Czas zadumy

Przed Dniem Wszystkich Świętych uczestnicy OHP w wielu większych i mniejszych miejscowościach w całym kraju porządkowali cmentarze. Uprzątali liście, zapalali znicze, wspominali zmarłych, ale i poznawali historię Polski. Ten czas przed tym wyjątkowym świętem to okazja do zadumy i refleksji, upamiętnienia tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość ojczyzny. Uczy patriotyzmu i poszanowania miejsc pamięci, wzmacnia poczucie wspólnoty i odpowiedzialności, pokazuje jak ważna jest dobrowolna i bezpłatna działalność na rzecz innych.

Młodzi ludzie z Hufca Pracy w Dębicy (Podkarpacka WK) udali się wraz z wychowawcami na Szlak Partyzancki II Zgrupowania AK Obwodu Dębica do Gumnisk i Braciejowej. Pierwszym punktem był krzyż Jabłonowskiego, później – Polana Kałużówka, gdzie w sierpniu 1944 r. rozegrała się bitwa pomiędzy piechotą niemiecką a partyzantami i gdzie znajduje się pomnik, którego otoczenie uczestnicy hufca uporządkowali, a potem zapalili znicze. Następnym etapem na partyzanckim szlaku, do którego dotarła młodzież wraz z wychowawcami, był obelisk upamiętniający poległych partyzantów oraz osoby cywilne w czasie działań wojennych w 1944 r. w rejonie Gumnisk i Braciejowej. Wędrówkę szlakiem AK delegacja hufca zakończyła na cmentarzu parafialnym w Gumniskach, gdzie spoczywają partyzanci polegli podczas bitwy na Polanie Kałużówka. I tutaj zapalono znicze i odmówiono modlitwę za zmarłych. Przed kapliczką katyńską uczczono pamięć o polskich oficerach zamordowanych w Katyniu i Charkowie oraz osób, które zginęły w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku.

Wojskowe mogiły odwiedzili również wychowankowie Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie (Lubelska WK), którzy porządkowali miejscowy cmentarz wojenny w ramach porozumienia między hufcem a Urzędem Miasta. Inni uczestnicy z Lubelszczyzny porządkowali z kolei groby Legionistów spoczywających na hrubieszowskim cmentarzu parafialnym. Ta szlachetna inicjatywa wyszła od Rady Młodzieży Hufca Pracy w Chełmie.

lublin1Uczestnicy tomaszowskiego Hufca Pracy – uczniowie Niepublicznego Gimnazjum Uzawodowionego oraz Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Tomaszowie Lubelskim udali się wraz z wychowawcami na pobliski cmentarz przed pomnik upamiętniający polskich żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. oraz pomnik dowódcy połączonych armii „Kraków” i „Lublin” gen. Tadeusza Piskora, gdzie spoczywają też jego prochy. Uporządkowali teren, odmówili modlitwę i zapalili znicze.

Młodzież z Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska WK) uczciła pamięć bohaterów wojennych sprzątając tamtejszy cmentarz, groby zaniedbane i zapomniane żołnierzy różnych narodowości, by udać się potem do lasku w Danielniku. Danielnik to miejsce Pamięci Narodowej uświęcone krwią Polaków bestialsko zamordowanych przez zbrodniarzy hitlerowskich w lipcu 1944 r. Dziś na miejscu egzekucji wznosi się pomnik, o który również uczestnicy zadbali. Wygrabiono teren wokół niego oraz usunięto chwasty z kostki brukowej. Akcja porządkowa została zorganizowana w ramach wojewódzkiego programu „Jestem Patriotą”.

Ich koledzy, z innej małopolskiej jednostki – hufca w Starym Sączu – podobnie jak w latach poprzednich porządkowali otoczenie pomnika powstańców styczniowych znajdującego się na cmentarzu komunalnym im. Św. Rocha, który przypomina o losach poległych rodaków. Młodzież wycięła chwasty, zgrabiła zalegające liście oraz uprzątnęła stare, wypalone już znicze. Po zakończeniu prac odmówiła modlitwę za dusze zmarłych i zapaliła nowe znicze. Na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Sączu uczestnicy z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy zaopiekowali się anonimowym grobem usytuowanym tuż przy bramie wejściowej.

Z kolei delegacja młodzieży tarnobrzeskiego Hufca Pracy zapaliła znicze m.in. na grobach bohaterskich obrońców Tarnobrzega, którzy polegli we wrześniu 1939 r. podczas obrony Skalnej Góry przed Niemcami przeprawiającymi się przez Wisłę. Na Cmentarzu Wojskowym spoczywa też organizator tej obrony – por. Józef Sarna. Znicze ustawiono także na obelisku upamiętniającym Tarnobrzeżan poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej, których prochy rozsiane są po całym świecie.

czerwony ?wiece w. wszyscy saints tag

O tych, co odeszli pamiętali też uczestnicy Klubu Aktywnych z hufca w Wałbrzychu (Dolnośląska WK), którzy uporządkowali cmentarz należący do Parafii Świętego Franciszka z Asyżu. Akcja odbyła się ramach współpracy z księdzem proboszczem Piotrem Koperą. Uczestnicy dostali worki, rękawiczki, grabie i miotły. Pracowali chętnie i sumiennie mimo nieprzyjemnej pogody. Czyścili pomniki, ścieżki między sektorami, zbierali pozostałości po zniczach, grabili i sprzątali liście oraz gałęzie, wyrywali chwasty. Oczyszczono ponadto teren wokół kaplicy cmentarnej, przy krzyżach. Na zakończenie ks. Proboszcz Piotr Kapera zaprosił podopiecznych hufca na herbatę i ciasto.

Od wielu lat, na kilka dni przed 1 listopada młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie włącza się w porządkowanie terenu Starego Cmentarza przy ul. Narutowicza, cmentarza w Tarnowie-Krzyżu oraz cmentarza w Tarnowie-Mościcach. Stałą opieką otacza cmentarz wojenny nr 200 przy ul. Chyszowskiej. Dba o bieżący porządek, zbierając śmieci naniesione przez wiatr (niekiedy również przez osoby niepotrafiących uszanować wyjątkowości tych miejsca), usuwa opadłe gałęzie, grabi liście.

Również członkowie Klubu Aktywnych i Rady Młodzieży z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi zorganizowali sprzątanie opuszczonych grobów na tamtejszym cmentarzu,  a po zakończonej pracy zapalili symboliczne światło znicza.

W przygotowaniach do tegorocznych Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych pomagali również uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania  OHP w  Człuchowie (Pomorska WK), którzy porządkowali opuszczone groby na starym cmentarzu komunalnym. Wychowankowie Ośrodka pod opieką wychowawcy Janusza Wilczka uprzątnęli stare znicze, zagrabili suche liście oraz wyczyścili płyty nagrobne. Zapalili też znicze oraz przyozdobili kwiatami opuszczone nagrobki.

W Iwoniczu otworzyli świetlicę

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) otwarto 26 października świetlicę środowiskową, która jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Otwarcia świetlicy dokonał Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś (zdjęcie u góry) wspólnie ze swoim zastępcą Renatą Trybus, kierownikiem Ośrodka Małgorzatą Frączek oraz dyrektorami miejscowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Małgorzatą Jakubowicz i Leszkiem Krukarem. Wśród gości znaleźli się również komendanci hufców pracy i dyrektorzy centrów edukacji i pracy młodzieży z terenu województwa oraz pracownicy biura Podkarpackiej Komendy OHP w Rzeszowie.

Spotkanie z uczestnikami Ośrodka.

Po oficjalnej części odbyło się krótkie spotkanie Wojewódzkiego Komendanta Jerzego Cyprysia i jego zastępcy Renaty Trybus z uczestnikami Ośrodka, z którymi rozmawiano między innymi na temat codziennych obowiązków związanych z nauką i pracą, jak również o sposobach aktywnego spędzania wolnego czasu i udziału w zajęciach sportowych.

Uroczystość była także okazją do wręczenia nagród i dyplomów laureatowi wojewódzkiego etapu konkursu literackiego pn. „Miejsce jedyne pod słońcem” uczestnikowi OSiW Arkadiuszowi Żarnowskiemu. Organizatorami konkursu byli Dolnośląska WK OHP we Wrocławiu oraz z 1-7 Hufiec Pracy w Dzierżoniowie.

Świetlica środowiskowa jest placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego. Adresatami jej działań są również uczestnicy OHP przyjmowani na zasadzie dobrowolności oraz na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Zadaniem świetlicy jest wspieranie rodzin, zapewnienie opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz organizowanie zajęć profilaktycznych i edukacyjnych rozwijających twórcze zainteresowania. Świetlica jest czynna we wszystkie dni robocze od godziny 14.00 do 18.00.

 

Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś i jego zastępca Renata Trybus wręczają nagrodę uczestnikowi Arkadiuszowi Żarnowskiemu za zwycięstwo w etapie wojewódzkim konkursu „Miejsce jedyne pod słońcem”.

Pomysł na biznes

„Własny startup – czyli każdy pomysł na biznes warto przemyśleć, nie każdy trzeba realizować” to hasło przewodnie II edycji seminarium, która odbyła się 25 października w siedzibie strzyżowskiego Ośrodka Szkolenia Zawodowego (Podkarpacka WK).

Uczestniczyli w niej uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie oraz inne osoby zainteresowane tematyką zakładania własnej działalności gospodarczej. W bogatą tematykę startupów, czyli firm działających w Internecie lub tymczasowych organizacji stworzonych w celu poszukiwania modelu biznesowego gwarantujących rozwój, wprowadził zebranych wykładowca z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dr Tomasz Wójtowicz. Pomysłodawca zaś InUp Podkarpackiej Koalicji Startupów Daniel Dereniowski wyjaśnił funkcjonowanie tego typu formy prowadzenia działalności gospodarczej podając równocześnie źródła inspiracji na własny biznes. Omówił także działalność Podkarpackiej Koalicji Startupów i zachęcił do korzystania ze strony internetowej InUp.pl, za pomocą której można przyłączyć się do grupy ze swoimi autorskimi projektami. Podczas seminarium, prócz części teoretycznej, odbyły się również warsztaty.

Organizatorami seminarium był Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Strzyżowie oraz Stowarzyszenie „Projekt Strzyżów”.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady

18 października zainaugurowała swoją działalność Wojewódzka Rada Programowa przy Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Zielonej Górze.

Komendant Główny OHP Marek Surmacz podziękował Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi za przyjęcie funkcji przewodniczącego Rady i wręczył akt powołania (zdjęcie u góry).

Zebranym zaprezentowano cele i kierunki działalności Lubuskiej Komendy w zakresie kształcenia i wychowania oraz rynku pracy (Wojewódzki Komendant Krzysztof Galerczyk), projekty współfinansowane ze środków UE realizowane przez Komendę (kierownik zespołu projektów europejskich i współpracy międzynarodowej Marta Betka) oraz omówiono proces kształcenia i wychowania uczestników OHP w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Strzelcach Krajeńskich (kierownik OSiW Krzysztof Woźniak). Przedstawiono również projekt nowego budynku dla strzeleckiego Ośrodka.

rada_img_9872W obradach wzięli ponadto udział: prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, starosta powiatu nowosolskiego Waldemar Wrześniak, burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Mariusz Kruk, dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Jarosław Nieradka, prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim Jerzy Korolewicz, prorektor ds. studenckich Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Przemysław Słowiński, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim insp. Jarosław Janiak oraz naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji mł. insp. Zbigniew Pytka, z-ca Lubuskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim st. bryg. Przemysław Gliński, Lubuski Wicekurator Oświaty Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim Augustyn Wiernicki oraz radny Rady Miasta Zielonej Góry Jacek Budziński.

Podsumowaniem spotkania było podjęcie przez Radę uchwał dotyczących wsparcia działań LWK OHP w zakresie kształcenia, wychowania, rynku pracy oraz wspólnych projektów regionalnych i międzynarodowych oraz organizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim.

W tym samym dniu Komendant Główny OHP Marek Surmacz i jego zastępca Renata Wicha spotkali się z pracownikami Komendy w Zielonej Górze. Komendant zapoznał m.in. zebranych ze stanem prac nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której znajdą się zapisy dotyczące funkcjonowania OHP. Podjął również temat rekrutacji młodzieży do zielonogórskich jednostek podkreślając konieczność większego zaangażowania pracowników. Z kolei Komendant Renata Wicha zwróciła uwagę na przestrzeganie terminowości nadsyłania dokumentów oraz rzetelności ich opracowywania.

Na stażu w Rimini

Beneficjenci trzeciej edycji projektu mobilności pn. „Kucharz i fryzjer na europejskim rynku pracy” realizowanego w ramach programu Erasmus+ przez Mazowiecką WK kontynuują staż zawodowy w Rimini.

18-osobowa grupa kucharzy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu oraz radomskiego hufca zdobywa profesjonalne szlify we włoskich restauracjach: „Bounty”, „Amo Rimini”, „America Graffitti Diner”, „Teatro in Piazza”, „Taverna degli Artisti”, „Stram Palato”, „Club Nautico”, „La Marianna” czy „Ristorante dallo Zio”. Młodzi ludzie poznają tajniki włoskiej kuchni przy obróbce kulinarnej owoców morza (krewetek, langustynek, sardynek, kalmarów, ośmiorniczek). Poznają też organizację pracy w zakładach usługowych, jak również oczekiwania i wymagania jakie stawiają pracownikom zagraniczni pracodawcy.

Program stażu zakłada zdobycie wiedzy, cennego doświadczenia, podwyższenie kompetencji językowych – w szczególności słownictwa branżowego – oraz przygotowanie do mobilności na europejskim rynku pracy. Beneficjenci podkreślają, że staż jest świetną okazją do rozwijania umiejętności lingwistycznych, podwyższania motywacji do dalszego kształcenia i samorozwoju, a uzyskane kwalifikacje pozwolą im stać się aktywnymi na rynku pracy, w życiu społecznym oraz osobistym.

rimini_5Oprócz kompetencji zawodowych młodzi ludzie rozwijają kompetencje społeczne. Poznają kulturę, historię i obyczaje regionu. Bardzo ważnym elementem zagranicznego stażu zawodowego jest specjalnie przygotowany program kulturoznawczy. Uczestnicy zwiedzili już najciekawsze miejsca w Rimini, Wenecji, Rawennie oraz San Marino.

Młodzi ludzie poznają metody i organizację pracy w europejskim, wielokulturowym środowisku, odkrywają w sobie nowe możliwości rozwoju zawodowego, wzrosła ich pewność siebie oraz własna samoocena, podwyższyli swoje umiejętności i kompetencje zawodowe, przełamali barierę komunikowania się w języku obcym – opowiada koordynatorka projektu Elżbieta Bryl-Stebnicka z Mazowieckiej WK oraz opiekun grupy Izabela Kiraga z OSiW.

Na zakończenie stażu wszyscy uczestnicy otrzymają imienne dokumenty poświadczające nabyte umiejętności. Europejski certyfikat Europass Mobility to dokument, który szczegółowo opisuje uzyskane umiejętności i kompetencje, świadczy o dobrym przygotowaniu do podjęcia pracy na europejskim rynku pracy oraz umiejętności porozumiewania się w danym języku.

Zachować pamięć

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy gościło między 17 a 22 października 43 młodych Polaków, Niemców i Białorusinów, którzy w ramach trójstronnej wymiany młodzieży pn. „Zachować pamięć” zmierzyli się z tematem II wojny światowej oraz trudnej historii ich ojczyzn. Celem spotkania było promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji i kultury pamięci, przełamanie stereotypów i uprzedzeń, upamiętnienie ofiar wojny i Holokaustu oraz umożliwienie młodzieży uczenia się historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości.

Podczas pobytu w Roskoszy uczestnicy projektu brali udział w grach i zabawach integracyjnych oraz wieczorku międzykulturowym, podczas którego prezentowali kulturę, historię i geografię swoich krajów, stroje i zabawy ludowe oraz kulinarne specjalności. Przedstawili także opracowane przed przyjazdem prezentacje multimedialne dotyczące miejsc pamięci II wojny światowej znajdujących na terenie ich państw. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości w czasie omawiania poszczególnych miejsc pamięci było podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. Młodzież uczestniczyła również w dyskusji prowadzonej aktywizującą metodą metaplanu. Tworząc plakat będący graficznym zapisem debaty, młodzi ludzie zastanawiali się, w jakim kierunku zmierza dzisiejsza Europa.

Jednym z zamierzeń projektu było także umożliwienie odwiedzenia i poznania historii miejsc pamięci hitlerowskiego terroru w okolicach Białej Podlaskiej oraz byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie.

Na zakończenie pobytu w Roskoszy uczestnicy wymiany pracowali nad artystyczną formą przekazu pokojowego. Metodą speed drawingu zobrazowali najważniejsze punkty programu. Powstały zdjęcia i plakaty z pokojowymi hasłami oraz wideoklip, w którym młodzi ludzie utworzyli napis „Peace” i wspólnie odśpiewali balladę Hallelujah. Na uroczystej kolacji pożegnalnej otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

Wymiana odbyła się w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 

Spartakiada w Pleszewie

Na stadionie sportowym obok Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbyła się spartakiada sportowa, w której wzięli udział uczestnicy Centrum. Mimo deszczowej pogody oraz niskiej temperatury cieszyła się dużym zainteresowaniem młodzieży. Zawody były okazją do popularyzacji kultury fizycznej, propagowania zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, a także tworzenia atmosfery współpracy w zespole.

Laureaci poszczególnych konkurencji

Spartakiadę zorganizował nauczyciel wychowania fizycznego Adrian Popławski, który pełnił również rolę sędziego. Uczestnicy rywalizowali przede wszystkim w konkurencjach lekkoatletycznych. Oprócz konkurencji biegowych na dystansach: 60 m, 100 m, 400 m oraz 1000 m dziewczyny i chłopcy toczyli bój w konkurencjach siłowych: rzucie piłką palantową oraz lekarską. O zwycięstwo rywalizowano także w skoku w dal, rzucie ringo oraz strzelaniu z wiatrówki. W trakcie spartakiady odnotowano, przy dopingu kibiców, kilka doskonałych wyników, a po zakończeniu zmagań sportowych nagrodzono laureatów poszczególnych konkurencji medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Podsumowaniem zawodów było spotkanie uczniów, wychowawców, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz nauczycieli przy pysznej grochówce.

 

Szkolenie w Toruniu

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda OHP w partnerstwie z Krajowym Centrum Europass i Krajowym Biurem EPALE zorganizowała szkolenie pn. „Portfolio Europass i platforma EPALE”, w którym wzięło udział 40 pracowników Wojewódzkiej Komendy: pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń oraz wychowawców.

Szkolenie miało na celu zaprezentowanie funkcjonalności elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie oraz zalet używania dokumentów Europass na rynku pracy i edukacji w Polsce. Specjaliści przedstawili informacje nt. Europass będącego inicjatywą Komisji Europejskiej, umożliwiającą skuteczną prezentację umiejętności i doświadczenia zawodowego i zwiększającą ich konkurencyjność na rynku edukacji i pracy. Zaprezentowano także wielojęzyczną platformę internetową skierowaną do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych, której głównym celem jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, dzielenia się wiedzą, współpracy i wzajemnego doskonalenia kompetencji w obszarze edukacji dorosłych. Odbyły się również zajęcia warsztatowe oraz indywidualne konsultacje. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie nowych wiadomości z zakresu Portfolio Europass oraz EPALE.

Młodzi Zawodowcy z OHP

„Stypendia Młodego Zawodowca” na rok szkolny 2016/2017 odebrali 18 października uczniowie z Krosna, którzy wykazali się najwyższymi osiągnięciami w nauce, sporcie oraz działalności na rzecz szkoły w ubiegłym roku szkolnym. Znalazło się wśród nich aż czterech uczestników krośnieńskiego 9-10 Hufca Pracy, w tym troje to uczniowie uczący się zawodu fryzjera w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara: Klaudia Twaróg, Szymon Przewoźnik i Karolina Liput oraz Szymon Ekiert (zdjęcie u góry) z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 im. Jana Sas-Zubrzyckiego uczący się zawodu montera instalacji i urządzeń sanitarnych.

Stypendia zostały przyznane po raz trzeci w ramach Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna. Aby je zdobyć, trzeba było wykazać się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem oraz działalnością na rzecz szkoły i społeczności przez cały poprzedni rok szkolny 2015/2016.

Uczestników OHP doprowadzili do sukcesu: z-ca komendanta Adam Buczyński, wychowawcy Dorota Wais, Aneta Więch i Andrzej Zajdel.

150 uzdolnionych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych odebrało nagrody w artKinie z rąk zastępcy prezydenta Krosna Bronisława Barana i przewodniczącego Rady Miasta – Zbigniewa Kubita.

Konferencja w Dobieszkowie

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie odbyła się 19 października Łódzka Regionalna Rada Rodziców, w której uczestniczyło 200 rad rodziców, przedstawiciele delegatur Łódzkiego Kuratorium Oświaty, łódzkich Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli oraz samorządu terytorialnego.

Gośćmi obrad byli posłowie i senatorowie z regionu. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich rolę przy tworzeniu i realizacji programów wychowawczych szkół. Ważnym zagadnieniem poruszonym na spotkaniu było także przedstawienie oczekiwań rad rodziców w stosunku do Ministra Edukacji Narodowej, kuratorów oświaty, samorządów terytorialnych i dyrektorów szkół.

Konsolidacja środowisk rad rodziców prowadząca do tworzenia lokalnych porozumień rad rodziców i stworzenia krajowej reprezentacji rad rodziców czyli utworzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Rad rodziców to także ważny temat spotkania.