Pożegnanie Wiesławy Wawroskiej

19 maja 2019 roku zmarła Wiesława Wawroska – zastępczyni dyrektora Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie. Była związana z placówką od 1994 roku. Najpierw pracowała jako starszy specjalista do spraw kształcenia i rozliczeń, a później objęła stanowisko wicedyrektora, które pełniła przez 13 lat. Przez wszystkie lata działalności w Centrum dbała o rozwój, wychowanie i przede wszystkim edukację młodzieży z trudnych środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wiesława Wawroska przegrała walkę z chorobą. Do samego końca nie poddawała się i walczyła o powrót do zdrowia jednocześnie wciąż myśląc o młodzieży, za którą była odpowiedzialna. Swoją pracę traktowała bardzo poważnie uważając, że jej obowiązkiem jest pomaganie młodym ludziom stojącym na życiowym rozdrożu.

Przez lata kształciła się i podnosiła kwalifikacje, aby móc jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. W 1999 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim na kierunku Pedagogika w Zakresie Pracy Socjalnej, Prawa Pracy, Readaptacji i Niedostosowanych Społecznie. Pięć lat później na Uniwersytecie Marii Cure-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Prawa i Administracji ukończyła Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej. W 2007 roku zdobyła dyplom Gnieźnieńskiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menedżerskiej o profilu Pedagogika Szkolna i Opiekuńczo-Wychowawcza z Pomocą Psychologiczną. W swoim zawodowym życiorysie miała też wiele kursów, seminariów i szkoleń niezbędnych do pracy z młodzieżą.

Pani Dyrektor była autorką wielu programów i projektów związanych z doskonaleniem pracy zawodowej wychowawców opiekujących się na co dzień młodzieżą oraz praktycznej nauki zawodu. Z jej inicjatywy powstało pleszewskie Stowarzyszenie „Edukacja – Młodzież”, które powołało do życia dwa typy szkół. Pierwszym było Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy, a drugim Zasadnicza Szkoła Zawodowa. To tam młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania w Pleszewie zdobywała na co dzień wiedzę.

Zadbała również o to, aby stworzyć młodzieży odpowiednie warunki socjalne i uściślić współpracę pomiędzy nauczycielami, wychowawcami i instruktorami. Wielokrotnie pełniła funkcję koordynatora projektów czy to krajowych czy zagranicznych i zawsze jej praca była oceniana na najwyższym poziomie. Swym niekwestionowanym doświadczeniem potrafiła dzielić się ze współpracownikami i zewnętrznymi partnerami współuczestniczącymi w programach, a z jej nowatorskiego podejścia korzystało wiele placówek tego typu.

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie Wiesława Wawroska pracowała 25 lat. Karierę zawodową rozpoczęła w 1978 roku w Jednostce Wojskowej 1388 w Pleszewie jako starszy referent Służb Technicznych. Po 15 latach została pracownikiem CKiW, które powstało w miejsce zlikwidowanego w 1993 roku 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej.

22 maja 2019 r. Pani Wiesława Wawroska została pochowana na cmentarzu parafialnym przy ul. Kaliskiej w Pleszewie. W ostatniej drodze towarzyszyła jej rodzina, pracownicy CKiW wraz z młodzieżą, Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wraz z delegacją z Komendy Głównej OHP, delegacje z krajowych ośrodków OHP oraz byli komendanci hufców. Hołd złożyli także reprezentanci środowisk wojskowych, samorządowych oraz administracyjnych powiatu pleszewskiego, kaliskiego i ostrowskiego.

 

Pożegnanie

24 sierpnia 2016 roku zmarł Tadeusz Bilik – Komendant Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie w latach 1980-2003. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 sierpnia (piątek) o godz. 13.15 w Kaplicy nr 3 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy ulicy Ku Słońcu.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.