Pamiątkowe różańce

W czerwcu młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK) wzięła udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę. W skupieniu modliła się w katedrze, przeszła Alejami Najświętszej Marii Panny oraz złożyła kwiaty pod pomnikiem św. Jana Pawła II na Placu Daszyńskiego.

Razem z grupą młodzieży i kadrą w pielgrzymce uczestniczyła Wojewódzki Komendant OHP we Wrocławiu Bernadetta Brożyna, która podarowała młodym ludziom drewniane różańce, będące pamiątką na całe życie. Po powrocie zostały one poświęcone przez księdza Jana Srokę z Parafii Św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskich.

Różaniec to nazwa modlitwy chrześcijańskiej, pierwotnie znanej pod nazwą „Psałterza Najświętszej Maryi Panny” i kultywowanej od czasów średniowiecznych w tradycji katolickiej, oraz obdarzonej przez Kościół szczególnym znaczeniem duchowym i błogosławieństwem. Symbolika różańca jest związana z objawieniami maryjnymi potwierdzonymi przez Kościół katolicki. Różaniec to połączone ze sobą za pomocą drucików i łańcuszków paciorki z drewna, z tworzywa sztucznego lub cennego kruszcu, nieraz nawleczone na sznurek, którego końce są ze sobą złączone. Termin różaniec oznacza także nabożeństwo – czyli wspólne odmawianie modlitwy różańcowej w świątyni, najczęściej przed wystawioną monstrancją z Najświętszym Sakramentem – obdarzone przez Kościół odpustem.

„W małej izdebce, tuż obok łóżka,
Z różańcem w ręku klęczy staruszka
Czemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę”.

Źródło: Internet

Wyróżnienie dla hufca

Prezes Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro ks. Janusz Nowak przekazał 10 czerwca na ręce komendanta Hufca Pracy w Zduńskiej Woli (Łódzka WK) Romualda Krystyniaka podziękowania za okazane wsparcie na rzecz potrzebujących, jak również włączenie się kadry i uczestników w czynienie dobra poprzez zaangażowanie w projekty ekologiczne.

Było to jedno z pięciu wyróżnień wręczonych na jubileuszu 10-lecia Fundacji obchodzonym w Centrum Miłosierdzia w Łaźniewie k. Warszawy. W obchodach uczestniczyło ponad 250 osób, w tym księża, siostry, darczyńcy, koordynatorzy, wolontariusze i przyjaciele Fundacji. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Zgromadzenia Księży Orionistów z Włoch: wicegenerał don Oreste Ferrari oraz ekonom generalny MDBO don Fulvio Ferrari, a także przełożona Wicedelegatury Matki Bożej Opatrzności w Kenii siostra Margaret Mutitu oraz misjonarka z Laare s. Alicja Kaszczuk. Komendantowi hufca w Zduńskiej Woli towarzyszył wychowawca Marcin Szymański.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro, zgodnie z celami statutowymi, świadczy szeroko pojętą pomoc społeczną. Dzięki ofiarności darczyńców wspiera finansowo wielu potrzebujących zarówno w kraju, jak i za granicą. Obecnie realizuje ponad 70 projektów, w tym ponad 40 na rzecz osób indywidualnych, sześć misyjnych i dwa humanitarne.

Młodzież Hufca Pracy od trzech lat angażuje się w zbiórki makulatury oraz nakrętek. W samym tylko 2014 roku zebrała ponad jedną tonę makulatury na rzecz budowy studni w misji w Laare. W następnym roku przekazała pół tony surowca wtórnego przeznaczonego na rzecz chrześcijan z Iraku. Od 2016 roku hasłem akcji jest „Makulaturę zbieramy – Młodzież oriońską wspieramy”. Środki pozyskane ze sprzedaży makulatury przeznaczono na rzecz młodzieży uczestniczącej w spotkaniu z Ojcem Świętym w Krakowie, obecnie przeznaczane są na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży w Panamie w 2019 roku. Z kolei nakrętki zbierane są przez hufiec na rehabilitację i leczenie Magdy, podopiecznej Fundacji.

 

OHP na marszu św. Brata Alberta

Z okazji Roku św. Brata Alberta młodzież z małopolskich jednostek OHP uczestniczyła w zaplanowanych z tej okazji wydarzeniach, przypominających życie i działalność krakowskiego apostoła ubogich.

10 czerwca wzięła udział w mszy świętej w papieskim sanktuarium na Białych Morzach, która była centralnym punktem obchodów Roku św. Brata Alberta. Mszę celebrował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, a w Eucharystii wzięli też udział: kardynał Stanisław Dziwisz, bp Edward Janiak, bp Adam Dyczkowski, biskupi pomocniczy archidiecezji krakowskiej Jan Szkodoń i Grzegorz Ryś, bp senior Jan Zając oraz bp Tadeusz Pieronek. Nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych i samorządowych. Podczas uroczystości odczytano listy prezydenta Andrzeja Dudy oraz premier Beaty Szydło.

Z kolei 12 czerwca podopieczni OHP uczestniczyli w Marszu Świętego Brata Alberta ulicami Krakowa, który odbył się w ramach obchodów setnej rocznicy śmierci świętego i został zorganizowany przez Fundację im. Brata Alberta. Przed wyruszeniem w trasę uczestników marszu powitała prezes Fundacji „Mimo Wszystko” Anna Dymna. Obecny był również Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Trasa przebiegała od Barbakanu przez Rynek Główny do Wawelu. Uczestnicy po drodze prezentowali krótkie inscenizacje, przypominające trzy wymiary życia Adama Chmielowskiego – Brata Alberta – jako artystę, dobroczyńcę i zakonnika.

Tego samego dnia młodzież z jednostek OHP obejrzała film pt. „Brat naszego Boga”. Pokaz odbył się w kinie Kijów i był pierwszym z zaplanowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego wydarzeń w ramach projektu „Jan Paweł II i Brat Albert – apostołowie naszych czasów. VII Małopolskie Dni Św. Jana Pawła II”.

  

Oprócz wyżej wymienionych uroczystości, uczestnicy OHP biorą udział w szeregu zajęć i wydarzeń kulturalnych związanych ze św. Bratem Albertem, pozwalających na głębszą refleksję i utożsamienie się z jego nauczaniem i postępowaniem. Młodzież uczestniczy w wycieczkach organizowanych w ramach wojewódzkiego programu „Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba”, m.in. do Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta na ul. Woronicza 10 w Krakowie, gdzie ma możliwość obejrzenia filmu i zwiedzenia wystawy ukazującej życie i działalność św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny oraz zgromadzeń albertyńskich, a także do Muzeum poświęconemu św. Bratu Albertowi przy Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Igołomii k. Krakowa. Wycieczki organizowane są również do Muzeum poświęconemu twórczości św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Krakowskiej 43 oraz do Pustelni Braci Albertynów na Kalatówkach. Dla uczestników OHP – aktywnych wolontariuszy – postać Św. Brata Alberta jest wzorem do naśladowania i stanowi motywację do udziału w akcjach wolontariackich.

 

Ogólnopolska Pielgrzymka OHP na Jasną Górę

Już po raz XXIV w dniach 9-10 czerwca młodzież ze wszystkich jednostek OHP w Polsce uczestniczyła w Ogólnopolskiej Pielgrzymce OHP na Jasną Górę. Towarzyszyli jej Komendant Główny OHP Marek Surmacz, jego zastępcy Renata Wicha i Wojciech Szewczyk, wojewódzcy komendanci, dyrektorzy centrów kształcenia i wychowania, kadra wychowawcza OHP oraz wojewódzcy duszpasterze OHP.

Tegoroczna Pielgrzymka miała wymiar szczególny, ponieważ odbywała się w 300. rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej i 100. rocznicę objawień fatimskich. Doniosłość tych wydarzeń podkreślało hasło pielgrzymki „Z Maryją głosimy Dobrą Nowinę o Chrystusie”.

Zgodnie z programem, pielgrzymka rozpoczęła się w Archikatedrze Częstochowskiej od nabożeństwa pokutnego i spowiedzi świętej. Następnie wszyscy udali się pod pomnik Świętego Jana Pawła II – patrona młodzieży OHP, aby zapalić znicze i złożyć kwiaty. Tradycją corocznego pielgrzymowania jest przejście Alejami Najświętszej Marii Panny na Jasną Górę, gdzie w Bazylice Jasnogórskiej odprawiana jest uroczysta msza święta w intencji Ochotniczych Hufców Pracy, koncelebrowana przez Krajowego Duszpasterza OHP księdza prałata Jarosława Srokę. W jej trakcie delegacje uczestników ze wszystkich jednostek OHP złożyły duchowe dary dla Maryi, pragnąc w ten sposób podkreślić swoją wiarę i oddanie dla Niej. Każdy przybywający na Jasną Górę dziękuje Jasnogórskiej Pani za opiekę podczas całorocznej pracy i prosi o łaski potrzebne w codziennym życiu.

Po zakończeniu uroczystości pielgrzymi udali się do Złotego Potoku, gdzie odbyły się prezentacje artystyczne poszczególnych wojewódzkich komend, jak również podsumowanie i wręczenie nagród laureatom konkursów organizowanych przez Krajowe Duszpasterstwo OHP i Komendę Główną OHP. Zwieńczeniem duchowych przeżyć było uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim. Młodzież wysłuchała też koncertów zespołów MISIO i „Rymcerze”.

 

 

« 1 z 3 »

 

List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 roku

Pan
Marek Surmacz
Komendant Główny
Ochotniczych Hufców Pracy

Szanowny Panie Komendancie,
bardzo dziękuję za zaproszenie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę.

Tradycja pielgrzymowania znana jest od wieków. Jest to niezwykły czas spotkania z Bogiem, który daje możliwość osobistego i duchowego uczestnictwa na pątniczym szlaku. Mimo trudu stanowi szczególne przeżycie oraz radość modlitwy w drodze przed oblicze Pani Jasnogórskiej. Jest dla pielgrzymów zarówno chwilą wyciszenia i zadumy, jak też okazją do integracji i spotkania z innymi ludźmi. Bardzo trafnie prawdę o sensie pielgrzymowania wyraził Święty Jan Paweł II „Człowiek tęskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kierują jego myśli ku przystani, do której można zawinąć na szlaku swoich religijnych poszukiwań”.

Jestem przekonana, że spotkanie u stóp Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze będzie okazją do wspólnej modlitwy i duchowego wzmocnienia oraz podziękowania za kończący się rok szkolny i złożenia swoich osobistych intencji i próśb. Korzystając więc z okazji wszystkim uczestnikom pielgrzymki – młodzieży oraz kadrze Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski – życzę radosnego przeżywania wspólnej modlitwy, wytrwałości oraz duchowego umocnienia.

Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie i łączę wyrazy szacunku.

Elżbieta Rafalska

 

 

Wojewódzka pielgrzymka

IV Wojewódzka Pielgrzymka Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP do Sanktuarium Znalezienia Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim odbyła się 4 czerwca dzięki inicjatywie Wojewódzkiego Duszpasterza OHP ks. prałata Henryka Błaszczyka. Była ona połączona z uroczystością bierzmowania młodzieży z ośrodków szkolenia i wychowania w Mrągowie i Pasłęku, hufców pracy w Piszu, Olsztynie, Ostródzie, Giżycku, grupy wychowawczej w Nidzicy oraz Środowiskowego Hufca Pracy w Ełku.

Mszę celebrował ksiądz infułat kanonik doktor Jan Jerzy Górny, który na znak świadomego wejścia młodzieży w dojrzałe, chrześcijańskie życie, namaścił ich czoła świętym olejem krzyżma. To niezwykle ważne i wyczekiwane przeżycie duchowe uświetnił koncert kwartetu puzonistów z Wrocławia tegorocznych laureatów Festiwalu im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Młodzież OHP podziękowała księdzu infułatowi oraz Wojewódzkiemu Duszpasterzowi OHP za zapewnienie duchowej opieki, gościnność oraz umożliwienie przyjęcia sakramentu bierzmowania i spotkania z wyjątkowymi ludźmi w niezwykłej atmosferze miejsca Sanktuarium Krzyża Świętego w Klebarku Wielkim. Z kolei ksiądz infułat podziękował opiekunom za trudną pracę wychowawczą, organizatorom zaś pogratulował inicjatywy stworzenia młodzieży szczególnych warunków, dzięki czemu ten dzień był dla niej wyjątkowy.

Po uroczystościach kościelnych kadra Warmińsko-Mazurskiej Komendy OHP w Olsztynie zorganizowała dla uczestników obiad. Młodzieży wręczono pamiątkowe karty IV Warmińsko-Mazurskiej Pielgrzymki OHP do Sanktuarium w Klebarku Wielkim wydane przez Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej.

Sakrament Bierzmowania

Młodzież z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK) przystąpiła do sakramentu Bierzmowania.

Już podczas katechez młodzież poznawała istotę tego sakramentu, najważniejsze prawdy wiary, a także obowiązki wynikające z przyjęcia bierzmowania. Wychowankowie przygotowywali się pod okiem katechetki Małgorzaty Wilk, wybierali imiona świętych, za wstawiennictwem których będą się powierzać Bogu i iść ich śladami jako dojrzali chrześcijanie.

Po uroczystościach w kościele młodzi ludzie wraz ze świadkami i rodzicami udali się na poczęstunek do OSiW. Na uroczystość przybył też biskup Adam Bałabucha, któremu w podziękowaniu zaprezentowano krótki program artystyczny, jak również ks. Jan Sroka z parafii św. Jadwigi. Dziewczęta zaśpiewały dwie piosenki „Alleluja miłość trwa” i „Tak mnie skrusz, tak mnie złam”.

Dla młodego chrześcijanina bierzmowanie to sakrament, w którym potwierdza on, że w swoim dojrzałym życiu chce przynależeć do kościoła, być gorliwym wyznawcą Chrystusa i jego apostołem. Bierzmowanie nazywa się inaczej sakramentem Ducha Świętego.

Zanim będą pielgrzymować

Młodzież z jednostek Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Szczecinie przygotowuje się do udziału w czerwcowej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Młodzieży i Kadry Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę, której tegoroczne wezwanie brzmi „Z Maryją głosimy Dobrą Nowinę o Chrystusie”.

Pomaga jej w tym Duszpasterz Wojewódzkiej Komendy ks. Marcin Młodawski, szczególnie w planowaniu duchowych darów, które zostaną złożone podczas mszy świętej w Bazylice Jasnogórskiej. Podczas swojego spotkania z uczestnikami ksiądz Marcin Młodawski, przedstawił historię sanktuarium oraz opowiedział o miejscach, na które należy zwrócić uwagę. Przypomniał także zasady spowiedzi świętej oraz zachęcał młodzież do jej przystąpienia.

Młodzi ludzie co roku oczekują na Ogólnopolską Pielgrzymkę Młodzieży i Kadry Ochotniczych Hufców Pracy na Jasną Górę, która stanowi dla nich integralną część przeżyć duchowych, niezapomnianych spotkań, rozmów, a przede wszystkim emocjonalnego i bardzo istotnego, bliskiego spotkania z Panem Bogiem.

Przygotowania do Pielgrzymki

Wojewódzki duszpasterz OHP ks. Wiesław Bednarz spotkał się w siedzibie Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie z przedstawicielami siedmiu hufców oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, aby omówić program czerwcowej pielgrzymki na Jasna Górę

W spotkaniu uczestniczył również Wojewódzki Komendant Jerzy Cypryś wraz ze swoim zastępcą Renatą Trybus, którzy podziękowali młodzieży za zaangażowanie i godne reprezentowanie Podkarpackiej WK. Uczestnicy wraz z wychowawcami będą pielgrzymować do Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze w dniach 9-10 czerwca.

Katecheza poprzedzająca to wydarzenie dotyczyła 1050. rocznicy Chrztu Polski. W drugiej części spotkania rozważano zaś znaczenie objawień fatimskich. Szczególną uwagę zwrócił swoim świadectwem zaproszony na spotkanie pan Tadeusz, który opowiedział o swojej walce z alkoholem. Szczególną uwagę zwrócił na łatwość z jaką można wpaść w nałóg. Ostrzegł także przed trudnościami z jego porzuceniem.

Na zakończenie spotkania młodzież złożyła spisane na kartkach dary serc, które zostaną złożone podczas pielgrzymki do Częstochowy. Po błogosławieństwie kończącym spotkanie, młodzież wraz z opiekunami, duszpasterzem i Komendantem stanęli do pamiątkowej fotografii (zdjęcie u góry, z prawej ks. Wiesław Bednarz, za nim Komendant Jerzy Cypryś, z lewej zastępca Komendanta Renata Trybus).

   

Rocznica Urodzin św. Jana Pawła II

18 maja uczestnicy z 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach brali udział w obchodach z okazji 97. rocznicy urodzin Papieża Polaka. Uroczystość, jak co roku, połączono ze Zlotem Szkół im. Jana Pawła II.

Udział w tym wydarzeniu poprzedziło spotkanie z wychowawcą na temat programu zlotu i charakteru uroczystości, która miała formę wspólnego dziękczynienia za życie i działalność św. Jana Pawła II oraz wyrażenie wdzięczności za ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży. Młodzież z wadowickiego hufca przygotowywała też prace na konkurs literacki pt. „Dobro powraca” oraz wykonała różaniec, jako dar serca na misje, który przedstawiciel jednostki złożył w dniu uroczystości.

Młodzież z hufca wraz z wychowawcą wzięła udział w koncercie ks. Jakuba Bartczaka na Placu Jana Pawła II w Wadowicach. Tam też, w ramach przeżywanego Roku św. Brata Alberta, została zaprezentowana działalność sióstr Albertynek z miejscowego zakonu. Uroczystości zakończyła msza święta pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego ks. abp. Marka Jędraszewskiego przed bazyliką Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

Już po raz kolejny młodzi ludzie z wadowickiego hufca uczestnicząc w tym przedsięwzięciu oddają hołd św. Janowi Pawłowi II pokazując jednocześnie, że jego nauki zachowują w swoich sercach i starają się stosować je w swoim życiu.

XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski rozstrzygnięty

Aż 501 prac fotograficznych i plastycznych wpłynęło na XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. „Być jak Brat naszego Boga” zorganizowany przez 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach oraz Małopolską Wojewódzką Komendę OHP w Krakowie przy wsparciu Komendy Głównej OHP.

Komisja konkursowa w składzie: prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczący), dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej OHP Sławomir Męcina, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, artysta grafik Marek Brzeźniak, artysta plastyk Maria Filek, komendant wadowickiego Hufca Pracy Jolanta Zacny, Duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek, która zebrała się 16 maja w Krakowie brała pod uwagę przy ocenie prac ich zgodność z tematem i oryginalność podejścia do niego, wartości artystyczne oraz samodzielność wykonania.

Nazwiska autorów najlepszych prac zostaną zamieszczone w kolejności alfabetycznej na stronie www.konkurs-papieski.com oraz www.ohp.pl. Wyłonieni laureaci zostaną pisemnie zaproszeni przez organizatorów do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 6 czerwca br. w Wadowickim Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowali dla młodych twórców cenne nagrody. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym.

Głównym celem tegorocznego konkursu było przybliżenie postaci św. Brata Alberta, apostoła ludzi ubogich i potrzebujących, którego wielkim orędownikiem był św. Jan Paweł II. Patronat Honorowy nad konkursem objęli Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Duszpasterz Krajowy OHP Ks. Prałat Jarosław Sroka, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Starosta Powiatu Wadowickiego Bartosz Kaliński, Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Patronat medialny sprawuje TVP 3 Kraków, Radio Plus Kraków, Portal „Magiczny Kraków”.

Niesłabnące zainteresowanie konkursem wśród młodych ludzi pokazuje, że nauczanie Ojca Świętego wciąż jest im bliskie i potrafią czerpać z niego cenne wskazówki do swojego życia.