Dni Szelążkowe

Między 9 a 11 lutego odbędą się w Toruniu Dni Szelążkowe związane z 68 rocznicą śmierci Sługi Bożego Biskupa Adolfa Piotra Szelążka, założyciela Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Wezmą w nich udział Wojewódzki Komendanta OHP Małgorzata Taranowicz oraz młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu. Przedtem jednak posłużą swoją pomocą w organizacji obchodów, co było tematem spotkania Komendant Małgorzaty Taranowicz z siostrą mgr Hiacyntą Augustynowicz CST oraz Radnym Miasta Torunia Karolem Marią Wojtasikiem.

Podczas Dni Szelążkowych będą miały miejsce spotkania kulturalno-naukowe oraz liturgiczne, w tym msza św., sesja naukowa poświęcona Biskupowi Szelążkowi, koncert, występ grupy teatralnej.

Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową rozstrzygnięty

W Częstochowie rozstrzygnięto doroczny Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową zorganizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP oraz Komendę Główną OHP.W Częstochowie rozstrzygnięto doroczny Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową zorganizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP oraz Komendę Główną OHP.

Do Krajowego Duszpasterstwa wpłynęło 520 prac z 139 jednostek OHP z całej Polski, które oceniało jury w składzie: Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, artysta malarz ziemi częstochowskiej Tadeusz Goliszek oraz artysta grafik Monika Wierzbicka.

Laureaci Konkursu to:

  • I miejsce – Angelika Dunikowska z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK OHP),
  • II miejsce – Michał Pieróg z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK OHP),
  • III miejsce – Nikola Owsiejko z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK OHP),
  • IV miejsce – Patryk Śmigała z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini (Małopolska WK OHP),
  • V miejsce – Sylwia Strzelczyk z 12-29 Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie (Śląska WK OHP),
  • VI miejsce – Gabriela Kopaczyńska z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK OHP).

Ponadto wyróżniono:

  • Sylwię Nowak z 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie (Świętokrzyska WK OHP),
  • Przemysława Bodzaka z 3-5 Hufca Pracy w Świdniku (Lubelska WK OHP),
  • Olafa Płuciniczaka z 4-2 Hufca Pracy z Krosna Odrzańskiego (Lubuska WK OHP),
  • Paulinę Posadzy z 2-3 Hufca Pracy z Inowrocławia (Kujawsko-Pomorska WK OHP).

 

Wszystkim, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową serdecznie dziękujemy, a nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

 

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
Wyróżnienie
Wyróżnienie
Wyróżnienie
Wyróżnienie

 

Adwentowy Wieczór Młodych

„Oto Ja” – pod takim hasłem organizowane są Adwentowe Wieczory Młodych, w ramach których w grudniu młodzież i wychowawcy wiechlickiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania (Lubuska WK) uczestniczyli w spotkaniu w sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu.

Był to czas modlitewnego skupienia przed świętami Bożego Narodzenia, a zarazem inauguracja roku św. Stanisława Kostki. Podczas spotkania młodzi ludzie uczestniczyli w eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Apelu Jasnogórskim. Na koniec wysłuchali homilii i katechezy ks. Jakuba Klimontowskiego – asystenta diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji świdnickiej.

Posiłek na światowy dzień ubogich

Uczestnicy Klubu Aktywnych 6-5 Hufca Pracy w Krakowie włączyli się w obchody Pierwszego Światowego Dnia Ubogich. Zgodnie z Orędziem Papieża Franciszka „Nie miłujmy słowem, ale czynem” młodzież pracowała na rzecz osób bezdomnych.

Grupa pod opieką wychowawców spotkała się z Siostrą Leokadią w kuchni św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Dietla 48, która prowadzi jadłodajnię wydającą największą liczbę bezpłatnych posiłków dla najuboższych. Są to osoby bezdomne, rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze i samotne, emeryci, renciści, bezrobotni, osoby po wyjściu z zakładów karnych. Młodzież przygotowała ponad 800 litrów bigosu dla 1200 osób, który był wydawany w niedzielę 19 listopada w Namiocie Spotkań na Małym Rynku. Uczestnicy pracowali razem z p. Markiem i p. Rafałem, którym udało się wyjść z nałogu i bezdomności.

Światowy Dzień Ubogich to czas spotkania z drugim człowiekiem. Siostra Leokadia podziękowała młodzieży za zaangażowanie i zaprosiła do pomocy podczas przygotowań do spotkania wigilijnego, które również organizowane jest dla ponad tysiąca osób potrzebujących.

Audiencja u ks. Kardynała

Ks. Kardynał Prezbiter Emerytowany Arcybiskup Krakowski Stanisław Dziwisz przyjął na audiencji 3 listopada w Krakowie Wojewódzkiego Komendanta Krzysztofa Świerczka i jego zastępcę Bożenę Rążewską.

Podczas spotkania poproszono ks. Kardynała o przewodniczenie mszy św. w ramach Ogólnopolskiego Spotkania Wigilijnego OHP, które odbędzie się w kościele parafialnym w Niepołomicach 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ksiądz Kardynał zadeklarował swoją obecność. Komendant Krzysztof Świerczek przekazał również ks. Kardynałowi Dziwiszowi album z pracami uczestników XVII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Być jak Brat naszego Boga”, którego finał miał miejsce w czerwcu tego roku w Wadowicach. Ks. Kardynał Dziwisz przez wiele lat pełniąc funkcję Metropolity Krakowskiego obejmował nad nim patronat. W dalszej części spotkania Ks. Kardynał z zainteresowaniem wysłuchał informacji na temat bieżącej działalności Ochotniczych Hufców Pracy zadając liczne pytania dotyczące m.in. liczby młodzieży objętej działaniami OHP, sposobów jej rekrutacji, form pomocy, kierunków kształcenia itp.

 

O Księdzu Jerzym

24 października w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) odbyło się spotkanie upamiętniające 33. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przed projekcją filmu „Zwycięzcy nie umierają – opowieść o Księdzu Jerzym” kierownik Ośrodka Małgorzata Frączek przedstawiła misję życia bł. ks. Jerzego. Autorzy filmu zaprezentowali sylwetkę i działalność bł. Księdza, duchowego przywódcy „Solidarności” oraz krajowego duszpasterza ludzi pracy, a także służby zdrowia. Dzięki spotkaniu uczestnicy poznali więcej faktów z historii życia, kapłaństwa i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, jednej z wielu ofiar totalitarnego systemu.

Dzień Papieski w OHP

16 października młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy oddała hołd papieżowi Polakowi św. Janowi Pawłowi II, swojemu patronowi. W tym dniu minęło 39 lat od powołania kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Był najdłużej urzędującym papieżem po św. Piotrze oraz bł. Piusie IX, a jego pontyfikat wywarł wielki wpływ na losy Kościoła i świata.

Małopolska WK

Młodzież z 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach (zdjęcie u góry) udała się na rynek, aby przed pomnikiem św. Jana Pawła II oddać hołd wielkiemu wadowiczaninowi, zapalić znicz i złożyć kwiaty. Przed wyjściem uczestnicy wzięli udział w spotkaniu, którego tematem było nauczanie św. Jana Pawła II o nadziei i wierze, nawiązujące do hasła tegorocznych obchodów pn. „Idźcie naprzód z nadzieją”.

W Proszowicach uczestnicy 6-6 Hufca Pracy rozpoczęli dzień od zajęć wychowawczych, na których wychowawca przybliżył sylwetkę papieża Polaka, po czym modlili się w intencji swojego patrona w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Jana Chrzciciela i zapalili znicze pod pomnikiem ku jego czci.

Stary Sącz

Obchody Dnia Papieskiego w 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu również rozpoczęły się od spotkania, w trakcie którego przedstawiono drogę na tron papieski św. Jana Pawła II i najważniejsze tezy jego nauczania. Po spotkaniu wszyscy udali się na sądeckie Planty pod Skałę Papieską, a następnie pod pomnik papieża Polaka. Po odmówieniu modlitwy i chwili zadumy złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze.

Uczestnicy starosądeckiego hufca wzięli udział w zajęciach w terenie, podczas których udali się przed drewniany, polowy ołtarz papieski, który powstał w związku z kanonizacją Patronki Ziemi Sądeckiej bł. Kingi, którą Ojciec Święty wyniósł na ołtarze. Tam zmówili modlitwę oraz uczcili pamięć wielkiego Polaka minutą ciszy. Podopieczni hufca odwiedzili także Muzeum Jana Pawła II, gdzie znajduje się wiele ciekawych pamiątek związanych z postacią papieża Polaka, m.in. ekwipunek i odzież turystyczną oraz przedmioty nawiązujące do wizyt apostolskich. Młodzież poznała historię Karola Wojtyły, zamiłowanie do wypraw w góry oraz historię cudów i uzdrowień, które miały miejsce za jego wstawiennictwem.

Podkarpacka WK

Z młodzieżą hufca w Tarnobrzegu spotkała się katechetka „Euroszkoły – bis” p. Katarzyna Tarkowska. Motywem przewodnim pogadanki było hasło „Świętym być – różne drogi do świętości”. Rozmawiano nie tylko o nauczaniu św. Jana Pawła II, ale także o wartości ojczyzny, rodziny i pracy.

Na tablicy informacyjnej hufca zamieszczono relacje i zdjęcia uczestników, którzy reprezentowali hufiec na Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego 2017/18 w Krakowie-Łagiewnikach.

Łagiewniki. Młodzież z hufca w Tarnobrzegu.
Stalowa Wola

Rocznica wyboru Jana Pawła II na papieża była okazją do przybliżenia uczestnikom 9-17 Hufca Pracy w Stalowej Woli jego postaci i roli, jaką odegrał w dziejach Polski i świata. Z tej okazji delegacja młodzieży z poszczególnych klas złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem wielkiego Polaka.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu uczczono wieczorem poezji św. Jana Pawła II 39. rocznicę rozpoczęcia przez niego pontyfikatu oraz przypadające na 22 października wspomnienie papieża Polaka. Grupa młodzieży zgromadziła się w świetlicy Ośrodka i przy nastrojowym blasku świec, herbacie oraz słodyczach czytała wiersze św. Jana Pawła II: „Miłość mi wszystko wyjaśniła”, „Myśląc Ojczyzna”, „Dzieci”, „Myśli człowieka”, „Niewidomi”, „To Przyjaciel”. Ten nostalgiczny wieczór upamiętniający w oryginalny sposób postać papieża Polaka na długo zapadnie w pamięć uczestników, podobnie jak piękne słowa poezji.

 

Podlaska WK

Uczestnicy Hufca Pracy w Suwałkach (na zdjęciu obok) oddali hołd wielkiemu rodakowi składając symboliczną wiązankę kwiatów przed jego pomnikiem. Ta wyjątkowa lekcja wychowania była źródłem wzruszenia i refleksji nad wartością patriotyzmu oraz wiary w codziennymi życiu.

Świętokrzyska WK

Delegacja 13-3 Hufca Pracy w Kielcach uczciła pamięć św. Jana Pawła II modlitwą i zapaleniem znicza. Uczestnicy wraz z wychowawcą modlili się przed pomnikiem papieża Polaka na placu jego imienia przy Bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Z kolei młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie odmówiła modlitwę i zapaliła znicze przed tamtejszym pomnikiem św. Jana Pawła II. Wychowawca Jan Habel przypomniał uczestnikom życiorys papieża i podzielił się wspomnieniami na temat reakcji Polski i świata na wieść o jego wyniesieniu na tron Piotrowy 16 października 1978 roku.

  

Zachodniopomorska WK

Podczas obchodów Dnia Papieskiego w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim wychowawcy przedstawili prezentację multimedialną na temat pontyfikatu św. Jana Pawła II i opatrzyli ją krótką prelekcją. Potem wspólnie zaśpiewano jego ulubioną pieśń ,,Barka”.

 

„Ten głos brzmi w moim sercu”

Aby uczcić Patrona młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie (Wielkopolska WK) pod opieką kadry pedagogicznej udali się na Plac Wolności przed obelisk Jana Pawła II. Uczeń klasy II Damian Żołecki przeczytał wzruszający wiersz Mariana Balickiego: „Odszedł Ojciec, Nasz Ojciec odszedł do nieba, ten głos brzmi w moim sercu, pogodą wieczoru, melodią gwiazd, łzami spadającymi na czuwające kolana, bólem miłości”. Delegacja złożyła wieniec wykonany przez młodzież podczas zajęć koła artystycznego prowadzonego przez pedagog Natalię Ptakowską oraz zapaliła znicz.

Wcześniej, jeszcze w Ośrodku, pedagog przypomniała życiorys Papieża Polaka, jego dokonania, niezwykłą charyzmę i istotę nauczania. Podkreśliła jak niezwykłym przyjacielem młodych ludzi był św. Jan Paweł II i jak potrafił ze swoją nauką docierać do ich serc.

Tego samego dnia młodzież przeszła przed Pomnik Wolności, który został odbudowany 11 listopada 1993 roku w ramach obchodów 75-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wspomnienie Jana Pawła II

Wychowankowie Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy wzięli udział wraz z wychowawcami i dyrektorem Karolem Sudewiczem w uroczystości z okazji XVII Dnia Papieskiego pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!”.

W internacie Centrum duszpasterz ECKiW ks. Jarosław Grzelak przybliżył młodym ludziom postać św. Jana Pawła II – patrona młodzieży OHP, podzielił się wrażeniami z audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie oraz spotkań osobistych podczas pielgrzymek papieża do Polski. Młodzież zaprezentowała spektakl słowno-muzyczny nawiązujący do życia i nauczania św. Jana Pawła II. Na zakończenie spotkania uroczyście odśpiewano przy akompaniamencie gitary „Barkę” – ulubioną pieśń papieża Polaka.

 

Dzień Papieski

Od 2001 roku, w każdą niedzielę poprzedzającą wybór Kardynała Karola Wojtyły na papieża, w całej Polsce obchodzimy Dzień Papieski. W związku z tym wydarzeniem, 6 października 2017 r., w białogardzkim Hufcu Pracy (Zachodniopomorska WK) odbyły się zajęcia plastyczne, którym przyświecało hasło Dnia Papieskiego – „Idźmy naprzód z nadzieją”.

Temat prac był absolutnie dowolny, a uczestnicy zgromadzeni na zajęciach przelali na papier swoje refleksje związane z postacią św. Jana Pawła II. Przy roboczym stole toczyła się także rozmowa, podczas której uczniowie wymienili się własnymi doświadczeniami i przeżyciami związanymi z pontyfikatem Jana Pawła II, jego śmiercią oraz zwieńczeniem procesu kanonizacyjnego, ale także z samą postacią Jana Pawła II, który od 2011 roku jest patronem młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy. Dla młodych ludzi niezmiennie stanowi wielki autorytet oraz postać godną podziwu i naśladowania.