W Krośnie na stażach

Do końca sierpnia potrwają trzymiesięczne staże zawodowe dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z 9-9 Hufca Pracy w Krośnie (Podkarpacka WK).

Młodzi ludzie odbywają je w zawodach spawacza, operatora obrabiarek skrawających CNC, magazyniera, kierowcy-operatora wózka jezdniowego, grafika komputerowego oraz operatora i mechanika sprzętu do robót ziemnych. Jest to czas na doskonalenie umiejętności zdobytych podczas kursów zawodowych.

Młodzież zapoznaje się ze sposobem funkcjonowania zakładów pracy, panującymi tam zasadami, a także wykorzystywanymi procesami produkcyjnymi. Zdobywa też cenne doświadczenie zawodowe oraz przygotowuje się do dalszego budowania swojej kariery.

Nowe doświadczenie

Po kursach zawodowych przyszedł czas na trzymiesięczne staże, w których biorą udział uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska WK).

Młodzi ludzie rozpoczęli pracę u lokalnych pracodawców w zawodach przedstawiciela handlowego i pracownika biurowego. Dla każdego z nich sporządzono program z wyraźnie określonymi zadaniami. Młodzież może liczyć na pomoc i wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, jak również skorzystać z dodatkowej formy wsparcia w postaci dofinansowania kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu.

Uczą się jeździć

Białostoccy uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” realizowanego w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (Podlaska WK) są w trakcie kursu prawa jazdy kat. B. Młodzież zakończyła już zajęcia teoretyczne, na których m.in. nabyła wiedzy dotyczącej przepisów o ruchu drogowym, zapoznała się z zagadnieniami dotyczącymi budowy pojazdów i zachowaniem się na miejscu wypadku oraz udzielania pierwszej pomocy.

Obecnie kursanci są na etapie realizacji części praktycznej kursu czyli 30-godzinnej nauki jazdy z instruktorem po mieście oraz na placu treningowym. Wkrótce przed nimi najtrudniejsza część kursu – egzaminy.

Po kursach na staże

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z podkarpackich jednostek OHP – Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Nisku i Młodzieżowego Centrum Kariery Brzozowie rozpoczęli trzymiesięczne staże zawodowe.

U lokalnych pracodawców młodzi ludzie będą doskonalić i nabywać umiejętności zawodowe poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy oraz poszerzać wiedzę zdobytą podczas kursów zawodowych. Stażyści bardzo angażują się w swoje obowiązki, chcąc jak najlepiej wykorzystać możliwości praktycznego sprawdzenia umiejętności i zdobyć doświadczenie zawodowe.

W Nisku uczestnicy projektu odbywają staże w zawodach sprzedawcy, fakturzysty, magazyniera z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego, kosmetyczki-wizażystki z elementami stylizacji paznokci, fryzjera-wizażysty oraz operatora koparko-ładowarki. Z kolei w Brzozowie młodzież odbywa staż jako pracownik biurowy, kucharz, florysta, spawacz MIG oraz sprzedawca.

Taka forma wsparcia stanowi istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery zawodowej. Przed rozpoczęciem stażu dla każdego uczestnika został sporządzony program, zawierający zakres poszczególnych zadań wykonywanych w miejscu pracy. Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem stażu sprawuje opiekun wyznaczony z ramienia pracodawcy, który jest zobowiązany udzielać stażyście wskazówek oraz służyć pomocą w wypełnianiu powierzonych mu zadań.

W trakcie staży zawodowych młodzież została objęta dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci dofinansowania kosztów dojazdów.

   

Kreowanie wizerunku

30 maja w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Limanowej (Małopolska WK) odbyło się pierwsze spotkanie z kreowania wizerunku dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Podczas warsztatów specjalistka poinformowała, jak ważny jest strój biznesowy, tzw. dress code, w którym dobór żadnego z elementów nie jest dziełem przypadku.

Prowadząca zaznaczyła, że stosowanie podstawowych zasad w ubiorze wpływa na poziom pewności siebie, zwłaszcza w takich sytuacjach jak rozmowa o pracę czy wystąpienie publiczne.

Kolejnym etapem kreowania wizerunku będzie metamorfoza. Każdy z uczestników spotka się ze stylistą, który pomoże dobrać odpowiedni strój, makijaż oraz fryzurę. Następny etap projektu to staże zawodowe.

Przygotowanie do kariery

Ostatnim etapem dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu (Podkarpacka WK) są staże zawodowe.

Młodzi ludzie zdobywają doświadczenie u lokalnych pracodawców w zawodach, w których nabyli kwalifikacje podczas kursów, czyli: mechanika pojazdów samochodowych, kucharza i specjalisty ds. transportu i logistyki.

Poznanie zasad organizacji zakładu pracy i mechanizmów jego funkcjonowania ma przygotować uczestników do odpowiedzialnego i samodzielnego wykonywania zadań powierzonych w miejscu pracy. Zwiększy to zdolność adaptacyjną do nowych warunków pracy i przygotuje do dalszego budowania kariery zawodowej. Po zakończeniu stażu beneficjenci uzyskają stosowne zaświadczenia.

Nowoczesny magazynier

Kurs zawodowy nowoczesnego magazyniera z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz wózka widłowego z napędem silnikowym rozpoczęli uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Jaworze (Dolnośląska WK).

Podczas zajęć praktycznych i teoretycznych zostaną omówione między innymi zagadnienia z zakresu obsługi kas fiskalnych, komputera wraz z fakturowaniem, a także dotyczące budowy, eksploatacji i obsługi wózków widłowych o zasilaniu akumulatorowym i spalinowym.

Ważnym elementem szkolenia będzie także zapoznanie kursantów z przepisami BHP. Kurs zakończy się egzaminem.

Już za chwilę staże

Zakończył się ostatni z kursów zawodowych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowany przez jego uczestników z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu (Podkarpacka WK).

Młodzi ludzie zdobywali wiedzę i umiejętności w zawodach: fryzjera-wizażysty, kosmetyczki-wizażystki, piekarza-cukiernika, mechanika pojazdów samochodowych oraz serwisanta sprzętu komputerowego. W wyborze szkoleń pomógł doradca zawodowy, który określił predyspozycje zawodowe młodych ludzi oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.

Zajęcia obejmowały 150-godzin dydaktycznych i składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zakończyły się egzaminem oraz uzyskaniem zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje. Kursy były okazją do zdobycia doświadczenia zawodowego, które teraz młodzież będzie mogła doskonalić podczas rozpoczynających się trzymiesięcznych staży zawodowych.

Uczą się zawodu

Uczestnicy ogólnopolskiego projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Opatowie (Świętokrzyska WK) odbywają już staże w zawodach, w których wcześniej zdobywali kwalifikacje i umiejętności podczas zajęć teoretycznych.

Podczas spotkań, które odbywały się w dniach 23-25 maja w miejscu odbywania stażu, opiekun i koordynator lokalny grupy mieli możliwość rozmowy na temat warunków pracy stażystów oraz przyjrzenia się ich pracy. Spotkania z uczestnikami w miejscu pracy są okazją do bezpośredniej rozmowy, sprawdzenia warunków oraz prowadzonej dokumentacji. Często są również okazją do rozmów na tematy związane z zatrudnianiem pracowników, ich obowiązkami, kwalifikacjami i możliwościami zatrudnienia w danym zakładzie na różnych stanowiskach.

Przyszłe kosmetyczki (kurs ze stylizacją paznokci i wizażem) podczas staży w salonach kosmetycznych podglądają pracę swoich opiekunów, a także same wykonują niektóre zabiegi. Z czasem – po nabraniu wprawy i pewności siebie – będą mogły samodzielnie obsługiwać klientki. Z kolei słuchacze kursu „Przedstawiciel handlowy” odbywający staż już ponad miesiąc bardzo sobie chwalą pracodawców, którzy chętnie ich wspierają w obowiązkach. Jeden z stażystów pozyskuje klientów dla firmy i ma umożliwiony transport samochodem osobowym.

W Opatowie trwa również kurs „Operatora koparko-ładowarki”. Jego uczestnicy zapoznają się z budową koparko-ładowarki, poznają charakterystykę pracy operatora oraz jego obowiązki jak, kontrola stanu technicznego użytkowanego sprzętu, prowadzenie raportów, przestrzeganie zasad bhp, regulaminów i organizacji pracy.

Kurs prawa jazdy

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach (Podlaska WK) brali udział w zajęciach teoretycznych na kursie prawa jazdy kat. B.

Młodzi ludzie poznali już znaki drogowe i dowiedzieli się o zagrożeniach związanych z niedoświadczeniem innych uczestników w ruchu drogowym. Aktualnie rozpoczęli zajęcia praktyczne z instruktorem. Pierwsze godziny jazdy wzbudzają dużo emocji związanych z przełamaniem obaw i przyzwyczajeniem się do poruszania się samochodem po mieście.