Zmiany kadrowe

W dniu 13 lutego 2017 roku Komendant Główny OHP powołał na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta Mazowieckiej WK OHP w Warszawie pana Piotra Modzelewskiego, dotychczasowego zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP w Białymstoku.

Zmiany kadrowe

W dniu 30 września Komendant Główny OHP Marek Surmacz powołał na stanowisko Wojewódzkiego Komendanta OHP w Opolu pana Dariusza Medolińskiego.

Zmiany kadrowe

Z dniem 16 sierpnia Komendant Główny OHP Marek Surmacz powołał na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-Jabłonce pana Jana Jurka.

Zmiany kadrowe

1 lipca Komendant Główny OHP powołał na stanowisko dyrektora Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP we Wrocławiu pana Janusza Jarosława Rzepkę.