Powrócili z Sewilli

Komenda Główna | Mazowieckie

Beneficjenci projektu pt. „Praktyka czyni mistrza”, realizowanego w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, zakończyli czterotygodniowy staż w Sewilli.

Głównym celem przedsięwzięcia była aktywizacja społeczno – zawodowa młodzieży. Wyjazd poprzedziła realizacja bloku przygotowania kulturowo – językowego, psychologicznego oraz wsparcie mentora w tworzeniu przez uczestników własnych koncepcji uczestnictwa w stażu.

Grupa młodzieży z mazowieckich jednostek opiekuńczo – wychowawczych miała więc szansę zdobycia nowych umiejętności i podwyższenia własnych kompetencji. Właściwy dobór miejsc stażów umożliwił beneficjentom zapoznanie się z organizacją i specyfiką pracy zakładów usługowych w Sewilli.  Udział w zagranicznych „praktykach” pozwolił na zdobycie zupełnie nowych doświadczeń i kompetencji, zarówno życiowych, jak i zawodowych. Młodzież poznała standardy, organizację pracy, oczekiwania i wymagania, jakie stawiają andaluzyjscy pracodawcy.

Beneficjenci podkreślali, że staż był świetną okazją do rozwijania umiejętności lingwistycznych, podwyższania motywacji do dalszego kształcenia i samorozwoju, a kwalifikacje uzyskane w trakcie „uczenia się przez doświadczanie” pozwolą stać się aktywnymi na rynku pracy, w życiu społecznym oraz osobistym.

Oprócz kompetencji zawodowych młodzi ludzie, rozwijali kompetencje społeczne.  Poznali kulturę, historię i obyczaje regionu.  Bardzo ważnym elementem był specjalnie przygotowany program kulturoznawczy. Uczestnicy zwiedzili najważniejsze miejsca związane z historią Andaluzji i wypoczywali na pięknych hiszpańskich plażach.

Na zakończenie projektu wszyscy beneficjenci otrzymali imienne certyfikaty o odbyciu stażu i potwierdzenia umiejętności językowych, wystawione przez przedstawicieli organizacji partnerskiej EUROMIND.  

A później były gratulacje, życzenia powodzenia i wytrwałości w dążeniu do osiągania zamierzonych celów i…. łzy pożegnań oraz smutek rozstania…

eures2
eures2
eures2

Aktualności Komedy Głównej

Strzelali w „10”

Strzelali w „10”

Młodzież z mazowieckich jednostek wychowawczo – opiekuńczych wraz z kadrą pedagogiczną wzięła...

Language
Skip to content