Kolejny etap za nimi

Podstawy obsługi programów komputerowych i nie tylko poznawali uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Prudniku (Opolska WK).

Zajęcia te zwiększyły świadomość młodych ludzi w kontekście bezpieczeństwa w sieci, praw autorskich oraz poruszania się w mediach społecznościowych. Szkolenie ułatwiło również poszukiwanie pracy, poprzez tworzenie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz wyszukiwanie i aplikowanie na interesujące stanowiska z jednoczesnym przestrzeganiem przepisów prawa. Na zakończenie młodzież przystąpiła do egzaminu.

ECDL w Nidzicy

Zakończyła się realizacja kursu komputerowego ECDL dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nidzicy (Warmińsko-Mazurska WK).

Poprzez udział w zajęciach uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera i jego systemu operacyjnego. Odkryli tajniki, które kryją w sobie edytory tekstu oraz arkusze kalkulacyjne, dzięki czemu nauczyli się formatowania oraz używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych.

Całość kursu składała się z czterech modułów: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne. Ostatnim etapem był egzamin, którego wyniki będą znane za kilka dni. Jego pozytywny rezultat będzie potwierdzony certyfikatem wydanym zgodnie ze standardem ECDL.

Teraz przed młodzieżą warsztaty kreowania wizerunku, następnie kursy zawodowe, a po nich staże u pracodawców.

Warsztaty przygotowujące

W warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się wzięli udział uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Hufca Pracy i Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Gorlicach oraz Hufcu Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska WK).

Zajęcia te miały na celu nabycie przez młodzież praktycznych umiejętności oraz wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego życia. Składały się z czterech modułów: zarządzanie domowym budżetem, kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne, a także podstawy przedsiębiorczości.

Młodzi ludzie nabyli umiejętności planowania i gospodarowania budżetem własnym i rodziny, uzyskali informacje jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych, a także nabrali swobody w poruszaniu się po urzędach oraz przepisach gospodarczych i prawa pracy.

   

Czas na kursy zawodowe

Grupa młodych ludzi biorąca udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi uczestniczy w zawodowych kursach kwalifikacyjnych spawacza, operatora koparko-ładowarki oraz sprzedawcy-kasjera. Lada dzień rozpocznie się kurs fryzjera-stylisty.

Jest to ostatni etap przed rozpoczeciem trzymiesięcznych staży zawodowych u pracodawców, które będą okazją do poszerzenia wiedzy zdobytej w czasie kursów, wykorzystania jej w praktyce, jak również zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

Łącznie w kursie spawacza bierze udział pięć osób, w tym jedna kobieta. Sześć dziewcząt szkoli się w zawodzie sprzedawcy-kasjera, a sześciu mężczyzn dąży do uzyskania kwalifikacji operatora koparko-ładowarki.

Zajęcia ze stylistą

Warsztaty kreowania wizerunku to kolejny etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, w którym biorą udział jego uczestnicy z Młodzieżowych Centrów Kariery w Lesku i Cieszanowie (Podkarpacka WK).

Zajęcia te składały się z trzech etapów: zajęć teoretycznych, zakupu strojów oraz metamorfozy. Podczas 10-godzinnych warsztatów omówiono zagadnienia dotyczące dress code’u, kolorystyki makijażu, odpowiedniej fryzury oraz typów urody. Kolejnym etapem tej formy wsparcia był zakup strojów, w których młodzież będzie miała możliwość zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą. Uczestnicy skorzystali też z indywidualnych konsultacji ze stylistą i fryzjerem.

Lesko
Cieszanów

 

Pierwszy poziom zaliczony

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z jarosławskiego Hufca Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Cieszanowie (Podkarpacka WK) ukończyli kurs języka angielskiego na poziomie A1.

Podczas 80-godzinnych zajęć lektorka Switłana Panast pomagała młodym ludziom w poznawaniu słownictwa niezbędnego w życiu codziennym i zawodowym. Dużo czasu poświęcono na konwersację i gramatykę języka angielskiego. Prowadząca zachęcała również do systematycznego uczenia się słówek. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kompetencje.

Samodzielnym być

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Grajewie (Podlaska WK) rozpoczęły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników projektu pozakonkursowego „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.

Zajęcia składają się z czterech modułów: zarządzanie domowym budżetem, kontakty z instytucjami i urzędami publicznymi, podstawy przedsiębiorczości oraz prawo pracy, podatki i ubezpieczenia społeczne. Dzięki szkoleniu uczestnicy projektu nabędą umiejętności planowania i gospodarowania budżetem domowym, jak również poznają zakres działania poszczególnych instytucji, do których mogą się zwrócić o konkretną pomoc. Ponadto uzyskają podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy oraz podatku dochodowego. Warsztaty przygotują również uczestników do założenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Kolejny etap projektu

Pierwsze kursy zawodowe na operatora koparko-ładowarki oraz stolarza w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” rozpoczęły się 11 kwietnia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lesku (Podkarpacka WK).

Szkolenia obejmują 150 godzin, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Celem kursów jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zdobycia zatrudnienia. Ich zakres tematyczny dotyczy różnorodnych zagadnień, m.in.: ręcznej i mechanicznej obróbki drewna, przygotowania desek i płyt, składania gotowych elementów oraz renowacji mebli. Uczestnicy będą też mieli możliwość zapoznania się ze sposobami impregnacji, malowania oraz oklejania drewna.

Z kolei młodzi ludzie szkolący się w zakresie obsługi koparko-ładowarki poznają zasady użytkowania eksploatacyjnego maszyn, dokumentację techniczną, budowę silników spalinowych, elementy hydrauliki, technologię robót oraz budowę koparki, a przede wszystkim zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia zakończą się egzaminem potwierdzającym zdobycie określonych kompetencji.

Kurs prawa jazdy

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bolesławcu (Dolnośląska WK) zakończyli właśnie część teoretyczną kursu prawa jazdy kat. B.

Młodzież zapoznała się z przepisami kodeksu ruchu drogowego, znakami drogowymi, warunkami używania pojazdów, obowiązkami kierowcy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy, która jest niezwykle istotna przy szybkim reagowaniu podczas wypadków drogowych. Uczestnicy chętnie zadawali pytania oraz ze skupieniem słuchali praktycznych wskazówek, jakich udzielał im Andrzej Stelzer z Auto Szkoły „Siwy”.

Po części teoretycznej rozpoczną się indywidualne jazdy z instruktorem, najpierw na placu manewrowym, a następnie po ulicach Bolesławca.

Indywidualne spotkania

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Lubaniu (Dolnośląska WK) trwają indywidualne spotkania z zakresu pośrednictwa pracy dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Podczas kolejnych zajęć pośrednik pracy Aneta Palka określa indywidualną sytuację każdego z beneficjentów projektu, jego potrzeby, sporządza bilans zainteresowań i predyspozycji zawodowych, analizuje mocne strony oraz kwalifikacje zawodowe młodych osób. Młodzież ma okazję zaprezentować swoje plany oraz wizje kariery zawodowej, co jest szczególnie istotne przy wyborze konkretnego kursu zawodowego i miejsca odbywania stażu.

Uczestnikom przekazywana jest też wiedza na temat aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia, zasad przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Spotkania kończą się wspólnymi ustaleniami dotyczącymi miejsca realizacji stażu zgodnego z aspiracjami, oczekiwaniami i możliwościami uczestnika projektu.