Staże na Podlasiu

Od połowy lipca uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku realizują trzymiesięczne staże zawodowe.

Są one kontynuacją kursów zawodowych: „Magazynier/sprzedawca z modułem wózków jezdniowych i wymianą butli gazowej” oraz „Pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu”. Podczas tej formy wsparcia młodzież ma możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy na danym stanowisku, może również wykorzystać nabytą podczas kursów zawodowych wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Uczestnicy z zaangażowaniem wykonują powierzone im przez opiekunów staży obowiązki i chętnie uczą się nowych czynności, związanych z konkretnym zawodem. Z opinii młodych ludzi wynika, iż zdobyta wiedza i doświadczenie pomoże im podczas poszukiwania stałego zatrudnienia.

   

Kurs zawodowy

W ramach ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” jego uczestnicy ze słupskiej jednostki OHP (Pomorska WK) biorą udział w kursie magazyniera z obsługą wózka widłowego.

Szkolenie przebiega dwuetapowo. Obecnie panowie kończą teoretyczne i praktyczne przygotowanie z obsługi wózka widłowego, które odbywa się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, wkrótce rozpoczną zajęcia w magazynie.

Kadra zaangażowana w realizację projektu wybierając szkolenie zawodowe kierowała się głównie zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz opinią doradcy zawodowego, który określił możliwości i predyspozycje młodych ludzi.

Młodzież zdobędzie umiejętności i kwalifikacje określone jako deficytowe w mieście i powiecie. Potwierdzeniem będzie dokument otrzymany po zdaniu zewnętrznego egzaminu UDT. Odbędzie się on w ZDZ w Słupsku przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kolejną formą wsparcia będzie 3-miesięczny staż zawodowy, który pozwoli udoskonalić nabyte umiejętności zawodowe, a jednocześnie zakończy udział w europejskim projekcie unijnym.

Warsztaty przygotowujące

Pierwsze warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się odbyły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Busku-Zdroju (Świętokrzyska WK) w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestniczki projektu spotkały się, aby porozmawiać na tematy związane ze swoim przyszłym funkcjonowaniem w życiu zawodowym i społecznym. Podczas zajęć poruszono zagadnienia związane z zarządzaniem budżetem domowym, załatwianiem spraw w instytucjach i urzędach publicznych, podstawami prawa pracy, zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej oraz podstawami rozliczeń finansowo-podatkowych.

Jak zaprezentować się pracodawcy

Warsztaty z kreowania wizerunku zakończyli uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nakle nad Notecią oraz w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorska WK).

Pierwsze dwa dni szkoleniowe miały formę zajęć teoretycznych z kreatorem wizerunku. Młodzież zdobyła wiedzę z zakresu dress codu, stylu i kolorów, które są odpowiednie do określonego typu urody.

Ponadto stylista określił typ sylwetki każdego uczestnika, przez co łatwiej można dobrać ubiór, aby korzystniej wyglądać. W trakcie zajęć wykonywano też ćwiczenia przy użyciu kolorystycznej chusty garderobianej. Wśród wielu kolorowych materiałów stylistka dopasowywała barwy i odcienie, które miały za zadanie podkreślić i wydobyć walory młodych ludzi. Omówiono zasady modelowania twarzy fryzurą oraz makijażem. Wszyscy mieli okazję poznania części składowych dobrego wizerunku oraz sposobów zachowywania się w sytuacjach biznesowych czy podczas rozmowy z pracodawcą.

Ostatnim etapem była autoprezentacja oraz sposoby dbania o swój wizerunek. Prowadząca udzieliła wielu cennych wskazówek dotyczących mowy ciała, treści rozmowy oraz zachowań jakich należy unikać podczas rozmów z pracodawcą.

Trzeciego dnia odbyły się indywidualne metamorfozy. Uczestnicy mieli okazję skorzystania z zabiegów pielęgnacyjnych oraz modelowania i strzyżenia włosów. Ostatnim etapem spotkania był dobór stroju i wykonanie makijażu.

Wakacje ze stażem

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bartoszycach (Warmińsko-Mazurska WK) z dużym zaangażowaniem realizują zadania w ramach kolejnej formy wsparcia, jaką są staże zawodowe.

Młodzi ludzie mają szansę zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania danego zakładu pracy, poszerzenia swojej wiedzy oraz nabycia i doskonalenia umiejętności praktycznych. Ponadto, mają okazję do kształtowania tak bardzo pożądanych przez współczesnych pracodawców kompetencji społecznych, jak: sumienność, punktualność czy uczciwość.

„Jestem bardzo zadowolony z tego, że odbywam staż zawodowy, ponieważ wierzę, ze ułatwi mi on integrację z rynkiem pracy. Zdobędę doświadczenie zawodowe, a przecież tego oczekują dzisiaj pracodawcy od młodych ludzi” – mówi Jeremiasz zajmujący stanowisko sprzedawcy.

„Dzięki tej pracy, poszerzę swoją wiedzę i nabędę umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku sprzedawcy. Cieszę się, że poznałem wielu nowych ludzi, co może okazać się pomoce w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej”- mówi Mateusz, kolejny uczestnik projektu.

Staż zawodowy stanowi istotny etap przygotowania młodych ludzi do samodzielnej pracy. Dodatkowo młodzież może liczyć na pomoc i wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów.

Metamorfoza uczestników

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Toruniu ukończyli warsztaty z kreowania wizerunku.

Cykl spotkań obejmował zajęcia teoretyczne, pogadanki, konsultacje ze stylistą. Celem warsztatów było uświadomienie młodym ludziom, że podczas poszukiwania pracy kreujemy własny wizerunek nie tylko poprzez dokumenty aplikacyjne, ale w szczególności poprzez swój wygląd – sposób ubierania i uczesania, ogólne zadbanie. A wizerunek wpływa na ocenę kompetencji.

Zajęcia zwiększyły samoocenę uczestników projektu, pokazały różne sposoby autoprezentacji, jak również pozwoliły nabyć kompetencje w zakresie prezentowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Kreowanie wizerunku

W ramach realizacji projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Hufcu Pracy w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyska WK) odbywały się warsztaty kreowania wizerunku.

Najpierw młodzież spotkała się ze stylistką Anną Okłą. Była to okazja do zapoznania się z dress codem oraz sposobami autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Prowadząca dokonała analizy typu kolorystycznego i sylwetki uczestników.

Kolejnym etapem metamorfozy będą zakupy ubrań na rozmowę kwalifikacyjną oraz wizyta w salonie kosmetycznym i fryzjerskim. Nad poprawnym przebiegiem warsztatów sprawuje nadzór koordynator lokalna projektu Justyna Warwas.

U lokalnych pracodawców

Trzymiesięczne staże zawodowe to ostatnia forma wsparcia dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe u lokalnych pracodawców w zawodach spawacza, sprzedawcy/kasjera oraz kelnera-barmana. Poszerza swoją wiedzę zdobytą w trakcie kursów zawodowych, jak również rozwija umiejętności wykorzystania jej w praktyce, zgodnie z opracowanym wcześniej programem stażu.

Uczestnicy projektu poznają zasady organizacji pracy u lokalnych przedsiębiorców oraz specyfikę działania w danym zawodzie. Dla większości jest to pierwszy tak ważny etap w życiu, dzięki któremu mogą wzbogacić się o nowe umiejętności i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe.

   

Kurs komputerowy

Kolejnym etapem realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” w 11-19 Hufcu Pracy w Słupsku (Pomorska WK) jest kurs obsługi programów komputerowych.

Uczestnicy poszerzają swoją wiedzę z zakresu obsługi i budowy komputera, stosowania systemów operacyjnych oraz użytkowania Internetu jako źródła nauki, wiedzy i rozrywki.

W programie szkolenia są też zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci, praw autorskich, tworzenia prostych stron internetowych, jak również mediów społecznościowych i możliwości ich wykorzystania w celu poszukiwania pracy. Ponadto młodzi ludzie będą ćwiczyć graficzną obróbkę zdjęć przy pomocy specjalistycznych programów.

Zdobycie umiejętności związanych ze sprawnym użytkowaniem komputera zdecydowanie podwyższy kwalifikacje uczestników projektu, zwiększając ich szansę na podjęcie zatrudnienia.

 

Zdobywają doświadczenie

Ostatnim etapem dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nysie (Opolska WK) są trzymiesięczne staże zawodowe.

Są one formą zdobywania wiedzy oraz umiejętności poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Głównym celem stażu jest zapoznanie uczestników ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy oraz przyuczenie do wykonywania zawodu. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwoli na zwiększenie zdolności adaptacji do nowych warunków pracy, a także będzie stanowić istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej.

Po ukończeniu kursu zawodowego pn. „Nowoczesny magazynier-sprzedawca z obsługą wózka widłowego i modułem administracyjno-biurowym” większa część młodzieży w Nysie zdecydowała się na odbywanie stażu w zawodzie sprzedawcy. Do ich obowiązków należy przede wszystkim: obsługa programów handlowych, kas fiskalnych i terminali płatniczych, kompleksowa obsługa klienta, przyjmowanie towarów oraz dbałość o nie, a także poprawne ich eksponowanie oraz magazynowanie.

Pozostała część osób odbywa staż w firmie kurierskiej na stanowiskach pracownika sortowania przesyłek i towarów oraz magazyniera. Ich praca polega przede wszystkim na sortowaniu przesyłek, szczegółowym przygotowaniu ich do wysyłki, pracach magazynowych oraz drobnych czynnościach administracyjnych. Oprócz poznania miejsca pracy oraz zdobycia doświadczenia zawodowego młodzież pod okiem opiekunów rozwinie również swoje kompetencje społeczne w zakresie pracy w zespole oraz komunikacji interpersonalnej, które są bardzo istotne w życiu prywatnym i zawodowym.