Przygotowania do Pielgrzymki

Wojewódzki duszpasterz OHP ks. Wiesław Bednarz spotkał się w siedzibie Podkarpackiej WK OHP w Rzeszowie z przedstawicielami siedmiu hufców oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu, aby omówić program czerwcowej pielgrzymki na Jasna Górę

W spotkaniu uczestniczył również Wojewódzki Komendant Jerzy Cypryś wraz ze swoim zastępcą Renatą Trybus, którzy podziękowali młodzieży za zaangażowanie i godne reprezentowanie Podkarpackiej WK. Uczestnicy wraz z wychowawcami będą pielgrzymować do Sanktuarium Maryjnego na Jasnej Górze w dniach 9-10 czerwca.

Katecheza poprzedzająca to wydarzenie dotyczyła 1050. rocznicy Chrztu Polski. W drugiej części spotkania rozważano zaś znaczenie objawień fatimskich. Szczególną uwagę zwrócił swoim świadectwem zaproszony na spotkanie pan Tadeusz, który opowiedział o swojej walce z alkoholem. Szczególną uwagę zwrócił na łatwość z jaką można wpaść w nałóg. Ostrzegł także przed trudnościami z jego porzuceniem.

Na zakończenie spotkania młodzież złożyła spisane na kartkach dary serc, które zostaną złożone podczas pielgrzymki do Częstochowy. Po błogosławieństwie kończącym spotkanie, młodzież wraz z opiekunami, duszpasterzem i Komendantem stanęli do pamiątkowej fotografii (zdjęcie u góry, z prawej ks. Wiesław Bednarz, za nim Komendant Jerzy Cypryś, z lewej zastępca Komendanta Renata Trybus).

   

Rocznica Urodzin św. Jana Pawła II

18 maja uczestnicy z 6-11 Hufca Pracy w Wadowicach brali udział w obchodach z okazji 97. rocznicy urodzin Papieża Polaka. Uroczystość, jak co roku, połączono ze Zlotem Szkół im. Jana Pawła II.

Udział w tym wydarzeniu poprzedziło spotkanie z wychowawcą na temat programu zlotu i charakteru uroczystości, która miała formę wspólnego dziękczynienia za życie i działalność św. Jana Pawła II oraz wyrażenie wdzięczności za ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży. Młodzież z wadowickiego hufca przygotowywała też prace na konkurs literacki pt. „Dobro powraca” oraz wykonała różaniec, jako dar serca na misje, który przedstawiciel jednostki złożył w dniu uroczystości.

Młodzież z hufca wraz z wychowawcą wzięła udział w koncercie ks. Jakuba Bartczaka na Placu Jana Pawła II w Wadowicach. Tam też, w ramach przeżywanego Roku św. Brata Alberta, została zaprezentowana działalność sióstr Albertynek z miejscowego zakonu. Uroczystości zakończyła msza święta pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego ks. abp. Marka Jędraszewskiego przed bazyliką Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

Już po raz kolejny młodzi ludzie z wadowickiego hufca uczestnicząc w tym przedsięwzięciu oddają hołd św. Janowi Pawłowi II pokazując jednocześnie, że jego nauki zachowują w swoich sercach i starają się stosować je w swoim życiu.

XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski rozstrzygnięty

Aż 501 prac fotograficznych i plastycznych wpłynęło na XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. „Być jak Brat naszego Boga” zorganizowany przez 6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach oraz Małopolską Wojewódzką Komendę OHP w Krakowie przy wsparciu Komendy Głównej OHP.

Komisja konkursowa w składzie: prof. Piotr Jargusz z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (przewodniczący), dyrektor Biura Edukacji Komendy Głównej OHP Sławomir Męcina, Wojewódzki Komendant Małopolskiej WK OHP Krzysztof Świerczek, artysta grafik Marek Brzeźniak, artysta plastyk Maria Filek, komendant wadowickiego Hufca Pracy Jolanta Zacny, Duszpasterz Małopolskiej WK OHP ks. Rafał Bobek, która zebrała się 16 maja w Krakowie brała pod uwagę przy ocenie prac ich zgodność z tematem i oryginalność podejścia do niego, wartości artystyczne oraz samodzielność wykonania.

Nazwiska autorów najlepszych prac zostaną zamieszczone w kolejności alfabetycznej na stronie www.konkurs-papieski.com oraz www.ohp.pl. Wyłonieni laureaci zostaną pisemnie zaproszeni przez organizatorów do udziału w uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 6 czerwca br. w Wadowickim Centrum Kultury. Organizatorzy przygotowali dla młodych twórców cenne nagrody. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się w corocznie wydawanym albumie pokonkursowym.

Głównym celem tegorocznego konkursu było przybliżenie postaci św. Brata Alberta, apostoła ludzi ubogich i potrzebujących, którego wielkim orędownikiem był św. Jan Paweł II. Patronat Honorowy nad konkursem objęli Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Komendant Główny OHP Marek Surmacz, Duszpasterz Krajowy OHP Ks. Prałat Jarosław Sroka, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Starosta Powiatu Wadowickiego Bartosz Kaliński, Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Patronat medialny sprawuje TVP 3 Kraków, Radio Plus Kraków, Portal „Magiczny Kraków”.

Niesłabnące zainteresowanie konkursem wśród młodych ludzi pokazuje, że nauczanie Ojca Świętego wciąż jest im bliskie i potrafią czerpać z niego cenne wskazówki do swojego życia.

 

Ku czci św. Stanisława

W niedzielę 14 maja uczestnicy i kadra 6-5 Hufca Pracy w Krakowie reprezentowali Małopolską Wojewódzką Komendę OHP podczas procesji ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika prowadzącej z Wawelu na Skałkę.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych i samorządowych, wyższych uczelni, bractw, delegacji w strojach ludowych z różnych zakątków Małopolski oraz tysiące wiernych z Krakowa i okolic.

Tradycyjnie niesiono relikwie świętych i błogosławionych archidiecezji krakowskiej: św. Stanisława, św. Jana Pawła II, Brata Alberta, św. Faustyny, a także przywiezione z Gniezna relikwie św. Wojciecha. Liturgii przewodniczył i homilię wygłosił Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski. W trakcie homilii podkreślił zasługi, jakie położył dla Kościoła i kraju Kardynał Adam Stefan Sapieha nawiązując do przypadającej w tym roku 150. rocznicy jego urodzin.

Po zakończeniu uroczystości na Skałce procesja wśród licznie zgromadzonych po drodze krakowian i turystów powróciła na Wawel. Dla uczestników hufca, którzy po raz pierwszy brali udział w tej uroczystości, było to ogromne przeżycie duchowe i religijne.

 

 

Z pasterskim błogosławieństwem

27 kwietnia z pasterskim błogosławieństwem przybył do uczestników OHP do siedziby Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie biskup pomocniczy Diecezji Świdnickiej ks. Adam Bałabuch wraz z ks. proboszczem parafii pw. Bożego Ciała w Bielawie Cezarym Ciupiakiem.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Cechu, Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki, dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, dyrektor szkoły Alicja Kossowska, komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie (Dolnośląska WK) Jadwiga Hajduk-Stalica oraz pracownicy szkoły i Cechu.

Dostojny gość z zainteresowaniem wysłuchał informacji o uczącej się młodzieży, sytuacji szkolnictwa zawodowego, działalności szkoły i rzemieślników zrzeszonych w Cechu. Na zakończenie wizyty dokonał wpisów w kronice szkolnej i cechowej, a także życzył realizacji celów oraz jak największej liczby wykwalifikowanych rzemieślników pracujących dla społeczeństwa.

Wojewódzkie rozstrzygnięcie

W Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Kielcach dokonano wyboru prac na XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski pt. Być jak „Brat naszego Boga”, który dotyczy postaci niezwykłej – świętego Kościoła katolickiego Alberta Chmielowskiego.

Komisja konkursowa, której przewodniczyła zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska, dyrektor Biura Komendy Dariusz Bielecki, st. specjalista ds. organizacji kształcenia zawodowego Kamila Odzimkowska i rzecznik prasowy Dawid Tobiasz oceniając prace zwracali uwagę w szczególności na estetykę, technikę, rodzaj materiałów wykonanych prac, a przede wszystkim ich zgodność z obowiązującym tematem konkursu.

 

 

 

 

 

Konkurs Papieski w Wielkopolsce

W Wielkopolskiej WK OHP w Poznaniu rozstrzygnięto wojewódzki etap Konkursu Papieskiego pod hasłem: „Być jak Brat naszego Boga”, którego jednym z celów w tym roku jest przybliżenie młodzieży postaci świętego Brata Alberta – Adama Chmielowskiego, malarza oraz zakonnika, który swoje życie poświęcił pracy dla biednych i bezdomnych.

Komisja, której przewodniczył wojewódzki duszpasterz ks. Piotr Wąż oraz pracownicy Zespołu ds. kształcenia i wychowania, przy ocenie brała pod uwagę estetykę i technikę wykonania pracy, a przede wszystkim jej zgodność z tematyką konkursu.

Ostatecznie w kategorii plastycznej pierwsze miejsce zdobyli Paulina Indyk ze Środowiskowego Hufca Pracy w Turku oraz Filip Piasecki z Hufca Pracy w Pile (praca na zdjęciu u góry). Drugie miejsce zdobył Tomasz Skrzypek z Hufca Pracy w Gostyniu, a trzecie – Fabian Kozak z Hufca Pracy z Czarnkowa oraz Mikołaj Kaszak z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Niechanowie. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Annie Piechockiej z Hufca Pracy w Kole. W kategorii fotograficznej najlepszy był Artur Kieroński z Hufca Pracy w Krotoszynie, drugi był Szymon Lisek z OSiW w Chraplewie, a trzecia – Daria Wasielewska z Hufca Pracy w Krotoszynie. Wybrane prace zostaną przesłane do Wadowic na ogólnopolski etap konkursu.

Nagrodzone prace plastyczne:

II miejsce

 

III miejsce

 

Wyróżnienie

 

Nagrodzone prace fotograficzne:

I miejsce

 

II miejsce

 

III miejsce

 

Najładniejsze kartki wielkanocne

10 kwietnia rozstrzygnięto konkurs Krajowego Duszpasterstwa oraz Komendy Głównej OHP na najlepszą kartkę mówiącą o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z misterium Świąt Wielkanocnych.

Przedsięwzięcie, organizowane corocznie, zachęca młodzież do osobistego przeżywania Wielkanocy i refleksji nad sensem świętowania, jak również do rozwoju artystycznych uzdolnień.

Na tegoroczny konkurs wpłynęły 552 prace ze 154 jednostek OHP z całej Polski. Jury w składzie: Krajowy Duszpasterz ks. Jarosław Sroka, artysta malarz Tadeusz Goliszek oraz grafik komputerowy Monika Wierzbicka wybierając prace brało pod uwagę zarówno zgodność z tematem konkursu, estetykę wykonania pracy, jak i sposób zaprezentowania swojego pomysłu związanego z istotą Świąt Wielkiej Nocy.

Pierwsze miejsce przyznano Angelice Dunikowskiej z Małopolskiej WK, drugie – Szymonowi Zielińskiemu z 5-23 Hufca Pracy w Łodzi (Łódzka WK), trzecie – Agnieszce Gadzińskiej z 1-3 Hufca Pracy w Bolesławcu (Dolnośląska WK), czwarte – Patrycji Przesdzienk z 12-20 Hufca Pracy w Rybniku (Śląska WK), piąte – Patrykowi Erdmańskiemu z 2-1 Hufca Pracy w Brodnicy (Kujawsko-Pomorska WK). Ponadto przyznano cztery wyróżnienia, które otrzymali: Patrycja Machura z 12-29 Hufca Pracy w Częstochowie (Śląska WK), Dawid Konieczny z 1-33 Hufca Pracy w Bielawie (Dolnośląska WK), Paulina Bazan z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląska WK), Patryk Trafas z 15-28 z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Margoninie (Wielkopolska WK).

I miejsce
II miejsce
III miejsce
IV miejsce
V miejsce

    

Wyróżnienia:

  

  

Wspominali św. Jana Pawła II

Uczestnicy jednostek OHP w całym kraju upamiętnili 12. rocznicę śmierci swojego patrona św. Jana Pawła II, który szczególnie umiłował sobie młodych ludzi i w nich pokładał swoje nadzieje. Jedną z bardziej znanych nauk św. Jana Pawła II jest przesłanie skierowane z Jasnej Góry do młodych:

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Doświadczenia historyczne mówią nam o tym, ile kosztowała cały naród okresowa demoralizacja. Dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek.

Był pierwszym papieżem, który osobno spotykał się z młodymi oraz swoje homilie wygłaszane nie tylko w czasie swoich pielgrzymek kierował bezpośrednio do nich. Zainicjował też cieszące się ogromną popularnością Światowe Dni Młodzieży – jeden z bardziej rozpoznawalnych znaków jego pontyfikatu.

Oto relacje z niektórych jednostek OHP.

Młodzież z Hufca Pracy w Niepołomicach wzięła udział w spotkaniu i projekcji filmu „Karol, który został świętym”, po czym udała się do kościoła pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników, gdzie pod mozaiką z wizerunkiem św. Jana Pawła II zapaliła znicze i złożyła wiązankę kwiatów.

W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Jana Chrzciciela w Proszowicach modlili się w intencji swojego patrona uczestnicy Hufca w Proszowicach, przechodząc następnie przed pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II oraz do Ogrodu Biblijnego przy Caritasie, w którym znajduje się jego popiersie.

Wychowankowie wadowickiego Hufca Pracy wraz z kadrą udali się na Plac św. Jana Pawła II, gdzie zapalili znicze przed pomnikiem znajdującym się przy Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Wyjście poprzedziły zajęcia wychowawcze, podczas których uczestnicy wysłuchali pogadanek na temat nauczania oraz historii pontyfikatu Papieża Polaka.

Młodzież z OHP w Bochni podczas zorganizowanej pogadanki podzieliła się swoimi refleksjami i przemyśleniami dotyczącymi życia i twórczości swojego patrona. Spotkanie było także okazją do wspomnień Światowych Dni Młodzieży, których inicjatorem był św. Jan Paweł II. Tutaj także zapalono znicze i złożono kwiaty przed jego pomnikiem.

Członkowie samorządu internatu 6-33 Środowiskowego Hufca Pracy w Nowym Sączu zorganizowali spotkanie w świetlicy, w czasie którego przybliżyli swoim rówieśnikom postać Papieża-Polaka oraz miejsca jego pielgrzymek do Polski. Pokazano także film z pielgrzymki w 1999 r., o której uczestnicy słyszeli jedynie z opowiadań swoich rodziców. Po projekcji młodzi ludzie pojechali do Starego Sącza pod ołtarz zbudowany 18 lat temu na przyjazd Papieża, w którym obecnie znajduje się Muzeum św. Jana Pawła II i Dom Pielgrzyma „Opoka” (zdjęcie u góry), gdzie odbywają się ważniejsze uroczystości kościelne. Na zakończenie wędrówki śladami Ojca Świętego, na płycie Rynku w Nowym Sączu, przed pomnikiem Papieża młodzież zapaliła znicze, złożyła wiązankę kwiatów oraz odmówiła modlitwę.

Na Podkarpaciu uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu wraz z pedagogiem Tomaszem Józefowiczem udali się do Sanktuarium św. Jana z Dukli, aby oddać cześć swojemu patronowi. Odmówili modlitwę przed pomnikiem Papieża Polaka i zapalili znicze, a pedagog zapoznał ich z historią pobytu Ojca świętego w Dukli i Krośnie w czerwcu 1997 r. Przypomniał, że w związku ze zbliżającą się 20. rocznicą tego wydarzenia na krośnieńskiej ziemi odbędą się uroczystości je upamiętniające i zachęcił młodzież do wzięcia w nich udziału.

Uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie (Świętokrzyska WK) uczcili pamięć patrona młodzieży OHP przed jego pomnikiem przy klasztorze Ojców Cystersów w Jędrzejowie. Złożyli kwiaty i zapalili znicze, a następnie włączyli się do wspólnej modlitwy z innymi tam zebranymi. W godzinę śmierci św. Jana Pawła II – o 21.37 – rozdzwoniły się dzwony klasztoru. Wierni odśpiewali „Barkę”, ulubioną pieśń świętego, a potem długo i w skupieniu wspominali jego postać i nauczanie.

W ramach upamiętnienia rocznicy młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie zapaliła znicze przed pomnikiem Papieża, który podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1987 r. odwiedził również Tarnów. Pomnik przy tarnowskiej katedrze jest pierwszym na świecie, upamiętniającym postać papieża Jana Pawła II. Odlana z brązu pięciometrowa postać Ojca Świętego została odsłonięta 29 czerwca 1981 roku, kilka tygodni po zamachu na placu Św. Piotra w Watykanie. Uczestnicy przygotowali także gazetkę okolicznościową oraz wzięli udział w projekcji filmu pt. „Karol, który został papieżem”.

Konkurs na kartkę wielkanocną

3 kwietnia minął termin nadsyłania kart wielkanocnych na konkurs Krajowego Duszpasterstwa oraz Komendy Głównej OHP. W konkursie na najlepszą kartkę mówiącą o obrzędach, zwyczajach oraz symbolach związanych z misterium Świąt Wielkanocnych mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy OHP. Przedsięwzięcie, organizowane corocznie, zachęca młodzież do osobistego przeżywania Wielkanocy i refleksji nad sensem świętowania, jak również do rozwoju artystycznych uzdolnień. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 kwietnia br.

Łódź. Przy udziale Duszpasterza Wojewódzkiej Komendy ks. Mirosława Marczaka wybrano 12 najlepszych prac spośród 71 zgłoszonych do konkursu z całego województwa. Na zdjęciu jury podczas oceny nadesłanych prac: od prawej Wojewódzki Komendant Barbara Günther, ks. Mirosław Marczak, z-ca Wojewódzkiego Komendanta Magdalena Legun-Wołosz oraz specjalista ds. kształcenia i wychowania Kinga Gudanis.
Przemków. Młodzież z głogowskiej grupy wychowawczej Hufca Pracy w Przemkowie (Dolnośląska WK) zgodnie z coroczną tradycją spotkała się, aby wykonać kartki świąteczne. Część z nich została wysłana na konkurs do Częstochowy, a część dostaną z życzeniami pracodawcy i instytucje współpracujące z OHP.
Kielce. Uczestnicy Świętokrzyskiej Komendy mogli także konkurować o miano autora najładniejszej ozdoby świątecznej. Komisja konkursowa, której przewodniczyła zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Lucyna Brelska, oceniając prace wzięła pod uwagę ich oryginalność i pomysłowość oraz staranność wykonania.
Poznań. W Wielkopolskiej Komendzie na miano najlepszej zasłużyła kartka wielkanocna autorstwa Darii Legwińskiej z Hufca Pracy w Kole. Na zdjęciu autorka wraz z nagrodzoną pracą oraz komisja konkursowa. Drugi od lewej Duszpasterz Wielkopolskiej WK OHP ks. Piotr Wąż.
Warszawa. Na konkurs w Mazowieckiej WK OHP nadesłano 62 prace z 21 jednostek opiekuńczo-wychowawczych. Kartki były wykonane różnymi technikami, dzięki temu wyglądały ciekawie i pomysłowo, zaskakiwały ponadto starannością wykonania i dużą inwencją twórczą. Tradycyjne świąteczne symbole zostały zwizualizowane w sposób stanowiący swoiste połączenie sacrum z ekspresją artystyczną współczesnej młodzieży. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, aby wyłonić te najlepsze z najlepszych. Zwyciężyła Krystyna Markiewicz z 7-32 Hufca Pracy w Warszawie, której pracę prezentujemy powyżej. Niezależnie od radości tworzenia kartek, młodzież z mazowieckich jednostek poddała pogłębionej refleksji ideę i sens Zmartwychwstania Pańskiego, rozmawiała o spotkaniach rodzinnych i symbolice tego najważniejszego i najstarszego święta w tradycji chrześcijańskiej.
Białystok. Na konkurs nadesłano tutaj 85 kart wielkanocnych, spośród których komisja wybrała 10 kartek. Będą one reprezentować Podlaską WK na szczeblu centralnym. Na zdjęciu, po lewej u góry zwycięska karta autorstwa Oliwii Chrościelewskiej z Hufca Pracy w Suwałkach.