Spotkanie rekrutacyjne

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie (Podkarpacka WK) odbyło się 10 listopada spotkanie rekrutacyjne z kandydatami do unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Zainteresowanym przedstawiono przede wszystkim korzyści płynące z uczestnictwa w projekcie, a także harmonogram form wsparcia. Komisja rekrutacyjna, której przewodniczyła dyrektor CEiPM w Rzeszowie Bogusława Gubernat przeprowadziła krótkie rozmowy z każdym z przybyłych, a doradca zawodowy pomógł w ustaleniu form wsparcia, z jakich młodzi ludzie skorzystają w trakcie trwania projektu.

Podczas narady komisja wyłoniła dziesięć osób, biernych zawodowo, niepracujących i nieszkolących się, którzy już w najbliższym czasie wezmą udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, czego efektem będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika.

 

Doradztwo w projekcie

W Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie ruszyły 9 listopada indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym w ramach unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Podczas spotkań zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (IPD) dla każdego z uczestników, a także szczegółowa diagnoza ich predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, która jest niezbędna do wyboru dalszej ścieżki wsparcia np. kursu zawodowego.

Podczas kolejnych etapów realizacji projektu młodzież weźmie udział nie tylko w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, ale także w zajęciach przygotowujących do usamodzielnienia się czy warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty. Dodatkowym atutem jest możliwość skorzystania m.in. z kursów językowych, komputerowych (w tym ECDL), prawa jazdy kat. B. Ostatni etap to trzymiesięczne staże zawodowe, czyli praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w zakładach pracy.

Pierwsze zajęcia w Legnicy

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Legnicy (Dolnośląska WK) jest jedną z pierwszych jednostek OHP w kraju, która rozpoczęła zajęcia z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Młodzież spotyka się indywidualnie z doradcą zawodowym, któremu opowiada jakie są jej zainteresowania, zdolności, cechy osobowości czy też co sprawia jej trudność. Doradca na tej podstawie i sporządzonego indywidualnego planu działania dokonuje wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej oraz ustala możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych, pozwalających w przyszłości uczestnikom projektu wejść na rynek pracy. Zajęcia zakończą się 21 listopada tego roku, po czym młodzi ludzie wezmą udział w grupowych spotkaniach z doradcą zawodowym, a następnie w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy rozpoczynających się 13 grudnia br.

W województwie dolnośląskim przystąpiło do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” 270 osób.