Wybrano laureatów OTK 2015

Przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Śremie (Wielkopolska WK) odebrali 8 września z rąk Zarządu Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej nagrodę laureata Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2015.

Komisja konkursowa oceniła 123 raporty. Przygotowujące Ogólnopolski Tydzień Kariery w Śremie MCK wraz z miejscową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną znalazło się w gronie najlepiej zorganizowanych inicjatyw i uzyskało tytuł laureata (jako jedyna jednostka OHP w Polsce).

Uroczystość odbyła się w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Gości powitała przewodnicząca SDSiZ RP Beata Grzelak, a następnie głos zabrała wiceprzewodnicząca prof. Anna Paszkowska-Rogacz, która przybliżyła działania Stowarzyszenia w minionym roku, podkreślając istotę rozwoju doradztwa zawodowego.

VII edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery podsumowała Ewa Dębska z Zarządu Głównego SDSiZ RP. Przypomniała, że OTK – to coroczne działania Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspomagania drogi każdego obywatela do edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Przedsięwzięcie każdego roku objęte jest patronatem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.


Na zdjęciu od prawej: pośrednik pracy MCK Barbara Lidke-Tomaszewska, Ewa Dębska z Zarządu Głównego SDSiZ RP, doradca zawodowy i pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Śremie Aurelia Binkowska, Jagoda Kropidłowska z Zarządu Głównego SDSiZ RP oraz doradca zawodowy MCK Agata Szulczewska.