Sprzedawcy i fryzjerzy

W Toruniu dobiegły końca kolejne szkolenia realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

Uczestnicy kursów w zawodach fryzjera oraz nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i komputerowych programów handlowych przystąpili do egzaminów końcowych.

W trakcie kursu młodzi fryzjerzy opanowali techniki strzyżenia, farbowania i stylizacji oraz wiedzę i praktykę dotyczącą obsługi urządzeń fryzjerskich.

Sprzedawcy natomiast realizowali zagadnienia związane z handlem, prowadzeniem dokumentacji sklepowej, podstawami rachunkowości i zawierania transakcji. Ponadto poznali podstawowe techniki sprzedaży, obsługę programów handlowych i kasy fiskalnej, a także przepisy bhp przy produkcji i obrocie żywością. Nie zabrakło również tematów dotyczących marketingu i merchandisingu w handlu.

Wszyscy kursanci ukończyli szkolenia i pozytywnie zaliczyli egzaminy końcowe. Kolejną formą wsparcia są staże zawodowe, które uczestnicy rozpoczną w połowie października.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych