Sulęcin: Nowa jednostka OHP

30 września, z udziałem (od lewej) Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza oraz Burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta uroczyście otwarto Młodzieżowe Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej OHP w Sulęcinie w województwie lubuskim.

dom_joanitow_4Nowa jednostka Ochotniczych Hufców Pracy rozpoczęła funkcjonowanie w Domu Joannitów przy ul. Młynarskiej 1, gdzie już od roku 2009 była prowadzona współpraca międzynarodowa. OHP będzie jej kontynuatorem, a ponadto będzie rozwijać międzynarodową informację zawodową i doradztwo zawodowe. Centrum ma współpracować z sulęcińskim Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych im. Unii Europejskiej. Jego działalność powinna poprawić sytuację młodzieży na rynku pracy oraz wypromować zatrudnienie osób pozostających poza systemem zatrudnienia.
Na uroczystości była obecna również zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, która przedstawiła koncepcję funkcjonowania jednostki, a także rektor Kapelanatu Związku Polskich Kawalerów Maltańskich ks. prałat Henryk Błaszczyk, który zaprezentował historię Domu Joannitów.

Powstanie nowej jednostki OHP zapoczątkowało porozumienie zawarte w lipcu tego roku pomiędzy Komendą Główną OHP reprezentowaną przez Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza a Gminą Sulęcin reprezentowaną przez jej Burmistrza Dariusza Ejcharta.

 

Rynek pracy staje się rynkiem pracownika

Portal: Bartoszyce.wm.pl 28.09.2016


Targi Edukacji i Pracy w powiecie bartoszyckim odbyły się po raz drugi. Nie była to wyłącznie impreza na pokaz. Na stoiskach niektórych pracodawców można było rozmawiać o konkretnych miejscach pracy, a nawet spróbować, jak wygląda praca na oferowanym stanowisku.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach po raz drugi zorganizowały Targi Edukacji i Pracy. Odbyły się one 28 września w Sali Młodzieżowego Domu Kultury. Otwierał je wojewoda Artur Chojecki.

Bezrobocie w naszym województwie jest najniższe od lat, co jest bardzo dobrym zjawiskiem. To powód, dla którego pracodawcy z regionu powinni coraz częściej i szerzej prezentować swoją ofertę, bo rynek pracy staje się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy, który dyktuje warunki. To pracownicy mają coraz więcej możliwości, mogą więcej wymagać, a pracodawca te oczekiwania musi spełnić, jeśli chce mieć pracowników – mówił Chojecki. Dodał, że mimo najniższego wskaźnika bezrobocia, jego poziom w naszym województwie i tak jest najwyższy w kraju, a powiaty sąsiadujące z obwodem kaliningradzkim są jeszcze w trudniejszej sytuacji.

Dlatego cieszę się, że OHP i PUP podjęły cenną inicjatywę, aby takie targi pracy zorganizować. Bardzo chcemy, aby młodzi ludzie tu, w swoim powiecie, gdzie się uczą i mieszkają, znajdowali godną pracę i mogli się kształcić – mówił wojewoda. (…)

Autor: Andrzej Grabowski

OHP mają zmienić nazwę, strukturę i rozszerzyć działalność

Portal: Bankier.pl 26.09.2016


Prowadzenie samodzielnego szkolnictwa zawodowego, tworzenie młodzieżowych spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych oraz zwiększenie liczby wyjazdów do pracy za granicę – to propozycje zmian w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy. Zmieni się też ich nazwa. (…)

Planowanemu przeobrażeniu OHP poświęcona była poniedziałkowa konferencja prasowa w Katowicach, z udziałem wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda. (…)

Wiceminister zaznaczył, że dzięki swemu potencjałowi Hufce staną się ważnym elementem reformy rynku pracy, powinny wpisać się także w reformę szkolnictwa zawodowego. Rząd chce poprawić warunki pracy i płacy kadry dydaktyczno-wychowawczej oraz podopiecznych organizacji – zadeklarował Szwed. (…)

Przypomniał, że na polskim rynku pracy brakuje przedstawicieli zawodów technicznych i OHP są doskonałym miejscem, gdzie można kształcić takich pracowników. Wiceminister wyraził też przekonanie, że zmiana w Hufcach pomoże uporządkować obecne programy wsparcia dla młodych. Dziś wiele zadań się dubluje – wskazał. (…)

Komendant główny OHP Marek Surmacz zapowiedział, że zmieni się także nazwa organizacji. „Uważamy że ta obecna brzmi zbyt archaicznie i od bardzo wielu lat nie przystaje do zadań, które wykonujemy, choć te wiodące to nauka, wychowanie i nauka zawodu” – powiedział. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie nowa nazwa. Być może zostanie wybrana z propozycji zgłoszonych w konkursie dla podopiecznych. (…)

Surmacz podkreślił, że w poprzednich latach organizacja była bardzo zaniedbywana, a pracownicy przez lata nie mieli podwyżek. „Można powiedzieć, że z jakichś powodów dążono do uspokojenia, żeby nie powiedzieć wygaszenia OHP” – powiedział Surmacz. Wyraził przekonanie, że w Polsce ogromna grupa młodych ludzi potrzebuje tej formy wsparcia i wprowadzenia w dorosłe życie zawodowe. (…)

Zmiany kadrowe

W dniu 30 września Komendant Główny OHP Marek Surmacz powołał na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu pana Dariusza Medolińskiego.

Ogólnopolska Inauguracja Roku Szkoleniowego OHP

Tegoroczna ogólnopolska inauguracja roku szkoleniowego 2016/2017 w Ochotniczych Hufcach Pracy odbyła się 29 września w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu z udziałem Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza, jego zastępców Renaty Wicha i Wojciecha Szewczyka, Duszpasterza Krajowego OHP ks. prałata Jarosława Sroki, przedstawicieli władz administracyjnych i samorządowych województwa wielkopolskiego oraz wojewódzkich komendantów OHP i wojewódzkich duszpasterzy OHP z województw sąsiadujących. W inauguracji uczestniczyła również Dyrektor Biura Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Grażyna Ożarek. Wydarzenie połączono z odbywającą się już po raz 19. pielgrzymką młodzieży i kadry do licheńskiego Sanktuarium Maryjnego. Uroczystość zgromadziła blisko tysiąc osób – uczestników i kadry z jednostek OHP.

Pierwsza część inauguracji odbyła się na Placu przy Dzwonnicy Sanktuarium Licheńskiego. Na podeście prezentowały się poczty sztandarowe wojewódzkich komend i centrów kształcenia i wychowania OHP. Po wysłuchaniu hymnu państwowego, słowa powitania młodzieży i kadry OHP oraz licznie przybyłych gości wygłosił Wielkopolski Wojewódzki Komendant OHP Michał Tadeusz Comba. Dyrektor Biura Ministra Grażyna Ożarek odczytała list do młodzieży i kadry OHP Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej życząc równocześnie satysfakcji, sukcesów i osiągnięć w kształceniu i doskonaleniu umiejętności zawodowych.

Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaczeń kadrze OHP wyróżnionej Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP” i konkursu fotograficznego „Światowe Dni Młodzieży 2016 w obiektywie OHP”. Na zakończenie pierwszej części inauguracji Wikariusz Biskupa Włocławskiego ks. prałat Wojciech Kochański udzielił błogosławieństwa zebranym zapraszając do Bazyliki na uroczystą mszę św.

SONY DSC
Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz Dyrektor Biura Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Grażyna Ożarek wręczają nagrody laureatom konkursu o tytuł „Absolwenta roku OHP”.

Uczestnicy pielgrzymki, prowadzeni przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych WP w Poznaniu, przeszli przed pomnik patrona młodzieży OHP św. Jana Pawła II, gdzie delegacja uczestników OHP wraz z Komendantem Głównym OHP Markiem Surmaczem, jego zastępcami Renatą Wicha i Wojciechem Szewczykiem, Wielkopolskim Wojewódzkim Komendantem OHP Michałem Tadeuszem Combą i jego zastępcą Ewą Krupską, Posłami RP Tadeuszem Dziubą, Marią Zubą oraz Ryszardem Bartosikiem złożyła kwiaty w podziękowaniu za 6. rocznicę ustanowienia patronatu nad młodzieżą Ochotniczych Hufców Pracy.

Mszę św. w intencji Ochotniczych Hufców Pracy odprawił biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, Wikariusz Generalny ks. Grzegorz Balcerek. W swojej homilii przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej mówił o Matce Bożej, pierwszej osobie, której bezgranicznie można zaufać i zawierzyć troski, nadzieje, a także prosić o owocne przeżycie nowego roku szkolnego.

W czasie mszy św. ślubowanie złożyli uczestnicy pierwszego rocznika, a Akt Zawierzenia OHP Matce Bożej Licheńskiej odczytała zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha. Następnie Komendant Główny Marek Surmacz przekazał życzenia wszystkim uczestnikom, wychowawcom i pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy sukcesów oraz wytrwałości w nowym roku szkoleniowym.

Pobyt w Licheniu był także okazją do zwiedzenia Bazyliki, którą dekretem z dnia 2 lipca 2006 roku Jan Paweł II uznał za Sanktuarium.

 

« 1 z 2 »

Do Matki Bożej Tuchowskiej

Młodzież z tarnowskiego Centrum Kształcenia i Wychowania pielgrzymowała, jak robi to już od kilkunastu lat, do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Blisko dziewięćdziesięcioosobową grupę pielgrzymów tworzyli uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie wraz z kadrą pedagogiczną z Centrum i ze szkół. Trasa pielgrzymki licząca 20 km przebiegała malowniczym szlakiem turystycznym przez Górę św. Marcina, Trzemesną do Tuchowa, gdzie w Sanktuarium Matki Bożej pielgrzymi uczestniczyli we mszy św. sprawowanej przez ks. Piotra Paska, z liturgią słowa z czynnym udziałem młodzieży CKiW.

Ostatnim punktem wizyty w tuchowskim Sanktuarium było zwiedzanie zabudowań klasztoru o. Redemptorystów, na którego terenie zlokalizowane jest sanktuarium, całorocznej szopki bożonarodzeniowej, jak również tamtejszego muzeum.

Trójstronna wymiana

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Radzyniu Podlaskim (Lubelska WK) odbywała się w dniach od 21 do 28 września międzynarodowa wymiana młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy, której głównym celem było promowanie dialogu międzykulturowego, poznawanie innych kultur, obyczajów i wspólnej historii trzech narodów.

Podczas spotkania zrealizowanego w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 27-osobowa grupa młodych osób wraz z opiekunami poznawała się poprzez wspólną zabawę i integrację. Zajęcia warsztatowe odbywające się w wiosce ginących zawodów usytuowanej w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy były okazją do przygotowania tradycyjnych wyrobów cukierniczych – bułeczek, ciastek, sękaczy, a także rękodzieła. W programie wymiany było również poznawanie ciekawych miejsc w ramach gry miejskiej przeprowadzonej w Radzyniu Podlaskim, Białej Podlaskiej i Lublinie. Atrakcję stanowił też spływ kajakowy po Bugu – rzece, która jest częścią naturalnej granicy Unii Europejskiej. Uczestnicy wzięli też udział w lekcji muzealnej w Państwowym Muzeum na Majdanku, poznając wspólną historię narodów z okresu II wojny światowej. Był również czas na zaprezentowanie tradycji kulinarnych poszczególnych krajów.

Przygotowano ponadto liczne gry i zabawy integracyjne, wieczorki narodowe, ognisko. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.

Lekkoatleci na start

6-33 Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu gościł 27 września uczestników Wojewódzkich Mistrzostw Lekkoatletycznych Młodzieży Małopolskiej WK OHP.

Na stadionie Instytutu Sportu nowosądeckiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej rywalizowali lekkoatleci ze wszystkich jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP z Małopolski. Przed rozgrywkami zawodnicy zostali przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i zdrowej rywalizacji w duchu zasad fair play.

malo2Wśród dziewcząt w biegu na 100 m pierwsze miejsce zajęła Paulina Kubarska z CKiW w Szczawnicy-Jabłonce, drugie – Klaudia Kułaga z 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej, trzecie – Agnieszka Stec z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu. W tej samej konkurencji w kategorii chłopców najlepszy okazał się Artur Chochorowski z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu, za nim był Karol Fąfara z 6-10 Hufca Pracy w Myślenicach, a trzeci – Damiana Bober z 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej.

W biegu na 400 m dziewcząt klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: I miejsce – Natalia Wójcik z 6-33 ŚHP w Nowym Sączu, II miejsce – Weronika Motyka z 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach, III miejsce – Marta Urban z 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Na 400 metrów wśród chłopców najlepiej pobiegł Wojciech Śliwa z Nowego Sącza, drugi był Michał Kolkowicz ze Szczawnicy, a trzeci – Krzysztof Tomasiak ze Starego Sącza.

malo3Z kolei w pchnięciu kulą dziewcząt zwyciężyła Mariola Wierzycka z limanowskiego hufca, drugie miejsce przypadło Paulinie Kubarskiej ze Szczawnicy, a trzecie – Katarzynie Romik z 6-18 Hufca Pracy w Kętach. Wśród chłopców w pchnięciu kulą na najwyższym miejscu podium uplasował się Paweł Sokół z 6-34 Hufca Pracy w Starym Sączu, na drugiej pozycji znalazł się – Norbert Woźniak z Gorlic, a na trzeciej – Oskar Kucia z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu.

W skoku w dal wśród dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Natalia Wójcik z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu, drugie – Patrycja Plata z krakowskiego 6-8 Hufca Pracy, a trzecie – Krystyna Murzyn z CKiW w Szczawnicy. W tej samej kokurencji triumfował też Karol Fąfara z 6-10 Hufca Pracy w Myślenicach (I miejsce), Michał Kolkowicz z CKiW w Szczawnicy (II miejsce), Artur Chochorowski z 6-33 ŚHP w Nowym Sączu (III miejsce).

Pierwsze miejsce w sztafecie przypadło reprezentacji 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu, drugie miejsce należało do zawodników z Centrum Kształcenia i Wychowania w Szczawnicy, a trzecie – drużyny 6-2 Hufca Pracy w Niepołomicach.

Wojewódzka Rada Programowa

28 września w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obradowała Rada Programowa Małopolskiej WK, w której wziął udział Komendant Główny OHP Marek Surmacz oraz jego zastępca Renata Wicha.

radakrakow3Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się również: posłowie Wiesław Krajewski i Jarosław Szlachetka, wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, Starosta Chrzanowski Janusz Szczęśniak, Starosta Tarnowski Roman Łucarz, zastępca Prezydenta Tarnowa Piotr Augustyński, Wójt Gminy Gołcza Lesław Blacha, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Edyta Klimowska-Bobula, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Kurator Okręgowy Jolanta Mochol, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Wioletta Wilimska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Witold Kramarz, duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek, prezes Zarządu Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Janusz Kowalski wraz ze swoim zastępcą Tadeuszem Dąbrowskim, dyrektor Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu Czesław Krupa, dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie Bogusław Pituła, jak również dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie i Szczawnicy-Jabłonce oraz Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu.

radakrakow2Posiedzenie rozpoczęto od wręczenia Aktów Powołania dla wiceprzewodniczącego Rady – zastępcy Prezydenta Tarnowa Piotra Augustyńskiego i jej sekretarza – zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP Bożeny Rążewskiej. W programie obrad znalazło się podsumowanie rekrutacji uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych Małopolskiej WK oraz CKiW w Tarnowie i Szczawnicy na rok szkolny 2016/2017, omówienie stanu realizacji projektów „Obudź swój potencjał – YEI” i „Akcja Aktywizacja – YEI”, a także poruszono sprawy związane z refundacją kosztów szkolenia młodocianych pracowników w okresie od stycznia do września bieżącego roku. Ponadto Wojewódzki Komendant OHP Krzysztof Świerczek poinformował o przyznanych środkach finansowych na budowę nowej siedziby Małopolskiej Komendy pod nazwą Centrum Szkolenia i Aktywizacji Zawodowej Młodzieży. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę dotyczącą działań mających na celu wspieranie Małopolskiej WK w zakresie pozyskania lokalizacji na nową siedzibę.

Na zakończenie Komendant Główny OHP Marek Surmacz wspólnie z wicewojewodą Małopolskim Józefem Gawronem i Wojewódzkim Komendantem Krzysztofem Świerczkiem podziękowali za spotkanie i przyjęli deklaracje pomocy ze strony instytucji i wszystkich uczestników Rady.

Wizyta Sekretarza Stanu w Śląskiej WK

W Śląskiej WK odbyło się z udziałem Sekretarza Stanu Stanisława Szweda oraz Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza spotkanie przygotowujące do powołania Wojewódzkiej Rady Programowej w Katowicach. Wizyta była też okazją do uhonorowania kadry i młodzieży zaangażowanej w pomoc medyczną podczas Światowych Dni Młodzieży.

W spotkaniu, które odbyło się 26 września, wzięli również udział: zastępca Komendanta Głównego OHP Renata Wicha, posłanki Teresa Glenc i Małgorzata Wypych, wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz oraz przedstawiciele instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego.

Gości powitał Wojewódzki Komendant OHP Bogumił Kanik. Następnie specyfikę, zasoby i strukturę Śląskiej WK przybliżyła zastępca Wojewódzkiego Komendanta Bogusława Fedorowska, a Komendant Kanik przedstawił m.in. zagadnienia związane z międzynarodową wymianą młodzieży.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed poinformował o propozycjach zmian reformy szkolnictwa zawodowego i rynku pracy oraz trwających resorcie pracach. Podkreślił, że zmiana pomoże uporządkować obecne programy wsparcia dla młodych osób. Z kolei Komendant Główny Marek Surmacz w swoim wystąpieniu nawiązał do długoletniej tradycji OHP zaznaczając kontynuację prowadzonej dotychczas działalności z ewentualnym jej uzupełnieniem i rozszerzeniem. Wyraził swoje przekonanie, iż w Polsce ogromna grupa młodych ludzi potrzebuje wsparcia i wprowadzenia w dorosłe życie zawodowe.

W celu udoskonalenia instytucji powołano zespoły robocze, których zadaniem jest m.in. stworzenie i wdrożenie strategicznego planu rozwoju Śląskiej Komendy OHP, sformułowanie koncepcji warsztatów zawodowych OHP (szkół zawodowych), a także nawiązanie lub rozwinięcie współpracy z partnerami zagranicznymi. W pracach zespołów uczestniczy międzynarodowy ekspert Ken Philips, który w przeszłości był m.in. Przewodniczącym Rady Dyrektorów InterAction w Waszyngtonie – stowarzyszenia 140 amerykańskich organizacji non-profit działających w wielu krajach świata.

Spotkaniu towarzyszyła jednocześnie konferencja prasowa z udziałem Sekretarza Stanisława Szweda, Komendanta Głównego OHP Marka Surmacza i Wojewódzkiego Komendanta OHP Bogumiła Kanika, na którą przybyli dziennikarze mediów ogólnopolskich i regionalnych.

Miłym akcentem było też uhonorowanie kadry i młodzieży zaangażowanej w pomoc medyczną podczas Światowych Dni Młodzieży, za którą otrzymali nagrody i podziękowania z rąk Sekretarza i Komendanta Głównego OHP.

Na zakończenie Komendant Główny OHP Marek Surmacz wraz ze swoim zastępcą Renatą Wicha spotkali się z pracownikami Śląskiej WK OHP.