Sprzedawcy i fryzjerzy

W Toruniu dobiegły końca kolejne szkolenia realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestnicy kursów w zawodach fryzjera oraz nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów handlowych przystąpili do egzaminów końcowych.

W trakcie kursu młodzi fryzjerzy opanowali techniki strzyżenia, farbowania i stylizacji oraz wiedzę i praktykę dotyczącą obsługi urządzeń fryzjerskich.

Sprzedawcy natomiast realizowali zagadnienia związane z handlem, prowadzeniem dokumentacji sklepowej, podstawami rachunkowości i zawierania transakcji. Ponadto poznali podstawowe techniki sprzedaży, obsługę programów handlowych i kasy fiskalnej, a także przepisy bhp przy produkcji i obrocie żywością. Nie zabrakło również tematów dotyczących marketingu i merchandisingu w handlu.

Wszyscy kursanci ukończyli szkolenia i pozytywnie zaliczyli egzaminy końcowe. Kolejną formą wsparcia są staże zawodowe, które uczestnicy rozpoczną w połowie października.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ostródzcy magazynierzy na finiszu

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ostródzie (Warmińsko-Mazurska WK) trwają kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Jest to ostatni etap przed rozpoczęciem trzymiesięcznych staży zawodowych u pracodawców, stanowiących okazję do poszerzenia zdobytej wiedzy, wykorzystania jej w praktyce oraz zyskania cennego doświadczenia zawodowego. Jednym z kursów realizowanych przez MCK w Ostródzie jest „Magazynier z obsługą programu komputerowego, urządzeń fiskalnych i obsługą wózka jezdniowego”.

Zawód magazyniera wbrew pozorom jest profesją trudną i wymagającą od pracownika koncentracji, elastyczności i zaangażowania. Podczas szkolenia kursanci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki magazynowej, obsługi specjalistycznych programów, bezpiecznych zasad magazynowania i ewidencjonowania towaru oraz budowy i obsługi wózków jezdniowych.

Uczestnicy pozostają jednocześnie pod stałą opieką specjalistów ostródzkiej jednostki OHP, którzy dodatkowo motywują ich i wspierają w działaniach. Kurs zakończy się egzaminami wewnętrznymi z poszczególnych modułów oraz egzaminem zewnętrznym przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie, po którym uczestnicy otrzymają uprawnienia do obsługi wózka jezdniowego.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Z wizytą u stażystów

Kadra OHP odwiedziła uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu (Podkarpacka WK) odbywających staże u lokalnych pracodawców w zawodach sprzedawcy, fakturzysty, kelnera i barmana.

Podczas tego etapu projektu młodzi ludzie nabędą i udoskonalą praktyczne umiejętności oraz poszerzą wiedzę zdobytą podczas kursu zawodowego. Staż daje możliwość poznania typowych zadań i obowiązków na stanowiskach pracy, zdobycia doświadczenia oraz wzmocnienia kompetencji zawodowych, a także podniesienia poczucia własnej wartości. Po zakończeniu ostatniego już etapu projektu młodzież uzyska stosowne zaświadczenia.

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

U lokalnych pracodawców

Od października uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie (Podkarpacka WK) realizują trzymiesięczne staże zawodowe.

Młodzież zdobywa doświadczenie u lokalnych pracodawców w zawodach operatora obrabiarek skrawających CNC, operatora koparko-ładowarki, fryzjerki-wizażystki, kosmetyczki-wizażystki i kelnera-barmana. W czasie trwania staży młodzi ludzie doskonalą umiejętności zawodowe zdobyte podczas zrealizowanych wcześniej kursów.

Uczestnicy zapoznają się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw, panującymi tam zasadami, a także z procesami produkcyjnymi. Zwiększa to ich zdolności adaptacyjne w nowym otoczeniu i stanowi solidne przygotowanie do dalszej kariery zawodowej.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zdobywają doświadczenie

Podopieczni Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) rozpoczęli ostatni etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – trzymiesięczne staże zawodowe. Młodzież zdobywa doświadczenie u lokalnych pracodawców w zawodach sprzedawcy-magazyniera, spawacza, sprzedawcy, kosmetyczki i kelnera/barmana/baristy.

W trakcie stażu młodzież zapoznaje się z obowiązkami na określonym stanowisku, sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw, panującymi tam zasadami oraz kształtuje i rozwija kompetencje społeczne, tj. punktualność, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość.

Uczestnicy podkreślają, że doświadczenie w zawodzie ma kluczowe znaczenie, by się rozwijać i otrzymywać atrakcyjne oferty pracy, a staż jest doskonałą formą zdobywania umiejętności cenionych w pracy zawodowej. Stażyści cenią sobie również możliwość nawiązania nowych znajomości, które mogą okazać się pomocne w budowaniu dalszej kariery zawodowej.

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Staże zawodowe na Podlasiu

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP rozpoczęli trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców w Białymstoku, Hajnówce, Łomży, Suwałkach i Grajewie.

Staże stanowią kontynuację kursów zawodowych, które uczestnicy wcześniej realizowali w ramach projektu, by podnieść swoje kwalifikacje. Były to m.in. następujące kursy: magazynier-sprzedawca z modułem obsługi wózka jezdniowego i wymianą butli gazowej lub modułem ECDL, pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu oraz sprzedawca-handlowiec z obsługą kasy fiskalnej.

Każdy stażysta od pierwszego dnia pracy został otoczony profesjonalną opieką specjalisty wyznaczonego przez pracodawcę. Młodzież ma możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy na danym stanowisku oraz wykorzystania nabytej podczas kursów zawodowych wiedzy teoretycznej i zastosowania umiejętności praktycznych.

Uczestnicy z zaangażowaniem wykonują powierzone im przez opiekunów obowiązki i chętnie uczą się nowych czynności, związanych z konkretnym zawodem. Odbyty staż zawodowy to istotna forma wsparcia, ponieważ zwiększa szansę na znalezienie stałego zatrudnienia.

      

Zakończone szkolenia w Braniewie

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Braniewie (Warmińsko-Mazurska WK) dobiegły końca kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Młodzi ludzie zdobyli wiedzę i umiejętności w zawodach: sprzedawca/ fakturzysta/ magazynier, kelner/ barman/ barista oraz kucharz I i II stopnia. W wyborze szkoleń pomógł doradca zawodowy, który określił predyspozycje uczestników oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.

Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej. Kelnerzy, barmani i bariści uczyli się m.in. towaroznawstwa, organizacji i techniki obsługi klienta, profesjonalnego nakrywania stołu, zasad komponowania napojów mieszanych i koktajli (mixologii), sztuki rysowania mlekiem (Latte art.), przygotowania i serwowania kaw oraz techniki poprawnego spieniania mleka. Młodzież nabyła też umiejętności związane z obsługą kas fiskalnych i terminala płatniczego.

Sprzedawcy, fakturzyści i magazynierzy poznali zagadnienia związane m.in. z organizacją pracy, towaroznawstwem, profesjonalną obsługą klienta, dokumentacją i podstawowymi obliczeniami sklepowymi, obsługą komputera oraz programów komputerowych najczęściej stosowanych w handlu (Subiekt, Symfonia Handel Premium, Symfonia Faktura Premium). Zajmowali się fakturowaniem ręcznym oraz komputerowym. Poznali też techniki skutecznej sprzedaży.

Kucharze z kolei uczyli się przyrządzania dań oraz poznawali potrawy kuchni regionalnej i narodowej. Dodatkowo nabyli umiejętności związane z obsługą kas fiskalnych i terminala płatniczego.

Kolejnym etapem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” będą 3-miesięczne staże zawodowe, które pozwolą zdobyć nowe umiejętności, poznać specyfikę pracy w konkretnych zawodach oraz nabyć dodatkowe kompetencje i doświadczenie zawodowe.

 

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Ruszyły kursy zawodowe

W Toruniu rozpoczął się kolejny etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, w ramach którego uczestnicy odbywają kursy przygotowujące do zawodu fryzjera oraz nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów handlowych.

Podczas kursu fryzjerskiego młodzi ludzie zdobywają wiedzę na temat: koloryzacji włosów, technik strzyżenia, pielęgnacji i oczyszczania włosów i skóry głowy, stylizacji fryzur oraz doboru uczesania. Uczą się także, jak obsługiwać urządzenia elektryczne oraz koloryzować włosy i wykonywać zabiegi fryzjerskie.

W ramach kursu na nowoczesnego sprzedawcę z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów handlowych młodzież zapoznała się m.in. z obowiązującymi przepisami BHP, podstawową dokumentacją sklepową, zasadami inwentaryzacji, obsługą kasy fiskalnej i programów handlowych, podstawami rachunkowości, marketingu i merchandisingu.

Podczas części praktycznej kursanci opanowują techniki sprzedaży i uczą się przeprowadzania transakcji z klientem.

 

 

 

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wizaż i stylizacja

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gdyni (Pomorska WK) ukończyli 16 września kurs w zawodzie kosmetyczki z elementami wizażu i stylizacji paznokci.

Podczas zajęć zapoznano się m.in. z demakijażem i pielęgnacją oczu, twarzy i szyi, regulacją brwi, henną rzęs, depilacją, wykonywaniem makijażu ślubnego, wieczorowego, dziennego i biznesowego, jak również stylizacją paznokci (manicure, pedicure, wzornictwo lakierowe). Po ukończeniu kursu uczestniczki pozytywnie zdały egzamin.

Następnym etapem projektu są trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców. Będzie to okazja do sprawdzenia w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jest skierowany do osób biernych zawodowo, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lata, o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Kolejny etap za nimi

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) zakończył się kurs zawodowy „Kelner-barman-barista z obsługą kas fiskalnych” oraz „Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci”, będące kolejną formą wsparcia dla uczestników ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Zajęcia obejmowały 150-godzin dydaktycznych i składały się z części teoretycznej i praktycznej. Przyszli kelnerzy, barmani i bariści uczyli się m.in. towaroznawstwa, organizacji i techniki obsługi klienta, profesjonalnego nakrywania stołu, zasad komponowania napojów mieszanych i koktajli (mixologii), sztuki rysowania mlekiem (Latte art.), przygotowania i serwowania kaw oraz techniki poprawnego spieniania mleka. W dalszej części szkolenia młodzież nabyła umiejętności związane z obsługą kas fiskalnych i terminala płatniczego.

Kurs był okazją do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, które teraz młodzież będzie mogła doskonalić podczas trzymiesięcznych staży zawodowych, realizowanych w lokalach gastronomicznych na terenie Olsztyna, Szczytna i Mrągowa.

Kolejni uczestnicy tego projektu ukończyli kurs w zawodzie kosmetyczki z elementami wizażu i stylizacji paznokci.

W trakcie szkolenia uczestniczki zapoznały się z organizacją pracy i zasadami funkcjonowania salonu kosmetycznego. Poznały także jego wyposażenie, zastosowanie aparatury kosmetycznej oraz metodykę zabiegów. Podczas zajęć praktycznych kursantki wykonywały regulację i hennę brwi oraz przeprowadzały depilację damską i męską. Uczyły się również dbania o paznokcie, skórę wokół nich oraz podstaw stylizacji i zdobienia paznokci w wielu technikach. Ponadto wykonywały przedłużanie rzęs oraz makijaż dzienny i wieczorowy. W programie szkolenia nie zabrakło też zasad pielęgnacji i oczyszczania skóry twarzy, zastosowania masek kosmetycznych oraz technik ich nakładania.

19 sierpnia umiejętności uczestniczek poddane zostały weryfikacji i egzaminowi końcowemu, który zakończył się sukcesem. Kolejnym etapem projektu będą staże zawodowe realizowane w gabinetach kosmetycznych na terenie Olsztyna i Szczytna. Będzie to okazja do doskonalenia zdobytych umiejętności.

Pozostali uczestnicy projektu z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie szkolą się w zawodach sprzedawcy-magazyniera i spawacza metodą TIG141 i MAG135.

  

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych