Kierunek – Sukces

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz zajęcia z psychologiem to tylko niektóre działania, w jakich mogą uczestniczyć podopieczni chełmskiego Hufca Pracy (Lubelska WK) w ramach projektu pn. „Kierunek? Sukces!”.

Młodzież wzięła już udział w zajęciach dotyczących wolontariatu oraz wizytach studyjnych w ośrodkach wymagających wsparcia wolontariuszy. Odwiedziła również rejonowy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża w Chełmie, gdzie wspólnie z podopiecznymi Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta pomagała przy rozładunku żywności przeznaczonej dla potrzebujących rodzin znajdujących się pod opieką PCK. Niezwykłym przeżyciem była wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach i pomoc w przygotowaniu się jego pensjonariuszy do balu andrzejkowego.

W ramach modułu arteterapii uczestnicy projektu „Kierunek? Sukces!” odwiedzili Kozłówkę, gdzie zwiedzili Muzeum Zamoyskich, powozownię i Galerię Sztuki Socrealizmu. Młodzież miała okazję poznać historię rezydencji od XVIII wieku po czasy współczesne oraz historię właścicieli i rodu Zamoyskich. Podróży w czasie dokonali poprzez obejrzenie wnętrz pałacowych, gdzie zachował się autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX wieku w stylu Drugiego Cesarstwa. Dopełnieniem lekcji historii w Kozłówce było zwiedzanie powozowni z ekspozycją poświęconą dawnym podróżom, na której można było zobaczyć historyczne pojazdy konne z XIX i początku XX wieku oraz różnego typu uprzęże końskie, zabytkowe siodła i akcesoria jeździeckie, szereg ciekawych przedmiotów podróżnych oraz ciekawostki z dziedziny sportu i turystyki.

Znalazł się również czas na zapoznanie się ze zbiorami jedynej w Polsce Galerii Sztuki Socrealizmu. Ta wystawa ma charakter polityczno-dydaktyczno-artystyczny, gdyż przez umiejętnie dobrane eksponaty ostrzega przed wszelkimi przejawami sztuki sterowanej przez rządy totalitarne. Po historycznej podróży uczestnicy projektu obejrzeli film 3D „Liga Sprawiedliwości”.

Projekt „Kierunek? Sukces!” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środowiska ponad podziałami

To nazwa projektu z udziałem uczniów i studentów z Grecji, którego realizacja zakończyła się w październiku.

Założeniem przedsięwzięcia zorganizowanego przez 1-30 Hufiec Pracy w Wałbrzychu (Dolnośląska WK) w ramach współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego OHP oraz Rzemieślniczą Branżową Szkołą I stopnia im. S. Palucha i Rzemieślniczą Oświatą, była rewitalizacja opuszczonego placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu połączona z umieszczeniem w parku Sobieskiego budek dla ptaków, owadów oraz jeży.

Przez dziesięć dni trwania projektu uczestnicy brali udział m.in. w zajęciach dotyczących rewitalizacji połączonych ze zwiedzaniem Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. Odbyły się także warsztaty z ekologiem, podczas których pracowano nad projektem zagospodarowania placu oraz przygotowaniem budek do umieszczenia w parku.

Kompleksowe zwiedzanie Wałbrzycha, w tym zamku Książ i Stada Ogierów, pozwoliło greckim studentom poznać wyjątkowość regionu pod względem przyrodniczym, architektonicznym i kulturowym. W cyklu warsztatowym odbyły się również zajęcia z reklamy i projektowania ulotek oraz wycieczka z fotografem przyrody Krzysztofem Żarkowskim. Podczas zwiedzania palmiarni uczestnicy mieli niespotykaną okazję pracy z bonsai pod okiem Piotra Czerniachowskiego – opiekuna jedynej w Polsce wystawy drzewek bonsai.

    

Pod koniec projektu uczniowie przystąpili do rewitalizacji placu przy ul. Piłsudskiego oraz rozmieszczania budek dla zwierząt.

Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus +

Rozdano dyplomy

W Hufcu Pracy w Białymstoku odbyło się 20 czerwca wojewódzkie zakończenie roku szkoleniowego 2016/2017. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ośmiu jednostek wychowawczych Podlaskiej WK OHP.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin, którą celebrował wojewódzki duszpasterz ks. Jan Hołodok. Następnie rozdano dyplomy oraz nagrody dla uczestników wyróżniających się w działalności artystycznej, samorządowej, szkolnej i zawodowej. Nagrody wręczał m.in. Wojewódzki Komendant Adam Krzysztof Romatowski.

 

Ogłoszenie o pracę w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy

Zakres pracy będzie obejmować:
– nadzór nad zadaniami inwestycyjno-remontowymi w jednostkach organizacyjnych OHP,
– koordynowanie zadań inwestycyjno-remontowych w jednostkach organizacyjnych,
– koordynowanie zadań w zakresie inwestycji i remontów (w tym opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych OHP),
– sporządzanie sprawozdawczości z realizacji inwestycji oraz remontów w jednostkach organizacyjnych,
– realizacja projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pt. Termomodernizacja budynków Ochotniczych Hufców Pracy.


Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe i posiadanie uprawnień budowlanych, obywatelstwo polskie, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe: 3 letni staż pracy w nadzorze budowlanym.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne: życiorys/CV, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz uprawnienia, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru, oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce składania ofert i dokumentów: Komenda Główna OHP w Warszawie ul. Tamka 1 (kancelaria bud. A pok. 101).

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w Komendzie Głównej OHP na okres 2 lat.

Zakres wynagrodzenia: w granicach: 3000-5300 zł.

 

Pracodawca przyjazny młodzieży

Wspólna inicjatywa Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu zaowocowała kolejnym rozstrzygnięciem wojewódzkiego konkursu „Pracodawca przyjazny młodzieży”.

Finał odbył się 17 listopada w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Ząbkowicach Śląskich, a przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła Hreniaka oraz dyrektora oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu.

Celem corocznego konkursu skierowanego do pracodawców zatrudniających młodzież zrzeszoną w Ochotniczych Hufcach Pracy jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy pracowników młodocianych. U każdego zgłoszonego pracodawcy przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili bezpłatny audyt dotyczący przestrzegania przepisów prawa pracy oraz szkolenia. Podczas wizytacji zakładów pracy podstawowym kryterium oceny były elementy dotyczące realizacji przygotowania zawodowego przez młodocianych: przestrzeganie przepisów prawa pracy i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, działalność na rzecz ochrony pracy, popularyzacja wiedzy o ochronie pracy.

wrocprac2

Po dokładnej analizie zgromadzonych materiałów komisja postanowiła przyznać pierwsze miejsce firmie Volksawgen Motor Polska sp. z o.o., która współpracuje z 1-13 Hufcem Pracy w Przemkowie. Na drugiej pozycji uplasowała się firma H&H HOFPOL – Andrzej Hofman (pracodawca współpracujący z 1-47 Hufcem Pracy we Wrocławiu), a na trzeciej – SWOJAK Wojciech Haramus (pracodawca współpracujący z 1-10 Hufcem Pracy w Kamiennej Górze). Ponadto przyznano dwa wyróżnienia za stworzenie wysokich standardów pracy firmom współpracującym z legnickim hufcem – Handlowo-Usługowych Pawła Melnarowicza oraz Jolanty Wasik.

Laureaci otrzymali dyplomy, grawerowane statuetki oraz nagrody książkowe ufundowane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP oraz Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu. Dodatkowo wręczono dyplomy uznania oraz nagrody książkowe od dyrektora oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu. Na podsumowaniu konkursu byli obecni także pracodawcy od lat współpracujący z jednostkami organizacyjnymi Dolnośląskiej WK. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP Gabriela Szafarowska wręczyła specjalne podziękowania: Stanisławowi Kibało „Kibało – Piekarnia Leśnicka” we Wrocławiu, Marii Ciarkowskiej „Piekarz – M. Ciarkowska, L. Ciarkowski – Spółka Jawna” w Świdnicy, Annie Dąbek Cukiernia – Piekarnia PTYŚ w Ziębicach oraz Markowi Gocko – Wielobranżowy Sklep Ogrodniczy w Dzierżoniowie.

Po części oficjalnej odbyła się dyskusja na temat potrzeby stałego zacieśniania współpracy pomiędzy jednostkami OHP a pracodawcami oraz pracodawcami i Państwową Inspekcją Pracy w zakresie poprawy warunków realizacji przygotowania zawodowego młodzieży OHP. Na zakończenie spotkania zgromadzeni goście obejrzeli występ artystyczny w wykonaniu wychowanków OSiW w Ząbkowicach Śląskich.

Wśród gości obecni byli także: zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Maria Michoń, doradca Wojewody Dolnośląskiego ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi Damian Mrozek, kierownik Wydziału Świadczeń Placówki Terenowej KRUS w Ząbkowicach Śląskich Grażyna Sobór.

Maszerują zmiany w OHP

Portal: eid.edu.pl 2.10.2016


Włączenie OHP w nowy system szkolnictwa zawodowego, szersza oferta pracy za granicą i atrakcyjniejsze oferty zatrudnienia w kraju oraz możliwość uzyskania mieszkania dzięki spółdzielni socjalnej – to propozycje zmian w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy. Zostały zaprezentowane podczas poniedziałkowej konferencji w Śląskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Katowicach, w której uczestniczył sekretarz stanu w MRPiPS Stanisław Szwed.

Dzięki swemu potencjałowi Hufce staną się ważnym elementem reformy rynku pracy, powinny wpisać się także w reformę szkolnictwa zawodowego. Rząd chce poprawić warunki pracy i płacy kadry dydaktyczno-wychowawczej oraz podopiecznych organizacji – deklarował wiceminister Szwed. (…)

Zdaniem wiceministra Szweda przyznanie Hufcom większej samodzielności i inicjatywy pozwoliłoby na lepsze wykorzystanie środków finansowych, przeznaczanych na aktywizację młodych. Komenda Hufca myśli o przywróceniu etosu pracy wśród młodzieży. Mają temu służyć m.in. spółdzielnie socjalne i mieszkaniowe. Junacy, uczestnicząc w kursie zawodowym w ramach dostępnych środków, będą mogli wyremontować dla siebie mieszkanie z zasobów komunalnych lub wybudować mieszkanie w taniej technologii. Innym pomysłem na uatrakcyjnienie oferty OHP mogą być wyjazdy do pracy za granicę, połączone z nauką języków. Hufce prawdopodobnie czeka zmiana nazwy. Nowa zostanie wybrana w konkursie.

 

Hufce przyszły do Domu Joannitów

Portal: gorzow.wyborcza.pl, 30.09.2016 


W sulęcińskim Domu Joannitów otwarte zostało właśnie Młodzieżowe Centrum Kariery i Współpracy Międzynarodowej OHP. Będzie prowadzić doradztwo zawodowe, szkolenia a także rozwijać kontakty z partnerami w całej Europie. (…)

– Zorientowaliśmy się, patrząc z Warszawy na mapę woj. lubuskiego, że nasza działalność na północy regionu jest nieco zubożona. Poszukiwaliśmy miejsca, w którym moglibyśmy rozwinąć naszą aktywność. I po pierwszym spotkaniu z panem burmistrzem uznaliśmy, że odpowiednim miejscem byłby ten historyczny Dom Joannitów – mówi Marek Surmacz. (…)

Podstawowymi zadaniami centrum w Sulęcinie będzie rozwijanie i realizacja międzynarodowej informacji zawodowej i doradztwa zawodowego, wypracowanie instrumentów i narzędzi do wykorzystania w doradztwie zawodowym w ramach współpracy doradców z krajów partnerskich, utworzenie i wdrożenie Laboratorium Innowacji i-Lab, międzynarodowa wymiana młodzieży.  – Wraz z elektronicznym centrum informacyjnym na temat wymiany w doradztwie EURES może powstać dobra platforma poszukiwania pracy za granicą. Nie chodzi o to, aby wysyłać tam już wyspecjalizowaną kadrę, ale umożliwić młodzieży zdobywanie za granicą doświadczenia i powrót potem do kraju – mówi Renata Wicha. Centrum zajmie się także organizowaniem konferencji, seminariów i spotkań. (…)

Prawdopodobnie obecność OHP w Sulęcinie nie ograniczy się tylko do centrum informacyjnego i doradztwa. W przyszłości możliwe jest też przygotowanie oferty dla młodzieży z całej Polski, która mogłaby stacjonarnie uczyć się zawodu w Sulęcinie. (…)

Nowe warsztaty powstają przy Ochotniczym Hufcu Pracy w Starachowicach

Portal: echodnia.eu, 30.09.2016


Przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Starachowicach rozpoczęły się prace przy budowie nowego budynku, w którym będą mieścić się pracownie do nauki kilku zawodów.

Roboty budowlane zaczęły się na początku września i postępują bardzo szybko. Gotowe są już fundamenty, a pracownicy firmy MTM II, która jest wykonawcą zaczynają stawiać ściany. Budynek w stanie surowym zamkniętym ma być gotowy na 16 grudnia tego roku. Oddanie go do użytku przewidywane jest w przyszłym roku. W nowym budynku mają znaleźć się pracownie: budowlana, fryzjerska, mechaniczna i krawiecka. Będą tam także pomieszczenia biurowe i socjalne.

(…) We wtorek odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty budynku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz Świętokrzyskich Ochotniczych Hufców Pracy, parlamentarzyści, duchowni, przedstawiciele władz samorządowych Gminy Starachowice i Starostwa Powiatowego, a także Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” oraz młodzież ucząca się w OHP.

 

Rynek pracy staje się rynkiem pracownika

Portal: Bartoszyce.wm.pl 28.09.2016


Targi Edukacji i Pracy w powiecie bartoszyckim odbyły się po raz drugi. Nie była to wyłącznie impreza na pokaz. Na stoiskach niektórych pracodawców można było rozmawiać o konkretnych miejscach pracy, a nawet spróbować, jak wygląda praca na oferowanym stanowisku.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach po raz drugi zorganizowały Targi Edukacji i Pracy. Odbyły się one 28 września w Sali Młodzieżowego Domu Kultury. Otwierał je wojewoda Artur Chojecki.

Bezrobocie w naszym województwie jest najniższe od lat, co jest bardzo dobrym zjawiskiem. To powód, dla którego pracodawcy z regionu powinni coraz częściej i szerzej prezentować swoją ofertę, bo rynek pracy staje się rynkiem pracownika, a nie pracodawcy, który dyktuje warunki. To pracownicy mają coraz więcej możliwości, mogą więcej wymagać, a pracodawca te oczekiwania musi spełnić, jeśli chce mieć pracowników – mówił Chojecki. Dodał, że mimo najniższego wskaźnika bezrobocia, jego poziom w naszym województwie i tak jest najwyższy w kraju, a powiaty sąsiadujące z obwodem kaliningradzkim są jeszcze w trudniejszej sytuacji.

Dlatego cieszę się, że OHP i PUP podjęły cenną inicjatywę, aby takie targi pracy zorganizować. Bardzo chcemy, aby młodzi ludzie tu, w swoim powiecie, gdzie się uczą i mieszkają, znajdowali godną pracę i mogli się kształcić – mówił wojewoda. (…)

Autor: Andrzej Grabowski

OHP mają zmienić nazwę, strukturę i rozszerzyć działalność

Portal: Bankier.pl 26.09.2016


Prowadzenie samodzielnego szkolnictwa zawodowego, tworzenie młodzieżowych spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych oraz zwiększenie liczby wyjazdów do pracy za granicę – to propozycje zmian w funkcjonowaniu Ochotniczych Hufców Pracy. Zmieni się też ich nazwa. (…)

Planowanemu przeobrażeniu OHP poświęcona była poniedziałkowa konferencja prasowa w Katowicach, z udziałem wiceministra rodziny pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda. (…)

Wiceminister zaznaczył, że dzięki swemu potencjałowi Hufce staną się ważnym elementem reformy rynku pracy, powinny wpisać się także w reformę szkolnictwa zawodowego. Rząd chce poprawić warunki pracy i płacy kadry dydaktyczno-wychowawczej oraz podopiecznych organizacji – zadeklarował Szwed. (…)

Przypomniał, że na polskim rynku pracy brakuje przedstawicieli zawodów technicznych i OHP są doskonałym miejscem, gdzie można kształcić takich pracowników. Wiceminister wyraził też przekonanie, że zmiana w Hufcach pomoże uporządkować obecne programy wsparcia dla młodych. Dziś wiele zadań się dubluje – wskazał. (…)

Komendant główny OHP Marek Surmacz zapowiedział, że zmieni się także nazwa organizacji. „Uważamy że ta obecna brzmi zbyt archaicznie i od bardzo wielu lat nie przystaje do zadań, które wykonujemy, choć te wiodące to nauka, wychowanie i nauka zawodu” – powiedział. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie nowa nazwa. Być może zostanie wybrana z propozycji zgłoszonych w konkursie dla podopiecznych. (…)

Surmacz podkreślił, że w poprzednich latach organizacja była bardzo zaniedbywana, a pracownicy przez lata nie mieli podwyżek. „Można powiedzieć, że z jakichś powodów dążono do uspokojenia, żeby nie powiedzieć wygaszenia OHP” – powiedział Surmacz. Wyraził przekonanie, że w Polsce ogromna grupa młodych ludzi potrzebuje tej formy wsparcia i wprowadzenia w dorosłe życie zawodowe. (…)