Konferencja podsumowująca

Z udziałem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aliny Nowak oraz Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, a także m.in. przedstawicieli Podkarpackiej WK odbyła się 3 lutego konferencja regionalna „Podsumowanie Programów Rządowych”.

W Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Ochotnicze Hufce Pracy reprezentowali: Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś, jego zastępca Renata Trybus, kierownik Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu Małgorzata Frączek oraz przedstawiciele zespołu kształcenia, wychowania i rozwoju zawodowego. W przedsięwzięciu wzięli również udział pracownicy ośrodków pomocy społecznej z całego województwa.

Wiceminister Alina Nowak mówiła m.in. o obecnej sytuacji na rynku pracy, a w szczególności stopie bezrobocia, która obecnie znajduje się na najniższym poziomie od 30 lat (5,2 proc. na koniec 2019 r.). Ponadto podsumowano rządowe programy na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych – „Rodzina 500+”, „Maluch+”, „Senior+”.

Wojewódzki Komendant OHP Jerzy Cypryś przedstawił zakres działalności Ochotniczych Hufców Pracy, kładąc szczególny nacisk na dualny model kształcenia oraz wychowanie młodzieży. Podziękował również przedstawicielom ośrodków pomocy społecznej za zaangażowanie i wsparcie działań OHP na terenie województwa podkarpackiego. Dodatkowo zadania realizowane przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu przybliżyła zebranym jego kierownik Małgorzata Frączek.

  

Życie jest cudem

Po raz drugi zorganizowano dla młodych matek i ojców – uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz ich dzieci – akcję pn. „Życie jest cudem – Święta Bożego Narodzenia w rodzinie OHP”, podjętą z inicjatywy Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta.

Prezenty w postaci szopek, bonów podarunkowych oraz życzeń od Komendanta Głównego OHP Bogdana Ścibuta i Krajowego Duszpasterza OHP ks. prałata Jarosława Sroki trafiły do blisko trzystu matek i kobiet spodziewających się dzieci, a także ojców – uczestników OHP, którzy uczą się i zdobywają zawód w Ochotniczych Hufcach Pracy. Upominki zostały wręczone podczas uroczystych spotkań, najczęściej przy opłatku i ze św. Mikołajem.

Celem przedsięwzięcia jest podkreślenie szacunku i społecznego znaczenia każdego nowego życia.

Dolnośląska WK

Małopolska WK

Opolska WK

Podlaska WK

Pomorska WK

Śląska WK

No Images found.

Świętokrzyska WK

 

Wielkopolska WK

Zachodniopomorska WK

CKiW w Dobieszkowie

CKiW w Tarnowie

CKiW w Szczawnicy

 

Nowe standardy

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie w dniach 9-11 grudnia odbyła się trzecia edycja szkolenia w zakresie wdrażania nowych standardów rozwoju zawodowego dla młodzieży OHP, w którym brała udział kadra pionów rozwoju zawodowego oraz wychowania i kształcenia.

Wątkiem przewodnim szkolenia była współpraca dwóch merytorycznych pionów, w celu przygotowania kadry do tworzenia interdyscyplinarnych „Zespołów wsparcia uczestników OHP”. Ich zadaniem jest ukształtowanie postawy społecznej i systemu wartości młodego człowieka, aby następnie wyrobić w nim właściwe podejście do pracy.

Słowo wprowadzenia wygłosił Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, który skoncentrował się na omówieniu zadań, rozwiązań i wyzwań wynikających ze zmiany profilu instytucji, jak również konieczności skoncentrowania się na adresatach, którymi są przede wszystkim uczestnicy oraz absolwenci OHP.

  

Najpierw uczestnicy wysłuchali wykładu Profesor Marioli Wolan-Nowakowskiej z warszawskiej Akademii Pedagogiki Specjalnej pt. „Rozwój zawodowy młodzieży w świetle potrzeb i specyfiki pokolenia, które obecnie wchodzi na rynek pracy”. Podczas ćwiczeń w grupach poszukiwano możliwości zwiększenia efektywności działań dla młodzieży.

Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy wygłosił wykład poświęcony przepisom prawnym w aspekcie zatrudniania młodocianych pracowników.

Z kolei pracownicy Biura Rozwoju Zawodowego Komendy Głównej OHP przeprowadzili warsztaty dotyczące zadań kadry w kontekście tworzenia ścieżek wsparcia dla młodzieży, monitorowania przebiegu przygotowania zawodowego oraz dokumentowania działalności.

Odbyły się również interaktywne warsztaty grupowe (prowadzone przez trenerów zewnętrznych) na temat umiejętności budowania zespołów pracowniczych, zarządzania zespołem i delegowania zadań.

Wśród omawianych zagadnień znalazła się także refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników. O kampanii promocyjno-informacyjnej Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży mówił Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji KG OHP Michał Łazowski, zaś o monitorowaniu losów absolwentów OHP – Dorota Słomska z Biura Kształcenia i Wychowania KG OHP. Na szkoleniu obecne były również Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Monika Mizerska-Froń oraz p. o. Dyrektora Biura Rozwoju Zawodowego KG OHP Katarzyna Bakalarska.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 90 osób z całego kraju, m.in. dyrektorzy centrów edukacji i pracy młodzieży OHP oraz komendanci hufców pracy.

 

Mikołajki w Ministerstwie

Jednostki Ochotniczych Hufców Pracy pomagały 6 grudnia w organizacji Rodzinnych Mikołajek w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Przybywające do budynku Ministerstwa dzieci witał Święty Mikołaj, a przy specjalnie przygotowanych stoiskach czekały liczne atrakcje, jak: malowanie buzi, świąteczne przypinki, ozdabianie pierniczków, wykonywanie ozdób choinkowych, malowanie koszulek w bożonarodzeniowe wzory, fotobudka.

Z dziećmi spotkali się Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz Sekretarz Stanu Stanisław Szwed, którzy wręczyli najmłodszym świąteczne prezenty.

Przy każdym stoisku dzieci otrzymywały naklejki, które naklejały na specjalne karty. Za zebranie wszystkich – można było otrzymać podarunek. Zorganizowano też konkurs na pocztówkę dla Mikołaja.

Organizację wydarzenia wsparli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiej, Lubelskiej oraz Mazowieckiej WK, a także Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy oraz Centów Kształcenia i Wychowania z Pleszewa i Dobieszkowa.

Szkolenie dla instruktorów  

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP  w Pleszewie odbyło się w dniach 27-29 listopada ogólnopolskie szkolenie dla 38 instruktorów z jednostek Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju, którzy zajmują się praktyczną nauką zawodu młodzieży.

Jego organizatorem była Komenda Główna OHP, którą pierwszego dnia reprezentowali Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Monika Mizerska-Froń oraz Dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania Sławomir Męcina.

Instruktorzy przez trzy dni zapoznawali się m.in. z dokumentacją procesu zawodowego, organizacją warsztatów szkoleniowych oraz zagadnieniami technicznymi z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na wstępie Dyrektor Wykonawczy zadeklarowała w przyszłym roku większą liczbę szkoleń dla kadry OHP. Zapewniła, że Komenda Główna stawia na ustawiczne dokształcanie pracowników, ponieważ przekłada się to na lepiej wyedukowaną i przygotowaną do wykonywania zawodu młodzież uczęszczającą do OHP, która wkrótce wejdzie na rynek pracy. Z kolei Dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania zaprezentował program szkolenia.

Prelegentem pierwszego wykładu był dyrektor pleszewskiego  Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Krystian Piasecki, który omówił dokumentację procesu przygotowania zawodowego uczestników OHP (zajęć praktycznych i teoretycznych) oraz zaprezentował funkcjonowanie warsztatów CKiW.

Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim. To jedno z nielicznych w Wielkopolsce ultranowoczesnych miejsc, w którym odbywają się zajęcia praktyczne i dydaktyczne dla uczniów zespołów szkół zawodowych w powiecie ostrowskim. Celem wizyty było pokazanie, jak wygląda i funkcjonuje nowoczesna placówka edukacyjna. Działa w niej 10 pracowni przeznaczonych  do kształcenia zawodowego w specjalnościach: obróbki skrawaniem, budowlano-instalacyjna, projektowania i programowania komputerowego, energetyki odnawialnej i mechatroniki, obróbki ręcznej, szkoleń BHP, chłodnictwa i mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki, pojazdów motocyklowych oraz spawalnicza. Budowa placówki była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

– Nasza wizyta miała na celu zapoznanie się z systemem funkcjonowania CKP, które przygotowuje młodzież do wykonywania różnych zawodów. Dlatego chcieliśmy wspólnie w uczestnikami kursu zobaczyć i porównać wyposażenie warsztatów oraz metody pracy, które często bywają w różnych placówkach. I byliśmy pod ogromnym wrażeniem tej inwestycji, która powstała z rozmachem i to uzasadnionym. Myślę, że jest to wzór do naśladowani i mam nadzieję, że niektóre rzeczy uda się przenieść na nasz grunt – mówi dyrektor CKiW w Pleszewie.

Po wizycie w Centrum uczestnicy zwiedzili również warsztaty szkoleniowe w pleszewskim CKiW, a następnie wysłuchali wykładu Inspektora z Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie, który omówił zagadnienia technicznego bezpieczeństwa pracy z obsługą urządzeń i maszyn mechanicznych.

Trzeciego dnia specjalista do spraw kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie Artur Kowalski omówił nowe podstawy programowe w kształceniu zawodowym pracowników młodocianych oraz metody, formy i innowacje w kształceniu zawodowym. Prowadzący odpowiadał również na pytania dotyczące zmian przepisów, kształcenia ustawicznego i procedur uzupełniania dokumentów. Natomiast specjalista do spraw BHP współpracujący z CKiW OHP Tomasz Górski wyjaśniał kwestie związane m.in. z ochroną młodzieży na stanowiskach pracy.

Podczas podsumowania, którego dokonali Dyrektor Sławomir Męcina oraz przedstawiciel Biura Kształcenia i Wychowania KG Grzegorz Zajączkowski, wyjaśniano wątpliwości dotyczące spraw związanych z kształceniem młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy.

Z wizytą w Białymstoku

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut wraz z Dyrektorem Wykonawczym ds. kontroli zarządczej Zdzisławem Owczarkiem przebywał 27 listopada z wizytą w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku, która od września br. mieści się w nowo wybudowanej, prestiżowej siedzibie.

Najpierw goście spotkali się z Wojewódzkim Komendantem OHP Adamem Krzysztofem Romatowskim i jego zastępczynią Emilią Karwowską, a następnie z przedstawicielami Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Komendant Główny zapoznał się z bieżącymi działaniami, a także przedstawił plany na przyszłość. Ponadto omówiono indywidualne potrzeby jednostek i zespołów merytorycznych. Rozmawiano również o przebiegu promocyjnej kampanii internetowej pod hasłem „Droga do kariery”, w ramach której na portalu dokariery.pl prowadzonym przez Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży emitowane są krótkie materiały filmowe skierowane do młodzieży, w szczególności wychowanków i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy.

Wizyta na Podlasiu była również okazją do odwiedzenia siedziby jednostek mieszczących się w nowej bazie OHP w Białymstoku, w tym Hufca Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży oraz Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia – Zielona Linia.

Samorządowcy w Toruniu

Podczas pierwszego w nowym roku szkolnym spotkania Kapituły Samorządności Młodzieży OHP, które odbyło się w dniach 20-22 listopada w Toruniu, członkowie Rad Młodzieży z Wojewódzkich Komend oraz Centrów Kształcenia i Wychowania wybrali swoich przedstawicieli do Prezydium. W spotkaniu brali udział Komendant Główny Bogdan Ścibut, Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy międzynarodowej Monika Mizerska-Froń oraz Dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania Sławomir Męcina.

W programie zjazdu uwzględniono zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności i kompetencje młodych samorządowców, zwiedzanie Torunia pod katem tradycji i historii oraz jego turystycznych atrakcji, a przede wszystkim wybory do Prezydium Kapituły.

Pierwszego dnia młodzież wzięła udział w grze miejskiej, dzięki której zwiedziła i poznała miasto. Następnie uczestniczyła w warsztatach z umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji przeprowadzonych przez aktorkę toruńskiego Teatru im. Wiliama Horzycy. Na zakończenie dnia odbyło się spotkanie z finalistą programu „Mam talent” torunianinem Kamilem Czeszelem, podczas którego artysta opowiedział o swojej drodze do popularności, o ciągłym rozwoju, swoich autorytetach oraz dążeniu, mimo przeciwności losu, do celu. Gość zaprezentował też swoje umiejętności wokalne na żywo.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy było celem czwartkowej wizyty młodzieży. W tym miejscu w interaktywny sposób promuje się nowoczesną komunikację naukową. Młodzi ludzie samodzielnie przeprowadzali doświadczenia, badali zjawiska z różnych dziedzin nauki oraz poznawali prawa przyrody. Wizytówką tej instytucji jest Wahadło Foucaulta, dzięki któremu można obserwować zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi. Jego sercem jest 35-kilogramowa, chromowana kula wypełniona piaskiem, zawieszona na 33-metrowej linie, biegnącej przez wszystkie kondygnacje od dachu po parter placówki. Po doświadczeniach naukowych młodzi ludzie swoją kreatywność stymulowali w czasie warsztatów z użyciem kart metaforycznych.

Kadra w tym czasie zdobywała wiedzę z zakresu pozyskiwania środków finansowych na realizację inicjatyw samorządowych ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. Następnie odbyło się spotkanie młodzieży z Komendantem Głównym OHP Bogdanem Ścibutem, podczas którego młodzież opowiedziała, z jakimi problemami się boryka i jakie ma oczekiwania wobec OHP. Komendant zapewnił o wsparciu działań młodzieży i o tym, że uczyni wszystko, by instytucja pomagała młodym ludziom w rozwoju i właściwym funkcjonowaniu po zakończeniu nauki.

Następnie młodzież zwiedziła Żywe Muzeum Piernika oraz odkryła tajemnice Twierdzy Toruń i militarnej historii miasta podczas wizyty w Forcie IV.

Po dniu pełnym emocji odbyły się wybory do Prezydium Kapituły. W wyniku głosowania drugi rok z rzędu Przewodniczym Prezydium został Karol Mulik z Pomorskiej WK, zaś jego zastępcami Zuzanna Radomska (Dolnośląska WK) oraz Angelika Czopek (Małopolska WK).

Ostatniego dnia zjazdu delegaci uczestniczyli w warsztatach, podczas których pod kierunkiem nowo wybranego Prezydium opracowywali wspólną inicjatywą ogólnopolską na rok szkolny 2019/2020. Podsumowano również zeszłoroczną inicjatywę „Sadzimy rośliny pomagamy Ziemi”.

Na zakończenie młodzież oraz kadra uczestnicząca w spotkaniu otrzymali upominki.

Szkolili się w Dobieszkowie

Szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych OHP prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych odbyło się w dniach 13-14 listopada w Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Dobieszkowie.

Pierwszego dnia z pracownikami wojewódzkich komend, centrów kształcenia i wychowania oraz ośrodków szkolenia zawodowego spotkał się Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut. Program szkolenia zaprezentował Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w KG OHP dr Krzysztof Sikora.

W dalszej części dnia uczestnicy wzięli udział w szkoleniach w zakresie ochrony danych osobowych oraz planowania operacyjnego funkcjonowania jednostek OHP. W godzinach wieczornych osoby prowadzące szkolenia udzielały konsultacji indywidualnych.

Drugiego dnia omówiono tematy dotyczące ochrony informacji niejawnych, a także sprawy związane z bezpieczeństwem i obronnością w jednostkach OHP, jak: system stałych dyżurów, stopnie alarmowe czy zarządzanie kryzysowe.

Organizatorem szkolenia była Komenda Główna OHP.

Wspólnie dla młodzieży

Realizacja i promocja działań na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, ukierunkowanych na upowszechnianie sportu, rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, a także popularyzację historii Polski to główne cele porozumienia o współpracy, które 13 listopada podpisała Komenda Główna OHP z fundacją „Bez Hamulców”.

Wspólne działania będą dotyczyły w szczególności stwarzania młodzieży możliwości interesujących form spędzania czasu wolnego; podnoszenia poziomu sprawności fizycznej i kondycji zdrowotnej młodych ludzi; rozwijania krajowej turystyki młodzieży na obszarach cennych przyrodniczo i historycznie; kształtowania samodyscypliny i współodpowiedzialności; pielęgnowania tradycji patriotycznych i promowania szlaków edukacyjnych; popularyzowania roweru jako ekologicznego środka transportu.

„100 szlaków rowerowych za 100-lecie Niepodległości Polski” to pierwszy projekt fundacji „Bez Hamulców”, w którego realizacji biorą udział Ochotnicze Hufce Pracy. Inicjatywa polega na wytyczeniu i opisaniu, przy współpracy z historykami, atrakcyjnych przyrodniczo szlaków rowerowych w unikatowych miejscach historycznych na terenie całej Polski, w których odbywały się doniosłe dla dziejów kraju wydarzenia.

Celem projektu jest zaszczepienie w młodzieży miłości do ojczyzny oraz propagowanie wiedzy o zapomnianych bohaterach narodowych poprzez aktywny wypoczynek na szlakach rowerowych. Do realizacji tego przedsięwzięcia niezbędna jest współpraca z samorządami oraz społecznością lokalną.

Pilotażowy odcinek trasy powstał już na północnym Mazowszu na terenie powiatu przasnyskiego oraz gminy Płoniawy-Bramura. Uroczystego otwarcia szlaku dokonano 16 lipca br. przed budynkiem starostwa w Przasnyszu. Liczy on ponad 140 km i wiedzie wśród starych drzewostanów nadleśnictwa Przasnysz i Parciaki. Na trasie znajdują się tablice informacyjne na temat terenu, po którym biegnie trasa oraz historycznie doniosłych wydarzeń z okresu powstania styczniowego, dwóch wojen światowych oraz działalności żołnierzy wyklętych. Szlak oznaczony jest również własnym znakiem graficznym i kodem QR, dzięki któremu można sprawdzić swoje położenie na trasie oraz dowiedzieć się, gdzie znajdują się najbliższe punkty gastronomiczne czy gospodarstwa agroturystyczne.

W projekt „100 szlaków rowerowych za 100-lecie Niepodległości Polski” zaangażowane są zarówno instytucje państwowe, samorządy lokalne oraz firmy z sektora prywatnego. Gospodarzami pierwszego szlaku są Powiat Przasnysz, Gmina Jednorożec, Gmina Płoniawy-Bramura. Patronat Honorowy nad projektem objęli senatorowie Jan Żaryn, Jan Hamerski oraz poseł Sławomir Hajos. Z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest obecne Biuro Programu „Niepodległa”. Współorganizatorem jest Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP. Mecenasem projektu jest aktor Marcin Kwaśny oraz wokalista Norbert „Smoła” Smoliński. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: wSieci Historia, TVP Historia, TV Republika, GPC, Polskie Radio Warszawa, Polskie Radio Lwów.

Na zdjęciu u samej góry – Uczestnicy pierwszego przejazdu pilotażowym odcinkiem szlaku „100 za 100” przed tablicą informacyjną znajdującą się przy budynku Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Jaciążku (Mazowiecka WK).

Uroczyste otwarcie

Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut, Zastępca Komendanta Głównego Piotr Modzelewski oraz Dyrektor Wykonawczy ds. administracji i infrastruktury w KG OHP Wojciech Boratyński uczestniczyli 5 listopada w uroczystym otwarciu nowej siedziby Mazowieckiej WK OHP.

Zaproszeni goście życzyli pomyślności i dalszego rozwoju, a także gratulowali nowych przedsięwzięć na rzecz młodzieży, podkreślając, że środowisko oddziaływań wychowawczych OHP tworzą wszyscy pracownicy instytucji oraz jej partnerzy, którzy wspólnie pracują w atmosferze wzajemnego szacunku, współpracy oraz odpowiedzialności. Podkreślali, że jednostki OHP są forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk umożliwiających wszechstronny rozwój uczestników.

Mocno wierzę w to, że wszystko czego nam trzeba byśmy byli wsparciem dla młodych ludzi, nosimy w sobie, gdyż – tak jak powiedział nasz patron św. Jan Paweł II – „człowieka trzeba mierzyć miarą serca”. Jesteśmy przekonani, że nasi podopieczni otrzymają tu kompleksowe wsparcie i pomoc z zakresu kształcenia i rozwoju zawodowego – mówił Wojewódzki Komendant OHP Wiesław Leszko.