Pamiętamy Ojcze Święty

3 kwietnia uczestnicy małopolskich jednostek Ochotniczych Hufców Pracy uczcili przypadającą w tym roku 13. rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II, patrona Ochotniczych Hufców Pracy.

Młodzież 6-6 Hufca Pracy w Proszowicach wzięła udział w zajęciach poświęconych postaci Wielkiego Polaka, podczas których omówiono najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły oraz przypomniano ostatnie słowa wypowiedziane przez Niego tuż przed śmiercią: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie”. Były to słowa skierowane do ludzi młodych, szczególnie ukochanych przez Ojca Świętego. Po zajęciach uczestnicy udali się do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Jana Chrzciciela w Proszowicach, aby pomodlić się w intencji Papieża. Następnie przeszli przed pomnik ku czci Ojca Świętego, gdzie zapalili znicze.

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Nowym Sączu młodzi ludzie obejrzeli fragmenty filmu z pielgrzymki Ojca Świętego do Starego Sącza. Po spotkaniu młodzież udała się przed Ołtarz Papieski, zbudowany na potrzeby uroczystości kanonizacyjnych św. Kingi, które miały miejsce 16 czerwca 1999 r. Ciekawostką dla wszystkich była informacja, że jest to jedyny ołtarz w Polsce pozostawiony na pamiątkę mszy papieskiej. Część pomieszczeń zagospodarowano na salę pamięci – Muzeum Jana Pawła II, w którym można zobaczyć m.in. ekwipunek i odzież turystyczną Ojca Świętego, medale wybite z okazji pielgrzymek apostolskich, pierwszą piuskę Papieża i wiele innych pamiątek. Następnie młodzież zapaliła znicze, złożyła wiązankę kwiatów i w skupieniu odmówiła modlitwę.

Przeprowadzone przedsięwzięcia były wspaniałą okazją, aby przybliżyć młodym ludziom postać naszego Wielkiego Rodaka, skłonić ich do refleksji nad swoim życiem oraz ułatwić dokonywanie właściwych wyborów.

Konkurs na kartkę wielkanocną

22 marca rozstrzygnięto konkurs Krajowego Duszpasterstwa OHP oraz Komendy Głównej OHP na najpiękniejszą kartkę mówiącą o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z misterium Świąt Wielkanocnych.

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 475 prac ze 133 jednostek OHP z całej Polski. Komisja konkursowa w składzie: Krajowy Duszpasterz OHP ks. Jarosław Sroka, artysta malarz Tadeusz Goliszek oraz siostra Aneta Karlak z Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie wybierając prace brała pod uwagę zarówno zgodność z tematem, estetykę wykonania pracy, jak i pomysł zaprezentowania swojego pomysłu związanego z istotą Świąt Wielkiej Nocy.

Pierwsze miejsce przyznano Patrycji Parysz z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), drugie – Krystynie Skibie również z tego samego hufca, trzecie – Anecie Lewandowskiej z 2-5 Hufca Pracy we Włocławku (Kujawsko-Pomorska WK), czwarte – Indze Skupień z 1-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), piąte – Marcelinie Mędali z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK), szóste – Milenie Wiśniewskiej z 5-2 Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK).

Ponadto przyznano cztery wyróżnienia, które otrzymali: Katarzyna Kobus z Centrum Kształcenia i Wychowania z Gołdapi, Zuzanna Świeczkowska z 16-6 Hufca Pracy w Wałczu (Zachodniopomorska WK), Patryk Tutak z 9-17 Hufca Pracy w Stalowej Woli (Podkarpacka WK), Kacper Rózga z 5-2 Hufca Pracy w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzka WK).

Przedsięwzięcie, organizowane corocznie, zachęca młodzież do osobistego przeżywania Wielkanocy i refleksji nad sensem świętowania, jak również do rozwoju artystycznych uzdolnień.

 

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce

 

Wyróżnienia

  

 

 

Duchowe przygotowanie do Wielkanocy

Między 12 a 14 marca młodzież oraz kadra z 13-1 Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Starachowicach (Świętokrzyska WK) uczestniczyła w rekolekcjach wielkopostnych.

W Archiopactwie Ojców Cystersów w Jędrzejowie 26-osobowa grupa młodzieży wysłuchała kazania rekolekcyjnego, które wygłosił wikariusz z wrocławskiej Archikatedry Św. Jana Chrzciciela ks. mgr Marek Leśniak. W czasie kazań młodzież miała okazję zgłębić tajemnicę męki Chrystusa i uświadomić sobie wiele prawd, o których na co dzień zdarza się zapominać. Był to czas odnowy duchowej i odświeżenia swoich relacji z Bogiem.

W Starachowicach tegorocznym hasłem rekolekcji było „Zaproś GO”. Wśród uczestników znalazła się liczna grupa młodzieży z tamtejszego Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP. W pierwszym dniu rekolekcji w odbywających się w Starachowickim Centrum Kultury młodzież wysłuchała znanego radomskiego rapera Łukasza Wieczorka Wiecznego, który dał świadectwo wiary oraz świetny koncert.

Drugi dzień nauk rekolekcyjnych upłynął pod znakiem śpiewu i rozważań Ewangelii. Młodzież mogła usłyszeć o tym, co w życiu jest naprawdę ważne.

Rekolekcje prowadzone przez księdza Mateusza Nowaka zakończyły się Mszą Świętą w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach.

   

Rekolekcje wielkopostne

W dniach od 5 do 7 marca młodzież z 11-19 Hufca Pracy w Słupsku (Pomorska WK) uczestniczyła w rekolekcjach w kościele pw. NMP Królowej Różańca Świętego.

Była to okazja do refleksji nad sobą i swoim życiem, zastanowienia się nad własnymi słabościami, wyciszenia się, a przede wszystkim czas na modlitwę i zbliżenie do Boga.

Podczas trwającego postu uczestnicy OHP są otoczeni wsparciem przez Wojewódzkiego Duszpasterza OHP księdza Zdzisława Dmuchałę, który prowadzi lekcje religii we współpracujących z hufcem placówkach edukacyjnych.

Dni Szelążkowe

Między 9 a 11 lutego odbędą się w Toruniu Dni Szelążkowe związane z 68 rocznicą śmierci Sługi Bożego Biskupa Adolfa Piotra Szelążka, założyciela Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Wezmą w nich udział Wojewódzki Komendanta OHP Małgorzata Taranowicz oraz młodzież ze Środowiskowego Hufca Pracy w Toruniu. Przedtem jednak posłużą swoją pomocą w organizacji obchodów, co było tematem spotkania Komendant Małgorzaty Taranowicz z siostrą mgr Hiacyntą Augustynowicz CST oraz Radnym Miasta Torunia Karolem Marią Wojtasikiem.

Podczas Dni Szelążkowych będą miały miejsce spotkania kulturalno-naukowe oraz liturgiczne, w tym msza św., sesja naukowa poświęcona Biskupowi Szelążkowi, koncert, występ grupy teatralnej.

Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową rozstrzygnięty

W Częstochowie rozstrzygnięto doroczny Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową zorganizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP oraz Komendę Główną OHP.W Częstochowie rozstrzygnięto doroczny Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową zorganizowany przez Krajowe Duszpasterstwo OHP oraz Komendę Główną OHP.

Do Krajowego Duszpasterstwa wpłynęło 520 prac z 139 jednostek OHP z całej Polski, które oceniało jury w składzie: Krajowy Duszpasterz OHP ks. prałat Jarosław Sroka, artysta malarz ziemi częstochowskiej Tadeusz Goliszek oraz artysta grafik Monika Wierzbicka.

Laureaci Konkursu to:

  • I miejsce – Angelika Dunikowska z 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu (Małopolska WK OHP),
  • II miejsce – Michał Pieróg z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK OHP),
  • III miejsce – Nikola Owsiejko z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK OHP),
  • IV miejsce – Patryk Śmigała z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Trzebini (Małopolska WK OHP),
  • V miejsce – Sylwia Strzelczyk z 12-29 Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie (Śląska WK OHP),
  • VI miejsce – Gabriela Kopaczyńska z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK OHP).

Ponadto wyróżniono:

  • Sylwię Nowak z 13-7 Hufca Pracy w Pińczowie (Świętokrzyska WK OHP),
  • Przemysława Bodzaka z 3-5 Hufca Pracy w Świdniku (Lubelska WK OHP),
  • Olafa Płuciniczaka z 4-2 Hufca Pracy z Krosna Odrzańskiego (Lubuska WK OHP),
  • Paulinę Posadzy z 2-3 Hufca Pracy z Inowrocławia (Kujawsko-Pomorska WK OHP).

 

Wszystkim, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową serdecznie dziękujemy, a nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

 

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce
VI miejsce
Wyróżnienie
Wyróżnienie
Wyróżnienie
Wyróżnienie

 

Adwentowy Wieczór Młodych

„Oto Ja” – pod takim hasłem organizowane są Adwentowe Wieczory Młodych, w ramach których w grudniu młodzież i wychowawcy wiechlickiego Ośrodka Szkolenia i Wychowania (Lubuska WK) uczestniczyli w spotkaniu w sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu.

Był to czas modlitewnego skupienia przed świętami Bożego Narodzenia, a zarazem inauguracja roku św. Stanisława Kostki. Podczas spotkania młodzi ludzie uczestniczyli w eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Apelu Jasnogórskim. Na koniec wysłuchali homilii i katechezy ks. Jakuba Klimontowskiego – asystenta diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji świdnickiej.

Posiłek na światowy dzień ubogich

Uczestnicy Klubu Aktywnych 6-5 Hufca Pracy w Krakowie włączyli się w obchody Pierwszego Światowego Dnia Ubogich. Zgodnie z Orędziem Papieża Franciszka „Nie miłujmy słowem, ale czynem” młodzież pracowała na rzecz osób bezdomnych.

Grupa pod opieką wychowawców spotkała się z Siostrą Leokadią w kuchni św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Dietla 48, która prowadzi jadłodajnię wydającą największą liczbę bezpłatnych posiłków dla najuboższych. Są to osoby bezdomne, rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze i samotne, emeryci, renciści, bezrobotni, osoby po wyjściu z zakładów karnych. Młodzież przygotowała ponad 800 litrów bigosu dla 1200 osób, który był wydawany w niedzielę 19 listopada w Namiocie Spotkań na Małym Rynku. Uczestnicy pracowali razem z p. Markiem i p. Rafałem, którym udało się wyjść z nałogu i bezdomności.

Światowy Dzień Ubogich to czas spotkania z drugim człowiekiem. Siostra Leokadia podziękowała młodzieży za zaangażowanie i zaprosiła do pomocy podczas przygotowań do spotkania wigilijnego, które również organizowane jest dla ponad tysiąca osób potrzebujących.

Audiencja u ks. Kardynała

Ks. Kardynał Prezbiter Emerytowany Arcybiskup Krakowski Stanisław Dziwisz przyjął na audiencji 3 listopada w Krakowie Wojewódzkiego Komendanta Krzysztofa Świerczka i jego zastępcę Bożenę Rążewską.

Podczas spotkania poproszono ks. Kardynała o przewodniczenie mszy św. w ramach Ogólnopolskiego Spotkania Wigilijnego OHP, które odbędzie się w kościele parafialnym w Niepołomicach 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Ksiądz Kardynał zadeklarował swoją obecność. Komendant Krzysztof Świerczek przekazał również ks. Kardynałowi Dziwiszowi album z pracami uczestników XVII Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pt. „Być jak Brat naszego Boga”, którego finał miał miejsce w czerwcu tego roku w Wadowicach. Ks. Kardynał Dziwisz przez wiele lat pełniąc funkcję Metropolity Krakowskiego obejmował nad nim patronat. W dalszej części spotkania Ks. Kardynał z zainteresowaniem wysłuchał informacji na temat bieżącej działalności Ochotniczych Hufców Pracy zadając liczne pytania dotyczące m.in. liczby młodzieży objętej działaniami OHP, sposobów jej rekrutacji, form pomocy, kierunków kształcenia itp.

 

O Księdzu Jerzym

24 października w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka WK) odbyło się spotkanie upamiętniające 33. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przed projekcją filmu „Zwycięzcy nie umierają – opowieść o Księdzu Jerzym” kierownik Ośrodka Małgorzata Frączek przedstawiła misję życia bł. ks. Jerzego. Autorzy filmu zaprezentowali sylwetkę i działalność bł. Księdza, duchowego przywódcy „Solidarności” oraz krajowego duszpasterza ludzi pracy, a także służby zdrowia. Dzięki spotkaniu uczestnicy poznali więcej faktów z historii życia, kapłaństwa i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, jednej z wielu ofiar totalitarnego systemu.