Stawiają na przyszłość

Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK) rozpoczął realizację projektu „Stawiam na przyszłość”, którego celem jest wsparcie osób młodych w nabyciu kwalifikacji i kompetencji na rynku pracy.

Po zakończeniu konsultacji indywidualnych rozpoczęły się zajęcia z zakresu rynku pracy.

W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach z doradcą zawodowym, indywidualnych konsultacjach psychologicznych, zajęciach z zakresu zapobiegania depresji, warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych, kursie komputerowym o standardzie ECDL. Otrzyma też pakiet pomocy naukowych i szkolnych oraz wsparcie opiekuńczo-wychowawcze.

Z nowymi doświadczeniami

Dobiegły końca trzymiesięczne staże zawodowe uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Giżycku (Warmińsko-Mazurska WK).

Młodzi ludzie zdobywali pierwsze doświadczenia w zawodach magazyniera, kelnera-barmana-baristy oraz pomocy biurowej. Zakres zadań był określony w programach stażu, opracowanych przez pracodawców. Istotne było, aby uczestnicy mogli w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas realizowanych wcześniej kursów zawodowych. Każdy ze stażystów miał swojego opiekuna z ramienia pracodawcy, który czuwał nad przebiegiem jego pracy, oceniał postępy w wykonywaniu zadań zawodowych, udzielał wskazówek i wprowadzał w zasady panujące w danym przedsiębiorstwie.

Udział w stażach dał młodym mieszkańcom powiatu giżyckiego, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, zapoznania się ze specyfiką pracy na danym stanowisku oraz stanowił bardzo ważny etap w budowaniu dalszej kariery zawodowej. Dzięki pracowitości i zaangażowaniu część uczestników dostała szansę na zatrudnienie w firmach, w których odbywała staże.

Staże zakończone

W minionym tygodniu w bydgoskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (Kujawsko-Pomorska WK) ostatnie osoby zakończyły staż w ramach projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Młodzi ludzie mieli okazję zdobyć doświadczenie zawodowe w kierunkach, które wybrali podczas kursów zawodowych. Były to mobilna kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci, nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, operator CNC, magazynier z egzaminem UDT oraz grafik komputerowy.

Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” to nie tylko staże zawodowe, młodzież rozpoczęła swoją edukację i zaznajamianie się z rynkiem pracy poprzez miesięczne zajęcia z doradcami zawodowymi. Następnie część osób wzięła udział w kursie prawa jazdy. Ponadto odbyły się zajęcia z psychologiem, z zakresu zapobiegania depresji, komputerowe, ECDL, warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się czy zajęcia z kreowania wizerunku i metamorfozy.

Nie lada wyzwaniem były również kursy językowe angielskiego i niemieckiego, do których swoją chęć zgłosiła zdecydowana większość młodzieży.

Zapobieganie depresji

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) odbyły się 24 i 27 września zajęcia z zakresu zapobiegania depresji prowadzone dla uczestników projektu „Stawiam na przyszłość”.

Spotkania stanowiły kontynuację wcześniejszych zajęć i były niejako odpowiedzią na problemy, z jakimi zmagają się młodzi ludzie. Miały charakter prewencyjny. Ich celem było uświadomienie uczestnikom, jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie za sobą skutki, co jest jej przyczyną, jak się ją diagnozuje oraz – przede wszystkim – jak można jej zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy.

Uczestnicy na stażach

Uczestnicy projektu z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK) odbywają staże zawodowe, które stanowią część wsparcia realizowaną w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Staże są formą zdobywania wiedzy lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Są też okazją do zapoznania się ze sposobem funkcjonowania danej firmy oraz specyfiką pracy w konkretnym zawodzie.

W Ząbkowicach Śląskich przez trzy miesiące młodzi ludzie zdobywają, często swoje pierwsze, doświadczenia zawodowe na stanowiskach kosmetyczki, fryzjerki, księgowego i magazyniera.

Czas podsumowań

Dobiega końca realizacja ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej i Hufcu Pracy w Skomielnej Białej (Małopolska WK).

W Dąbrowie Tarnowskiej młodzież zakończyła 12 września udział w stażach u lokalnych przedsiębiorców. Staże pozwoliły na nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania określonego zawodu.

Tego samego dnia uczestnicy ze Skomielnej Białej spotkali się, aby podsumować udział w projekcie oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Beneficjenci otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające ich udział we wszystkich zaplanowanych form wsparcia, m.in. kursach zawodowych, zajęciach z zakresu obsługi programów komputerowych, warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się, indywidualnym pośrednictwie pracy, kreowaniu wizerunku i stażach zawodowych.

Przez cały czas trwania projektu jego uczestnicy byli objęci kompleksowym wsparciem przez opiekuna grupy, doradcę zawodowego i pośrednika pracy. Brali udział w kursach zawodowych i szkoleniach m.in. z doradztwa zawodowego i psychologicznego, zapobiegania depresji, języka angielskiego, w kursie komputerowym oraz prawa jazdy kat. B. Otrzymali również wsparcie socjalne w postaci wyżywienia podczas zajęć grupowych i dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia.

Ostatnia prosta

Powoli dobiegają końca staże zawodowe uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK).

Podczas trzymiesięcznej praktyki w danym zawodzie uczestnicy projektu mają okazję doświadczyć całego zakresu zadań na danym stanowisku oraz w pełni wykorzystać wiedzę teoretyczną poznaną w trakcie kursów poprzedzających staż. Dla wielu z nich jest to pierwsze i zarazem bardzo cenne doświadczenie zawodowe, które ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i otrzymywania atrakcyjnych ofert pracy. Jednak oprócz zdobycia doświadczenia zawodowego, stażyści cenią sobie również możliwość nawiązania nowych kontaktów interpersonalnych, które w niedalekiej przyszłości mogą okazać się bardzo pomocne w budowaniu dalszej kariery zawodowej.

Młodzi ludzie z Elbląga rozpoczęli staże zawodowe z początkiem lipca, zatem dobrze już poznali specyfikę pracy. Nabyli nowych praktycznych umiejętności związanych z pracą indywidualną, jak i w grupie. Zaangażowanie i chęć rozwoju poszczególnych osób została dostrzeżona przez pracodawców, którzy deklarują chęć zatrudniania najlepszych stażystów. Uczestnicy chwalą sobie warunki odbywania stażu oraz zaufanie jakim zostali obdarzeni. Pozwoliło to im nabyć większej pewności siebie oraz wzmocniło przekonanie o właściwym wyborze zawodu.

Na zakończenie staży zawodowych, każdy z uczestników otrzyma opinię od pracodawców z odbytego stażu oraz zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje. Będą to pierwsze dokumenty, jakimi mogą operować na lokalnym rynku pracy.

W Krośnie zakończono staże

27 sierpnia w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie (Podkarpacka WK) beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” zakończyli realizację staży zawodowych.

Celem stażu było zapoznanie beneficjentów ze sposobem funkcjonowania zakładu pracy i stosowanymi w nim procesami technologicznymi. Stażyści mieli szansę zapoznania się z zasadami organizacji, prowadzenia zakładów pracy oraz wykorzystywanymi procesami produkcyjnymi. W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie zorganizowano także staże w zawodach: magazyniera, kierowcy operatora wózka jezdniowego, asystenta ds. księgowości, kosmetyczki, operatora obrabiarek sterowanych numerycznie, kelnera-barmana-baristy, logistyka oraz spawacza.

Staże odbywały się u lokalnych pracodawców. Po ich zakończeniu uczestnicy uzyskali stosowne zaświadczenia. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” jest realizowany w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

Certyfikaty rozdane

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Turku (Wielkopolska WK) wręczono certyfikaty i zaświadczenia uczestnikom szkoleń i kursów.

W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”, w którym w Centrum bierze udział osiem młodych osób, zakończono kurs języka angielskiego, a także szkolenie przygotowujące do usamodzielnienia się. Jednocześnie odbyły się szkolenia zawodowe w zawodach kosmetyczki ze stylizacją paznokci i operatora koparko-ładowarki, w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, w których wzięło udział 20 osób. Należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenia z wynikiem pozytywnym uzyskując stosowne certyfikaty i zaświadczenia.

W uroczystości wręczenia uczestnikom dokumentów wziął udział przewodniczący rady powiatu tureckiego Tadeusz Gebler (na zdjęciu drugi z lewej).

Nowe umiejętności

Uczestnicy unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Cieszanowa (Podkarpacka WK) zakończyli trzymiesięczne staże zawodowe.

Projekt oferował młodym ludziom różnorodne formy wsparcia począwszy od zajęć z doradcą zawodowym, psychologiem, kurs prawa jazdy, indywidualne pośrednictwo pracy, kursy językowe i komputerowe, kursy zawodowe, a także warsztaty kreowania wizerunku. Staże zawodowe były ostatnim etapem realizacji projektu i stworzyły okazję dla młodzieży do nabycia wiedzy i umiejętności, które zaprocentują w przyszłym życiu zawodowym.

Uczestnicy odbywali staże w zawodach: spawacza, cukiernika, kelnera oraz kucharza. Za pracę przysługiwało im stypendium stażowe stanowiące dodatkowy, wymierny atut dopingujący młodzież, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Dwóch uczestników projektu zostało zatrudnionych na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia umowy.