wzięli udział w II Turnieju o Puchar Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Drużyna OHP składająca się z uczniów ze szkoły zawodowej i branżowej dotarła do samego finału mierząc się w nim z reprezentacją I Liceum Ogólnokształcącego i ostatecznie zajmując drugie miejsce.

 

Wojewódzki turniej strzelecki

13 października na terenie Klubu Strzeleckiego przy ul. Marymonckiej w Warszawie odbył się V Wojewódzki Turniej Strzelectwa Sportowego o Puchar Komendanta Mazowieckiej WK OHP.

Strzeleckie zmagania otworzyła komendant hufca 7-9 – organizującego imprezę – Katarzyna Stygienko-Lissowska życząc wszystkim celnych trafień oraz dobrej zabawy. Do Warszawy przyjechała młodzież z 13 jednostek OHP z województwa mazowieckiego, która przystąpiła do rywalizacji pod okiem wykwalifikowanych instruktorów ZKS. Udzielili oni uczestnikom szczegółowego instruktażu na temat obsługi broni palnej oraz zasad bezpiecznego zachowania na strzelnicy. Zgodnie z regulaminem zawodnicy mieli do dyspozycji pistolet typu „Glock”, z którego należało trafić do tarczy 20/50, jak mówią przepisy ISSF, z odległości 12,5 m. Wszyscy uczestnicy otrzymali słuchawki, okulary ochronne oraz tarcze i tak wyposażeni przystąpili do turnieju.

Pamiątkowa fotografia zwycięzców V Wojewódzkiego Turnieju Strzelectwa Sportowego o Puchar Komendanta Mazowieckiej WK OHP oraz organizatorów. Pierwszy od lewej zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Jacek Figiel, dalej – wychowawca z 7-9 HP Barbara Szymańczak oraz komendant hufca 7-9 Katarzyna Stygienko-Lissowska.

Rywalizacja odbywała się w dwóch konkurencjach: zespołowej i indywidualnej. Ponieważ impreza cieszy się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży, zawodnicy z roku na rok są coraz lepiej przygotowani. Również w tym roku wyniki są lepsze niż w poprzednim. I tak najwięcej, bo 182 pkt zdobył zespół z 7-11 HP, za nim z pulą 180 pkt uplasowała się drużyna z 7-36 HP, zaś trzecie miejsce – 177 pkt – zdobyli uczestnicy z 7-9 HP.

W konkurencji indywidualnej I miejsce zajął Kacper Wasilewski z 7-35 HP (92 pkt), II miejsce – Bartosz Baranowski z 7-11 HP (91 pkt), III miejsce wywalczył Krystian Cieślak także z 7-11 HP (91 pkt).

Tak dobre wyniki są efektem żmudnych treningów i dużego samozaparcia w dążeniu do wyznaczonego celu, jednak nie byłoby ich bez wsparcia i motywowania uczestników do realizacji swoich marzeń przez wychowawców, którzy wraz ze swoimi podopiecznymi wzięli udział w odrębnej konkurencji i powalczyli o laury. Okazało się, że nie przynieśli oni wstydu swoim podopiecznym i osiągnęli równie imponujące wyniki: I miejsce zdobyła Joanna Kozłowska z 7-9 HP, II miejsce Barbara Łozak-Sereda z 7- 36, III miejsce Piotr Nowicki z 7-19 HP.

Uroczystego podsumowania turnieju dokonał zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Jacek Figiel, który podziękował zawodnikom za udział i sportową postawę oraz wręczył zwycięzcom puchary, statuetki i nagrody, a wszystkim uczestnikom pamiątkowe medale i dyplomy.

Śladami Legionów Polskich

11 października w Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu odbyły się wojewódzkie eliminacje do II Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Śladami Legionów Polskich”, którego celem jest propagowanie wiedzy o Józefie Piłsudskim, a także kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia tożsamości i jedności narodowej wśród młodzieży OHP.

Jury w składzie: koordynator Zespołu ds. kształcenia i wychowania Sławomir Zaprzałka oraz referent do spraw kształcenia Dominika Dudek postanowiło wyróżnić 11 spośród 30 nadesłanych prac. W kategorii fotograficznej pierwsze miejsce zajął Mikołaj Kaszak z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie, drugie – Dominika Galewska z Hufca Pracy w Kaliszu, a trzecie – Patryk Trafas z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Próchnowie. W kategorii graficznej najlepsza była Oliwia Lewandowska z Hufca Pracy w Kole, a drugie miejsce przyznano Mikołajowi Kaszakowi z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie. W kategorii plastycznej zwyciężyła Marta Barbara Dudkowiak z Hufca Pracy w Gostyniu, drugi był Grzegorz Białas z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Chraplewie, a trzeci – Dominik Szulc z Hufca Pracy w Krotoszynie. Komisja nagrodziła także: Roksanę Nowak z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Szamocinie, Dominikę Galewską i Magdalenę Morawską z Hufca Pracy w Krotoszynie. Prace zostaną przesłane na etap ogólnopolski konkursu.

Legiony Polskie Józefa Piłsudskiego to doskonały przykład Polaków nie tylko walczących z zaborcą, ale głęboko wierzących w końcowy sukces walk, czyli odzyskanie niepodległości. Odwoływały się one nazwą formacji, ceremoniałem wojskowym, elementami umundurowania do polskiej tradycji wojskowej, czasów napoleońskich i okresu istnienia Księstwa Warszawskiego.

 

Rada w Krakowie

12 października w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obradowała Wojewódzka Rada Programowa Małopolskiej WK OHP z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz jego zastępcy Renaty Wicha.

Po uroczystym powitaniu wręczono Akty Powołania dyrektorom Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Beacie Rzepieli oraz Oddziału Małopolskiego PFRON Marcie Mordarskiej. W programie obrad znalazło się podsumowanie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych oraz sprawozdanie z realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, a realizowanych przez Małopolską WK i Centra Kształcenia i Wychowania w Tarnowie oraz Szczawnicy/Jabłonce. Kierownik Zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej Jolanta Król omówiła rezultaty projektów wykonywanych w ramach programów Erasmus+: „Zielony Junior” oraz „W świecie folkloru”. Wojewódzki Komendant Krzysztof Świerczek przekazał informację o działaniach w zakresie poprawy infrastruktury Małopolskiej Komendy i warunków socjalno-bytowych uczestników.

Pod koniec posiedzenia Rada Programowa jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie działań mających na celu wspieranie Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z rekrutacją beneficjentów do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego w ramach Gwarancji dla Młodzieży w okresie od września tego roku do końca sierpnia roku przyszłego.

Na zakończenie posiedzenia Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie z Wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem i Wojewódzkim Komendantem Małopolskiej WK OHP Krzysztofem Świerczkiem podziękowali za spotkanie i deklaracje pomocy ze strony instytucji i wszystkich uczestników rady.