Ruszają konsultacje w ramach praktycznej nauki zawodu

Konsultacje przed egzaminami z nauki zawodu dla uczestników warsztatów OHP

Dla tych z Was, którzy w tym roku zamierzają przystąpić do egzaminów zawodowych, a praktyczną naukę zawodu odbywają w warsztatach w jednostkach Ochotniczych Hufców Pracy stworzyliśmy od 11 maja 2020 roku możliwość skonsultowania z instruktorami stanu przygotowań, sprawdzenia koniecznej do zdania egzaminu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Pomożemy również z materiałami do wykonania prac. Wasi instruktorzy i wychowawcy będą dysponowali pakietami teoretycznych pytań testowych oraz przykładowych zadań praktycznych, które były wykorzystywane w trakcie egzaminów w latach poprzednich. Konsultacje mogą mieć taki wymiar godzinowy, jaki wspólnie z instruktorem uznacie za konieczny dla sukcesu. Zamiar skorzystania z konsultacji należy zgłosić wychowawcy lub instruktorowi i uzgodnić z nimi terminy konsultacji.

Osobom zamieszkałym w miejscowościach poza siedzibą danej jednostki oferujemy nocleg w naszych internatach wraz z całodziennym wyżywieniem w czasie konsultacji.

Z uwagi na stan epidemii wszystkich obowiązuje noszenie maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych oraz dezynfekowanie rąk. Na czas zajęć i zakwaterowania możecie maseczki i rękawiczki otrzymać na miejscu.

 

Bogdan Ścibut
Komendant Główny OHP
7 maja 2020