„Jesteśmy, jeśli pamiętasz”

1 sierpnica w 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Komendant Główny OHP Bogdan Ścibut złożył w imieniu kadry oraz młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy wieniec na grobie dowódcy Armii Krajowej gen. dyw. Tadeusza Bora-Komorowskiego na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Komendantowi OHP towarzyszyli jego zastępcy Renata Wicha i Piotr Modzelewski oraz Dyrektor Wykonawczy Wojciech Szewczyk.

Komendant Główny Armii Krajowej, późniejszy Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i premier rządu emigracyjnego wydał 31 lipca 1944 r. rozkaz rozpoczęcia Powstania w Warszawie.

Grób Komendanta AK znajduje się przy pomniku Gloria Victis poświęconym pamięci żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli podczas Powstania Warszawskiego i okupacji niemieckiej. Monument, przy którym co roku 1 sierpnia o godz. 17.00 odbywają się uroczystości rocznicowe z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego, znajduje się wśród grobów żołnierzy AK ekshumowanych w latach 1945-1947 z różnych miejsc Warszawy.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ponad 50 tys. powstańców. Powstanie trwało 63 dni i pociągnęło za sobą 200 tys. ofiar – powstańców i cywili. Warszawa stała się miastem ruin.

„Jesteśmy, jeśli pamiętasz” to przesłanie spotu filmowego przygotowanego przez Muzeum Powstania Warszawskiego.