Grafik, kucharz, spawacz

Przyszli graficy komputerowi z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu rozpoczęli kursy zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Kursy poprzedziły spotkania indywidualne oraz grupowe z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kreowania wizerunku.

Uczestnik kursu w ramach zawodu grafika komputerowego zapozna się z tworzeniem i obróbką zdjęć za pomocą programu Adobe Photoshop oraz grafiką wektorową. Specjalista w tym zawodzie musi także umieć tworzyć animacje i grafiki interaktywne, a także poznać zasady projektowania sieci Web.

Kolejnym zawodem w ramach którego szkolą się uczestnicy 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu jest sprzedawca. Kursanci przejdą niedługo praktyczne szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej, terminala płatniczego oraz wystawiania faktur VAT. Poznają również zasady gospodarki magazynowej oraz związane z nią programy komputerowe.

Wiedzę na temat fizjologii i anatomii człowieka oraz pielęgnacji twarzy nabędą z kolei uczestniczki projektu kształcące się w zawodzie kosmetyczki-wizażystki. Panie nauczą się m.in. umiejętnie dobierać makijaż do danego typu urody. Zajęcia praktyczne będą również obejmować wykonywanie makijażu dziennego, nocnego oraz stylizację paznokci.

Oprócz tego, uczestnicy 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu kształcą się także w zawodach kucharza oraz spawacza metodą TIG.

Kursy zakończą się egzaminami, wszyscy otrzymają także stosowne zaświadczenia potwierdzające zdobyte umiejętności i kwalifikacje. To kolejny etap projektu przygotowujący młodzież do odnalezienia się na rynku pracy i zdobycia zatrudnienia w wybranym zawodzie. Podsumowaniem kursów będą staże zawodowe u lokalnych pracodawców.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W biurze i salonie

W rybnickim Hufcu Pracy (Śląska WK) rozpoczął się ostatni etap realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Ostatnim etapem projektu są staże zawodowe. Pracę w wybranych przez siebie zakładach podjęło 10 uczestniczek hufca. Dwie z nich wykorzystują wcześniej zdobytą wiedzę w biurze w dziale kadr i płac, gdzie poznają praktyczne zastosowanie zagadnień związanych z prawem pracy, rozliczaniem wynagrodzeń, ewidencją czasu pracy oraz obsługą programów kadrowo-płacowych. Osiem kobiet pracuje z kolei w gabinetach kosmetycznych wykonując różnorodne zabiegi pielęgnacyjno-upiększające.

W ramach modułu ogólnorozwojowego trzy osoby dodatkowo pobierają lekcję języka angielskiego. Siedem kobiet już niedługo rozpocznie także kurs na prawo jazdy kat. B.

Wcześniej wszystkie uczestniczki projektu z sukcesem zakończyły udział w zajęciach z doradcą zawodowym, warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, indywidualnych konsultacjach z pośrednikiem pracy i zajęciach z kreowania wizerunku oraz metamorfozach. Uczestniczki projektu korzystają również z dodatkowego wsparcia w postaci wyżywienia podczas zajęć, dofinansowania kosztów dojazdów, stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz refundacji kosztów opieki nad osobą zależną.

Czas na staże

Od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym rozpoczął się projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” w Hufcu Pracy w Siemianowicach Śląskich. W zajęciach udział biorą osoby w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat.

 Celem spotkania z doradcą było określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz opracowanie indywidualnego planu działania, który przyczyni się do właściwego wyboru kursu zawodowego. Ważnym elementem projektu były także warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i rozmowa z pośrednikiem na temat miejsca stażu.

Uczestnicy projektu przeszli metamorfozę podczas zajęć z kreowania wizerunku. Każdy mógł kupić odzież, którą założy na pierwsze spotkanie z przyszłym pracodawcą.

 

Aktualnie grupa z siemianowickiego hufca kończy kursy w zawodzie kosmetyczki z wizażem stylizacji paznokci, magazyniera z obsługą wózka widłowego oraz spawacza. Przed uczestnikami trzymiesięczny staż zawodowy. W ramach projektu młodzież weźmie również udział w szkoleniach językowych, komputerowych oraz w kursie na prawo jazdy.

W Kraśniku i Chełmie

Od początku sierpnia na terenie Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP trwają kursy zawodowe, które dają możliwość zdobycia uprawnień do pracy w handlu.

W Kraśniku sześć uczestniczek uczy się obsługi kasy fiskalnej, wystawiania faktur i rachunków, rozliczania sprzedaży i raportowania. Poznaje prawa konsumenta, podstawy handlu oraz budowania dobrego wizerunku firmy.

Mężczyźni z kolei szkolą się w zawodzie magazyniera. Uczestnicy kursu, który trwa łącznie 150 godzin poznają zasady sporządzania, dekretowania i przechowywania dokumentów handlowych, inwentaryzacji oraz przyjmowania towarów na podstawie faktury VAT.

W Chełmie w ramach tych samych kursów szkoli się dziesięć osób. – Uczestnicy kursów to osoby bezrobotne w wieku od 18 do 25 lat, a projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” to prawdziwe, profesjonalne zajęcia, trzymiesięczne staże, a następnie pewne zatrudnienie – mówi Wiesław Wróblewski z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie, lokalny koordynator projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Poszerzyć wiedzę

W 9-13 Hufcu Pracy w Przemyślu trwają kursy w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, mające na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz dodatkowych kwalifikacji osób chcących zdobyć atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy zawód.

Uczestnicy przemyskiego hufca szkolą się w zawodach: lakiernika samochodowego, kosmetyczki-wizażystki z elementami kursu stylizacji paznokci, kelnera, barmana, baristy z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego oraz operatora koparko-ładowarki.

Młodzież spotkała się także z doradcą, który uświadomił jej jak istotne przy wyborze przyszłego zawodu mogą okazać się indywidualne predyspozycje oraz zainteresowania. Szkolenia zostały dobrane w taki sposób, aby uczestnicy po ich zakończeniu uzyskali jak największe szanse na znalezienie zatrudnienia.

Kursy zawodowe zakończą się egzaminami. Po ich zdaniu osoby uczestniczące w projekcie będą mogły rozpocząć trzymiesięczne staże zawodowe w wybranych przez siebie zakładach pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

Projekt w śląskim

Cykl zajęć z doradcą zawodowym i stylistą ma za sobą młodzież z 12-25 Hufca Pracy w Żywcu i 12-1 Hufca Pracy w Siemianowicach Śląskich, które realizują projekt „Od szkolenia do zatrudnienia-EFS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy projektu w Żywcu szkolą się w zawodach kelnera-barmana oraz magazyniera- sprzedawcy z obsługą wózka widłowego. Na młodzież czekają także trzymiesięczne staże w wybranych przez siebie firmach. Każdy otrzyma również certyfikat oraz stypendium.

W siemianowickim hufcu prowadzony jest z kolei projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” dla grupy osób w przedziale wiekowym 18-24 lata, które wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym.

Pierwszym etapem projektu były indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, które miały na celu określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz opracowanie indywidualnego planu działania. Drugim etapem były warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kolejnym indywidualne spotkania z pośrednikiem. Ten radził jakimi kryteriami kierować się przy wyborze miejsca stażu.

 

 

Uczestnicy projektu odbyli także zajęciach z kreowania wizerunku, podczas których otrzymali cenne wskazówki dotyczące autoprezentacji. Rolą profesjonalnej stylistki było z kolei przeprowadzenie metamorfozy młodzieży z wykorzystaniem zakupionych wcześniej odzieży.

Aktualnie grupa z siemianowickiego hufca kończy również kursy w zawodzie kosmetyczki z wizażem stylizacji paznokci, magazyniera z obsługą wózka widłowego oraz spawacza. Przed młodzieżą trzymiesięczny staż zawodowy, który umożliwi im wykorzystanie dotychczasowej wiedzy oraz zdobycie i podwyższenie kwalifikacji. W ramach projektu jego uczestnicy wezmą także udział w szkoleniach językowych, komputerowych oraz w kursie na prawo jazdy.

 

Kursy zawodowe w Częstochowie

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie realizuje projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Jednym z kursów realizowanych w ramach programu jest szkolenie w zawodzie spawacza MAG w którym udział biorą cztery osoby. Zajęcia obejmują 150 godzin zajęć w formie teoretycznej i praktycznej. Za udział w kursie jego uczestnicy otrzymają stypendium.

Kurs zakończy się egzaminem państwowym, który nadaje certyfikat oraz książeczkę spawacza, umożliwiającą wykonywanie tego zawodu na terenie całej Unii Europejskiej. Kolejną formą wsparcia w projekcie będą trzymiesięczne staże zawodowe w wybranym przez siebie zakładzie pracy.

 

W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie realizuje także kursy w zawodach asystenta ds. księgowości i magazyniera/sprzedawcy z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej oraz wózka widłowego.

Część uczestników projektu po zakończeniu tego etapu, będzie się również szkolić w ramach kursu komputerowego ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), a część osób podejmie od siódmego sierpnia staże zawodowe w zakładzie pracy.

Zawody dla każdego

Szkolenia w zawodach kosmetyczki-wizażystki, kucharza, cukiernika oraz operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC rozpoczęły się w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia– YEI”.

Zajęcia obejmują łącznie 150 godzin szkoleń teoretycznych oraz praktycznych. Przyszłe kosmetyczki będą mogły nauczyć się zasad kreowania wizerunku, elementów makijażu korekcyjnego, dziennego, wieczorowego czy przedłużania rzęs. Szkolenie obejmuje także tematykę pielęgnacji, przedłużania i modelowania paznokci.

Celem kursu na operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC jest praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na obsługę oraz programowanie tokarek i frezarek. Program szkolenia przewiduje teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z obróbką, skrawaniem, rysunkiem technicznym, planowaniem procesu technologicznego oraz programowaniem urządzeń.

Z kolei przyszły kucharz podczas kursu nauczy się oceniać jakość surowców oraz półproduktów używanych w punktach gastronomicznych. Zdobędzie także wiedzę i umiejętności przygotowywania różnego rodzaju potraw. Cukiernik zaś pogłębi swoją wiedzę na temat przygotowania deserów czy wypieków. Wszystkie kursy zakończą się egzaminem oraz uzyskaniem zaświadczeń potwierdzających zdobyte umiejętności.

Dobór szkoleń zawodowych był odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez młodzież. Ich predyspozycje zostały także ocenione przez doradców zawodowych. Kursy zostały tak dobrane, aby stworzyć dla ich uczestników jak najlepsze szanse na znalezienie zatrudnienia.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Podsumowanie warsztatów

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bochni (Małopolska WK) zakończyli warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z poradą stylisty, makijażysty i fryzjera.

Podczas warsztatów uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę na temat codziennej higieny,  pielęgnacji skóry oraz włosów. Młodzież nabyła także wiedzę na temat stosowania kosmetyków i makijażu. W ramach metamorfozy wszyscy skorzystali z usług i zabiegów fryzjerskich oraz kosmetycznych.

Prowadzący warsztaty skupili się na wykreowaniu wizerunku profesjonalnego pracownika, uświadomili również młodym ludziom, jak ważny jest wygląd i estetyka. Projekt zakończył się serią porad stylistki dotyczących dobierania strojów, które z  powodzeniem można wykorzystać w trakcie poszukiwania pracy i rozmowy kwalifikacyjnej.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Kolejne metamorfozy

Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” odbyły się w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie oraz Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorlicach (Małopolska WK).

 Głównym celem warsztatów w Tarnowie było zwiększenie samooceny uczestników oraz poznanie sposobów autoprezentacji i zasad kreowania wizerunku. Młodzi ludzie uświadomili sobie, że to, w co się ubierają i jak prezentują siebie, wpływa na ocenę ich kompetencji.

Umiejętne dobieranie kolorystyki stroju, makijażu, dodatków i fryzury zgodnie z zasadami dress code’u, pozwala stworzyć własny styl, ale musi on być adekwatny do biznesowego wizerunku obowiązującego na współczesnym rynku pracy. Zdobyta wiedza w trakcie zajęć na temat właściwego wyglądu, umożliwia nabycie pewności siebie w sytuacjach życia zawodowego i osobistego.

Na zakończenie warsztatów przeprowadzona została metamorfoza. Każdy z uczestników odbył wizytę u fryzjera i kosmetyczki. Wszyscy otrzymali ubrania dobrane do sylwetki.

 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Gorlicach skorzystali z indywidualnej usługi fryzjerskiej i kosmetycznej. Był to ostatni etap wsparcia z zakresu kreowania wizerunku. W ramach przeprowadzonych w salonie fryzjersko-kosmetycznym „Erica” usług, młodzieży zaproponowano wykonanie fryzur podkreślających ich naturalną urodę. Udzielono także porad z zakresu pielęgnacji twarzy, dłoni, stóp i paznokci. Kobietom wykonano makijaż dzienny odpowiednio dobrany do danego typu urody.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych