8 WSPANIAŁYCH

– REALITY SHOW TVP 1 WE WSPÓŁPRACY Z OCHOTNICZYMI HUFCAMI PRACY

Mając na celu przywracanie świadomości społecznej w zakresie istnienia i działalności Ochotniczych Hufców Pracy Komenda Główna OHP podjęła w lutym 2020 roku współpracę z Telewizją Polską S.A. w celu realizacji programu typu reality-show, w którym wybrany obiekt i wytypowani pracownicy oraz wychowankowie OHP stanowiliby fachowe wsparcie dla głównych bohaterów programu. Współpraca obejmuje finansowaną przez TVP produkcję w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy oraz umowę o przeprowadzenie telewizyjnej kampanii informacyjnej na rzecz OHP. Dzięki zawartej umowie w najnowszej produkcji Telewizji Polskiej – 10 odcinkowym programie „8 Wspaniałych” – zostaną zawarte i wyemitowane wątki dotyczące OHP.

Premiera programu odbędzie się w piątek, 20 marca, o godz. 20.35 w TVP1. W programie redaktor Marta Manowska pozna historie mężczyzn po przejściach. W kolejnych odcinkach będziemy obserwować ich zmagania z samym sobą, demonami przeszłości, słabościami, tęsknotą za rodziną, utraconą miłością czy odrzuceniem ze strony najbliższych. Zobaczymy heroiczną walkę o odzyskanie pewności siebie, uświadomienie sobie swoich wad, samoakceptację, a w końcu wejście na drogę zmian. Zmian, które są konieczne aby zacząć podążać drogą marzeń. Są to zagadnienia spójne z elementami procesu wychowawczego OHP.

Nasz udział w przedsięwzięciu nie ma precedensu w działaniach informacyjnych i promocyjnych OHP. Celem jest zasygnalizowanie możliwości realizacji przysposobienia zawodowego prowadzonego przez OHP dla młodzieży z problemami w realizacji standardowego cyklu nauki. Producent programu – Oddział TVP w Katowicach szacuje potencjalną oglądalność każdego z odcinków programu na poziomie 3-4 mln widzów. Udział gwarantuje nam zatem dotarcie do grup docelowych (młodzież 14-18 lat, ich rodzice i dziadkowie) w stopniu nieosiągalnym dotychczas.

Program był realizowany w lutym 2020 r. w ECKiW OHP w Roskoszy.

W programie zostało nagranych ośmiu instruktorów praktycznej nauki zawodu z różnych jednostek organizacyjnych OHP: Jan Golinowski (kowal z CKiW OHP w Oleśnicy), Dariusz Ladwiniec (kucharz z ECKiW OHP w Roskoszy), Regina Różnowicz (cukiernik z ECKiW OHP w Roskoszy), Rafał Romanowicz (stolarz współpracujący z ECKiW OHP w Roskoszy), Ernest Woźniak (strzecharz współpracujący z ECKiW OHP w Roskoszy), Ewa Nowosielska (emerytowany kucharz z ECKiW OHP w Roskoszy), Halina Czajkowska (piekarz z CKiW OHP w Oleśnicy), Sebastian Gazda (instruktor robót wykończeniowych z OSiW OHP w Zamościu) oraz sześciu pełnoletnich uczestników OHP z ECKiW w Roskoszy: Katarzyna Olszewska, Paulina Kondera, Kacper Czemierowski, Rafał Gajda, Mateusz Żuk i Przemysław Sawoniuk w rolach kucharzy, pracowników budowlanych i cukierników.

W obsługę realizacji programu zaangażowanych było kolejnych 25 pracowników ECKiW na czele z dyrektorem Karolem Sudewiczem i kierownikiem Marcinem Szydłowskim. Dziękujemy im wszystkim serdecznie i życzymy samych dobrych wrażeń przed ekranem.

Jesteśmy pod wrażeniem tempa działań i rzeczowej współpracy z reprezentującymi TVP – dyrektorem TVP 3 Oddział w Katowicach Maciejem Wojciechowskim oraz producentami programu: Iwoną Karpiuk i Cyrylem Ładzińskim.

Zapraszamy do oglądania. Pierwszy odcinek w piątek 20 marca 2020 roku o godz. 20:35 w TVP1, powtórki programu w niedzielę o g. 17.30.