O Europie w Opolu

Tegoroczny, III Wojewódzki Konkurs Wiedzy o krajach Europy zorganizowany przez Opolską WK OHP przebiegał dwuetapowo. W pierwszej części młodzież rozwiązywała test składający się z 30 pytań, a w drugiej odpowiadała na 15 pytań do wyboru dla każdej reprezentacji. Podobnie jak w ubiegłym roku nie obyło się bez dogrywki o II i III miejsce. I miejsce zajęła reprezentacja z Hufca Pracy w Nysie (zdjęcie u góry, trzeci od lewej zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Łukasz Kubica) w składzie: Arkadiusz Przytulski, Maciej Marszałek, Mateusz Kwaśnik. Za nią uplasowała się drużyna z Hufca Pracy w Głubczycach: Natalia Olejnik, Judyta Bolik, Kamila Proć, a na III miejscu znaleźli się uczestnicy z Hufca Pracy w Kędzierzynie-Koźlu: Adam Raczek, Filip Płokita, Łukasz Pośpiech. Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

opole2Konkurs odbył się 29 listopada i wzięło w nim udział 24 uczestników z każdej jednostki organizacyjnej na Opolszczyźnie. Reprezentacja jednostki składała się z trzech osób. Jego głównym celem było upowszechnianie wiedzy na temat państw europejskich, historii i współczesności Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i roli w UE Polski.

Mikołajkowe targi pracy

Z udziałem zastępcy prezydenta Tarnowa Piotra Augustyńskiego odbyły się 29 listopada Mikołajkowe Targi Pracy, które zorganizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we współpracy z Centrum Kształcenia i Wychowania.

Odwiedzający targi, młodzież ucząca się, która chciała znaleźć zatrudnienie przy pracach sezonowych związanych z okresem bożonarodzeniowym oraz bezrobotni, mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z potencjalnymi pracodawcami na 17 stoiskach wystawienniczych. Przedstawiciele firm oferowali blisko 150 miejsc pracy na takie stanowiska jak np.: pomoc przy produkcji, sprzedawca, kucharz gastronomii, pracownik hali do obsługi stoiska sprzedaży karpi, pracownik do inwentaryzacji, animator zabaw czy konsultant telefoniczny. Oferty pracy prezentowali również pośrednicy pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie. Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie krakowskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy informowali o możliwości korzystania z wyjazdów zagranicznych w ramach sieci EURES oraz udzielali porad z zakresu doradztwa zawodowego.

Jak zwykle dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Młodzieżowego Biura Pracy, przy którym pośrednicy pracy prezentowali oferty pozyskane od tych pracodawców, którzy nie mogli przybyć osobiście na targi. Specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz doradcy zawodowi z tarnowskiego CEiPM udzielali informacji związanych z planowaniem kariery zawodowej, wyborem odpowiednich kierunków kształcenia. Z kolei doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Tarnowie przeprowadzili zajęcia pod hasłem: „Moja firma – krok po kroku”, których celem było zaprezentowanie podstawowych cech, funkcji i mechanizmów rynku pracy. Młodzi ludzie poprzez udział w grze planszowej „Chłopska Szkoła Biznesu” przekonali się jak w praktyce działają popyt, podaż i cena. Podsumowaniem zajęć było spotkanie z pracodawcą – osobą, która z powodzeniem prowadzi własną działalność gospodarczą.

W uroczystym otwarciu targów wzięli również udział dyrektor CEiPM OHP w Tarnowie Adam Potempa, kierownik Zespołu Zamiejscowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Anna Michałek-Kiełbasa oraz dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie Tomasz Stelmach.

 

Otwarcie Mikołajkowych Targów Pracy, od lewej: kierownik Zespołu Zamiejscowego WUP w Krakowie Anna Michałek-Kiełbasa, zastępca prezydenta Tarnowa Piotr Augustyński, dyrektor CEiPM OHP w Tarnowie Adam Potempa, dyrektor CKiW OHP w Tarnowie Tomasz Stelmach.

Szkolenie kadry

W dniach 28-30 listopada w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyło się szkolenie kadry koordynującej kształcenie i wychowanie w wojewódzkich komendach OHP oraz centrach kształcenia i wychowania, zorganizowane przez Biuro Edukacji KG OHP. Jego tematem był „Nadzór nad działalnością edukacyjną w świetle nowych koncepcji i wyzwań organizacyjnych jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP”.

W otwarciu szkolenia wziął udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz, któremu towarzyszył jego zastępca Wojciech Szewczyk. Komendant Główny w swoim wystąpieniu omówił bieżące oraz planowane działania w zakresie perspektywicznego rozwoju instytucji, poszerzające działalność edukacyjną OHP.

Wstępem do szkolenia było wystąpienie Krajowego Duszpasterza Ochotniczych Hufców Pracy księdza prałata Jarosława Sroki, który podkreślił ważną rolę koncepcji wychowawczych opartych na kształtowaniu człowieczeństwa w myśl nauk papieskich św. Jana Pawła II. Duszpasterz zaakcentował też potrzebę rozwijania twórczego duszpasterstwa młodzieży.

W dalszej części szkolenia mówiono o wzmacnianiu bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem, jak również o kwestiach pomiaru i oceny realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Biura Edukacji KG – dyrektora Sławomira Męcinę oraz głównych organizatorów Dorotę Słomską i Grzegorza Zajączkowskiego. Podczas zajęć wyjaśniono także wątpliwości związane z realizacją procesu kształcenia i wychowania oraz dzielono się dobrymi praktykami i rozwiązaniami organizacyjno-metodycznymi stosowanymi przez jednostki.

Ważnym elementem szkolenia było wystąpienie Radcy Zespołu profilaktyki w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji i Zastępcy Krajowego Przedstawiciela Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) podinsp. dr Marzeny Kordaczuk-Wąs ukierunkowane na rozwijanie umiejętności kadry w konstruowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów profilaktycznych adresowanych do młodzieży z grup ryzyka oraz kreowaniu współpracy interdyscyplinarnej w środowiskach lokalnych na rzecz profilaktyki społecznej.

Na zakończenie odbyły się zajęcia w grupach warsztatowych mające na celu doskonalenie organizacji i nadzoru procesu kształcenia oraz wychowania w OHP. Podsumowując szkolenie dyrektor Sławomir Męcina podziękował za zaangażowanie w organizację oraz twórczy i aktywny udział w nim polecając upowszechnienie uzyskanej wiedzy we wszystkich jednostkach edukacyjnych OHP.

 

Przepustka do kariery

Grupa młodzieży z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku (Zachodniopomorska WK) powróciła z dwutygodniowego pobytu we Frankfurcie nad Odrą w Niemczech, gdzie odbywała praktyki zawodowe w ramach projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką do kariery”.

Młodzież wraz z opiekunami została bardzo ciepło przyjęta przez instruktorów nauki zawodu oraz koordynatorów grupy z ramienia organizacji goszczącej – Berufsförderungswerk e.V. Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V. Był to przede wszystkim czas na zdobycie nowych doświadczeń w zawodach stolarza i kucharza. Stolarze rozwijali umiejętności zastosowania i obsługi maszyn stolarskich, projektowania i konstruowania mebli oraz terminologii fachowej w języku niemieckim. Z kolei kucharze ćwiczyli się w wykonywaniu wyrobów piekarniczych i cukierniczych, przygotowywali potrawy mięsne, wegetariańskie i mleczne, poznawali dania kuchni niemieckiej i brandenburskiej.

staz2  staz3

Przekazywana wiedza teoretyczna i praktyczna została zweryfikowana egzaminem, który przeprowadzili instruktorzy prowadzący zajęcia. Po zakończeniu staży uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.

Podczas pobytu zapewniono bogaty program kulturowy. Uczestnicy zwiedzili Berlin (Parlament, Bramę i Ulicę Brandenburską, Plac Aleksandra, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud) oraz Frankfurt, brali udział w wieczorze kulturowo-integracyjnym, w wyjściu na kręgle i spotkaniu z mistrzem olimpijskim z 2004 roku w strzelaniu do ruchomej tarczy Manfredem Kurzerem.

Kolejna grupa stażystów, tym razem kucharze i murarze, wyjedzie do Frankfurtu nad Odrą w lutym 2017 roku.

Dzień ze specjalistami rynku pracy

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Węgorzewie zorganizowało 25 listopada Dzień ze specjalistami rynku pracy pod hasłem „Moja kariera w moich rękach”.

dzienwama2Celem inicjatywy było zaprezentowanie usług rynku pracy w tym: kursów i szkoleń, projektów, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz umożliwienie młodym ludziom nawiązania bezpośredniego kontaktu i skorzystania z konsultacji ze specjalistami OHP. Przedsięwzięcie było skierowane do młodzieży kończącej edukację w szkołach ponadgimnazjalnych oraz osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie Węgorzewa i powiatu węgorzewskiego.

Podczas zajęć w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz spotkaniu w węgorzewskim Powiatowym Urzędzie Pracy specjaliści z olsztyńskiego Centrum oraz Młodzieżowych Centrów Kariery w Giżycku i Kętrzynie zapoznali uczestników z oferowanymi usługami rynku pracy. Była to tez okazja do przekazania informacji na temat realizowanych projektów – „Obudź swój potencjał – YEI” oraz „Akcja aktywizacja – YEI”, a także Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży (ECAM), które jest platformą dla młodych ludzi poszukujących pracy, mających trudności w nauce lub problemy z funkcjonowaniem na rynku pracy.

Podsumowanie w Zielonej Górze

Komendant Główny OHP Marek Surmacz uczestniczył 25 listopada w podsumowaniu kursu pn. „Ginące zawody – piekarz” zorganizowanego przez Lubuską WK w Zielonej Górze.

W dwutygodniowym szkoleniu brały udział osoby w wieku 18-22 lat, mające trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych adekwatnych do wymagań i potrzeb rynku. Część kursantów stanowili uczestnicy i absolwenci OHP z Łódzkiej, Mazowieckiej i Warmińsko-Mazurskiej WK oraz Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce.

Była to między innymi okazja do nauki wypieku chleba według tradycyjnych receptur, bułek i paluchów drożdżowych, kulebiaków i lubelskich cebularzy. Ostatniego dnia w obecności Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz kadry Lubuskiej WK podsumowano kurs, a także przedstawiono efekty pracy jego uczestników.

Konkursy w Krakowie

17 reprezentacji jednostek Małopolskiej WK OHP oraz zespoły z Centrów Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy-Jabłonce i Tarnowie wzięły udział 26 listopada w konkursach wiedzy o Krakowie pt. „Muzyczny Kraków”, ekologicznym pt. „Podaj dalej… drugie życie odpadów” oraz ortograficznym pt. „O Pawie Pióro”. Organizatorem przedsięwzięć była Małopolska WK oraz krakowski 6-5 Hufiec Pracy.

Zwycięzców eliminacji hufcowych przywitała zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bożena Rążewska życząc zgromadzonej w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 młodzieży sukcesów w konkursowych zmaganiach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi przedstawiciele sponsorów: Jan Widełka i Wojciech Skupień z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Andrzej Kowalik członek zarządu Rady i Zarządu Dzielnicy XVIII. Przedsięwzięcie wsparł także Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak” oraz firma „Euro – Trade”.

Tegoroczny, jubileuszowy XX Konkurs Wiedzy o Krakowie przebiegał dwuetapowo. Najpierw młodzież rozwiązywała test wiedzy, a następnie dziesięciu najlepszych zawodników rozpoznawało utwory muzyczne śpiewane przez krakowskich artystów. Turniej charakteryzował się szczególnie wysokim poziomem przygotowania młodzieży. Świadczą o tym aż dwie muzyczne dogrywki, które przeprowadzono, aby wyłonić zwycięzcę. Najwyższą liczbę punktów i tym samym pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Mosio z 6-5 Hufca Pracy w Krakowie, drugie miejsce zajęła Elżbieta Wrona z 6-10 Hufca Pracy w Myślenicach, trzecie – Kinga Latocha z CKiW w Tarnowie, czwarte – Jan Stawiarski z 6-32 Hufca Pracy w Limanowej, a piąte – Weronika Sproch z CKiW w Szczawnicy-Jabłonce.

Również w konkursie wiedzy o ekologii młodzi ludzie zmierzyli się z testem składającym się z 30 pytań. Najlepsza okazała się Karolina Grabowska z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Lanckoronie, tuż za nią uplasował się Kamil Kukułka z 6-8 Hufca Pracy w Krakowie, trzecie miejsce zajął – Konrad Esmund z krakowskiego hufca (6-5), czwarte – Patrycja Kulpa z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu, a piąte – Dagmara Teper z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej.

W konkursie ortograficznym dyktando bezbłędnie napisała Karolina Szczerbowska z 6-36 Hufca Pracy w Skomielnej Białej, drugie miejsce zajęła Agata Bochenek z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu, trzecie – Weronika Ziółkowska z 6-38 Hufca Pracy w Gorlicach, czwarte – Marta Sroczyńska z CKiW w Tarnowie, a piąte – Agnieszka Galara z 6-5 Hufca Pracy w Krakowie.

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

Regionalne Targi Pracy

Jednostki Łódzkiej WK prezentowały swoją działalność podczas trwających 23 i 24 listopada Regionalnych Targów Pracy.

Wśród ponad 60 pracodawców z branży produkcyjnej, logistycznej, usług biznesowych i informatycznych swoją ofertę przygotowały też jednostki OHP – Młodzieżowe Biuro Pracy z Łodzi, punkty pośrednictwa pracy z Aleksandrowa Łódzkiego i Łęczycy, młodzieżowe centra kariery z Ozorkowa i Pabianic, a także Mobilne Centrum Informacji Zawodowej oraz doradca EURES. Ich oferty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony zwiedzających. Młodzież otrzymała informację na temat możliwości poszukiwania pracy poprzez pośrednictwo MBP, PPP i MCK oraz uzyskania pomocy doradców zawodowych przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych czy wyborze szkoły.

Była to również okazja do zaprezentowania wielu innych działań realizowanych przez jednostki OHP z województwa łódzkiego, w tym unijnych projektów „Akcja aktywizacja – YEI” i „Obudź swój potencjał – YEI”. Doradca EURES z łódzkiej Komendy udzielał informacji na temat bezpiecznych wyjazdów za granicę.

Organizatorem imprezy był Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego we współpracy z powiatowymi urzędami pracy oraz Międzynarodowymi Targami Łódzkimi. Celem wydarzenia było przedstawienie mieszkańcom miasta i aglomeracji łódzkiej kompleksowej, aktualnej oferty lokalnego rynku pracy, a wystawcom – unikatowych w skali kraju narzędzi rekrutacyjnych. Łódzkie Targi były skierowane zarówno do bezrobotnych, jak i poszukujących pracy chcących zorientować się w szansach na zatrudnienie.

Pasowanie na czeladnika

Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwenci 11-7 Hufca Pracy w Gdańsku zostali uroczyście pasowani na czeladnika. Ceremonia została zorganizowana w Sali Ratusza Miejskiego przez gdański Cech Piekarzy i Cukierników.

Młodzi ludzie zostali pasowani na pierwszy stopień kwalifikacji rzemieślniczych „Szablą Kilińskiego” przez szkolących ich podczas praktycznej nauki zawodu instruktorów. Otrzymali również dyplomy z rąk prezesa zarządu Izby Rzemieślniczej Wiesława Szajdy.

Po uroczystej ceremonii zaproszono zgromadzonych na słodki poczęstunek. Spotkanie było okazją do złożenia gratulacji absolwentom, jak również pracodawcom za ich zaangażowanie w kształcenie nowych pracowników sztuki rzemiosła.

Poznań: Wojewódzka Rada

24 listopada w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu obradowała Wojewódzka Rada Programowa Wielkopolskiej WK OHP, w której wziął udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz.

Posiedzenie otworzył Wojewódzki Komendant Michał Tadeusz Comba, a przewodniczył – Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Działalność Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży oraz rynku pracy na terenie Wielkopolski omówiła zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ewa Krupska. Następnie koordynator Zespołu ds. kształcenia i wychowania Ilona Wojcieszak zaprezentowała zadania w ramach aktywizacji społeczno-zawodowej, której celem jest nawiązywanie kontaktów z absolwentami i udzielanie im wsparcia w ramach Klubu Absolwenta oraz angażowanie absolwentów do udziału w projektach przynoszących korzyści płynące z kształcenia ustawicznego, sprzyjającego wzrostowi szans na rynku pracy. Z kolei komendant Hufca Pracy w Pile Kinga Bieńkowska przedstawiła działalność hufca w środowisku lokalnym, przeanalizowała wyniki nauczania i frekwencji uczestników, a także priorytety w działalności opiekuńczo-wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy.

Komendant Hufca Pracy Kinga Bieńkowska omawia działalność jednostki w środowisku lokalnym.

Jako ostatni wystąpił dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie Krystian Piasecki, który opowiedział o potencjale organizacyjnym Centrum oraz o skuteczności odziaływań wychowawczych w świetle losów absolwentów. Po wystąpieniach prelegentów głos zajęli kolejno członkowie Rady Programowej: poseł Tadeusz Dziuba mówił o przeprowadzeniu pilotażowych zmian w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych poprzez współpracę z instytucjami wojskowymi; a radna powiatu poznańskiego Zofia Dobrowolska podkreśliła znaczenie OHP w kształtowaniu postaw młodego człowieka. Dyrektor Biura Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu przedstawił prośbę o wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w procesie kształcenia zawodowego i przygotowania do egzaminu czeladniczego.

Na zakończenie dyskusji Komendant Główny OHP Marek Surmacz zapoznał zebranych ze stanem prac nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której znajdą się zapisy dotyczące funkcjonowania OHP, a także podziękował przybyłym za współpracę na rzecz młodzieży potrzebującej wsparcia.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP podsumował jej przewodniczący wojewoda Zbigniew Hoffmann, a członkowie zobowiązali się wspierać działania Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.


Na zdjęciu pierwszym u góry, od lewej: Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Ewa Krupska, Wojewódzki Komendant Michał Tadeusz Comba, dyrektor Biura WK Adam Pękarski.