Poznawali tajniki refundacji

Kujawsko-Pomorskie

Współpraca pracodawców z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku  jest ważnym elementem kształcenia młodzieży i uczestników OHP. To dzięki pracodawcom uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną, która przydatna będzie w przyszłej pracy zawodowej.

22 września 2022 roku Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży we Włocławku wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych i Branżową Szkołą Nr 1 we Włocławku zorganizowało spotkanie z pracodawcami z terenu miasta Włocławka.

Celem spotkania było przedstawienie pracodawcom korzyści płynących ze współpracy z wyżej wymienionym instytucjami.

Najważniejszym punktem spotkania było przekazanie zasad ubiegania się o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników, jak również opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne.

Punkt ten cieszył się też największym zainteresowaniem ze strony pracodawców.

Spotkanie prowadzili pracownicy włocławskiego CEiPM odpowiedzialni za refundację – Żaneta Bieniecka i Piotr Pranik, jak również kierownik Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku – Anna Wilińska.

eures2
eures2
eures2

Aktualności Komedy Głównej

Strzelali w „10”

Strzelali w „10”

Młodzież z mazowieckich jednostek wychowawczo – opiekuńczych wraz z kadrą pedagogiczną wzięła...

Language
Skip to content