Mazurscy stażyści

Wraz z końcem października zakończył się pierwszy miesiąc staży zawodowych realizowanych przez olsztyńskie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP (Warmińsko-Mazurska WK) w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestnicy realizują staże w zakładach pracy na terenie Olsztyna, Szczytna i Mrągowa, w różnych branżach m.in.: magazynowej, spawalniczej, gastronomicznej, kosmetycznej. U lokalnych pracodawców młodzież poznaje zasady organizacji i mechanizmy funkcjonowania zakładu pracy oraz doskonali nabytą podczas kursów zawodowych wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne.

Młodzi ludzie mają możliwość nawiązania nowych kontaktów, które mogą okazać się bardzo przydatne w budowaniu dalszej kariery zawodowej. Dodatkowo mogą liczyć na wsparcie wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, którzy są zobowiązani do udzielania wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych